การเรียงลำดับระเบียนตามค่าบางส่วนในเขตข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางครั้งคุณอาจต้องการเรียงลำดับระเบียนตามค่าเดือนโดยละเว้นวันและปี หรือคุณอาจต้องการเรียงลำดับระเบียนตามตัวอักษรสองสามอักขระแรกของเขตข้อมูลที่เป็นข้อความเท่านั้น หัวข้อนี้จะแสดงวิธีดำเนินการดังกล่าวด้วยการสร้างนิพจน์อย่างง่าย

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียงลำดับตามค่าวันเพียงบางส่วน

เรียงลำดับตามค่าข้อความบางส่วน

เรียงลำดับตามค่าวันที่บางส่วน

เมื่อคุณเรียงลำดับระเบียนโดยใช้คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งของ เรียงลำดับ ค่าวันที่ทั้งหมด วัน เดือน และปี จะถูกใช้เพื่อระบุตำแหน่งของแต่ละระเบียน แต่สมมติว่าคุณต้องการเรียงลำดับวันเกิดตามค่าเดือนเท่านั้น และไม่สนใจค่าวันและค่าปี

การเรียงลำดับตามส่วนของค่าวันที่นั้นจะต้องเขียนเป็นนิพจน์ขึ้นมา คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลในตารางหรือผลลัพธ์ของแบบสอบถาม แต่คุณต้องอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลเสียก่อน ให้คุณเขียนนิพจน์ของคุณลงในขอบเขตแบบสอบถามของแท็บ ตัวกรอง นิพจน์ที่คุณสร้างจะแยกเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการ และใช้เป็นเกณฑ์ในการเรียงลำดับ

แสดงแท็บ 'ตัวกรอง'

 1. สลับตารางหรือแบบสอบถามของคุณไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล

  ถ้าคุณกำลังทำงานกับแบบสอบถาม ให้เรียกใช้แบบสอบถามเพื่อแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกขั้นสูง แล้ว คลิ กตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง บนเมนูทางลัด

  Access จะแสดงแท็บ ตัวกรอง

สร้างนิพจน์

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกขั้นสูง แล้ว คลิกตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง บนเมนูทางลัด

 2. พิมพ์นิพจน์ในแถวเขตข้อมูล ในคอลัมน์แรก ตัวอย่างเช่น การเรียงลำดับตามเดือนโดยไม่คำนึงถึงปี พิมพ์นิพจน์Expr1: DatePart("m",[BirthDate])ในแถวเขตข้อมูล ในคอลัมน์แรก

 3. เมื่อต้องการเรียงลำดับตามวันที่ในแต่ละเดือน พิมพ์Expr2: DatePart("d",[BirthDate])ในแถวเขตข้อมูล ในคอลัมน์สองออก

  การฟังก์ชันDatePartในคอลัมน์แรกเรียงลำดับระเบียนตามเดือน และฟังก์ชันDatePartในคอลัมน์สองเรียงลำดับระเบียนตามวันที่ในเดือนแต่ละรายการ

 4. ในแถว เรียงลำดับ ให้เลือก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย สำหรับแต่ละนิพจน์

  การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากในคอลัมน์แรกจะแสดง January ที่บรรทัดบนสุด และ December จะอยู่บรรทัดล่างสุด การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากในคอลัมน์ที่สองจะแสดง 1 ที่บรรทัดบนสุดและ 31 ที่บรรทัดล่างสุด ขณะที่การเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม

 5. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกสลับตัวกรอง

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับตามค่าข้อความบางส่วน

การเรียงลำดับตามค่าข้อความบางส่วนจะเหมือนกับการเรียงลำดับตามค่าวันที่บางส่วนอย่างมาก คุณต้องเขียนนิพจน์ในหน้าต่าง 'ตัวกรอง/เรียงลำดับขั้นสูง' เพื่อแยกอักขระที่จัดรูปแบบตามเกณฑ์ของการเรียงลำดับ

สมมติว่าเขตข้อมูลเมืองประกอบด้วยค่า เช่น North Seattle, South Seattle, North Tacoma หรือ South Tacoma ให้สมมติว่าคุณต้องการละเว้นคำแรกและจะเรียงลำดับระเบียนด้วยคำที่สองเท่านั้น

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกขั้นสูง แล้ว คลิกตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง บนเมนูทางลัด

 2. พิมพ์นิพจน์ในแถวเขตข้อมูล ในคอลัมน์แรก ตัวอย่างเช่น พิมพ์= Mid ([เมือง], 7)เพื่อละเว้นตัวอักขระหกตัวแรกในเขตข้อมูลเมือง

  การฟังก์ชันMidส่งกลับสตริงย่อยที่มีอยู่ในสตริงที่ระบุหรือเขตข้อมูล ในกรณีนี้ สำหรับแต่ละระเบียน ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าเริ่มต้นจากอักขระเจ็ด (นั่นคือ หลังช่องว่าง) ในเขตข้อมูลเมือง

 3. ในเซลล์ เรียงลำดับ ให้เลือก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย

 4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกสลับตัวกรอง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×