การเรียงลำดับรายการตามตัวอักษร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเรียงลำดับรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขแบบหนึ่งระดับเพื่อให้ข้อความเรียงตามตัวอักษรได้ คุณสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (ก ถึง ฮ) หรือจากมากไปหาน้อย (ฮ ถึง ก)

  1. เลือกข้อความในรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

  2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกเรียงลำดับ

    คำสั่งเรียงลำดับ

  3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับข้อความ ภายใต้ เรียงลำดับตาม ให้คลิก ย่อหน้า และ ข้อความ แล้วคลิก เรียงจากน้อยไปหามาก หรือ เรียงจากมากไปหาน้อย อย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×