การเรียงลำดับรายการในเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลำดับการจัดเรียงเริ่มต้นของรายการในมุมมองข้อมูลของเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007 จะเป็นการเรียงลำดับตามการเพิ่มรายการลงในเครื่องมือ คุณสามารถสลับระหว่างแบบจากน้อยไปหามาก จากมากไปหาน้อย และลำดับการจัดเรียงตามเลขลำดับตามหลักเกณฑ์ต่อคอลัมน์ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกการเรียงลำดับที่ตัวออกแบบเครื่องมือแบบกำหนดเองระบุให้กับคอลัมน์มุมมอง ให้คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อทดสอบความสามารถในการเรียงลำดับ

ตัวเลือกการเรียงลำดับ

1. ชุดคอลัมน์ที่เรียงลำดับแบบตามเลขลำดับ

2. ชุดคอลัมน์ที่เรียงลำดับแบบจากน้อยไปหามาก

3. ชุดคอลัมน์ที่เรียงลำดับแบบจากมากไปหาน้อย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×