การเรียกใช้แมโคร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีหลายวิธีในการเรียกใช้แมโครใน Microsoft Excel แมโครคือ การกระทำหรือชุดของการกระทำที่คุณสามารถใช้เพื่อทำงานโดยอัตโนมัติ แมโครจะถูกบันทึกใน Visual Basic for Applications ภาษาการเขียนโปรแกรม คุณสามารถเรียกใช้แมโครตลอดเวลา ด้วยการคลิกคำสั่งแมโคร บนแท็บนักพัฒนา บน ribbon ขึ้นอยู่กับวิธีแมโครที่ถูกกำหนดให้กับการเรียกใช้ คุณอาจยังสามารถเรียกใช้ ด้วยการกดแบบผสมคีย์ลัด ด้วยการคลิกปุ่ม บนแถบเครื่อง มือด่วน หรือ ในกลุ่มแบบกำหนดเองบน ribbon หรือ โดยคลิกที่วัตถุ กราฟิก หรือตัวควบคุม นอกจากนี้ คุณสามารถเรียกใช้แมโครโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ ตามที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก

ก่อนที่คุณจะเรียกใช้แมโคร

ก่อนที่คุณเริ่มทำงานกับแมโคร คุณควรเปิดใช้งานแท็บนักพัฒนา

 • สำหรับWindows ไปที่ไฟล์ >ตัวเลือก >กำหนด Ribbon เอง

 • สำหรับMac ไปยังExcel >กำหนดลักษณะ... > Ribbon และแถบเครื่องมือ

 • แล้ว ในส่วนกำหนด Ribbon เอง ภายใต้แท็บหลัก กาเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา และกดตกลง

 1. เปิดสมุดงานที่มีแมโคร

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก แมโคร

 3. ในกล่องชื่อแมโคร คลิกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้ และกดปุ่มทำงาน

 4. นอกจากนี้คุณยังมีตัวเลือกอื่น:

  • ตัวเลือก- เพิ่มคีย์ลัด หรือคำอธิบายแมโคร

  • ขั้นตอน- นี้จะเปิด Visual Basic Editor ไปใช้กับบรรทัดแรกของแมโค การกดF8 จะช่วยให้คุณแต่ละหนึ่งบรรทัดโค้ดแมโครขั้นตอนในเวลาเดียวกัน

  • แก้ไข- นี้จะเปิด Visual Basic Editor และทำให้คุณแก้ไขโค้ดแมโครตามต้องการ เมื่อคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถกดF5 เพื่อเรียกใช้แมโคจากตัวแก้ไข

คุณสามารถเพิ่มคีย์ลัดผสมแมโครเมื่อคุณทำบันทึก และคุณยังสามารถเพิ่มการแมโครที่มีอยู่แล้ว:

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก แมโคร

 2. ในกล่องชื่อแมโคร คลิกแมโครที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดแบบผสม

 3. คลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกแมโคร ปรากฏขึ้น

 4. ในกล่องแป้นพิมพ์ลัด พิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่ใด ๆ ที่คุณต้องการใช้คีย์ลัด

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับWindows แป้นพิมพ์ลัดสำหรับตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเป็นCtrl + ตัวอักษร สำหรับตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ จึงCtrl + Shift + ตัวอักษร ด้วยเช่นกัน

  • สำหรับMac แป้นพิมพ์ลัดสำหรับตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กถูกเลือก + สั่ง + ตัวอักษร แต่Ctrl + ตัวอักษรที่ จะทำงานด้วย สำหรับตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ จึงCtrl + Shift + ตัวอักษร ด้วยเช่นกัน

  • ต้องระวังที่กำหนดแป้นพิมพ์ลัด เพราะพวกเขาจะแทนคีย์ลัดใด ๆ ของ Excel เริ่มต้นที่เทียบเท่ากันในขณะที่เวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยแมโครนี้เปิด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดแมโคเพื่อCtrl + z คุณจะสูญเสียความสามารถในการยกเลิก ไป เนื่องจาก นี้ได้โดยทั่วไปควรใช้Ctrl + Shift + ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวอักษร แทน เช่นCtrl + Shift + Z ซึ่งไม่มีทางลัดที่เทียบเท่ากันใน Excel

  สำหรับรายการของคีย์ลัดแบบผสมCtrl ที่มอบหมายไปแล้วใน Excel ดูบทความคีย์ลัดและฟังก์ชัน Excel

 5. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายของแมโคร

 6. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วคลิก ยกเลิก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แมโคร

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครจากปุ่มบนแถบเครื่องมือด่วน คุณขั้นแรกได้เพื่อเพิ่มปุ่มลงในแถบเครื่องมือ เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว ดูกำหนดแมโคกับปุ่ม

คุณสามารถสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองที่ปรากฏบนแท็บใน ribbon และกำหนดแมโคกับปุ่มในกลุ่มนั้นแล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกลุ่มแบบกำหนดเองการตั้งชื่อ "แมโครของฉัน" ไปยังแท็บนักพัฒนา แล้ว เพิ่มแมโคร (ซึ่งปรากฏเป็นปุ่ม) ไปยังกลุ่มใหม่ เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว ดูกำหนดแมโคกับปุ่ม

เรียกใช้แมโครด้วยการคลิกพื้นที่บนวัตถุกราฟิก

คุณสามารถสร้างฮอตสปอตบบนราฟิกที่ผู้ใช้สามารถคลิเพื่อเรียกใช้แมโคร

 1. ในแผ่นงาน แทรกวัตถุกราฟิก เช่น รูปภาพ หรือรูปวาดรูปร่าง สถานการณ์สมมติทั่วไปคือการ วาดรูปร่างสี่เหลี่ยมมุมมน และจัดรูปแบบดังนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับปุ่ม

  เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการแทรกวัตถุกราฟิก ดูเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบรูปร่าง

 2. คลิกขวาที่ฮอตสปอที่คุณสร้างขึ้น แล้ว คลิ กกำหนดแมโค

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดแมโครที่มีอยู่แล้วให้กับวัตถุกราฟิก ให้คลิกสองครั้งที่แมโครหรือกรอกชื่อของแมโครในกล่อง ชื่อแมโคร

  • เมื่อต้องการบันทึกแมโคใหม่เพื่อกำหนดให้กับวัตถุกราฟิกที่เลือก คลิกบันทึก พิมพ์ชื่อสำหรับแมโครในกล่องโต้ตอบบันทึกแมโค ทางแล้ว คลิกตกลง เพื่อเริ่มการบันทึกแมโครของคุณ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการบันทึกแมโคร คลิกหยุดการบันทึก รูปปุ่ม บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มโค้ด

   เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิหยุดการบันทึก รูปปุ่ม ทางด้านซ้ายของแถบสถานะ

  • เมื่อต้องการแก้ไขแมโครที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกชื่อของแมโครในกล่อง ชื่อแมโคร แล้วคลิก แก้ไข

 4. คลิก ตกลง

บนแท็บนักพัฒนา คลิก Visual Basic เมื่อต้องการเปิดใช้Visual Basic Editor (VBE ) เรียกดูProject Explorer เพื่อมอดูลที่ประกอบด้วยแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้ และเปิดไฟล์นั้น แมโครในมอดูลที่ทั้งหมดจะถูกแสดงไว้ในบานหน้าต่างทางด้านขวา เลือกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้ โดยวางเคอร์เซอร์ของคุณที่ใดก็ได้ภายในแมโคร และกดF5 หรือบนเมนู ไปเรียกใช้ >เรียกใช้แมโคร

สร้างเหตุการณ์ workbook _open ด้วย

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้เหตุการณ์ เปิด เพื่อเรียกใช้แมโครเมื่อคุณเปิดสมุดงาน

 1. เปิดสมุดงานที่คุณต้องการเพิ่มแมโคร หรือสร้างสมุดงานใหม่

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก Visual Basic

 3. ในหน้าต่างProject Explorer คลิกขวาวัตถุเวิร์ก แล้ว คลิ กแสดงโค้ด

  เคล็ดลับ: ถ้ามองไม่เห็นหน้าต่าง Project Explorer บนเมนูมุมมอง คลิกProject Explorer

 4. ในรายการ วัตถุ เหนือหน้าต่างโค้ด ให้เลือก สมุดงาน

  ซึ่งสร้างขั้นตอนการว่างของเหตุการณ์Openเช่นนี้โดยอัตโนมัติ:

  Workbook_Open() ย่อยส่วนตัว

  ย่อยสิ้น

 5. เพิ่มบรรทัดของโค้ดต่อไปนี้ลงในกระบวนงาน:

  Workbook_Open() ย่อยส่วนตัว
  วัน MsgBox
  Worksheets("Sheet1") Range("A1") ค่า =วัน
  สิ้นสุดย่อย

 6. สลับไปที่ Excel แล้วบันทึกสมุดงานเป็นสมุดงานที่เปิดใช้แมโครได้ (.xlsm)

 7. ปิด และเปิดเวิร์กบุ๊ก เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้ง Excel ทำงานworkbook _open ด้วยกระบวนงาน ซึ่งแสดงวันของวันนี้ในกล่องข้อความ

 8. คลิก ตกลง ในกล่องข้อความ

  หมายเหตุ: เซลล์ A1 บน Sheet1 ยังประกอบด้วยวันเป็นผลลัพธ์ของการเรียกใช้กระบวนงาน workbook _open ด้วย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถเสมอถามผู้เชี่ยวชาญในชุมชนของข้อมูลทางเทคนิค Excelได้รับการสนับสนุนในชุมชนหรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงข้อความเสียงของผู้ใช้ Excel

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เรียกใช้แมโครเมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กโดยอัตโนมัติ

งาน Automate ด้วยตัวบันทึกแมโคร

ระเบียนแมโครเพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กที่ระบุเมื่อ Excel เริ่มทำงาน

สร้าง และบันทึกแมโครทั้งหมดของคุณในเวิร์กบุ๊กเดียว

บันทึกแมโคร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×