การเรียกคืนหรือแทนที่ข้อความหลังจากที่ส่งข้อความไปแล้ว

การเรียกคืนหรือแทนที่ข้อความหลังจากที่ส่งข้อความไปแล้ว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยการเรียกคืนข้อความ ข้อความที่คุณส่งจะได้รับจากกล่องจดหมายของผู้รับที่ยังไม่ได้เปิดเอกสารนั้น นอกจากนี้คุณสามารถแทนที่ข้อความแทน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลืมการรวมสิ่งที่แนบมา คุณสามารถลองถอนข้อความ จากนั้น ส่งข้อความแทนที่มีสิ่งที่แนบมา

เรียกคืนข้อความจะพร้อมใช้งานหลังจากคุณคลิกส่ง และจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อผู้รับมีบัญชีผู้ใช้ Exchange organization เดียวกันภายใน

ในบทความนี้

เมื่อต้องการเรียกคืน และแทนข้อความ

 1. ในตัวบานหน้าต่างโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

 2. เปิดข้อความที่คุณต้องการเรียกคืน คุณต้องดับเบิลคลิกเพื่อเปิดข้อความ เลือกข้อความเพื่อให้ปรากฏในบานหน้าต่างการอ่านจะไม่อนุญาตให้คุณสามารถเรียกคืนข้อความ

 3. ภายใต้แท็บข้อความ เลือกการกระทำ >เรียกคืนข้อความนี้

  เรียกคืนข้อความ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่งเรียกคืนข้อความนี้ คุณอาจไม่มีบัญชีผู้ใช้ Exchangeหรือฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานภายในองค์กรของคุณ

 4. คลิกที่ ลบสำเนาที่ยังไม่ได้อ่านของข้อความนี้ หรือ ลบสำเนาที่ยังไม่ได้อ่านและแทนที่ด้วยข้อความใหม่ จากนั้นจึงคลิก ตกลง

  กล่อง เรียกคืนข้อความนี้

 5. ถ้าคุณต้องการส่งข้อความไปทดแทนของเดิม ให้เรียบเรียงข้อความ จากนั้นจึงคลิก ส่ง

 1. ในจดหมาย ในแบบบานหน้าต่างนำทาง คลิกรายการที่ถูกส่ง

 2. เปิดข้อความที่คุณต้องการเรียกคืน และแทน

 3. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการกระทำ คลิกการกระทำอื่น แล้ว คลิ กเรียกคืนข้อความนี้

  แท็บ การกระทำ

 4. คลิกลบสำเนาที่ยังไม่ได้อ่าน และแทนที่ ด้วยข้อความใหม่ หรือลบสำเนาที่ยังไม่ได้อ่าน และแทนที่ ด้วยข้อความใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังส่งข้อความไปบุคคลจำนวนมาก คุณอาจต้องการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายบอกฉันถ้าเรียกคืนประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวสำหรับผู้รับแต่ละรายการ

 5. ถ้าคุณต้องการส่งข้อความไปทดแทนของเดิม ให้เรียบเรียงข้อความ จากนั้นจึงคลิก ส่ง

ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่งเรียกคืนข้อความนี้ แล้ว อาจคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server หรือคุณไม่ได้ใช้Microsoft Office Outlook 2007 ทั้งสองอย่างจำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์การเรียกคืน

คุณสามารถตรวจสอบกล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ใน Outlook สำหรับชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลในโปรไฟล์ Outlook ของคุณ

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Account Settings

 2. บนแท็บอีเมล คอลัมน์ชนิด แสดงชนิดของบัญชีผู้ใช้สำหรับแต่ละรายการ

  รูปหน้าจอ

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการตรวจสอบการเรียกคืน

การเรียกคืนข้อความจะสำเร็จหรือไม่นั้นจะอยู่กับการตั้งค่าของผู้รับใน Outlook ในตารางต่อไปนี้ มีการแสดงสถานการณ์สมมติ 5 สถานการณ์

การกระทำ

ผลลัพธ์

คุณส่งข้อความให้คนๆ หนึ่ง คุณเรียกคืนข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อความใหม่

บนคอมพิวเตอร์ของผู้รับ ภายใต้ การติดตาม กล่องกาเครื่องหมาย ประมวลผลการเรียกและตอบกลับการเรียกประชุมและแบบสำรวจโดยอัตโนมัติ ได้ถูกเลือกเอาไว้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูการตั้งค่านี้ ไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย เลื่อนลงไปที่ส่วนของ การติดตาม

ทั้งข้อความเดิมและข้อความที่เรียกคืนจะได้รับอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของผู้รับ

สมมติว่าผู้รับยังไม่ได้เปิดอ่านข้อความเดิมนั้น ข้อความเดิมก็จะถูกลบและผู้รับจะได้รับแจ้งว่าคุณซึ่งเป็นผู้ส่งได้ลบข้อความดังกล่าวออกจากกล่องจดหมายของผู้รับนั้นแล้ว

หมายเหตุ: ถ้าข้อความเดิมถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว (การดูใน บานหน้าต่างการอ่าน ไม่ถือเป็นการอ่านในสถานการณ์สมมตินี้) เมื่อการเรียกคืนข้อความถูกประมวลผล ผู้รับจะได้รับการแจ้งว่าคุณซึ่งเป็นผู้ส่งต้องการที่จะลบข้อความดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ Outlook ของผู้รับ

คุณส่งข้อความให้คนๆ หนึ่ง คุณเรียกคืนข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อความใหม่

บนคอมพิวเตอร์ของผู้รับ ภายใต้ การติดตาม กล่องกาเครื่องหมาย ประมวลผลการเรียกและตอบกลับการเรียกประชุมและแบบสำรวจโดยอัตโนมัติ ไม่ได้ถูกเลือกเอาไว้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูการตั้งค่านี้ ไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย เลื่อนลงไปที่ส่วนของ การติดตาม

ทั้งข้อความเดิมและข้อความที่เรียกคืนจะได้รับอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของผู้รับ

บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับ จะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

 • ถ้าผู้รับเปิดข้อความที่เรียกคืนก่อน ข้อความเดิมก็จะถูกลบ และผู้รับจะได้รับแจ้งว่าคุณซึ่งเป็นผู้ส่งได้ลบข้อความดังกล่าวออกจากกล่องจดหมายของผู้รับนั้น

 • ถ้าผู้รับเปิดข้อความเดิมก่อน การเรียกคืนก็จะไม่สำเร็จ แล้วทั้งข้อความเดิมและข้อความที่เรียกคืนจะยังคงอยู่

หมายเหตุ: ถ้าข้อความเดิมถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว (การดูใน บานหน้าต่างการอ่าน ไม่ถือเป็นการอ่านในสถานการณ์สมมตินี้) เมื่อการเรียกคืนข้อความถูกประมวลผล ผู้รับจะได้รับการแจ้งว่าคุณซึ่งเป็นผู้ส่งต้องการที่จะลบข้อความดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ Outlook ของผู้รับ

คุณส่งข้อความให้คนๆ หนึ่ง คุณเรียกคืนข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อความใหม่

บนคอมพิวเตอร์ของผู้รับ ไม่ว่าจะตามกฎหรือโดยการกระทำของผู้รับ ข้อความเดิมจะถูกย้ายออกจากกล่องจดหมายเข้าไปยังโฟลเดอร์อื่น และข้อความที่เรียกคืนจะยังคงอยู่ในกล่องจดหมายเข้า (หรือถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นด้วยเช่นกัน)

ถ้าข้อความที่เรียกคืนและข้อความเดิมไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน ผู้รับจะได้รับข้อความแจ้งว่ามีความพยายามเรียกคืนข้อความแต่ไม่สำเร็จ ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ว่าการกำหนดค่า Outlook และสถานะการอ่านของข้อความนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม

ทั้งข้อความเดิมและข้อความใหม่จะยังคงอยู่กับผู้รับ

คุณส่งข้อความให้คนๆ หนึ่ง คุณเรียกคืนข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อความใหม่

บนคอมพิวเตอร์ของผู้รับ ไม่ว่าจะตามกฎหรือโดยการกระทำของผู้รับ ข้อความทั้งสองจะถูกย้ายไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีผลในลักษณะคล้ายๆ กันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ Outlook ไม่ได้ถูกกำหนดค่าให้ประมวลผลข้อความโดยอัตโนมัติ

บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับ จะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

 • ถ้าผู้รับเปิดข้อความที่เรียกคืนก่อน ข้อความเดิมก็จะถูกลบ และผู้รับจะได้รับแจ้งว่าคุณซึ่งเป็นผู้ส่งได้ลบข้อความดังกล่าวออกจากกล่องจดหมายของผู้รับนั้น

 • ถ้าผู้รับเปิดข้อความเดิมก่อน การเรียกคืนก็จะไม่สำเร็จ และทั้งข้อความเก่าและข้อความใหม่จะยังคงอยู่

คุณส่งข้อความไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ คุณเรียกคืนข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อความใหม่

สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น

 • ถ้าผู้รับที่จะอ่านข้อความที่เรียกคืนนั้นมีสิทธิ์ที่จะอ่านรายการต่างๆ ทั้งหมดในโฟลเดอร์สาธารณะนี้ได้ แต่ยังไม่ได้อ่านข้อความเดิมนั้น การเรียกคืนก็จะสำเร็จและเฉพาะข้อความใหม่เท่านั้นที่ยังคงอยู่ คุณซึ่งเป็นผู้ส่งจะได้รับข้อความแจ้งว่าการเรียกคืนสำเร็จแล้ว

 • ถ้าผู้รับได้ทำเครื่องหมายข้อความเดิมว่าอ่านแล้ว ผู้รับก็จะได้รับแจ้งว่าการเรียกคืนไม่สำเร็จ และเฉพาะข้อความที่เรียกคืนเท่านั้นที่จะถูกลบไป

ถ้าผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อื่นๆ ในโฟลเดอร์สาธารณะเปิดข้อความที่เรียกคืน การเรียกคืนก็จะไม่สำเร็จ และผู้ใช้คนนั้นจะได้รับข้อความที่แจ้งว่าการเรียกคืนไม่สำเร็จ ทั้งข้อความเก่าและข้อความใหม่จะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์สาธารณะนี้

 • ถ้าผู้รับอ่านข้อความเดิมแล้วทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน จะถือว่าข้อความยังไม่เคยถูกอ่านและการเรียกคืนจะสำเร็จ

 • ในโฟลเดอร์สาธารณะ สิทธิ์ของผู้อ่านจะเป็นตัวกำหนดว่าการเรียกคืนนั้นสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่สิทธิ์ของผู้ส่ง

ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการเรียกคืนขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้รับในMicrosoft Outlook สี่สถานการณ์ต่อไปนี้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และเรียกคืนข้อความอีเมลส่งไปยังโฟลเดอร์สาธารณะของ Microsoft Exchange อธิบายถึงสิ่งที่เพิ่มเติม

การกระทำ

ผลลัพธ์

คุณสามารถส่งข้อความอีเมลแก่บุคคลอื่น คุณเรียกคืนข้อความเดิม และแทนที่ ด้วยใหม่

บนคอมพิวเตอร์ของผู้รับ ภายใต้ตัวเลือกการติดตาม คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายประมวลผลการเรียกและตอบกลับมาถึง

(เพื่อดูการตั้งค่านี้ บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก คลิกตัวเลือกอีเมล แล้ว คลิกตัวเลือกการติดตาม )

ทั้งข้อความเดิมและข้อความที่เรียกคืนจะได้รับอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของผู้รับ

สมมติว่า ไม่ได้อ่านข้อความต้นฉบับ ข้อความเดิมก็จะถูกลบ และผู้รับจะได้รับแจ้งว่า คุณ ผู้ส่ง ลบข้อความจากกล่องจดหมายของบุคคล นั้น

หมายเหตุ: ถ้าข้อความต้นฉบับถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว (ดูในบานหน้าต่างการอ่านจะไม่ได้อ่านในสถานการณ์นี้) เมื่อข้อความเรียกคืนจะดำเนิน ผู้รับจะได้รับแจ้งว่า คุณ ผู้ส่ง ต้องการลบข้อความ แต่ข้อความยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ Outlook ของผู้รับ

คุณสามารถส่งข้อความอีเมลแก่บุคคลอื่น คุณเรียกคืนข้อความเดิม และแทนที่ ด้วยใหม่

บนคอมพิวเตอร์ของผู้รับ ภายใต้ตัวเลือกการติดตาม ไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายประมวลผลการเรียกและตอบกลับมาถึง

(เพื่อดูการตั้งค่านี้ บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก คลิกตัวเลือกอีเมล แล้ว คลิกตัวเลือกการติดตาม )

ทั้งข้อความเดิมและข้อความที่เรียกคืนจะได้รับอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของผู้รับ

บนคอมพิวเตอร์ของผู้รับ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น:

 • ถ้าผู้รับเปิดข้อความที่เรียกคืนก่อน ข้อความเดิมก็จะถูกลบ และผู้รับจะได้รับแจ้งว่าคุณซึ่งเป็นผู้ส่งได้ลบข้อความดังกล่าวออกจากกล่องจดหมายของผู้รับนั้น

 • ถ้าผู้รับเปิดข้อความเดิมก่อน การเรียกคืนก็จะไม่สำเร็จ แล้วทั้งข้อความเดิมและข้อความที่เรียกคืนจะยังคงอยู่

หมายเหตุ: ถ้าข้อความต้นฉบับถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว (ดูในบานหน้าต่างการอ่านจะไม่ได้อ่านในสถานการณ์นี้) เมื่อข้อความเรียกคืนจะดำเนิน ผู้รับจะได้รับแจ้งว่า คุณ ผู้ส่ง ต้องการลบข้อความ แต่ข้อความยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ Outlook ของผู้รับ

คุณสามารถส่งข้อความอีเมลแก่บุคคลอื่น คุณเรียกคืนข้อความเดิม และแทนที่ ด้วยใหม่

บนคอมพิวเตอร์ของผู้รับ ด้วยกฎ หรือ โดยการกระทำของผู้รับ ข้อความต้นฉบับจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น และข้อความเรียกคืนยังคงอยู่ในกล่องจดหมายเข้า (หรือจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นเช่น)

ตราบใดที่เรียกคืนข้อความและข้อความต้นฉบับมีอยู่ในโฟลเดอร์ที่แยกต่างหาก ผู้รับได้รับข้อความที่ระบุว่า การพยายามเรียกคืนล้มเหลว นี้เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงในการกำหนดค่า Outlook และสถานะการอ่านของข้อความ

ทั้งข้อความเดิมและข้อความใหม่จะยังคงอยู่กับผู้รับ

หมายเหตุ: ถ้าผู้รับอ่านข้อความต้นฉบับ และทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่าน Outlook ถือว่าจะไม่ได้ถูกอ่าน และเรียกคืนเรียบร้อยแล้ว

คุณสามารถส่งข้อความอีเมลแก่บุคคลอื่น คุณเรียกคืนข้อความเดิม และแทนที่ ด้วยใหม่

บนคอมพิวเตอร์ของผู้รับ ด้วยกฎ หรือ โดยการกระทำของผู้รับ ข้อความทั้งสองจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์เดียวกัน นี้แสดงผลลัพธ์ในลักษณะการทำงานเหมือนกับที่ที่เกิดขึ้นเมื่อ Outlook ไม่ได้ถูกกำหนดค่าการประมวลผลข้อความโดยอัตโนมัติ

บนคอมพิวเตอร์ของผู้รับ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น:

 • ถ้าผู้รับเปิดข้อความที่เรียกคืนก่อน ข้อความเดิมก็จะถูกลบ และผู้รับจะได้รับแจ้งว่าคุณซึ่งเป็นผู้ส่งได้ลบข้อความดังกล่าวออกจากกล่องจดหมายของผู้รับนั้น

 • ถ้าผู้รับเปิดข้อความเดิมก่อน การเรียกคืนก็จะไม่สำเร็จ และทั้งข้อความเก่าและข้อความใหม่จะยังคงอยู่

หมายเหตุ: ถ้าผู้รับอ่านข้อความต้นฉบับแล้ว ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน Outlook ถือว่าว่าจะได้ไม่เคยถูกอ่าน และเรียกคืนเรียบร้อยแล้ว

คุณสามารถส่งข้อความอีเมลไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ คุณเรียกคืนข้อความเดิม และแทนที่ ด้วยใหม่

สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น

 • ถ้าผู้รับที่อ่านข้อความเรียกคืนได้อ่านในการเข้าถึงรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์สาธารณะ แต่ไม่ได้อ่านข้อความต้นฉบับ เรียกคืนสำเร็จ และเฉพาะข้อความใหม่ยังคงอยู่ คุณ เป็นผู้ส่ง ได้รับข้อความที่ระบุว่า เรียกคืนได้สำเร็จ

 • ถ้าผู้รับได้ทำเครื่องหมายข้อความเดิมว่าอ่านแล้ว ผู้รับก็จะได้รับแจ้งว่าการเรียกคืนไม่สำเร็จ และเฉพาะข้อความที่เรียกคืนเท่านั้นที่จะถูกลบไป

ถ้าผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ในโฟลเดอร์สาธารณะอื่น ๆ เปิดข้อความเรียกคืน เรียกคืนล้มเหลว และผู้ใช้ได้รับข้อความที่ระบุว่า ไม่สามารถเรียกคืน ทั้งข้อความเก่า และใหม่ยังคงอยู่ในโฟลเดอร์สาธารณะ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าผู้รับอ่านข้อความเดิมแล้ว ทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่าน Outlook ถือว่าว่าจะได้ไม่เคยถูกอ่าน และเรียกคืนเรียบร้อยแล้ว

 • ในโฟลเดอร์สาธารณะ สิทธิ์ของผู้อ่านจะเป็นตัวกำหนดว่าการเรียกคืนนั้นสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่สิทธิ์ของผู้ส่ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×