การเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณใช้การตั้งค่าเพื่อระบุเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปิดเวิร์กฐานข้อมูล Microsoft Access คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าเหล่านั้นเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณแบบเต็ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน จาก กล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access หรือ ด้วยการสร้างแมโคร AutoExec หรือโดยการเปิดกระบวนงานเหตุการณ์ ถ้าฐานข้อมูลของคุณได้ตั้งค่าตัวเลือกการเริ่มต้น บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเลี่ยงผ่านนั้น

เมื่อต้องการเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • กดแป้น SHIFT ค้างไว้ขณะเปิดฐานข้อมูลของคุณ

คุณอาจเห็นข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งข้อความขึ้นไป ซึ่งจะขึ้นกับการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องทำเมื่อต้องการกดแป้น SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณปิดข้อความปลอดภัยทั้งหมด หรือไม่สามารถถูกเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลในขณะที่กดแป้น SHIFT ค้าง หลายตัวเลือกที่ตั้งบนหน้าฐานข้อมูลปัจจุบัน ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access จะถูกเลี่ยงผ่าน เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกเหล่านี้ ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกที่แท็บไฟล์ แล้ว คลิ กตัวเลือก หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office แล้ว คลิกตัวเลือกของ Access

    กล่องตัวเลือกของ Access เปิดขึ้น

  2. คลิกฐานข้อมูลปัจจุบัน และเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน

หมายเหตุ: คุณอาจต้องปิด และเปิดฐานข้อมูลสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแต่ละค่าบนหน้าฐานข้อมูลปัจจุบัน และพวกเขาทำงานอย่างไรเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลในขณะที่กดแป้น SHIFT ค้างไว้

กลุ่มตัวเลือก

การตั้งค่า

ลักษณะการทำงานเมื่อมีการเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น

ตัวเลือกแอปพลิเคชัน

ชื่อแอปพลิเคชัน

ชื่อแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองจะปรากฏขึ้น

ไอคอนแอปพลิเคชัน

ไอคอนแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองจะปรากฏขึ้น

แสดงฟอร์ม

ฟอร์มที่กำหนดจะไม่แสดง และไม่มีกระบวนงานเหตุการณ์ของฟอร์มจะเรียกใช้

ฟอร์มที่แสดงบนเว็บ

จะพร้อมใช้งานเฉพาะ เมื่อฟอร์มบนเว็บกำหนดอยู่ เมื่อพร้อมใช้งาน ฟอร์มบนเว็บที่กำหนดจะไม่แสดง และไม่มีกระบวนงานเหตุการณ์ของฟอร์มจะเรียกใช้

การนำทาง

แสดงบานหน้าต่างนำทาง

แม้ว่าจะเลือกตัวเลือกนี้ บานหน้าต่างนำทางจะแสดงขึ้นมา

ตัวเลือกของ ribbon และแถบเครื่องมือ

ชื่อ ribbon

กำหนด Ribbon แบบกำหนดเองจะปรากฏขึ้น

อนุญาตให้ใช้เมนูแบบเต็ม

แท็บ Ribbon เริ่มต้นทั้งหมดจะแสดงโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า

อนุญาตให้ใช้เมนูทางลัดเริ่มต้น

แสดงเมนูทางลัดเริ่มต้นทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน ดูบทความการตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลปัจจุบันจากตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง

ถ้าคุณเพิ่มแมโคร Access ที่มีชื่อว่า AutoExec ในฐานข้อมูล แมโคมักจะทำงานทุกครั้งที่คุณเปิดฐานข้อมูล เมื่อคุณการเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น แมโคร AutoExec ที่ไม่ทำงาน

เมื่อฐานข้อมูลของคุณมีผู้ใช้หลายคน คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น ปิดใช้งานแป้นเลี่ยงผ่าน (SHIFT) โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติAllowBypassKeyเป็นFalse

คุณสมบัติ AllowBypassKey ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

จริง

เปิดใช้งานแป้น SHIFT เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ข้ามการทำงานของคุณสมบัติการเริ่มต้น และแมโคร AutoExec

เท็จ

ปิดใช้งานแป้น SHIFT เพื่อป้องกันผู้ใช้ไม่ให้ข้ามการทำงานของคุณสมบัติการเริ่มต้น และแมโคร AutoExec

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ โดยใช้แมโคร หรือโค้ด VBA

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ AllowBypassKey โดยใช้แมโคร คุณต้องสร้างคุณสมบัติด้วยวิธีต่อไปนี้

  • ในฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb หรือ .accdb) คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติได้โดยใช้วิธี CreateProperty แล้วทำการผนวกไปยังคอลเลกชัน Properties ของวัตถุ Database

  • ใน โครงการ Microsoft Access (.adp) คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติไปยังคอลเลกชันAccessObjectProperties ของวัตถุ CurrentProject โดยใช้เมธอด Add

การตั้งค่าคุณสมบัติ AllowBypassKey จะไม่มีผลจนกว่าจะเปิดฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันในครั้งถัดไป

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×