การเริ่ม Outlook ด้วยการแสดงปฏิทิน ที่ติดต่อ หรืองานของฉัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. คลิกแท็บ อื่นๆ แล้วคลิก ตัวเลือกขั้นสูง

  3. ใน การตั้งค่าทั่วไป ที่อยู่ติดกับกล่อง เริ่มต้นที่โฟลเดอร์นี้ ให้คลิก เรียกดู

  4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อคุณเริ่ม Microsoft Outlook

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้การกระบวนงานเดียวกันนี้ในการเริ่ม Outlook ด้วยการเปิด บันทึกประจำวันบันทึกย่อ หรือโฟลเดอร์ใดๆ ของ Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×