การเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณใช้การตั้งค่าเพื่อระบุเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลMicrosoft Access 2010 คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าเหล่านั้นเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณแบบเต็ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน จาก กล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access หรือ ด้วยการสร้างแมโคร AutoExec หรือโดยการเปิดกระบวนงานเหตุการณ์ ถ้าฐานข้อมูลของคุณได้ตั้งค่าตัวเลือกการเริ่มต้น บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเลี่ยงผ่านนั้น

การเลือกที่จะเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้นอาจมีประโยชน์เมื่อถึงคราวจำเป็น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้ตั้งค่าตัวเลือกให้ซ่อนบานหน้าต่างนำทางไว้แต่คุณต้องการให้แสดงบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถเลี่ยงผ่านตัวเลือกที่คุณตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ได้ เมื่อต้องการเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้นทั้งหมด ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

  • กดแป้น SHIFT ค้างไว้ขณะเปิดฐานข้อมูลของคุณ

โดยขึ้นกับการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครสำหรับฐานข้อมูลของคุณ คุณอาจเห็นข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งข้อความขึ้นไป

หมายเหตุ: คุณต้องกดแป้น SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณปิดข้อความที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด มิฉะนั้นตัวเลือกการเริ่มต้นจะไม่ถูกเลี่ยงผ่าน

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลในขณะกดแป้น SHIFT ค้างไว้ ตัวเลือกหลายตัวเลือกที่ถูกตั้งค่าบนเพจ ฐานข้อมูลปัจจุบัน ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะถูกเลี่ยงผ่าน เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเหล่านี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

    กล่อง ตัวเลือกการเข้าถึง จะเปิดขึ้น

  2. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน

หมายเหตุ: คุณอาจจำเป็นต้องปิดฐานข้อมูลแล้วเปิดฐานข้อมูลใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าแต่ละรายการบนเพจ ฐานข้อมูลปัจจุบัน และลักษณะการทำงานเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลในขณะกดแป้น SHIFT ค้างไว้

กลุ่มตัวเลือก

การตั้งค่า

ลักษณะการทำงานเมื่อตัวเลือกการเริ่มต้นถูกเลี่ยงผ่าน

ตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์

ชื่อโปรแกรมประยุกต์

ไม่แสดงชื่อโปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเอง

ไอคอนโปรแกรมประยุกต์

ไม่แสดงไอคอนโปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเอง

แสดงฟอร์ม

ไม่แสดงฟอร์มที่กำหนดไว้ และไม่เรียกใช้กระบวนงานเหตุการณ์ใดๆ ของฟอร์ม

ฟอร์มที่แสดงบนเว็บ

พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีเว็บฟอร์มที่กำหนดไว้อยู่เท่านั้น เมื่อพร้อมใช้งาน เว็บฟอร์มที่กำหนดไว้จะไม่ถูกแสดง และจะไม่เรียกใช้กระบวนงานเหตุการณ์ใดๆ ของฟอร์ม

การนำทาง

แสดงบานหน้าต่างนำทาง

แม้ว่าจะไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ไว้ บานหน้าต่างนำทางก็จะถูกแสดง

Ribbon และตัวเลือกแถบเครื่องมือ

ชื่อ Ribbon

ไม่แสดง Ribbon แบบกำหนดเองที่กำหนดไว้

อนุญาตให้ใช้เมนูแบบเต็ม

แสดงแท็บ Ribbon เริ่มต้นทั้งหมดโดยไม่ขึ้นกับการตั้งค่า

อนุญาตให้ใช้เมนูทางลัดเริ่มต้น

แสดงเมนูทางลัดเริ่มต้นทั้งหมดโดยไม่ขึ้นกับการตั้งค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน ดูบทความการตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลปัจจุบันจากตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง

ถ้าคุณเพิ่มแมโครของ Access ชื่อ AutoExec ให้กับฐานข้อมูล โดยปกติแมโครนี้จะทำงานทุกครั้งที่คุณเปิดฐานข้อมูล เมื่อคุณเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น แมโคร AutoExec จะไม่ทำงาน


เมื่อฐานข้อมูลของคุณมีผู้ใช้หลายคน คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น ปิดใช้งานแป้นเลี่ยงผ่าน (SHIFT) โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติAllowBypassKeyเป็นFalse

คุณสมบัติ AllowBypassKey ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

True

เปิดใช้งานแป้น SHIFT เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ข้ามการทำงานของคุณสมบัติการเริ่มต้น และแมโคร AutoExec

False 

ปิดการใช้งานแป้น SHIFT เพื่อป้องกันผู้ใช้ไม่ให้ข้ามการทำงานของคุณสมบัติการเริ่มต้น และแมโคร AutoExec

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ โดยใช้แมโคร หรือโค้ด VBA

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ AllowBypassKey โดยใช้แมโคร คุณต้องสร้างคุณสมบัติด้วยวิธีต่อไปนี้

  • ในฐานข้อมูล Access (.mdb หรือ.accdb), คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติได้ โดยใช้เมธอดCreatePropertyและผนวกไปยังคอลเลกชันคุณสมบัติของวัตถุฐานข้อมูล

  • ใน โครงการ Microsoft Access (.adp) คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติไปยังคอลเลกชันAccessObjectProperties ของวัตถุ CurrentProject โดยใช้เมธอด Add

การตั้งค่าคุณสมบัติ AllowBypassKey จะไม่มีผลจนกว่าจะเปิดฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันในครั้งถัดไป

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×