การเรียงลำดับตารางหรือเมทริกซ์ใน Power View

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Power View คุณสามารถเรียงลำดับตารางหรือเมทริกซ์เพื่อแสดงข้อมูลในลำดับที่คุณต้องการ คุณสามารถจัดลำดับข้อมูลของคุณใหม่ได้ทันทีโดยการเรียงลำดับตารางหรือเมทริกซ์บนคอลัมน์ใดๆ (ยกเว้นคอลัมน์รูป)

หมายเหตุ: ถ้าคุณเรียงลำดับใน Power View ใน SharePoint คุณต้องอยู่ในโหมดแก้ไข ในตารางหรือเมทริกซ์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ คลิกแก้ไขรายงานมุมซ้ายบนของพื้นที่ที่รายงาน

ปุ่ม เปิดใช้งานการแก้ไข Power View ใน SharePoint

 1. ในตารางหรือเมทริกซ์ ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ คุณจะเห็นลูกศรขึ้นหรือลงถัดจากส่วนหัวที่แสดงว่าเขตข้อมูลถูกจัดเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย

  ไอคอนเรียงลำดับสำหรับเมทริกซ์ใน Power View

 2. คลิกที่ลูกศรเพื่อย้อนกลับลำดับการจัดเรียง คุณสามารถเรียงลำดับข้อความ ตัวเลข วันที่และเวลาได้ คุณไม่สามารถเรียงลำดับคอลัมน์รูปได้

  ตาราง Power View ที่เรียงลำดับ
  เมทริกซ์เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามกีฬา เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามประเภทกีฬา และเรียงลำดับจากน้อยไปหามากตามรายการการแข่งขัน

  สังเกตว่า มีไม่มีลูกศรถัดจากเพศหรือนับจำนวนของเหรียญ เพศจะใช้การจัดเรียงเริ่มต้น ตามลำดับตัวอักษร นับจำนวนของเหรียญ เขตข้อมูลค่า จะไม่ได้ถูกเรียงลำดับในมุมมองนี้

 3. ในเมทริกซ์ คุณสามารถเรียงลำดับทั้งเมทริกซ์บนหนึ่งคอลัมน์ที่เป็นตัวเลข หรือเรียงลำดับเมทริกซ์บนหนึ่งคอลัมน์ที่ไม่ใช่ตัวเลขในแต่ละระดับการจัดกลุ่ม สมมติว่าคุณมีเมทริกซ์ที่จัดกลุ่มตามกีฬา ที่มีคอลัมน์สาขา การแข่งขัน และจำนวนปี คุณสามารถเรียงลำดับตามได้เฉพาะคอลัมน์จำนวนปี หรือคุณสามารถเรียงลำดับตามเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลจากทั้งหมด 3 เขตข้อมูล (กีฬา สาขา การแข่งขัน) ที่ยึดตามตามลำดับที่ปรากฏในเมทริกซ์

  หมายเหตุ: ในตารางแบบแฟลต คุณสามารถเรียงลำดับคอลัมน์ได้เพียงครั้งละหนึ่งคอลัมน์เท่านั้น

  เมทริกซ์ด้านล่างนี้ถูกเรียงลำดับตามจำนวนปี ถ้าคุณเรียงลำดับตามจำนวนปีมีการเล่นเหตุการณ์ เมทริกซ์มีการเรียงลำดับจากกีฬาที่ มีประโยชน์สูงสุดปีเล่นปีน้อยที่สุดเมื่อต้องการเล่น และภายในกีฬา สาขาจะยังถูกเรียงลำดับจากปีส่วนใหญ่เพื่อปีน้อยที่สุด และตามลำดับตัวอักษรสำหรับสาขาแล้ว มีผลรวมที่เข้ากัน

  เมทริกซ์ Excel ที่เรียงลำดับตามปี
  เมทริกซ์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามจำนวนปี

  และเมทริกซ์นี้ถูกเรียงลำดับตามสาขา

  เมทริกซ์ Power View ที่เรียงลำดับตามประเภท
  เมทริกซ์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามสาขาประเภทที่สอง

Top ของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เรียงลำดับแผนภูมิใน Power View

การเรียงลำดับใน Power View

วิดีโอ Power View และ Power Pivot

บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

Top ของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×