การเรียงลำดับเนื้อหาของตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียงลำดับเนื้อหาของตาราง

เรียงลำดับคอลัมน์เดียวในตาราง

เรียงลำดับตามมากกว่าหนึ่งคำหรือเขตข้อมูลภายในคอลัมน์ตาราง

เรียงลำดับเนื้อหาของตาราง

 1. ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ย้ายตัวชี้เหนือตารางจนกว่า จุดจับสำหรับย้ายตาราง จัดการย้ายตารางปรากฏขึ้น

 2. คลิกจุดจับสำหรับย้ายตารางเพื่อเลือกตารางที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มข้อมูล คลิกเรียงลำดับ

 4. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

บนของเพจ

เรียงลำดับคอลัมน์เดี่ยวในตาราง

 1. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มข้อมูล คลิกเรียงลำดับ

 3. ภายใต้ รายการของฉันมี ให้คลิก แถวหัวเรื่อง หรือ ไม่มีแถวหัวเรื่อง

 4. คลิก ตัวเลือก

 5. ภายใต้ ตัวเลือกการเรียงลำดับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เรียงลำดับเฉพาะคอลัมน์

 6. คลิก ตกลง

บนของเพจ

เรียงลำดับโดยใช้คำหรือเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งภายในหนึ่งคอลัมน์ของตาราง

เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลในตารางซึ่งยึดตามเนื้อหาของคอลัมน์ซึ่งมีมากกว่าหนึ่งคำ ขั้นแรกคุณต้องใช้อักขระเพื่อแยกข้อมูลออกจากกัน รวมทั้งข้อมูลในแถวหัวเรื่อง ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ต่างๆ ในคอลัมน์หนึ่งมีทั้งชื่อและนามสกุล คุณสามารถใช้จุลภาคคั่นระหว่างชื่อและนามสกุล

 1. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มข้อมูล คลิกเรียงลำดับ

 3. ภายใต้ รายการของฉันมี ให้คลิก แถวหัวเรื่อง หรือ ไม่มีแถวหัวเรื่อง

 4. คลิก ตัวเลือก

 5. ภายใต้ แบ่งเขตข้อมูลด้วย ให้คลิกชนิดของอักขระที่แยกคำหรือเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วคลิก ตกลง

 6. ภายใต้ เรียงลำดับตาม ในรายการ ใช้ ให้เลือกคำหรือเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในการเรียงลำดับ

 7. ในรายการ แล้วตามด้วย อันแรก ให้ใส่คอลัมน์ซึ่งมีข้อมูลที่คุณต้องการในการเรียงลำดับ จากนั้น ในรายการ ใช้ ให้เลือกคำหรือเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในการเรียงลำดับ

  ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับในคอลัมน์เพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้ในรายการ แล้วตามด้วย อันที่สอง

 8. คลิก ตกลง

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×