การเรียงลำดับระเบียนแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการเรียงลำดับข้อมูล ไม่ ตามลำดับตัวอักษร หรือตัวเลข แต่ ตามลำดับของผู้ใช้กำหนดเอง (หรือเรียกว่าลำดับแบบกำหนดเอง หรือตรรกะ) ตัวอย่าง วันทำการเรียงลำดับดังนั้นวันจันทร์ที่ปรากฏ ทำแรกสมกว่าเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษร แรกวันศุกร์ที่ปรากฏขึ้น คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูล ในมุมมองแผ่นข้อมูลของตารางหรือแบบสอบถาม หรือ ในมุมมองฟอร์มของฟอร์ม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียงลำดับตัวเลขขนาดเล็ก จำกัดของค่าเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน

เรียงลำดับค่าของเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันเป็นจำนวนมาก

เรียงลำดับตัวเลขขนาดเล็ก จำกัดของค่าเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน

ในขั้นตอนนี้ คุณจะเขียนนิพจน์ที่ใช้ฟังก์ชันIIfเพื่อจัดอันดับชื่อเรื่องของพนักงาน

สร้างตารางที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลสามแรก นั่นคือชื่อเรื่อง FirstName และ LastName ในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง ใส่ค่าต่อไปนี้สำหรับสี่ระเบียนใหม่:

 • ผู้ประสานงานขายภายใน

 • ผู้จัดการฝ่ายขาย

 • พนักงานขาย

 • รองประธาน ยอดขาย

ใน FirstName และ LastName เขตข้อมูลของระเบียนสี่ระเบียน ใส่ชื่อใด ๆ ที่คุณต้องการ

 1. ขณะนี้ เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่ม& เรียงลำดับกรองคลิกขั้นสูงแล้ว คลิ กตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูงบนเมนูทางลัด

 3. เพิ่มเขตข้อมูลคุณต้องการ เช่น FirstName, LastName และชื่อ เรื่อง ลงในตาราง

 4. คลิกขวาแถวเขตข้อมูลในคอลัมน์แรกที่ว่าง คลิกย่อ/ขยายจากนั้น พิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้:

  IIf ([ชื่อเรื่อง] = "รองประธาน ยอดขาย" 1, IIf ([ชื่อเรื่อง] = "ผู้จัดการฝ่ายขาย" 2, IIf ([ชื่อเรื่อง] = "พนักงานขาย" 3, IIf ([ชื่อเรื่อง] = "ภายในยอดขายผู้ประสานงาน" 4, 5)))

  ชื่อเรื่องคือ ชื่อของเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าที่ถูกจัดอันดับ ค่าในเครื่องหมายอัญประกาศจะถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลค่าแต่ละรายการ ค่าตัวเลขที่เป็นไปตามลำดับกำหนดให้กับที่อยู่ นิพจน์ข้างต้นกำหนดจัด 1 ถึง 4 ถึงสี่ชื่ออื่น และกำหนดลำดับเลข 5 ให้ผู้อื่นทั้งหมด เมื่อคุณดำเนินการเรียงลำดับ ชื่อเรื่องที่กล่าวถึงในนิพจน์นี้ไม่ได้ถูกมอบหมายลำดับเดียวกัน (5)

 5. ในแถวเรียงลำดับของคอลัมน์ประกอบด้วยนิพจน์ คลิกน้อยไปหามาก

 6. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่ม& เรียงลำดับกรองคลิกสลับตัวกรอง

  ฟังก์ชันIIfจะส่งกลับค่าตัวเลขที่ตรงกับค่าในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าในเขตข้อมูลชื่อเรื่องคือผู้จัดการฝ่ายขายตัวเลขที่กำหนดให้เป็น2 ถ้ามีค่าในเขตข้อมูลชื่อเรื่องที่ไม่ได้แสดงรายการเป็นอาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชันนั่นคือตัวอย่างพิกัดเขตซึ่งได้มอบหมายเลข5 คิวรีเรียงลำดับตัวเลขเหล่านี้ในการเรียงลำดับแล้ว

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับค่าของเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันเป็นจำนวนมาก

ถ้าคุณมีค่าการจัดอันดับจำนวนมาก วิธีดียิ่งขึ้นในการเรียงลำดับข้อมูลได้ ด้วยการสร้างตารางการค้นหา

สมมติว่า ตารางพนักงานอ้างอิงไปยังชื่อเรื่องที่แตกต่างกันมากกว่า 50 ก่อนอื่นคุณจะต้องการสร้างตารางการค้นหา และเตรียมตารางที่มีอยู่เพื่อค้นหาตารางใหม่ คุณแล้วเชื่อมโยงตารางสอง และสร้างแบบสอบถาม

สร้างตารางการค้นหา และปรับเปลี่ยนตารางที่มีอยู่

 1. สร้างตารางการค้นหาใหม่ที่จะเก็บชื่อเรื่อง ชื่อตารางtblTitlesและตั้งค่าเขตข้อมูลที่เป็นชนิดข้อมูลที่ระบุในวงเล็บ ดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้:

  TitleID
  (AutoNumber)

  ชื่อเรื่อง
  (Text)

  1

  รองประธาน ยอดขาย

  2

  ผู้จัดการฝ่ายขาย

  3

  พนักงานขาย

  4

  ผู้ประสานงานขายภายใน

 2. ตั้งค่าเขตข้อมูล TitleID เป็นคีย์หลัก

 3. ปรับเปลี่ยนตารางพนักงานเพื่อที่จะค้นหาตาราง tblTitles

  • ในมุมมองออกแบบ เปลี่ยนชื่อของเขตข้อมูลชื่อเป็นTitleID

  • ในคอลัมน์ชนิดข้อมูลเปลี่ยนชนิดข้อมูลไปยังหมายเลข

 4. บนแท็บทั่วไปภายใต้คุณสมบัติเขตข้อมูลเปลี่ยนขนาดเขตข้อมูลเป็นLong Integer

 5. บันทึกตาราง และละเว้นคำเตือนเกี่ยวกับการสูญหายของข้อมูล

 6. สลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล

 7. เติมคอลัมน์ชื่อเรื่องที่ มีค่า TitleID ที่สอดคล้องกับค่าชื่อเรื่อง

  ตัวอย่างเช่น สำหรับระเบียนที่มีค่าชื่อเรื่องเป็นผู้จัดการฝ่าย ขาย พิมพ์2 สำหรับพนักงานขาย พิมพ์3

 8. บันทึก และปิดตาราง

การเชื่อมโยงตารางทั้งสอง

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. บนแท็บออกแบบในกลุ่มความสัมพันธ์คลิกแสดงตาราง

 3. เลือกtblTitlesและพนักงานคลิ กเพิ่มเพื่อเพิ่มลงในหน้าต่างความสัมพันธ์ ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 4. ลากเขตข้อมูล TitleID จากตาราง tblTitles ไปยังเขตข้อมูล TitleID ในตารางพนักงาน

  กล่องโต้ตอบแก้ไขความสัมพันธ์เปิดขึ้น

 5. ให้แน่ใจว่า ชื่อเขตข้อมูลที่แสดงในคอลัมน์สอง ทั้งTitleIDและที่กล่องชนิดความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มที่แสดง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล ถ้าจำเป็น

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity

 7. คลิก สร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์

  ปิดกล่องโต้ตอบแก้ไขความสัมพันธ์และจะบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 8. ปิดแท็บความสัมพันธ์

สร้างคิวรี

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตารางคลิกแท็บตารางคลิกสองครั้งที่พนักงานและ แล้ว ดับเบิลคลิกที่tblTitles

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 4. เพิ่มเขตข้อมูล EmployeeID, LastName และ FirstName จากตารางพนักงานและเขตข้อมูลชื่อเรื่องจากตาราง tblTitles ไปยังตารางออกแบบแบบสอบถาม

 5. สลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×