การเรียกร้องหรือปล่อยสิทธิ์งานเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดให้กับกลุ่ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทความนี้

ฉันสามารถมอบหมายงานเวิร์กโฟลว์กับกลุ่ม

การอ้างสิทธิ์งานเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดให้กับกลุ่ม

นำงานเวิร์กโฟลว์กลับไปยังกลุ่มที่จะถูกมอบหมาย

สามารถกำหนดงานเวิร์กโฟลว์ให้กับกลุ่มได้อย่างไร

คุณสามารถกำหนดงานเวิร์กโฟลว์ให้กับแต่ละบุคคลหรือกลุ่มได้ ถ้าคุณกำลังทำงานกับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดล่วงหน้าเวิร์กโฟลว์ใดเวิร์กโฟลว์หนึ่งที่รวมอยู่ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007เช่น เวิร์กโฟลว์การอนุมัติหรือการรวบรวมคำติชม คุณอาจมีตัวเลือกในการระบุวิธีกำหนดงานของเวิร์กโฟลว์เมื่อเวิร์กโฟลว์กำหนดงานให้กับกลุ่ม

เมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ดังกล่าวเวิร์กโฟลว์ใดเวิร์กโฟลว์หนึ่งลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา หรือเมื่อคุณเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการ ถ้าคุณเลือกตัวเลือก กำหนดงานเดียวให้กับแต่ละกลุ่มที่ป้อน (ไม่ขยายกลุ่ม) เวิร์กโฟลว์จะกำหนดงานเพียงงานเดียวให้กับกลุ่ม แต่ละคนในกลุ่มสามารถเรียกร้องเพื่อทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ได้

ถ้าคุณไม่ได้เลือก กำหนดงานเดียวให้กับแต่ละกลุ่มที่ป้อน (ไม่ขยายกลุ่ม) เวิร์กโฟลว์จะสร้างและกำหนดงานทีละงานให้แก่สมาชิกทุกรายของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มสามารถทำงานเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ในวิธีเดียวกับที่ทำงานที่กำหนดให้กับสมาชิกโดยตรง

ด้านบนของหน้า

เรียกร้องงานเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดให้กับกลุ่ม

ถ้าเจ้าของเวิร์กโฟลว์กำหนดงานเวิร์กโฟลว์ให้กับกลุ่มทั้งกลุ่มและเลือกตัวเลือก กำหนดงานเดียวให้กับแต่ละกลุ่มที่ป้อน (ไม่ขยายกลุ่ม) ระบบจะสร้างงานเพียงหนึ่งงานเท่านั้นสำหรับกลุ่ม ถ้าคุณเป็นสมาชิกของกลุ่ม คุณสามารถเรียกร้องงาน และกลุ่มจะกำหนดงานใหม่ให้กับคุณ

 1. เปิดรายการ งาน สำหรับไซต์ แล้วเลือก งานทั้งหมด บนเมนู มุมมอง เพื่อระบุตำแหน่งงานเวิร์กโฟลว์ที่ได้กำหนดให้กับกลุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กโฟลว์ไม่ได้ใช้รายการ งาน เริ่มต้น งานเวิร์กโฟลว์อาจไม่ปรากฏขึ้นในรายการ งาน เมื่อต้องการระบุตำแหน่งงานเวิร์กโฟลว์ ให้ไปที่รายการหรือไลบรารีที่บันทึกรายการเวิร์กโฟลว์ไว้ ชี้ไปยังรายการที่คุณต้องการ คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์ บนเพจสถานะเวิร์กโฟลว์ ภายใต้ เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงาน ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณเป็นผู้เข้าร่วม ภายใต้ งาน ให้ระบุตำแหน่งงานเวิร์กโฟลว์

 2. ชี้ไปที่ชื่อของงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก แก้ไขรายการ

 3. คลิก เรียกงาน

  เวิร์กโฟลว์จะกำหนดงานใหม่จากกลุ่มให้กับคุณ ขณะนี้คุณสามารถทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้

ด้านบนของหน้า

ปล่อยสิทธิ์งานเวิร์กโฟลว์กลับให้กับกลุ่มซึ่งกำหนดงานให้

ถ้าคุณเรียกร้องงานที่โดยเริ่มแรก มีการกำหนดให้กับกลุ่มที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ และคุณไม่ต้องการงานอีกต่อไป คุณสามารถปล่อยสิทธิ์งานดังกล่าวกลับให้กับกลุ่มได้

 1. เปิดรายการ งาน สำหรับไซต์ แล้วเลือก งานทั้งหมด บนเมนู มุมมอง เพื่อระบุตำแหน่งงานเวิร์กโฟลว์ที่ได้กำหนดให้กับกลุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กโฟลว์ไม่ได้ใช้รายการ งาน เริ่มต้น งานเวิร์กโฟลว์อาจไม่ปรากฏขึ้นในรายการ งาน เมื่อต้องการระบุตำแหน่งงานเวิร์กโฟลว์ ให้ไปที่รายการหรือไลบรารีที่บันทึกรายการเวิร์กโฟลว์ไว้ ชี้ไปยังรายการที่คุณต้องการ คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์ บนเพจสถานะเวิร์กโฟลว์ ภายใต้ เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงาน ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณเป็นผู้เข้าร่วม ภายใต้ งาน ให้ระบุตำแหน่งงานเวิร์กโฟลว์

 2. ชี้ไปที่ชื่อของงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก แก้ไขรายการ

 3. คลิก ปล่อยงาน

  เวิร์กโฟลว์จะกำหนดงานใหม่จากคุณให้กับกลุ่มที่มีการกำหนดงานให้ในครั้งแรก ขณะนี้สมาชิกอื่นของกลุ่มสามารถเรียกร้องงานได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×