การเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการเริ่มต้นใหม่สำหรับ ฐานข้อมูลปัจจุบัน จากกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access หรือด้วยการสร้างแมโคร AutoExec หรือด้วยกระบวนงานเหตุการณ์ Open ก็ได้ แต่ในบางครั้งเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Microsoft Access 2013 คุณอาจจะต้องการเลี่ยงผ่านการตั้งค่าเหล่านั้น

เมื่อต้องการเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • กดแป้น SHIFT ค้างไว้ขณะเปิดฐานข้อมูลของคุณ

คุณอาจเห็นข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งข้อความขึ้นไป ซึ่งจะขึ้นกับการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องกดแป้น SHIFT ค้างไว้ต่อไปในขณะที่คุณปิดข้อความความปลอดภัยทั้งหมด มิฉะนั้นตัวเลือกการเริ่มต้นจะไม่ถูกเลี่ยงผ่าน

ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้น ปิดใช้งานแป้นเลี่ยงผ่าน (SHIFT) โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติAllowBypassKeyเป็นFalse

คุณสมบัติ AllowBypassKey ใช้การตั้งค่าเหล่านี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

จริง

เปิดใช้งานแป้น SHIFT เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ข้ามการทำงานของคุณสมบัติการเริ่มต้น และแมโคร AutoExec

เท็จ

ปิดใช้งานแป้น SHIFT เพื่อป้องกันผู้ใช้ไม่ให้ข้ามการทำงานของคุณสมบัติการเริ่มต้น และแมโคร AutoExec

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ AllowBypassKey โดยใช้แมโคร คุณต้องสร้างคุณสมบัติด้วยวิธีต่อไปนี้

  • ในฐานข้อมูล Access (.mdb หรือ.accdb), คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติ โดยใช้เมธอดCreatePropertyจากผนวกคอลเลกชันคุณสมบัติของวัตถุฐานข้อมูล

  • ใน โครงการ Microsoft Access (.adp) คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติไปยังคอลเลกชันAccessObjectProperties ของวัตถุ CurrentProject โดยใช้เมธอด Add

การตั้งค่าคุณสมบัติ AllowBypassKey จะไม่มีผลจนกว่าจะเปิดฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันในครั้งถัดไป

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×