การเรียกใช้แมโครในเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แมโครให้คุณเรียกใช้กระบวนการในรายการทั้งหมด หรือรายการที่เลือกในมุมมองข้อมูล กระบวนการเหล่านี้ให้คุณทำสิ่งต่างๆ เช่น เปลี่ยนค่าเขตข้อมูลในชุดรายการพร้อมกัน หรือดึงข้อมูลในเขตข้อมูลจากชุดรายการ

  1. เลือกมุมมองข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้แมโคร

  2. ถ้าทำได้ ให้เลือกรายการที่คุณต้องการเรียกใช้แมโคร

    คุณยังสามารถเรียกใช้แมโครในผลลัพธ์การค้นหา บางครั้ง คุณอาจต้องการค้นหาชุดรายการเฉพาะสำหรับแมโครเพื่อปรับปรุง

  3. ในแท็บ มุมมอง ให้คลิก เรียกใช้แมโคร แล้วคลิกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้

    หมายเหตุ: เรียกใช้แมโคร ทำได้เฉพาะเมื่อเครื่องมือมีอย่างน้อยหนึ่งแมโครเท่านั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×