การเรียกข้อมูลรายการตัวกรองรายงาน PivotTable ทีละครั้ง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้า PivotTable ของคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Open Database Connectivity (ODBC) ภายนอกที่ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมาก เรียกข้อมูลนี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเรียกใช้ไม่มีหน่วยความจำหรือแบบสอบถามเพื่อเรียกใช้งานได้ช้าลง เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ นำตัวกรองรายงานใน PivotTable ของคุณเพื่อเรียกข้อมูลเฉพาะตัวแหล่งข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับชุดของค่า โดยขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกปัจจุบัน

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้กับ PivotTable ที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ODBC เท่านั้น คุณต้องใช้ตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable ที่ต้องทำตามกระบวนงานต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คำสั่งPivotTable และ PivotChart ตัวช่วยสร้าง อยู่บนแถบเครื่องมือด่วน ถ้าคุณไม่เห็น นั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  แถบเครื่องมือด่วนอยู่ที่ไหน

  1. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก คำสั่งเพิ่มเติม

  2. ภายใต้ เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

  3. ในรายการ ให้เลือก ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart คลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

 2. ตอนนี้ ให้คลิกตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable ไอคอน ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart บนแถบเครื่องมือด่วน

 3. ที่หน้า ขั้นที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง ให้เลือก แหล่งข้อมูลภายนอก จากนั้นคลิก ถัดไป

 4. ที่หน้า ขั้นที่ 2 ของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก รับข้อมูล

 5. เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูล

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ODBC ดูใช้ Microsoft Query เพื่อเรียกใช้ข้อมูลภายนอก

 6. ที่หน้า ขั้นที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เค้าโครง

 7. ในกล่องโต้ตอบ เค้าโครง ให้ลากเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ ตัวกรองรายงาน

 8. สำหรับเขตข้อมูลตัวกรองรายงานต่างๆ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

  1. คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูล

   กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกขั้นสูงของเขตข้อมูล PivotTable จะปรากฎขึ้น

  2. เมื่อต้องการเรียกเฉพาะข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลทุกครั้งที่คุณเลือกรายการใหม่ในตัวกรองรายงาน ให้คลิก สอบถามแหล่งข้อมูลภายนอกเฉพาะแต่ละรายการเขตข้อมูลตัวกรองรายงานที่คุณเลือก (ใช้หน่วยความจำน้อยกว่า)

   เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เขตข้อมูลตัวกรองรายงานย้ายไปยังพื้นที่ ป้ายชื่อแถวป้ายชื่อคอลัมน์ หรือ ค่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่อนุญาตให้ลากเขตข้อมูลหน้านี้ ไปที่ตำแหน่งอื่นใน PivotTable (แนะนำ)

   เมื่อต้องการกลับสู่การดำเนินการที่กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งได้แก่ การเรียกข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลทุกครั้งที่คุณเลือกรายการใหม่ในตัวกรองรายงาน ให้คลิก เรียกข้อมูลจากภายนอกสำหรับทุกรายการเขตข้อมูลตัวกรองรายงาน (เพื่อประสิทธิภาพที่เร็วขึ้น)

คุณสามารถกำหนดค่าตัวกรองรายงานเพื่อเรียกใช้เลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของ PivotTable โดยใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือกขั้นสูงของเขตข้อมูล PivotTable ในตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Office Excel ดึงข้อมูลต้นฉบับสำหรับ PivotTable ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ถูกกรองออก (และดังนั้นจึง ไม่แสดงในรายงาน), เมื่อคุณสร้างหรือรีเฟรช รายงาน เมื่อคุณกำหนดตัวกรองรายงานเพื่อเรียกข้อมูลสำหรับรายการที่คุณระบุไว้ในตัวกรองเท่านั้น คุณสามารถเรียกดูข้อมูลจำนวนน้อยกว่าตามความจำเป็น ทุกครั้งที่คุณแสดงรายการที่แตกต่างกันในตัวกรอง ถูกดึงเฉพาะชุดย่อยของข้อมูลสำหรับรายการใหม่ คุณสามารถกำหนดค่าตัวกรองรายงานข้า ขณะที่คุณต้องการแล้ว นำไปใช้ได้ตามความจำเป็น

ฉันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อตัวกรองรายงานถูกกำหนดค่าให้เรียกข้อมูลสำหรับรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ (แต่ไม่ใช่รายการทั้งหมด) รายการ (ทั้งหมด) สรุปชุดข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์จะไม่สามารถใช้งานได้ (สีจาง) และคำสั่ง แสดงเพจตัวกรองรายงาน(บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable เมื่อคุณคลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ ตัวเลือก) ก็จะไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน ในแต่ละครั้งที่คุณเลือกรายการอื่น คุณจะเรียกข้อมูลน้อยลง แต่คุณยังคงต้องรอให้มีการเรียกข้อมูล ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก คุณจะไม่สามารถเลือกรายการอื่นได้จนกว่าคุณจะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกนี้จะให้คุณทำงานกับข้อมูลจำนวนมากกว่าที่คุณจะสามารถทำได้ด้วยตัวเลือกอื่นใด

ถ้าคุณเรียกข้อมูลทั้งหมดสำหรับทุกรายการ การดำเนินการเรียกข้อมูลในขั้นแรกอาจใช้เวลานานขึ้น แต่คุณสามารถเลือกรายการใหม่ในตัวกรองรายงานโดยไม่ต้องเสียเวลาเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการมีการโหลดลงในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์คุณแล้ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดข้อสรุปของชุดข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยเลือกรายการ (ทั้งหมด) และจัดระเบียบรายงานใหม่เพื่อใช้ตัวกรองรายงานในพื้นที่อื่น ตัวเลือก (ทั้งหมด) มีการทำงานที่หลากหลายมากที่สุดเมื่อข้อมูลทั้งหมดที่จะเรียกนั้นไม่เกินขีดจำกัดของหน่วยความจำที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ย้ายตัวกรองรายงาน

ถ้าคุณลากตัวกรองรายงานที่ถูกกำหนดค่าให้เรียกดูข้อมูลทั้งหมดสำหรับรายการทั้งหมดไปยังตำแหน่งอื่น ตัวอย่างเช่นถ้าคุณพยายามทำป้ายชื่อแถว Excel พยายามเรียกข้อมูลสำหรับรายการทั้งหมด และคุณอาจเรียกใช้ออกจากคอมพิวเตอร์ทรัพยากร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้การทำเช่นนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วนเรียกดูรายงานตัวกรองข้อมูล สำหรับแต่ละรายการ หรือ สำหรับรายการทั้งหมด

รับข้อมูลสำหรับรายการเมื่อตัวกรองรายงานไม่พร้อมใช้งาน

ความสามารถในการใช้งานคุณลักษณะนี้จะไม่มีอยู่ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:

 • รายงานที่ยึดตามแหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูล OLAP จะสอบถามข้อมูลตามความจำเป็นโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้คุณลักษณะนี้

 • PivotTable ถูกแชร์แคชข้อมูล มีอย่าง น้อยหนึ่ง PivotTables อื่น ๆ

 • โปรแกรมควบคุม ODBC สำหรับฐานข้อมูลภายนอกที่คุณกำลังทำแบบสอบถามไม่สนับสนุนคิวรีพารามิเตอร์ โปรแกรมควบคุม ODBC ที่ให้มาพร้อมกับ Microsoft Office ทั้งหมดที่สนับสนุนคิวรีพารามิเตอร์ คุณสามารถติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นเพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมควบคุมของพวกเขามีสนับสนุนนี้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×