การเรียงลำดับแผนภูมิใน Power View

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Power View คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลของคุณในแผนภูมิได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสามารถเรียงลำดับประเภทของแผนภูมิตามค่าประเภท (ในกล่อง แกน) หรือตามค่าตัวเลข (ในกล่อง ค่า)

  1. โฮเวอร์เมาส์เหนือขอบบนของแผนภูมิจนกว่าคุณจะเห็น เรียงลำดับตาม ในมุมซ้ายบน แล้วตามด้วยชื่อเขตข้อมูล และ asc หรือ desc

  2. คลิกชื่อเขตข้อมูลเพื่อเรียงลำดับตามค่าอื่น

    ไอคอนและรายการดรอปดาวน์เรียงลำดับของ Power View

  3. คลิก asc หรือ desc เพื่อเรียงลำดับในทิศทางตรงกันข้าม

    แผนภูมิที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามากในค่าประเภท ประเทศ/ภูมิภาค ตามค่าเริ่มต้น

    การเรียงลำดับแผนภูมิแท่งของ Power View

แผนภูมิที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามากตามค่า ขนาดพื้นที่

การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากของ Power View

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปิดใช้งานการเรียงลำดับ บุคคลที่ดูแผ่นงาน Power View ของคุณจะสามารถเรียงลำดับแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิที่คุณสามารถ และไม่สามารถเรียงลำดับ

บางแผนภูมิไม่สามารถเรียงลำดับได้ แผนภูมิอื่นๆ ไม่สามารถเรียงลำดับตามแต่ละแผนภูมิได้ แต่เมื่อใช้งานในตัวคูณ จะสามารถเรียงลำดับได้ ตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

ชนิดแผนภูมิ

สามารถเรียงลำดับได้

สามารถเรียงลำดับตัวคูณได้

คอลัมน์

ใช่

ใช่

แผนภูมิแท่ง

ใช่

ใช่

แผนภูมิเส้น

ไม่สนับสนุน

ใช่

แผนภูมิกระจายหรือแผนภูมิฟอง

ไม่สนับสนุน

ใช่

แผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน

ใช่

ใช่

แผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100%

ใช่

ใช่

แผนภูมิกระจายหรือแผนภูมิฟองที่มีแกนเคลื่อนไหวได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

การเรียงลำดับใน Power View

แผนภูมิและการแสดงข้อมูลเป็นภาพแบบอื่นๆ ใน Power View

วิดีโอ Power View และ Power Pivot

บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×