การเรียงลำดับเนื้อหาของตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเรียงลำดับเนื้อหาของตาราง ก่อนอื่นให้คลิกภายในตารางเพื่อแสดง เครื่องมือตาราง ใน Ribbon แล้วคลิก เค้าโครง > เรียงลำดับ

ปุ่ม เรียงลำดับ

คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ

กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ

ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับตาราง แล้วคลิก ตกลง

  1. ภายใต้ เรียงลำดับตาม ให้เลือกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตารางตาม

  2. ถัดจาก ชนิด ให้เลือกว่าคุณต้องการเรียงลำดับตาม ข้อความตัวเลข หรือ วันที่

  3. คลิกถัดจาก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย เพื่อเลือกลำดับการจัดเรียง

ตัวเลือกเพิ่มเติม มีดังนี้

  • ถ้าคุณจะเรียงลำดับคอลัมน์ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่คั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค แท็บ หรืออักขระอื่น ๆ คลิกถัดจากใช้ ให้เลือกเขตข้อมูลใดเพื่อเรียงลำดับตาม ตัวอย่าง ถ้าคุณกำลังเรียงลำดับคอลัมน์มีนามสกุล ชื่อคุณสามารถเลือกการเรียงลำดับชื่อหรือนามสกุล คลิกปุ่มตัวเลือก ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบเพื่อเลือกอักขระตัวคั่น

  • ถ้าคุณต้องการให้มีการเรียงลำดับระดับที่สอง คุณสามารถใส่ข้อมูลนั้นภายใต้ แล้วตามด้วย การเรียงลำดับระดับที่สองจะมีผลต่อเมื่อค่าสองค่าหรือมากกว่านั้นในคอลัมน์แรกเหมือนกัน

  • คุณยังสามารถเลือกการเรียงลำดับระดับที่สามได้อีกด้วย

  • ถ้าตารางของคุณมีแถวหัวเรื่อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิกกล่อง แถวหัวเรื่อง ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบแล้ว วิธีนี้จะทำให้แถวบนสุดไม่ถูกเรียงลำดับและจะอยู่ที่ด้านบนสุด

  • คลิก ตัวเลือก สำหรับการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น ทำการเรียงลำดับแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก หรือเลือกภาษาที่ใช้ในการเรียงลำดับ

คุณยังสามารถเรียงลำดับรายการที่จะไม่ได้อยู่ในตาราง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×