การเริ่มหรือเข้าร่วมการประชุมแบบ IM

Office Communicator 2007 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับวิธีติดต่อสื่อสารแบบปกติทั่วไปที่เป็นธรรมชาติ และไม่มีสิ่งใดมาขัดจังหวะ ตัวอย่างเช่น ด้วย Office Communicator คุณอาจเริ่มการสนทนาแบบ IM กับใครบางคน และจากนั้นจึงตัดสินใจว่าจำเป็นต้องเชิญอีกผู้หนึ่งเข้าร่วมสนทนาด้วยเพื่อร่วมกันตัดสินใจในเรื่องหนึ่งๆ เมื่อคุณได้เริ่มการประชุมแล้ว คุณสามารถเชิญบุคคลอื่น หรือจะเพิ่มโหมดการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอเข้าไปด้วยก็ได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าต่างการสนทนาของ Communicator ด้วย Communicator คุณสามารถเริ่มการประชุมได้โดยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านการประชุมของ Communicator ได้โดยเริ่มการประชุมแบบ IM หรือการประชุมทางโทรศัพท์ จากนั้นเลือกกลุ่มในรายชื่อผู้ติดต่อ แล้วคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือ เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

คุณต้องการทำสิ่งใด

เริ่มการประชุมแบบ IM

การเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแบบ IM

เข้าร่วมการประชุมแบบ IM

ตอบกลับคำเชิญการประชุมแบบ IM ด้วยการโทร

เริ่มการประชุมแบบ IM

การเริ่มการประชุมแบบ IM นั้นมักจะเป็นวิธีที่รวดเร็วสำหรับการตัดสินใจ การเริ่มต้นการประชุมแบบ IM นั้นง่ายดายพอๆ กับการเลือกผู้ติดต่อหลายคน ในรายการที่ติดต่อหรือการเลือกกลุ่มที่ติดต่อ จากนั้นคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที คุณสามารถเริ่มต้นการประชุมแบบ IM ได้จากรายการที่ติดต่อโดยการเลือกผู้ติดต่อหลายคน, กลุ่มการแจกจ่าย หรือกลุ่มผู้ติดต่อ ทั้งนี้ คุณยังสามารถเริ่มต้นการประชุมได้จากการสนทนาผ่านโทรศัพท์และวิดีโอระหว่างคนสองคนได้ด้วยวิธีการง่ายๆ โดยการเชิญบุคคลอีกคนหนึ่งเข้าสู่การสนทนาดังกล่าว

ในการเริ่มต้นการประชุมแบบ IM

  • ในรายการที่ติดต่อ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

    • เลือกผู้ติดต่อหลายคน ด้วยการกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกผู้ติดต่อที่คุณต้องการจะเชิญให้เข้าประชุม แล้วให้คลิกขวาที่ผู้ติดต่อรายสุดท้ายที่เลือก จากนั้นคลิกที่ ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที พิมพ์ข้อความลงในพื้นที่ป้อนข้อความ จากนั้นกด ENTER

    • คลิกขวาที่ผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อ จากนั้นคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที พิมพ์ข้อความลงในพื้นที่ป้อนข้อความ แล้วกด ENTER

ในหน้าต่างการสนทนาที่ปรากฏขึ้นนั้น คุณจะเห็นสถานะ การเชิญ สำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย เมื่อผู้ติดต่อได้รับคำเชิญ IM และเมื่อผู้ติดต่อตอบรับคำเชิญ IM และเข้าร่วมการประชุมแล้ว จะเห็นตัวบ่งชี้ IM ที่ด้านขวาของชื่อผู้ติดต่อนั้นๆ เพื่อระบุว่าผู้ร่วมประชุมได้เข้าสู่การประชุมแล้ว

ด้านบนของหน้า

การเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแบบ IM

ในระหว่างการประชุม ผู้ที่เป็นคนเริ่มต้นการประชุมนั้นขึ้น (ที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะผู้นำการประชุม) หรือผู้ร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งในการประชุมก็สามารถเชิญผู้ติดต่ออื่นเข้าสู่การประชุมได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อต้องการเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแบบ IM

  • ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกที่ปุ่ม เชิญ แล้วเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการจะเชิญเข้าสู่การประชุม

สิ่งสำคัญ: ทั้งนี้ การประชุมแบบ IM นั้นจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ติดต่อที่อยู่ภายในองค์กรของคุณเท่านั้น ผู้ติดต่อที่เชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมแบบ IM ได้

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมการประชุมแบบ IM

เมื่อคุณส่งคำเชิญการประชุมแบบ IM หรือเมื่อมีใครส่งคำเชิญมาถึงคุณ จะมีการแจ้งเตือนว่ามีคำเชิญเข้าร่วมการประชุมปรากฏขึ้นที่ด้านล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ที่ได้รับเชิญ

ในการเข้าร่วมการประชุมแบบ IM

  • ให้คลิกที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของการแจ้งเตือนคำเชิญเข้าร่วมการประชุมแบบ IM

เมื่อมีใครเชิญคุณเข้าสู่การประชุม คุณสามารถตอบกลับผู้ติดต่อนั้นได้ด้วยการโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า

ตอบกลับคำเชิญการประชุมแบบ IM ด้วยการโทร

เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนคำเชิญเข้าร่วมการประชุมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตอบกลับไปยังผู้ส่งคำเชิญนั้นมาด้วยการโทรศัพท์

ในการตอบกลับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมแบบ IM ด้วยโทรศัพท์

  • ในการแจ้งเตือนว่ามีคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุม ให้คลิกที่ปุ่ม โทรออก จากนั้นเลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ของผู้ติดต่อ คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×