การเริ่มหรือเข้าร่วมการประชุมแบบ IM

Office Communicator 2007 R2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวิธีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นแบบปกติทั่วไปที่เป็นธรรมชาติ และไม่มีสิ่งใดมาขัดจังหวะ ตัวอย่างเช่น ใน Office Communicator คุณอาจเริ่มต้นการสนทนา IM กับบุคคลหนึ่ง จากนั้นคุณอาจต้องการเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมในการสนทนาเพื่อเข้าร่วมในการตัดสินใจ เมื่อคุณได้เริ่มการประชุมแล้ว คุณจะสามารถเชิญบุคคลอื่นๆ หรือจะเพิ่มโหมดการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอเข้าไปก็ได้ โดยไม่ต้องออกจากหน้าต่างการสนทนาของ Communicator ด้วย Office Communicator การเริ่มการประชุมนสามารถทำได้โดยคลิกเมาส์เพียงสองถึงสามครั้งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านการประชุมของ Communicator นั่นก็คือการเริ่มการประชุมแบบ IM หรือการประชุมทางโทรศัพท์ โดยเลือกกลุ่มในรายการที่ติดต่อ แล้วคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือ เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

คุณต้องการทำสิ่งใด

เริ่มต้นการประชุมทาง IM

ใช้ตัวเลือกประชุมเดี๋ยวนี้เพื่อเริ่มประชุม

การเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแบบ IM

เข้าร่วมการประชุมทาง IM

ตอบกลับคำเชิญการประชุมแบบ IM ด้วยการโทรของ Communicator

เริ่มต้นการประชุมทาง IM

การเริ่มการประชุมทาง IM เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการทำการตัดสินใจ และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง การเริ่มการประชุมทาง IM เป็นวิธีที่ง่ายเช่นเดียวกับการเลือกผู้ติดต่อหลายรายในรายการที่ติดต่อ หรือการเลือกกลุ่ม จากนั้นนั้นคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที การเริ่มการประชุมแบบเสียงทางโทรศัพท์โดยการเลือกผู้ติดต่อต่างๆ ในรายการที่ติดต่อ หรือโดยการเลือกผู้ติดต่อรายเดียว หรือกลุ่มการแจกจ่าย และคุณยังสามารถเริ่มการประชุมจากการสนทนาทางโทรศัพท์หรือวิดีโอระหว่างบุคคลสองคนโดยเชิญอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาในการสนทนา

ในการเริ่มต้นการประชุมแบบ IM

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกผู้ติดต่อหลายคนโดยกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกผู้ติดต่อที่คุณต้องการเชิญเข้าสู่การประชุม คลิกขวาที่ผู้ติดต่อรายสุดท้าย จากนั้นคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที พิมพ์ข้อความของคุณในพื้นที่รายการข้อความ แล้วกด ENTER

  • คลิกขวาที่ที่ติดต่อหรือกลุ่ม แล้วคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที พิมพ์ข้อความของคุณในพื้นที่รายการข้อความ แล้วกด ENTER

ในหน้าต่างการสนทนาที่ปรากฏ คุณจะเห็นสถานะ กำลังเชิญ สำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย เมื่อมีการส่งการเชิญ IM ไปให้ผู้ติดต่อ เมื่อผู้ติดต่อตอบรับคำเชิญ IM และเข้าร่วมการประชุม คุณจะเห็นเครื่องหมาย IM ที่ด้านขวาของชื่อผู้ติดต่อ แสดงว่าผู้เข้าร่วมรายนั้นได้เข้าร่วมการประชุม

ด้านบนของหน้า

ใช้ตัวเลือกประชุมเดี๋ยวนี้เพื่อเริ่มประชุม

ใน Communicator 2007 R2 คุณสามารถเริ่มการประชุมใหม่ได้โดยใช้ตัวเลือก ประชุมเดี๋ยวนี้ ซึ่งเปิดใช้งานโดยคลิกปุ่ม เมนู หลังจากที่คุณเริ่มการประชุม คุณสามารถเชิญผู้ติดต่อจากภายในองค์กรของคุณ หรือภายนอกองค์กรของคุณได้ โดยการส่งคำเชิญทางอีเมล ผู้ติดต่อภายนอกสามารถคลิกลิงค์ในอีเมลการเชิญเพื่อเข้าร่วมการประชุมโดยใช้เว็บเบราเซอร์

ในการเริ่มประชุมโดยใช้ประชุมเดี๋ยวนี้

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกปุ่ม เมนู จากนั้นคลิก ประชุมเดี๋ยวนี้

ด้านบนของหน้า

การเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแบบ IM

ในระหว่างการประชุม ผู้ที่เป็นคนเริ่มต้นการประชุมนั้นขึ้น (ที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะผู้นำการประชุม) หรือผู้ร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งในการประชุมก็สามารถเชิญผู้ติดต่ออื่นเข้าสู่การประชุมได้ด้วยเช่นกัน ใน Communicator 2007 R2 คุณไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงการเชิญผู้ติดต่อที่อยู่ภายในองค์กรของคุณเท่านั้น คุณยังสามารถเชิญผู้ติดต่อภายนอกองค์กรของคุณให้เข้าร่วมการสนทนาโดยการใช้ตัวเลือก เชิญทางอีเมล์ ผู้ติดต่อภายนอกเหล่านี้สามารถคลิกลิงค์ในอีเมลการเชิญเพื่อเข้าร่วมการประชุมโดยใช้เว็บเบราเซอร์

เมื่อต้องการเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแบบ IM

 • ในการเชิญบุคคลที่อยู่ในองค์กรของคุณ ในหน้าต่างการสนทนา คลิกที่ปุ่ม เชิญ และเลือกรายชื่อที่คุณต้องการเชิญเข้าร่วมประชุม

 • ในการเชิญบุคคลที่อยู่นอกองค์กรของคุณทางอีเมล ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกที่ลูกศรด้านขวาของปุ่ม เชิญ และคลิก เชิญทางอิเมล ในข้อความอีเมลการประชุมทางโทรศัพท์ พิมพ์ที่อยู่อีเมลของที่ติดต่อ และส่งอีเมล

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมการประชุมทาง IM

เมื่อคุณส่งคำเชิญการประชุมแบบ IM หรือเมื่อมีใครส่งคำเชิญมาถึงคุณ จะมีการแจ้งเตือนว่ามีคำเชิญเข้าร่วมการประชุมปรากฏขึ้นที่ด้านล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ที่ได้รับเชิญ

ในการเข้าร่วมการประชุมทาง IM

 • ให้คลิกที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของการแจ้งเตือนคำเชิญเข้าร่วมการประชุมแบบ IM

เมื่อมีใครเชิญคุณเข้าสู่การประชุม คุณสามารถตอบกลับผู้ติดต่อนั้นได้ด้วยการโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า

ตอบกลับคำเชิญการประชุมแบบ IM ด้วยการโทรของ Communicator

เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนคำเชิญเข้าร่วมการประชุมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตอบกลับไปยังผู้ส่งคำเชิญนั้นมาด้วยการโทรศัพท์

ในการตอบกลับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมแบบ IM ด้วยโทรศัพท์

 • ในการแจ้งเตือนคำเชิญการประชุม คลิก โอนสาย และคลิก โทรผ่าน Communicator

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×