การเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access หรือสร้างแมโคร AutoExec หรือสร้างกระบวนงานเหตุการณ์ เปิด เพื่อระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Microsoft Office Access คุณสามารถเลี่ยงผ่านการตั้งค่าเหล่านั้นเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณด้วยสิทธิ์แบบสมบูรณ์ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

การเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น

ดูการเลี่ยงผ่านตัวเลือก

เลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น

เมื่อต้องการเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ทำดังต่อไปนี้

  • กดแป้น SHIFT ค้างไว้ขณะเปิดฐานข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: โดยขึ้นกับการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครสำหรับฐานข้อมูลของคุณ คุณอาจเห็นข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งข้อความเมื่อเริ่มต้นการทำงาน คุณต้องกดแป้น SHIFT ค้างไว้จนกว่าคุณจะปิดข้อความที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนั้น มิฉะนั้นตัวเลือกการเริ่มต้นจะไม่ถูกเลี่ยงผ่าน

ด้านบนของหน้า

ดูตัวเลือกการเริ่มต้น

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลในขณะกดแป้น SHIFT ค้างไว้ ตัวเลือกหลายตัวเลือกที่คุณตั้งค่าบนเพจ ฐานข้อมูลปัจจุบัน ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะถูกเลี่ยงผ่าน เมื่อต้องการดูตัวเลือกเหล่านี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

  2. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าแต่ละรายการบนเพจฐานข้อมูลปัจจุบัน และลักษณะการทำงานเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลในขณะกดแป้น SHIFT ค้างไว้

กลุ่มตัวเลือก

การตั้งค่า

ลักษณะการทำงานเมื่อตัวเลือกการเริ่มต้นถูกเลี่ยงผ่าน

ตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์

ชื่อโปรแกรมประยุกต์

ไม่แสดงชื่อโปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเอง

ไอคอนโปรแกรมประยุกต์

ไม่แสดงไอคอนโปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเอง

แสดงฟอร์ม

ไม่แสดงฟอร์มที่กำหนดไว้ และไม่เรียกใช้กระบวนงานเหตุการณ์ใดๆ ของฟอร์ม

การนำทาง

แสดงบานหน้าต่างนำทาง

แสดงบานหน้าต่างนำทางโดยไม่ขึ้นกับการตั้งค่า

Fluent Ribbon และตัวเลือกแถบเครื่องมือ

ชื่อ Ribbon

ไม่แสดง Fluent Ribbon แบบกำหนดเองที่กำหนดไว้

อนุญาตให้ใช้เมนูแบบเต็ม

แสดงแท็บ Fluent Ribbon เริ่มต้นทั้งหมดโดยไม่ขึ้นกับการตั้งค่า

อนุญาตให้ใช้เมนูทางลัดเริ่มต้น

แสดงเมนูทางลัดเริ่มต้นทั้งหมดโดยไม่ขึ้นกับการตั้งค่า

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพิ่มแมโครของ Access ชื่อ AutoExec ให้กับฐานข้อมูล โดยปกติแมโครนี้จะทำงานในแต่ละครั้งที่คุณเปิดฐานข้อมูล เมื่อคุณเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น แมโคร AutoExec จะไม่ทำงาน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น ปิดใช้งานแป้นเลี่ยงผ่าน (SHIFT) โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติAllowBypassKeyของฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุณสมบัติssKeyAllowBypaคลิกการเชื่อมโยงในส่วนดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×