การเลิกทำ ทำอีกครั้ง หรือทำการกระทำซ้ำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถยกเลิก ทำซ้ำการ หรือทำซ้ำการกระทำมากมายใน Microsoft Word, PowerPoint และ Excel

การเลิกทำการกระทำ

กด Ctrl+Z จนกว่าคุณจะแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณได้

หรือกด Alt+Backspace เพื่อทำอย่างเดียวกัน

ถ้าคุณต้องใช้เมาส์ของคุณ คลิกเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน

คำสั่ง เลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน ดูกำหนดแถบเครื่องมือด่วน

การกระทำบางอย่างไม่สามารถเลิกทำได้ เช่น การคลิกคำสั่งบนแท็บ แฟ้ม หรือการบันทึกแฟ้ม ถ้าคุณไม่สามารถเลิกทำการกระทำ คำสั่ง เลิกทำ จะเปลี่ยนเป็น ไม่สามารถเลิกทำ

เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำหลายอย่างพร้อมกัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเลิกทำ รูปปุ่ม เลือกแอคชันในรายการที่คุณต้องการยกเลิกการ แล้ว คลิกรายการ

ทำการกระทำใหม่

เมื่อต้องการทำซ้ำสิ่งที่ คุณได้ยกเลิก กด Ctrl + Y หรือ F4 (ถ้า F4 ใช้ไม่ได้ทำงาน กดคีย์ F Lockแล้วคลิก F4) ได้อีกด้วย

หรือคลิกทำซ้ำ บนแถบเครื่องมือด่วน (ทำซ้ำ ปุ่มเท่านั้นปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณได้ยกเลิกการกระทำนั้น)

คำสั่ง ทำใหม่ บนแถบเครื่องมือด่วน

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน ดูกำหนดแถบเครื่องมือด่วน

ทำซ้ำการกระทำ

เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำที่ง่าย เช่นการดำเนินการวาง กด Ctrl + Y หรือ F4 (ถ้า F4 ใช้ไม่ได้เมื่อต้องการ ทำงาน กดคีย์ F Lockแล้วคลิก F4)

หรือคลิก ทำซ้ำ บนแถบเครื่องมือด่วน

คำสั่ง ทำซ้ำ บนแถบเครื่องมือด่วน

หมายเหตุ: 

 • ตามค่าเริ่มต้นทำซ้ำ คำสั่ง รูปปุ่ม จะไม่พร้อมใช้งานบนแถบเครื่องมือด่วนใน Excel ถ้าคุณต้องการทำซ้ำการกระทำล่าสุด คุณต้องการเพิ่มคำสั่งการทำซ้ำ ลงในแถบเครื่องมือด่วนก่อน ดูเพิ่มคำสั่งไปแถบเครื่องมือด่วนที่ไม่ได้อยู่บน ribbonสำหรับขั้นตอน

 • ไม่สามารถทำซ้ำการกระทำบางอย่าง เช่นการใช้ฟังก์ชันในเซลล์ใน Excel, ถ้าคุณไม่สามารถทำซ้ำการกระทำล่าสุด คำสั่งการทำซ้ำ เปลี่ยนเป็นไม่ได้ทำซ้ำ

Excel และโปรแกรม Office อื่น ๆ ได้สูงสุด 100 การดำเนินการเลิกทำ/ทำซ้ำค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนนี้ โดยการเพิ่มรายการข้อความในรีจิสทรีของ Microsoft Windows

สิ่งสำคัญ: จำไว้ว่า การกระทำบางอย่าง เช่นคลิกที่คำสั่งบนแท็บไฟล์ หรือบันทึกไฟล์ ไม่สามารถยกเลิก และเรียกใช้แมโครใน Excel จะล้างกองซ้อนเลิกทำ ทำการกระทำที่พร้อมใช้งาน

คำเตือน: 

 • ควรทำเพิ่มจำนวนของระดับการเลิกทำ ด้วยความระมัดระวังและควบคุม: ยิ่งคุณเพิ่มจำนวนของระดับการเลิกทำ หน่วยความจำเข้าถึงเพิ่มเติมสุ่ม Excel (RAM) ที่จำเป็นต้องเก็บประวัติการเลิก ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Excel

กระบวนงานต่อไปนี้ใช้ Registry Editor เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนระดับการเลิกทำสำหรับExcelแม้ว่าคุณสามารถทำได้เหมือนกับใน Word หรือ PowerPoint

 1. ปิดโปรแกรม Office ใดๆ ก็ตามที่ทำงานอยู่

 2. ใน Windows 8 หรือ Windows 10 คลิกขวาปุ่มเริ่ม แล้วคลิกเรียกใช้

  ใน Windows Vista หรือ Windows 7 คลิกเริ่ม

  ใน Windows XP คลิกปุ่มเริ่ม แล้ว คลิ กเรียกใช้

 3. ในกล่องค้นหาหรือเรียกใช้ หน้าต่าง พิมพ์regeditแล้วกด Enter

  ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน Windows ของคุณ คุณอาจถูกขอให้ยืนยันว่า คุณต้องการเปิด Registry Editor

 4. ใน Registry Editor ขยายหนึ่งที่เช่น ตามความเหมาะสมสำหรับเวอร์ชันของ Excel ที่คุณกำลังใช้งาน:

  • Excel 2007: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options

  • Excel 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options

  • Excel 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Excel\Options

  • Excel 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Options

 5. บนเมนูแก้ไข ชี้ไปที่ใหม่ แล้ว คลิ กค่า DWORD เลือกค่าใหม่ #1 พิมพ์UndoHistoryจากนั้น กด ENTER

 6. บนเมนูแก้ไข คลิกปรับเปลี่ยน

 7. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORD คลิกตำแหน่งทศนิยม ภายใต้ฐาน พิมพ์ค่าลงในกล่องค่า คลิกตกลง แล้ว ออกจาก Registry Editor

 8. เริ่ม Excel Excel เก็บประวัติการเลิกทำจำนวนของการกระทำที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 7

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดแถบเครื่องมือด่วน (Windows)

กำหนดค่าหรือปิดการจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ (การจัดรูปแบบอัตโนมัติ)

เลิกทำการกระทำ

กด คำสั่ง + Z จนกว่าคุณจะแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณ

หรือ คลิกเลิกทำ ในมุมซ้ายบนของ ribbon

คำสั่งเลิกทำจะถูกเน้นบน ribbon

คุณไม่สามารถยกเลิกการกระทำบางอย่าง เช่นคำสั่งบนเมนูไฟล์ คลิก หรือบันทึกไฟล์ ถ้าคุณไม่สามารถยกเลิกการกระทำ คำสั่งเลิกทำการ เปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลิกการไม่ได้

เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำหลายอย่างพร้อมกัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเลิกทำ เลือกแอคชันในรายการที่คุณต้องการยกเลิกการ แล้ว คลิกรายการ

ทำการกระทำใหม่

เมื่อต้องการทำซ้ำสิ่งที่ คุณได้ยกเลิก กด คำสั่ง + Y

หรือ คลิกทำซ้ำ ในมุมซ้ายบนของ ribbon (ทำซ้ำ ปุ่มเท่านั้นปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณได้ยกเลิกการกระทำนั้น)

คำสั่งทำซ้ำจะถูกเน้นบน ribbon

ทำซ้ำการกระทำ

เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำที่ง่าย เช่นการดำเนินการวาง กด คำสั่ง + Y

หรือ คลิกทำซ้ำ ในมุมซ้ายบนของ ribbon

ไอคอนทำซ้ำจะถูกเน้นบน ribbon

คุณสามารถเลิกทำ หรือทำซ้ำการกระทำพื้นฐานใน Word Online, PowerPoint Online และ Excel Online ตัวเลือกขั้นสูงยิ่งขึ้นจะพร้อมใช้งานใน Office เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป

เลิกทำการกระทำ

กด Ctrl + Z หรือคลิก ปุ่ม เลิกทำ ใน Word Online (ยกเลิก ) ใน ribbon จนกว่าคุณจะแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณ

เลิกทำการเปลี่ยนแปลงใน Word Online

คุณไม่สามารถยกเลิกการกระทำบางอย่าง เช่นคลิกที่คำสั่งบนแท็บไฟล์ หรือบันทึกไฟล์ ถ้าคุณไม่สามารถยกเลิกการกระทำ คำสั่งเลิกทำ เป็นสีจาง ปุ่ม เลิกทำ เมื่อการเลิกทำไม่พร้อมใช้งานใน Word Online .

ทำการกระทำใหม่

เมื่อต้องการทำซ้ำสิ่งที่ คุณได้ยกเลิก กด Ctrl + Y หรือคลิก ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงใน Word Online (ทำซ้ำ ) ใน ribbon

ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงใน Word Online

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×