การเรียงลำดับเนื้อหาของตาราง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

 1. คลิกภายในตารางเพื่อแสดงเครื่องมือตาราง บน ribbon จากนั้น คลิกเค้าโครง >เรียงลำดับ

  ปุ่ม เรียงลำดับ

  คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับตาราง

  1. ภายใต้ เรียงลำดับตาม ให้เลือกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตารางตาม

  2. ถัดจาก ชนิด ให้เลือกว่าคุณต้องการเรียงลำดับตาม ข้อความตัวเลข หรือ วันที่

  3. คลิกถัดจากน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย เพื่อเลือกลำดับการจัดเรียง ตารางต่อไปนี้ถูกเรียงลำดับจากน้อยไป

   เรียงลำดับตาราง

 3. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

ตัวเลือกเพิ่มเติม:

 • ถ้าคุณกำลังเรียงลำดับคอลัมน์ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่คั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค แท็บ หรืออักขระอื่น ๆ คลิกถัดจากใช้ ให้เลือกเขตข้อมูลใดเพื่อเรียงลำดับตาม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเรียงลำดับคอลัมน์มีนามสกุล ชื่อคุณสามารถเลือกที่จะเรียงลำดับตามนามสกุลหรือชื่อ คลิกปุ่มตัวเลือก ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบเพื่อเลือกอักขระตัวคั่น

 • ถ้าคุณต้องการให้มีการเรียงลำดับระดับที่สอง คุณสามารถใส่ข้อมูลนั้นภายใต้ แล้วตามด้วย การเรียงลำดับระดับที่สองจะมีผลต่อเมื่อค่าสองค่าหรือมากกว่านั้นในคอลัมน์แรกเหมือนกัน

 • คุณยังสามารถเลือกการเรียงลำดับระดับที่สาม ดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

  เรียงลำดับระดับที่สาม

 • ถ้าตารางของคุณมีแถวส่วนหัว ต้องแน่ใจว่าคลิกกล่องแถวส่วนหัว ภายใต้มีรายการของฉัน ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ วิธีนี้ แถวบนสุดจะไม่สามารถเรียงลำดับ และจะอยู่ที่ด้านบนสุด

 • คลิก ตัวเลือก สำหรับการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น ทำการเรียงลำดับแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก หรือเลือกภาษาที่ใช้ในการเรียงลำดับ

คุณยังสามารถเรียงลำดับรายการที่จะไม่ได้อยู่ในตาราง

ดูเพิ่มเติม

แทรก หรือวาดตาราง

คัดลอกตาราง Word ลงใน Excel

แปลงข้อความเป็นตารางหรือตารางเป็นข้อความ

ใช้สูตรในตาราง Word หรือ Outlook

วิดีโอ: สร้างตารางที่สามารถเข้าถึงได้ใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×