การเรียกใช้แบบสอบถาม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แบบสอบถามเป็นชุดคำสั่งที่คุณสามารถใช้เพื่อทำงานกับข้อมูล คุณจะต้องเรียกใช้แบบสอบถามเพื่อดำเนินการตามคำสั่งเหล่านี้ นอกเหนือจากการส่งกลับผลลัพธ์ ซึ่งสามารถเรียงลำดับ จัดกลุ่ม หรือกรองแล้ว  แบบสอบถามยังสามารถสร้าง คัดลอก ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เช่น

บทความนี้จะอธิบายวิธีการเรียกใช้แบบสอบถาม และให้เฉพาะภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับแบบสอบถามชนิดต่างๆ นอกจากนี้ บทความนี้ยังอภิปรายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจพบเจอเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามชนิดต่างๆ และจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนที่ใช้ในการทำงานหรือแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้

บทความนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเป็นขั้นตอนสำหรับการสร้างแบบสอบถาม

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถเรียกใช้คิวรีแอคชันถ้าฐานข้อมูลกำลังทำงานในโหมดปิดใช้งาน — โหมดลดฟังก์ชัน Access ที่ใช้เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณในบางกรณีได้ คุณอาจเห็นคำเตือนกล่องโต้ตอบ หรือคุณอาจเห็นคำเตือนในแถบข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดปิดใช้งาน และวิธีการเปิดใช้งานคิวรีแอคชัน ดูส่วนเรียกใช้คิวรีแอคชัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียกใช้ตัวเลือกหรือคิวรีแบบตาราง

เรียกใช้คิวรีแอคชัน

เรียกใช้คิวรีพารามิเตอร์

เรียกใช้แบบสอบถาม SQL ที่เฉพาะเจาะจง

การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด

การเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลหรือแบบตาราง

คุณใช้คิวรีที่เลือกและคิวรี เพื่อเรียกข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล และใส่ฟอร์มและรายงานที่ มีข้อมูล เมื่อคุณเรียกใช้ตัวเลือกหรือคิวรีแบบตารางMicrosoft Office Access 2007 แสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

การเรียกใช้แบบสอบถาม

 1. ค้นหาตำแหน่งแบบสอบถามในบานหน้าต่างนำทาง

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกสองครั้งที่แบบสอบถามที่คุณต้องการเรียกใช้

  • คลิกแบบสอบถามที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วกด ENTER

ถ้าแบบสอบถามที่คุณต้องการเรียกใช้เปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ คุณยังสามารถเรียกใช้แบบสอบถามดังกล่าวได้ด้วยการคลิก เรียกใช้ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ บนแท็บ ออกแบบ ของ Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ได้

ด้านบนของหน้า

การเรียกใช้แบบสอบถามแอคชัน

มีอยู่สี่ชนิดของคิวรีแอคชัน: ผนวกแบบสอบถาม ลบแบบสอบถาม คิวรีอัปเดต และคิวรีแบบใช้สร้างตาราง ยกเว้นสำหรับคิวรีแบบใช้สร้างตาราง (ซึ่งสร้างตารางใหม่), คิวรีทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางที่พวกเขาจะขึ้นอยู่กับการกระทำ เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายทำ ตัวอย่างเช่น ด้วยการกด CTRL + Z ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงโดยใช้คิวรีแอคชันที่คุณได้ในภายหลังตัดสินใจว่า คุณไม่ต้องการทำให้ โดยปกติแล้วคุณจะมีการกู้คืนข้อมูลจากสำเนาสำรอง ในกรณีนี้ ที่คุณควรทำให้แน่ใจว่า คุณได้สำรองข้อมูลเบื้องหลังทันสมัยก่อนที่จะเรียกใช้คิวรีแอคชัน

คุณสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเรียกใช้แบบสอบถามแอคชันได้ด้วยการแสดงตัวอย่างข้อมูลที่คุณจะดำเนินการเสียก่อน โดยคุณสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

 • ดูแบบสอบถามแอคชันในมุมมองแผ่นข้อมูลก่อนที่คุณจะเรียกใช้ วิธีการคือ ให้เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ คลิก มุมมอง บนแถบสถานะใน Access แล้วคลิก มุมมองแผ่นข้อมูล บนเมนูทางลัด เมื่อต้องการสลับกลับไปที่มุมมองออกแบบ ให้คลิก มุมมอง อีกครั้ง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 • เปลี่ยนแบบสอบถามให้เป็นแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล แล้วเรียกใช้แบบสอบถามนั้น

  หมายเหตุ: ตรวจสอบชนิดของแบบสอบถามแอคชัน (แบบใช้ผนวกข้อมูล แบบใช้ปรับปรุงข้อมูล แบบใช้สร้างตาราง หรือแบบใช้ลบข้อมูล) ที่คุณเริ่มทำงาน เพื่อที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแบบสอบถามกลับไปเป็นชนิดนั้นหลังจากที่คุณแสดงตัวอย่างข้อมูลด้วยวิธีนี้

  การเรียกใช้แบบสอบถามแอคชันเป็นแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล

  1. เปิดแบบสอบถามแอคชันในมุมมองออกแบบ

  2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มชนิดของคิวรี คลิกเลือก

  3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

การเรียกใช้แบบสอบถาม

เมื่อคุณพร้อมที่จะเรียกใช้แบบสอบถามแอคชัน ให้คลิกสองครั้งที่แบบสอบถามใน บานหน้าต่างนำทาง หรือคลิกที่แบบสอบถาม แล้วกด ENTER

สิ่งสำคัญ: ตามค่าเริ่มต้น Access ปิดใช้งานคิวรีแอคชันทั้งหมดในฐานข้อมูลยกเว้นว่าคุณได้ระบุว่า คุณเชื่อถือฐานข้อมูล คุณสามารถระบุว่า คุณเชื่อถือฐานข้อมูล โดยใช้แถบข้อความ ด้านล่าง Ribbon

แถบข้อความ

เชื่อถือฐานข้อมูล

 1. บนแถบข้อความ ให้คลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office จะปรากฏขึ้น

 2. เลือก เปิดใช้งานเนื้อหานี้ แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณไม่เห็นแถบข้อความ

 • บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แถบข้อความ

ด้านบนของหน้า

การเรียกใช้แบบสอบถามพารามิเตอร์

คิวรีพารามิเตอร์จะพร้อมท์ให้คุณใส่ค่าเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม เมื่อคุณใส่ค่านั้น แบบสอบถามพารามิเตอร์จะนำค่าไปใช้เป็นเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูล โดยเขตข้อมูลที่นำค่าไปใช้กับเกณฑ์ดังกล่าวจะถูกระบุไว้ในการออกแบบแบบสอบถาม ถ้าคุณไม่ได้ใส่ค่าเมื่อถูกพร้อมท์ แบบสอบถามพารามิเตอร์จะแปลความหมายค่าที่คุณป้อนเป็นสตริงที่ว่างเปล่า

แบบสอบถามพารามิเตอร์มักจะเป็นแบบสอบถามอีกชนิดหนึ่ง กล่าวคือ แบบสอบถามพารามิเตอร์ส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลหรือแบบสอบถามแบบตาราง แต่แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล แบบสอบถามแบบใช้สร้างตาราง และแบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลอาจเป็นแบบสอบถามพารามิเตอร์ได้เช่นกัน

คุณเรียกใช้แบบสอบถามพารามิเตอร์ตามชนิดของแบบสอบถามอื่น แต่โดยทั่วไปแล้ว ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้

การเรียกใช้แบบสอบถาม

 1. ค้นหาตำแหน่งแบบสอบถามในบานหน้าต่างนำทาง

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกสองครั้งที่แบบสอบถามที่คุณต้องการเรียกใช้

  • คลิกแบบสอบถามที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วกด ENTER

 3. เมื่อกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์ปรากฏขึ้น ให้ป้อนค่าเพื่อนำเกณฑ์ไปใช้

ด้านบนของหน้า

การเรียกใช้แบบสอบถาม SQL แบบเฉพาะเจาะจง

มีอยู่สามชนิดหลักของคิวรีแบบระบุเป็น SQL: คิวรีแบบร่วม แบบสอบถามพาส และข้อกำหนดข้อมูลแบบสอบถาม

แบบสอบถามแบบร่วมจะรวมข้อมูลจากตารางอย่างน้อยสองตาราง แต่ไม่ใช่ในลักษณะเดียวกันกับแบบสอบถามอื่นๆ กล่าวคือ ในขณะที่แบบสอบถามส่วนใหญ่จะรวมข้อมูลด้วยการต่อแถว แต่แบบสอบถามแบบร่วมจะรวมข้อมูลด้วยการผนวกแถว แบบสอบถามแบบร่วมจะต่างจากแบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูลตรงที่แบบสอบถามแบบร่วมจะไม่เปลี่ยนแปลงตารางต้นแบบ โดยแบบสอบถามแบบร่วมจะผนวกแถวไว้ในชุดระเบียนซึ่งจะไม่คงอยู่หลังจากที่ปิดแบบสอบถาม

แบบสอบถามแบบพาส-ทรูไม่ได้รับการประมวลผลโดยกลไกจัดการฐานข้อมูลที่มาพร้อมกับ Access แต่จะถูกส่งผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลระยะไกลโดยตรง โดยเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวจะทำการประมวลผล จากนั้นจะส่งต่อผลลัพธ์กลับไปยัง Access

แบบสอบถามแบบสร้างข้อกำหนดข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดพิเศษที่จะไม่ประมวลผลข้อมูล แต่แบบสอบถามแบบสร้างข้อกำหนดข้อมูลจะสร้าง ลบ หรือปรับเปลี่ยนวัตถุฐานข้อมูลอื่นๆ แทน

แบบสอบถาม SQL แบบเฉพาะเจาะจงไม่สามารถเปิดในมุมมองออกแบบ โดยจะเปิดได้ในมุมมอง SQL หรือเรียกใช้เท่านั้น การเรียกใช้แบบสอบถาม SQL แบบเฉพาะเจาะจงจะเปิดแบบสอบถามในมุมมองแผ่นข้อมูล ยกเว้นแบบสอบถามแบบสร้างข้อกำหนดข้อมูล

การเรียกใช้แบบสอบถาม

 1. ค้นหาตำแหน่งแบบสอบถามในบานหน้าต่างนำทาง

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกสองครั้งที่แบบสอบถามที่คุณต้องการเรียกใช้

  • คลิกแบบสอบถามที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจพบได้ ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจปรากฏเป็นข้อความในเซลล์ (แทนที่จะเป็นค่าที่ต้องการ) หรืออาจเป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด เนื้อหาส่วนที่อยู่ต่อจากรายการประกอบด้วยกระบวนงานที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้

หมายเหตุ: เนื้อหาของตารางนี้ไม่ได้แสดงรายการโดยละเอียด ถ้าไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ คุณสามารถส่งคำติชมโดยใช้แบบฟอร์มที่อยู่ส่วนท้ายของบทความนี้ และระบุข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในกล่องข้อคิดเห็นที่จัดไว้ให้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ชนิดไม่ตรงกันในนิพจน์

แบบสอบถามอาจรวมเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลที่ต่างกัน

ตรวจสอบการออกแบบแบบสอบถาม และให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลที่รวมมีชนิดข้อมูลเดียวกัน สำหรับคำแนะนำ ดูส่วนที่เลือกเขตข้อมูลที่รวมในคิวรีของคุณ

ระเบียนถูกลบแล้ว

กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าวัตถุหรือฐานข้อมูลได้รับความเสียหาย

กระชับ และซ่อมแซมฐานข้อมูล สำหรับคำแนะนำ ให้ดูส่วนกระชับ และซ่อมแซมฐานข้อมูลของคุณ

การอ้างอิงแบบวงกลมที่เกิดจากนามแฝง

นามแฝงที่กำหนดให้กับเขตข้อมูลจะเหมือนกับคอมโพเนนต์ของนิพจน์สำหรับเขตข้อมูลนั้น

นามแฝงเป็นชื่อที่กำหนดให้กับนิพจน์ใดๆ ในแถว เขตข้อมูล ของตารางออกแบบแบบสอบถามที่ไม่ใช่เขตข้อมูลที่แท้จริง Access จะกำหนดนามแฝงให้กับคุณ ถ้าคุณไม่ได้กำหนดด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น EXPR1 นามแฝงจะตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:) จากนั้นตามด้วยนิพจน์ เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม นามแฝงก็จะกลายเป็นชื่อคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

เปลี่ยนนามแฝง สำหรับคำแนะนำ ดูในส่วนเปลี่ยนนามแฝงในเขตข้อมูล

#ข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อค่าของเขตข้อมูลที่คำนวณมีค่ามากกว่าค่าที่ยอมรับได้ตามการตั้งค่าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลนั้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นเมื่อตัวหารของเขตข้อมูลที่คำนวณเป็นหรือมีค่าเท่ากับศูนย์ (0)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวหารของเขตข้อมูลที่คำนวณไม่ได้มีค่าเท่ากับศูนย์ (0) ถ้าเหมาะสม ให้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล

#ถูกลบ

ระเบียนที่อ้างถึงได้ถูกลบไปแล้ว

ถ้าระเบียนถูกลบโดยบังเอิญ ก็จะต้องคืนค่าระเบียนนั้นๆ จากข้อมูลสำรอง แต่ถ้าคุณตั้งใจที่จะลบระเบียน คุณก็อาจยกเลิกข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ได้ด้วยการกด SHIFT+F9 เพื่อฟื้นฟูแบบสอบถาม

การตรวจสอบเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมกันในแบบสอบถามของคุณ

เมื่อต้องการตรวจสอบชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในแบบสอบถาม คุณจะต้องดูที่ตารางต้นฉบับในมุมมองออกแบบ และตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลที่คุณกำลังตรวจสอบ

 1. เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ การรวมจะปรากฏเป็นเส้นที่เชื่อมต่อเขตข้อมูลในตารางต้นฉบับ โปรดสังเกตชื่อตารางและชื่อเขตข้อมูลสำหรับการรวมแต่ละจุด

 2. ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ให้คลิกขวาแต่ละตารางที่มีเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลรวมกันในแบบสอบถาม แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

  เขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมกันโดยมีชนิดข้อมูลที่ไม่คล้ายกัน

  1. เขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมกันโดยมีชนิดข้อมูลที่ต่างกัน

  2. คลิกขวาที่ตาราง แล้วคลิกมุมมองออกแบบ

 3. สำหรับการรวมแต่ละจุด ให้เปรียบเทียบค่าในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ของตารางออกแบบสำหรับเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวมนั้นๆ

  ตรวจสอบชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมกันในมุมมองออกแบบตาราง

  1. ตรวจสอบชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมกันในมุมมองออกแบบตาราง

 4. เมื่อต้องการสลับไปยังตาราง เพื่อให้คุณมองเห็นเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บที่มีชื่อตารางนั้นๆ

ด้านบนของหน้า

การกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

การเรียกใช้อรรถประโยชน์ 'การกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล' ภายใน Access จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูลของคุณ โปรแกรมอรรถประโยชน์ดังกล่าวจะสร้างสำเนาของแฟ้มฐานข้อมูล และถ้าแฟ้มฐานข้อมูลถูกแบ่งเป็นส่วนย่อย ก็จะจัดเรียงวิธีการจัดเก็บแฟ้มฐานข้อมูลไว้บนดิสก์ใหม่ หลังจากที่กระชับและซ่อมแซมฐานการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ฐานข้อมูลที่ถูกกระชับจะเรียกพื้นที่ที่สูญเสียไปกลับคืนมา และโดยปกติแล้วฐานข้อมูลที่กระชับแล้วจะมีขนาดเล็กกว่าต้นฉบับ ด้วยการกระชับฐานข้อมูลบ่อยครั้ง คุณจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพที่ดีของโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ไฟดับหรือไฟกระชาก และสาเหตุที่คล้ายคลึงกัน

หลังจากการดำเนินการกระชับเสร็จสมบูรณ์ แบบสอบถามจะเร็วขึ้น เนื่องจากข้อมูลต้นแบบได้เขียนใหม่ลงในตารางในหน้าที่ติดกัน การสแกนหน้าที่ติดกันจะเร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับการสแกนหน้าที่แยกเป็นส่วนย่อย นอกจากนี้ แบบสอบถามจะได้รับการปรับปรุงภายหลังการกระชับฐานข้อมูลแต่ละครั้ง

ในระหว่างการดำเนินการกระชับฐานข้อมูล คุณสามารถใช้ชื่อเดิมสำหรับแฟ้มฐานข้อมูลที่กระชับแล้ว หรือคุณอาจใช้ชื่อที่ต่างออกไปเพื่อสร้างแฟ้มที่แยกต่างหาก ถ้าคุณใช้ชื่อเดียวกันและฐานข้อมูลได้รับการกระชับเป็นที่เรียบร้อย Access ก็จะแทนที่แฟ้มต้นฉบับด้วยแฟ้มที่กระชับแล้วโดยอัตโนมัติ

การตั้งตัวเลือกเพื่อให้กระบวนการนี้ดำเนินไปโดยอัตโนมัติ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน จากนั้นภายใต้ ตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กระชับข้อมูลเมื่อปิด

  วิธีนี้จะทำให้ Access กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ปิดโปรแกรม

การกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลด้วยตนเอง

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่จัดการ แล้ว ภายใต้จัดการฐานข้อมูลนี้ คลิ กกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

หมายเหตุ: เพื่อให้การดำเนินการกระชับข้อมูลประสบความสำเร็จ คุณจะต้องมีพื้นที่จัดเก็บว่างพอบนฮาร์ดดิสก์ของคุณสำหรับฐานข้อมูลต้นฉบับและฐานข้อมูลที่กระชับแล้ว

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงนามแฝงของเขตข้อมูล

 1. เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ

 2. ในตารางออกแบบแบบสอบถาม ให้มองหาเขตข้อมูลที่มีนามแฝง เขตข้อมูลเหล่านี้จะมีเครื่องหมายจุดคู่ (:) อยู่ที่ส่วนท้ายของชื่อเขตข้อมูล เช่น ชื่อ:

 3. ตรวจสอบนามแฝงแต่ละอันเพื่อให้แน่ใจว่านามแฝงนั้นๆ ไม่ตรงกับชื่อของเขตข้อมูลใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในนิพจน์ของนามแฝง ถ้าตรงกัน ให้เปลี่ยนนามแฝง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×