การเรียกใช้แมโคร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีหลายวิธีในการเรียกใช้แมโครใน Microsoft Excel แมโครคือ การกระทำหรือชุดของการกระทำที่คุณสามารถใช้เพื่อทำงานโดยอัตโนมัติ แมโครจะถูกบันทึกใน Visual Basic for Applications ภาษาการเขียนโปรแกรม คุณสามารถเรียกใช้แมโครตลอดเวลา ด้วยการคลิกคำสั่งแมโคร บน ribbon ขึ้นอยู่กับวิธีแมโครที่ถูกกำหนดให้กับการเรียกใช้ คุณอาจยังสามารถเรียกใช้ ด้วยการกดแบบ CTRL ผสมคีย์ลัด ด้วยการคลิกปุ่ม บนแถบเครื่อง มือด่วน หรือ ในกลุ่มแบบกำหนดเองบน ribbon หรือ โดยการคลิกพื้นที่บนวัตถุ กราฟิก หรือตัวควบคุม นอกจากนี้ คุณสามารถเรียกใช้แมโครโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: เมื่อคุณตั้งค่าระดับความปลอดภัยแมโครใน Excel เพื่อปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Excel จะเรียกใช้เฉพาะแมที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล หรือเก็บไว้ในตำแหน่งที่เชื่อถือได้ เช่นโฟลเดอร์เริ่มต้น Excel บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้ไม่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล หรืออยู่ในการตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ คุณสามารถเปลี่ยนระดับความปลอดภัยที่เปิดใช้งานแมโครทั้งหมดชั่วคราว

ก่อนที่คุณจะเรียกใช้แมโคร

คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบางใน Excel ก่อนที่คุณสามารถเรียกใช้แมโคร:

 1. ถ้าแท็บนักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน แสดงแท็บนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแสดงแท็บนักพัฒนา

 2. เมื่อต้องการตั้งค่าระดับความปลอดภัยชั่วคราว เพื่อเปิดใช้งานแมโครทั้งหมด ให้ทำดังนี้

  1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก ความปลอดภัยของแมโคร

   แท็บนักพัฒนาบน ribbon
  2. ในประเภท การตั้งค่าแมโคร ภายใต้ การตั้งค่าแมโคร ให้คลิก เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ โค้ดที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้) แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โค้ดที่อาจเป็นอันตรายทำงาน เราแนะนำให้คุณกลับไปยังหนึ่งในการตั้งค่าใดๆ ที่ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดหลังจากคุณทำงานกับแมโครเสร็จแล้ว

 1. เปิดสมุดงานที่มีแมโคร

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนาบน ribbon
 3. ในกล่อง ชื่อแมโคร ให้คลิกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คุณยังสามารถกด CTRL + F8 เพื่อเรียกใช้แมโคร เมื่อต้องการหยุดแมโคร กด ESC

  • เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครจาก Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล คลิกแก้ไข แล้วบนเมนูการเรียกใช้ คลิกเรียกใช้ย่อย/ฟอร์มผู้ใช้ หรือกด F5

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนาบน ribbon
 2. ในกล่อง ชื่อแมโคร ให้คลิกแมโครที่คุณต้องการกำหนดให้กับการใช้ Ctrl ร่วมกับคีย์ลัด

 3. คลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกแมโคร ปรากฏขึ้น

 4. ในกล่อง คีย์ลัด ให้พิมพ์อักษรตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ใดๆ ที่คุณต้องการใช้กับคีย์ Ctrl

  หมายเหตุ: คีย์ลัดที่กำหนดจะแทนที่คีย์ลัดเริ่มต้นใดๆ ของ Excel ที่เทียบเท่ากัน ในขณะที่เวิร์กบุ๊กที่มีแมโครนี้เปิดอยู่

  สำหรับรายการของคีย์ลัดแบบผสม Ctrl ที่มอบหมายไปแล้วใน Excel ดูบทความคีย์ลัดและฟังก์ชัน Excel

 5. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายของแมโคร

 6. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วคลิก ยกเลิก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แมโคร

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครจากปุ่มบนแถบเครื่องมือด่วน คุณขั้นแรกได้เพื่อเพิ่มปุ่มลงในแถบเครื่องมือ เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว ดูกำหนดแมโคกับปุ่ม

คุณสามารถสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองที่ปรากฏบนแท็บใน ribbon และกำหนดแมโคกับปุ่มในกลุ่มนั้นแล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกลุ่มแบบกำหนดเองการตั้งชื่อ "แมโครของฉัน" ไปยังแท็บนักพัฒนา แล้ว เพิ่มแมโคร (ซึ่งปรากฏเป็นปุ่ม) ไปยังกลุ่มใหม่ เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว ดูกำหนดแมโคกับปุ่ม

เรียกใช้แมโครด้วยการคลิกพื้นที่บนวัตถุกราฟิก

คุณสามารถสร้างฮอตสปอตบบนราฟิกที่ผู้ใช้สามารถคลิเพื่อเรียกใช้แมโคร

 1. ในเวิร์กชีต ให้แทรกวัตถุกราฟิก เช่น รูปภาพ คลิปอาร์ต รูปร่าง หรือ SmartArt

  เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการแทรกวัตถุกราฟิก ดูเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการสร้างฮอตสปอตบบนวัตถุที่มีอยู่ คลิกแทรก >รูปร่าง เลือกรูปร่างที่คุณต้องการใช้ และวาดรูปร่างนั้นบนวัตถุที่มีอยู่แล้ว

  รูปร่าง
 3. คลิกขวาที่ฮอตสปอที่คุณสร้างขึ้น แล้ว คลิ กกำหนดแมโค

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดแมโครที่มีอยู่แล้วให้กับวัตถุกราฟิก ให้คลิกสองครั้งที่แมโครหรือกรอกชื่อของแมโครในกล่อง ชื่อแมโคร

  • เมื่อต้องการบันทึกแมโคใหม่เพื่อกำหนดให้กับวัตถุกราฟิกที่เลือก คลิกบันทึก พิมพ์ชื่อสำหรับแมโครในกล่องโต้ตอบบันทึกแมโค ทางแล้ว คลิกตกลง เพื่อเริ่มการบันทึกแมโครของคุณ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการบันทึกแมโคร คลิกหยุดการบันทึก รูปปุ่ม บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มโค้ด

   เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิหยุดการบันทึก รูปปุ่ม ทางด้านซ้ายของแถบสถานะ

  • เมื่อต้องการแก้ไขแมโครที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกชื่อของแมโครในกล่อง ชื่อแมโคร แล้วคลิก แก้ไข

 5. คลิก OK

 6. ในเวิร์กชีต เลือกการเชื่อมโยง ซึ่งแสดงเครื่องมือการวาด เพิ่มแท็บรูป แบบ

 7. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  เมนูตัวเลือกสีของ เติมสีรูปร่าง

 8. คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

ถ้าคุณบันทึกแมโค และบันทึกงานนำเสนอชื่อAuto_Openแมโครที่จะทำงานเมื่อใดก็ ตามที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยแมโคร วิธีอื่นเพื่อเรียกใช้แมโคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กจะเขียนกระบวนงาน VBA ในเหตุการณ์เปิดของเวิร์กบุ๊ก โดยใช้Visual Basic Editorเปิดเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์มีอยู่ภายในเวิร์กบุ๊กที่เรียกใช้โค้ดของแมโครทุกครั้งที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก

สร้างแมโคร Auto_Open

 1. ถ้าคุณต้องการบันทึกแมโครพร้อมกับสมุดงานใด ให้เปิดสมุดงานนั้นก่อน

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก บันทึกแมโคร

 3. ในกล่อง ชื่อแมโคร ให้พิมพ์ Auto_Open

 4. ในรายการ เก็บแมโครไว้ที่ เลือกสมุดงานที่คุณต้องการเก็บแมโคร

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้แมโครพร้อมใช้งานเมื่อใดก็ ตามที่คุณใช้ Excel เลือกสมุดงานแมโครส่วนบุคคล เมื่อคุณเลือกสมุดงานแมโครส่วนบุคคล Excel สร้างเวิร์กบุ๊กแมโครส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ (Personal.xlsb), ถ้ายังไม่มีอยู่แล้ว จะบันทึกแมโครในเวิร์กบุ๊กนี้ ใน Windows Vista เวิร์กบุ๊กนี้ถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart C:\Users\user ถ้าคุณไม่พบข้อมูล นั้นอาจจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ย่อยบรอดแทนภายในเครื่อง ใน Microsoft Windows XP เวิร์กบุ๊กนี้ถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Data\Microsoft\Excel\XLStart name\Application C:\Documents and Settings\user เวิร์กบุ๊กในโฟลเดอร์ XLStart จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ ตาม Excel เริ่มทำงาน ถ้าคุณต้องการให้แมโครในเวิร์กบุ๊กแมโครส่วนบุคคลจะทำงานโดยอัตโนมัติในเวิร์กบุ๊กอื่น คุณต้องยังบันทึกเวิร์กบุ๊กนั้นในโฟลเดอร์ XLStart เพื่อให้ทั้งเวิร์กบุ๊กจะเปิดขึ้นเมื่อ Excel เริ่มทำงาน

 5. คลิก ตกลง จากนั้นดำเนินการกระทำที่คุณต้องการบันทึก

 6. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มโค้ด คลิกหยุดการบันทึก รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิหยุดการบันทึก ที่ด้านซ้ายของแถบสถานะ

  ปุ่ม หยุดการบันทึก บนแถบสถานะ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณเลือกบันทึกแมโครลงใน สมุดงานนี้ หรือ สมุดงานใหม่ ในขั้นตอนที่ 6 ให้บันทึกหรือเคลื่อนย้ายสมุดงานนั้นไปไว้ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งของ XLStart

 • การบันทึกแมโคร Auto_Open มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

  • ถ้าสมุดงานที่คุณบันทึกแมโคร Auto_Open มีกระบวนงาน VBA อยู่ในเหตุการณ์ เปิด ของสมุดงานอยู่แล้ว กระบวนงาน VBA ของเหตุการณ์ เปิด จะแทนที่การกระทำทั้งหมดในแมโคร Auto_Open

  • แมโคร Auto_Open จะถูกละเว้นเมื่อสมุดงานถูกเปิดโดยการโปรแกรมไว้โดยใช้วิธี เปิด

  • แมโคร Auto_Open จะทำงานก่อนที่สมุดงานอื่นใดเปิด ดังนั้นถ้าคุณบันทึกการกระทำที่คุณต้องการให้ Excel ดำเนินการในสมุดงาน Book1 ซึ่งเป็นสมุดงานเริ่มต้น หรือสมุดงานที่โหลดมาจากโฟลเดอร์ XLStart แมโคร Auto_Open จะล้มเหลวเมื่อคุณเริ่ม Excel ใหม่ เนื่องจากแมโครจะทำงานก่อนที่สมุดงานเริ่มต้นเปิด

   ถ้าคุณพบข้อจำกัดเหล่านี้ แทนที่จะบันทึกแมโคร Auto_Open คุณต้องสร้างกระบวนงาน VBA ของเหตุการณ์ เปิด ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไปของบทความนี้

 • ถ้าคุณต้องการให้ Excel เริ่มต้นโดยไม่มีการเรียกใช้แมโคร Auto_Open ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ เมื่อคุณเริ่มต้น Excel

สร้างกระบวนงาน VBA ของเหตุการณ์ Open ของเวิร์กบุ๊ก

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้เหตุการณ์ เปิด เพื่อเรียกใช้แมโครเมื่อคุณเปิดสมุดงาน

 1. บันทึก และปิดเวิร์กบุ๊กเปิดอยู่

 2. เปิดสมุดงานที่คุณต้องการเพิ่มแมโคร หรือสร้างสมุดงานใหม่

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก Visual Basic

 4. ในหน้าต่าง Project Explorer ให้คลิกขวาที่วัตถุ ThisWorkbook แล้วคลิก แสดงโค้ด

  เคล็ดลับ: ถ้ามองไม่เห็นหน้าต่าง Project Explorer บนเมนูมุมมอง คลิกProject Explorer

 5. ในรายการ วัตถุ เหนือหน้าต่างโค้ด ให้เลือก สมุดงาน

  ซึ่งสร้างขั้นตอนการว่างของเหตุการณ์Openเช่นนี้โดยอัตโนมัติ:

  Workbook_Open() ย่อยส่วนตัว

  ย่อยสิ้นสุด

 6. เพิ่มบรรทัดของโค้ดต่อไปนี้ลงในกระบวนงาน:

  Workbook_Open() ย่อยส่วนตัว
  วัน MsgBox
  Worksheets("Sheet1") Range("A1") ค่า =วัน
  สิ้นสุดย่อย

 7. สลับไปที่ Excel แล้วบันทึกสมุดงานเป็นสมุดงานที่เปิดใช้แมโครได้ (.xlsm)

 8. ปิดแล้วเปิดสมุดงานใหม่ เมื่อคุณเปิดแฟ้มนั้นอีกครั้ง Excel จะเรียกใช้กระบวนงาน Workbook_Open ซึ่งแสดงวันที่ของวันนี้ในกล่องข้อความ

 9. คลิก ตกลง ในกล่องข้อความ

  หมายเหตุ: เซลล์ A1 บน Sheet1 ยังประกอบด้วยวันเป็นผลลัพธ์ของการเรียกใช้กระบวนงาน workbook _open ด้วย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถเสมอถามผู้เชี่ยวชาญในชุมชนของข้อมูลทางเทคนิค Excelได้รับการสนับสนุนในชุมชนหรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงข้อความเสียงของผู้ใช้ Excel

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เรียกใช้แมโครเมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กโดยอัตโนมัติ

งาน Automate ด้วยตัวบันทึกแมโคร

ระเบียนแมโครเพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กที่ระบุเมื่อ Excel เริ่มทำงาน

สร้าง และบันทึกแมโครทั้งหมดของคุณในเวิร์กบุ๊กเดียว

บันทึกแมโคร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×