การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ PowerPoint Online

ด้วย PowerPoint Online:

 • สร้างงานนำเสนอที่มีรูปภาพ วิดีโอ การเปลี่ยน และการเคลื่อนไหว

 • เข้าสู่งานนำเสนอของคุณจากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์

 • แชร์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จากทุกที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ใน PowerPoint Online ไฟล์ของคุณจะถูกบันทึกไว้ใน OneDrive โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแชร์ไฟล์กับผู้อื่น และเริ่มทำงานร่วมกันได้ทันที

สร้าง เปิด และตั้งชื่องานนำเสนอ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ office.com/signin เลือก ตัวเปิดใช้แอป Office 365 ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 แล้วเลือก PowerPoint

 2. เลือก งานนำเสนอเปล่าใหม่ เปิดไฟล์ ล่าสุด หรือเลือกหนึ่งในเทมเพลต

 3. เมื่อต้องการตั้งชื่องานนำเสนอ ให้เลือกชื่อเรื่องทางด้านบนแล้วพิมพ์ชื่อ

  การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกลงใน PowerPoint Online โดยอัตโนมัติ

การสร้างงานนำเสนอ

ชื่อไฟล์

แชร์งานนำเสนอของคุณ

 1. เลือก แชร์

 2. ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วย

 3. เลือก สามารถแก้ไข หรือ สามารถดู

 4. ใส่ข้อความถ้าคุณต้องการ แล้วเลือก แชร์

คุณยังสามารถเลือก รับลิงก์ เพื่อสร้างลิงก์ที่คุณสามารถคัดลอกลงในอีเมล หรือเลือก แชร์กับ เพื่อหยุดการแชร์ได้

ปุ่มแชร์

ปุ่มแชร์

กล่องโต้ตอบ แชร์

แก้ไขงานนำเสนอร่วมกัน

หลังจากที่คุณแชร์ไฟล์ของคุณ คุณสามารถทำงานพร้อมกับผู้อื่นได้

 • สำหรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด ให้ทำงานร่วมกันใน PowerPoint Online และดูการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์

 • ภายใต้ แชร์ คุณจะเห็นชื่อของบุคคลที่กำลังแก้ไขไฟล์พร้อมกับคุณ

 • ธงสีแสดงสถานะจะแสดงให้คุณเห็นตำแหน่งในเอกสารที่แต่ละคนจะทำงานอยู่

สีของค่าสถานะใน Word Online เมื่อคุณแก้ไขร่วม

เพิ่ม ตอบกลับ ลบ และดูข้อคิดเห็น

 • เพิ่มข้อคิดเห็น - บนแท็บ แทรก ให้เลือก ข้อคิดเห็น พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วกด Enter

 • ตอบกลับ - เลือก ตอบกลับ... แล้วพิมพ์การตอบกลับของคุณ

 • ลบ - เลือก X ที่มุมบนของข้อคิดเห็น

 • มุมมอง - เลือก มุมมอง > แสดงข้อคิดเห็น

ข้อคิดเห็น

กล่องโต้ตอบข้อคิดเห็น

สนทนาขณะกำลังแก้ไข

 1. ถ้ามีบุคคลอื่นกำลังแก้ไขไฟล์ของคุณ ให้เลือก สนทนา เพื่อเปิดหน้าต่างการสนทนา

 2. พิมพ์ข้อความ แล้วกด Enter

การสนทนาของคุณจะไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณปิดไฟล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกการสนทนาของคุณและสนทนาต่อไป ให้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของคุณใน Teams

สนทนาในเอกสาร

สนทนาในเอกสาร - 3

ด้วย PowerPoint Online คุณสามารถสร้าง แชร์ และทำงานร่วมกันบนงานนำเสนอในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณได้ ถ้าคุณต้องการฟีเจอร์ PowerPoint เพิ่มเติม ให้เปิด PowerPoint เวอร์ชันสำหรับเดสก์ท็อป แล้วดู การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ PowerPoint 2016

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Mac ให้ดู วิธีใช้ PowerPoint 2016 for Mac และ การใช้ Ribbon ใน PowerPoint 2016 for Mac

เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ

 1. เลือกกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความ

 2. เลือกข้อความ แล้วเลือกตัวเลือก รูปแบบ เพื่อเปลี่ยนแปลง:

  • ฟอนต์ - ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ และสี

  • ย่อหน้า - สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ลำดับเลข การจัดแนว และระยะห่าง

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ให้เลือกข้อความ แล้วเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ

จัดรูปแบบข้อความ

เพิ่ม ทำซ้ำ ลบ และย้ายสไลด์

 • สไลด์ใหม่ - บนแท็บ หน้าแรก หรือแท็บ แทรก ให้เลือก สไลด์ใหม่ เลือกรูปแบบ แล้วเลือก เพิ่มสไลด์

  หรือในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกขวาที่สไลด์แล้วเลือก สไลด์ใหม่

 • ทำซ้ำ - คลิกขวา แล้วเลือก ทำซ้ำสไลด์

 • ลบ - คลิกขวา แล้วเลือก ลบสไลด์

 • ย้าย - คลิกขวา แล้วเลือก ย้ายสไลด์

เพิ่มสไลด์

เมนูคลิกขวาสไลด์

แทรกตาราง รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือวิดีโอ

 1. เลือกแท็บ แทรก

 2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการแทรก: สไลด์ใหม่ตารางรูปภาพรูปภาพออนไลน์รูปร่างSmartArtกล่องข้อความข้อคิดเห็นวิดีโอออนไลน์

แท็บ แทรก

ดูงานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถดูงานนำเสนอของคุณใน การนำเสนอสไลด์มุมมองการแก้ไข หรือ มุมมองการอ่าน ได้

เริ่มและหยุดการนำเสนอของคุณ

 • เมื่อต้องการเริ่มต้นบนสไลด์แรก ให้เลือก มุมมอง > ตั้งแต่จุดเริ่มต้น หรือ นำเสนอสไลด์ ทางด้านล่างของหน้าจอ

 • เมื่อต้องการเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณอยู่ ให้เลือก มุมมอง > จากสไลด์ปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการหยุดงานนำเสนอ ให้กด Esc

แท็บ มุมมอง

แถบเครื่องมือ

ดู เพิ่ม และซ่อนบันทึกย่อ

 • เลือก บันทึกย่อ เพื่อแสดงบันทึกย่อ

 • เลือก คลิกเพื่อเพิ่มบันทึกย่อ แล้วเพิ่มบันทึกย่อของคุณ

 • เลือก บันทึกย่อ อีกครั้งเพื่อซ่อนบันทึกย่อ

บันทึกย่อ

แถบเครื่องมือ

ออกแบบสไลด์

 1. เลือกแท็บ ออกแบบ

 2. เลือกหนึ่งใน ธีม

 3. เลือกหนึ่งใน ตัวแปร

แท็บ ออกแบบ

เลือกโทนสี

เพิ่มการเปลี่ยนระหว่างสไลด์

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มการเปลี่ยน

 2. เลือกแท็บ การเปลี่ยน

 3. เลือก การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ และ ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ถ้านำไปใช้ได้

คุณยังสามารถตั้ง ระยะเวลา ของการเปลี่ยน แล้วเลือก นำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อนำการเปลี่ยนไปใช้กับทุกสไลด์

แท็บ การเปลี่ยน

แก้ไขไฟล์ใน PowerPoint 2016 สำหรับเดสก์ท็อป

ถ้าคุณกำลังทำงานใน PowerPoint Online และต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น PowerPoint Designer คุณสามารถสลับเป็น PowerPoint 2016 บนเดสก์ท็อปของคุณได้

เมื่อต้องการเปิดไฟล์ใน PowerPoint 2016 ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เปิด PowerPoint 2016 เลือก ไฟล์ > เปิด แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ

 • ไปที่โฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ

 • เมื่อเปิดไฟล์ใน PowerPoint Online ให้เลือก เปิดใน POWERPOINT เพื่อเปิดใช้งานแอปสำหรับเดสก์ท็อป เมื่อคุณบันทึก การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกซิงค์กับไซต์ OneDrive หรือ SharePoint ของคุณ

เปิด PowerPoint สำหรับเดสก์ท็อป

แก้ไขไฟล์ PowerPoint บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

 • ในแอป OneDrive ให้เลือก ไฟล์ หรือ ล่าสุด แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการเปิด

 • ในแอป PowerPoint ให้เลือก เปิด เลือกตำแหน่ง แล้วเลือกไฟล์

  หรือเลือก ล่าสุด แล้วเลือกไฟล์ที่เปิดล่าสุด

ถ้าคุณต้องการติดตั้งแอป ให้ดูตั้งค่าแอป Office และอีเมลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ บอกฉัน

 1. เลือก บอกฉันว่าคุณต้องการทำอะไร ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

 2. พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการทำ

 3. เลือกหนึ่งในผลลัพธ์การค้นหา

บอกฉัน

ผลลัพธ์การค้นหาของ บอกฉัน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×