การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Publisher

Publisher คือแอปพลิเคชันการพิมพ์บนเดสก์ท็อปที่ช่วยให้คุณสร้างสิ่งพิมพ์ที่ดูสวยงามอย่างมืออาชีพ

เมื่อมี Publisher บนพีซีของคุณ คุณสามารถ:

 • วางเค้าโครงเนื้อหาสำหรับสิ่งพิมพ์หรือการพิมพ์แบบออนไลน์ในเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลาย

 • สร้างรายการง่ายๆ เช่น บัตรอวยพรและป้ายชื่อ

 • สร้างโครงการที่ซับซ้อน เช่น หนังสือรายปี แค็ตตาล็อก และจดหมายข่าวทางอีเมลแบบมืออาชีพ

สกรีนช็อตของจดหมายข่าวที่สร้างจากเทมเพลต Publisher

ถ้าคุณไม่มี Publisher อยู่แล้วและจำเป็นต้องติดตั้ง ให้ดู ดาวน์โหลดและติดตั้งหรือติดตั้ง Office 365 หรือ Office 2016 ใหม่บนพีซีหรือ Mac ของคุณ

ดาวน์โหลด Office 365

การลงชื่อเข้าใช้

เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับพร้อมท์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Publisher, Office หรือ Office 365 โดยใช้บัญชี Microsoft หรือบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

การลงชื่อเข้าใช้จะอนุญาตให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้:

 • บันทึกหรือแชร์ไฟล์โดยใช้ OneDrive

 • ทำงานร่วมกับเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ลงชื่อเข้าใช้ Office หรือ ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ได้ที่ไหน

สกรีนช็อตของหน้าลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft

สร้าง ด้วยเทมเพลต

 1. เปิด Publisher

  ถ้าคุณอยู่ใน Publisher ให้เลือก ไฟล์ > สร้าง

 2. เลือกหรือค้นหาเทมเพลต:

  • เลือกเทมเพลต แนะนำ

  • เลือก ภายใน แล้วเลือกเทมเพลต

  • ค้นหาเทมเพลตโดยใช้:

   • ค้นหาเทมเพลตออนไลน์ ปุ่ม เริ่มต้นค้นหา หรือ

   • หนึ่งใน การค้นหาที่แนะนำ

 3. เลือก สร้าง

สกรีนช็อตของเทมเพลตบนหน้าจอ เริ่มต้นใช้งาน Publisher

บันทึกข้อมูลทางธุรกิจของคุณเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

บันทึกข้อมูลทางธุรกิจของคุณ เพื่อใส่ข้อมูล่วงหน้าในเขตข้อมูล ช่วยประหยัดเวลา และให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสม่ำเสมอ

 1. เลือก แทรก > ข้อมูลทางธุรกิจ

  > แก้ไขข้อมูลทางธุรกิจ

 2. เลือกสร้าง แล้วใส่ข้อมูลของคุณ

 3. เลือก เพิ่มโลโก้ เพื่อเพิ่มโลโก้หรือรูปภาพ เรียกดูโลโก้ แล้วเลือก เปิด

 4. สำหรับ ชื่อชุดข้อมูลธุรกิจ ให้พิมพ์ชื่อ เช่น ส่วนบุคคลโรงเรียน หรือ บริษัท

 5. เลือก บันทึก

ข้อมูลธุกิจ Publisher

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ สร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจใหม่

เพิ่มกล่องข้อความ

 1. เลือก Home > วาดกล่องข้อความ

 2. ลากเคอร์เซอร์รูปกากบาทเพื่อวาดกล่องที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ

 3. พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ

  ถ้าข้อความไม่พอดีกับกล่องข้อความ ให้ทำให้กล่องข้อความใหญ่ขึ้น หรือเชื่อมโยงไปยังกล่องข้อความอื่น

สกรีนช็อตของกล่องข้อความบนหน้าของไฟล์ Publisher

แทรกรูปภาพ

คุณสามารถแทรกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือแทรกรูปภาพออนไลน์จาก Facebook, OneDrive หรือเว็บ

 1. เลือก แทรก > รูปภาพ หรือ

  แทรก > รูปภาพออนไลน์

 2. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการ แล้วเลือกรูปภาพนั้น

 3. เลือก แทรก

สกรีนช็อตของหน้าต่าง แทรกรูปภาพ สำหรับรูปภาพแบบออนไลน์

บันทึกไฟล์ของคุณ

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ของคุณไปยังระบบคลาวด์ คุณสามารถแชร์และทำงานร่วมกับผู้อื่น และเข้าถึงไฟล์จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์

 1. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 2. เลือก OneDrive

  บันทึกไฟล์ส่วนบุคคลไปยัง OneDrive - ส่วนบุคคล และบันทึกไฟล์งานไปยัง OneDrive ของบริษัท

  คุณยังสามารถบันทึกไปยังตำแหน่งอื่นในรายการ หรือเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งได้

สกรีนช็อตของหน้า บันทึกเป็น ของมุมมอง Backstage ของ Publisher

เชื่อมโยงกล่องข้อความ

ถ้าคุณมีข้อความมากเกินไปไม่พอดีกล่องข้อความ ให้เลือกหรือสร้างกล่องข้อความอื่น แล้วเชื่อมโยงไว้ด้วยกัน

 1. เลือกปุ่ม 'Overflow' ปุ่มกล่องข้อความที่เกินออกมาของ Publisher

  เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปเหยือก รูปเหยือกน้ำซึ่งเชื่อมโยงกล่องข้อความ ใช้สำหรับเชื่อมโยงกล่องข้อความ

 2. เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการให้ข้อความเลื่อนลงไป

  หรือคลิกที่ใดก็ได้บนหน้าเพื่อสร้างกล่องข้อความใหม่สำหรับข้อความเกินที่ออกมา

สกรีนช็อตของกล่องข้อความที่มีข้อความเกินออกมาพร้อมจะเทลงในกล่องข้อความอื่น

สลับรูปภาพ

ลากและสลับรูปภาพจากพื้นที่ร่างลงในเค้าโครงของคุณจนกว่าคุณพบเค้าโครงที่คุณชอบ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. ลากรูปภาพด้วยไอคอนรูปภูเขาไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 3. เมื่อไฮไลต์สีชมพูปรากฏขึ้นรอบๆ รูปภาพ ให้ปล่อยเมาส์

สลับรูปภาพ

ครอบตัดรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. เลือก รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ > ครอบตัด

 3. ใช้จุดจับครอบตัดเพื่อปรับขนาดรูปภาพ:

  • ลากจุดจับตรงกลางเพื่อครอบตัดด้านนั้น

  • กด Ctrl ค้างไว้ แล้วลากจุดจับตรงกลางเพื่อครอบตัดสองด้านเท่าๆ กัน

  • Ctrl + Shift ค้างไว้ แล้วลากจุดจับที่มุมเพื่อครอบตัดทั้งสี่ด้านเท่าๆ กัน

 4. คลิกภายนอกรูปภาพเพื่อครอบตัด

สกรีนช็อตของรูปที่ถูกครอบตัด

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในรูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่น เงา สะท้อน เรืองแสง ขอบจาง ยกนูน และการหมุนสามมิติลงในรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. เลือกรูปแบบเครื่องมือรูปภาพ > เอฟเฟ็กต์รูปภาพ

 3. เลือกเอฟเฟ็กต์: เงาสะท้อนเรืองแสงขอบจางยกนูน หรือการหมุนสามมิติ

 4. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

เอฟเฟ็กต์รูปภาพ

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในข้อความ

คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เงา สะท้อน เรืองแสง และยกนูนลงในข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เลือก รูปแบบเครื่องมือกล่องข้อความ > เอฟเฟ็กต์ข้อความ

 3. เลือกชนิดของเอฟเฟ็กต์: เงาสะท้อนเรืองแสง หรือ ยกนูน

 4. เลือกเอฟเฟ็กต์เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการ

เอฟเฟ็กต์ข้อความ

เพิ่มเอกสารสำเร็จรูป

Publisher มีเอกสารสำเร็จรูปนับร้อยแบบเพื่อใช้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ เช่น หัวเรื่อง ปฏิทิน เส้นขอบ และโฆษณา

 1. เลือกแท็บ แทรก

 2. เลือกแบบเอกสารสำเร็จรูปจาก:

  • ส่วนต่างๆ ของหน้า

  • ปฏิทิน

  • เส้นขอบและการเน้น หรือ

  • โฆษณา

ดูแบบเอกสารสำเร็จรูปทั้งหมด

 • เลือก แสดงไลบรารีแบบเอกสารสำเร็จรูป ปุ่ม ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ บน Ribbon

 • เลือกแบบเอกสารสำเร็จรูปในไลบรารี จากนั้น เลือก แทรก

แบบเอกสารสำเร็จรูปของ Publisher สกรีนช็อตของหน้าต่าง ไลบรารีแบบเอกสารสำเร็จรูป แบบบางส่วนแสดงรูปขนาดย่อในประเภท ส่วนของหน้า
รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Publisher
 1. เลือก ? ที่มุมขวาบน

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกประเภทและหัวข้อจากรายการ ประเภทสูงสุด

  • เลือก ค้นหาวิธีใช้ แล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือ จากนั้นจึงเลือก ค้นหา ปุ่มค้นหา บานหน้าต่างวิธีใช้

สกรีนช็อตของบานหน้าต่าง วิธีใช้ Publisher 2016 แสดงผลลัพธ์ของการค้นหา Trifold

วิธีใช้และการฝึกอบรมของ Publisher

การฝึกอบรมของ Publisher

วิธีใช้ Publisher

รูปถ่ายของผู้หญิงที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Surface
ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×