การเรียงลำดับระเบียนตามค่าบางส่วนในเขตข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางครั้งคุณอาจต้องการเรียงลำดับระเบียนตามค่าเดือนโดยละเว้นวันและปี หรือคุณอาจต้องการเรียงลำดับระเบียนตามตัวอักษรสองสามอักขระแรกของเขตข้อมูลที่เป็นข้อความเท่านั้น หัวข้อนี้จะแสดงวิธีดำเนินการดังกล่าวด้วยการสร้างนิพจน์อย่างง่าย

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียงลำดับตามค่าวันเพียงบางส่วน

เรียงลำดับตามค่าข้อความบางส่วน

เรียงลำดับตามค่าวันที่บางส่วน

เมื่อคุณเรียงลำดับระเบียนโดยใช้คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งของ เรียงลำดับ ค่าวันที่ทั้งหมด วัน เดือน และปี จะถูกใช้เพื่อระบุตำแหน่งของแต่ละระเบียน แต่สมมติว่าคุณต้องการเรียงลำดับวันเกิดตามค่าเดือนเท่านั้น และไม่สนใจค่าวันและค่าปี

การเรียงลำดับตามส่วนของค่าวันที่นั้นจะต้องเขียนเป็นนิพจน์ขึ้นมา คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลในตารางหรือผลลัพธ์ของแบบสอบถาม แต่คุณต้องอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลเสียก่อน ให้คุณเขียนนิพจน์ของคุณลงในขอบเขตแบบสอบถามของแท็บ ตัวกรอง นิพจน์ที่คุณสร้างจะแยกเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการ และใช้เป็นเกณฑ์ในการเรียงลำดับ

แสดงแท็บ 'ตัวกรอง'

 1. สลับตารางหรือแบบสอบถามของคุณไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล

  ถ้าคุณกำลังทำงานกับแบบสอบถาม ให้เรียกใช้แบบสอบถามเพื่อแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกขั้นสูง แล้ว คลิ กตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง บนเมนูทางลัด

  Access จะแสดงแท็บ ตัวกรอง

สร้างนิพจน์

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกขั้นสูง แล้ว คลิ กตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง บนเมนูทางลัด

 2. พิมพ์นิพจน์ในแถวเขตข้อมูล ในคอลัมน์แรก ตัวอย่างเช่น การเรียงลำดับตามเดือนโดยไม่คำนึงถึงปี พิมพ์นิพจน์Expr1: DatePart("m",[BirthDate])ในแถวเขตข้อมูล ในคอลัมน์แรก

 3. เมื่อต้องการเรียงลำดับตามวันที่ในแต่ละเดือน พิมพ์Expr2: DatePart("d",[BirthDate])ในแถวเขตข้อมูล ในคอลัมน์สองออก

  การฟังก์ชันDatePartในคอลัมน์แรกเรียงลำดับระเบียนตามเดือน และฟังก์ชันDatePartในคอลัมน์สองเรียงลำดับระเบียนตามวันที่ในเดือนแต่ละรายการ

 4. ในแถว เรียงลำดับ ให้เลือก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย สำหรับแต่ละนิพจน์

  การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากในคอลัมน์แรกจะแสดง January ที่บรรทัดบนสุด และ December จะอยู่บรรทัดล่างสุด การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากในคอลัมน์ที่สองจะแสดง 1 ที่บรรทัดบนสุดและ 31 ที่บรรทัดล่างสุด ขณะที่การเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม

 5. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกสลับตัวกรอง

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับตามค่าข้อความบางส่วน

การเรียงลำดับตามค่าข้อความบางส่วนจะเหมือนกับการเรียงลำดับตามค่าวันที่บางส่วนอย่างมาก คุณต้องเขียนนิพจน์ในหน้าต่าง 'ตัวกรอง/เรียงลำดับขั้นสูง' เพื่อแยกอักขระที่จัดรูปแบบตามเกณฑ์ของการเรียงลำดับ

สมมติว่าเขตข้อมูลเมืองประกอบด้วยค่า เช่น North Seattle, South Seattle, North Tacoma หรือ South Tacoma ให้สมมติว่าคุณต้องการละเว้นคำแรกและจะเรียงลำดับระเบียนด้วยคำที่สองเท่านั้น

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกขั้นสูง แล้ว คลิ กตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง บนเมนูทางลัด

 2. พิมพ์นิพจน์ในแถวเขตข้อมูล ในคอลัมน์แรก ตัวอย่างเช่น พิมพ์= Mid ([เมือง], 7)เพื่อละเว้นตัวอักขระหกตัวแรกในเขตข้อมูลเมือง

  การฟังก์ชันMidส่งกลับสตริงย่อยที่มีอยู่ในสตริงที่ระบุหรือเขตข้อมูล ในกรณีนี้ สำหรับแต่ละระเบียน ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าเริ่มต้นจากอักขระเจ็ด (นั่นคือ หลังช่องว่าง) ในเขตข้อมูลเมือง

 3. ในเซลล์ เรียงลำดับ ให้เลือก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย

 4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกสลับตัวกรอง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×