การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ PowerPoint Online

ด้วย PowerPoint Online:

 • สร้างงานนำเสนอที่มีรูปภาพ วิดีโอ การเปลี่ยน และการเคลื่อนไหว

 • เข้าสู่งานนำเสนอของคุณจากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์

 • แชร์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จากทุกที่

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สร้าง เปิด และตั้งชื่องานนำเสนอ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ office.com/signin เลือก ตัวเปิดใช้แอป Office 365 ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 แล้วเลือก PowerPoint

 2. เลือก งานนำเสนอเปล่าใหม่ เปิดไฟล์ ล่าสุด หรือเลือกหนึ่งในเทมเพลต

 3. เมื่อต้องการตั้งชื่องานนำเสนอ ให้เลือกชื่อเรื่องทางด้านบนแล้วพิมพ์ชื่อ

  การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกลงใน PowerPoint Online โดยอัตโนมัติ

การสร้างงานนำเสนอ

ชื่อไฟล์

เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ

 1. เลือกกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความ

 2. เลือกข้อความ แล้วเลือกตัวเลือก รูปแบบ เพื่อเปลี่ยนแปลง:

  • ฟอนต์ - ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ และสี

  • ย่อหน้า - สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ลำดับเลข การจัดแนว และระยะห่าง

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ให้เลือกข้อความ แล้วเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ

จัดรูปแบบข้อความ

แทรกตาราง รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือวิดีโอ

 1. เลือกแท็บ แทรก

 2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการแทรก: สไลด์ใหม่ตารางรูปภาพรูปภาพออนไลน์รูปร่างSmartArtกล่องข้อความข้อคิดเห็นวิดีโอออนไลน์

แท็บ แทรก

เพิ่ม ทำซ้ำ ลบ และย้ายสไลด์

 • สไลด์ใหม่ - บนแท็บ หน้าแรก หรือแท็บ แทรก ให้เลือก สไลด์ใหม่ เลือกรูปแบบ แล้วเลือก เพิ่มสไลด์

  หรือในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกขวาที่สไลด์แล้วเลือก สไลด์ใหม่

 • ทำซ้ำ - คลิกขวา แล้วเลือก ทำซ้ำสไลด์

 • ลบ - คลิกขวา แล้วเลือก ลบสไลด์

 • ย้าย - คลิกขวา แล้วเลือก ย้ายสไลด์

เพิ่มสไลด์

เมนูคลิกขวาสไลด์

เพิ่มการเปลี่ยนระหว่างสไลด์

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มการเปลี่ยน

 2. เลือกแท็บ การเปลี่ยน

 3. เลือก การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ และ ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ถ้านำไปใช้ได้

คุณยังสามารถตั้ง ระยะเวลา ของการเปลี่ยน แล้วเลือก นำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อนำการเปลี่ยนไปใช้กับทุกสไลด์

แท็บ การเปลี่ยน

ด้วย PowerPoint Online คุณสามารถออกแบบ ดู และแก้ไขงานนำเสนอในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณได้

ออกแบบสไลด์

 1. เลือกแท็บ ออกแบบ

 2. เลือกหนึ่งใน ธีม

 3. เลือกหนึ่งใน ตัวแปร

แท็บ ออกแบบ

เลือกโทนสี

ดูงานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถดูงานนำเสนอของคุณใน การนำเสนอสไลด์มุมมองการแก้ไข หรือ มุมมองการอ่าน ได้

เริ่มและหยุดการนำเสนอของคุณ

 • เมื่อต้องการเริ่มต้นบนสไลด์แรก ให้เลือก มุมมอง > ตั้งแต่จุดเริ่มต้น หรือ นำเสนอสไลด์ ทางด้านล่างของหน้าจอ

 • เมื่อต้องการเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณอยู่ ให้เลือก มุมมอง > จากสไลด์ปัจจุบัน

 • เมื่อต้องการหยุดงานนำเสนอ ให้กด Esc

แท็บ มุมมอง

แถบเครื่องมือ

ดู เพิ่ม และซ่อนบันทึกย่อ

 • เลือก บันทึกย่อ เพื่อแสดงบันทึกย่อ

 • เลือก คลิกเพื่อเพิ่มบันทึกย่อ แล้วเพิ่มบันทึกย่อของคุณ

 • เลือก บันทึกย่อ อีกครั้งเพื่อซ่อนบันทึกย่อ

บันทึกย่อ

แถบเครื่องมือ

แก้ไขไฟล์ใน PowerPoint 2016 สำหรับเดสก์ท็อป

ถ้าต้องการฟีเจอร์ PowerPoint ขั้นสูงที่ไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint Online ให้เปิดแอป PowerPoint 2016 สำหรับเดสก์ท็อปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • เปิด PowerPoint 2016 เลือก ไฟล์ > เปิด แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ

 • ไปที่โฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ

 • ใน PowerPoint Online ให้เลือก เปิดใน POWERPOINT

  ใน PowerPoint Online การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ใน PowerPoint 2016 ให้เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปิด PowerPoint สำหรับเดสก์ท็อป

แก้ไขไฟล์ PowerPoint บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ตั้งค่าแอป Office บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้จากทุกที่

 • ในแอป OneDrive ให้เลือก ไฟล์ หรือ ล่าสุด แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการเปิด

 • ในแอป PowerPoint ให้เลือก เปิด เลือกตำแหน่ง แล้วเลือกไฟล์

  หรือเลือก ล่าสุด แล้วเลือกไฟล์ที่เปิดล่าสุด

OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

PowerPoint Online ของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน OneDrive ซึ่งช่วยให้คุณแชร์กับผู้อื่น และทำงานบนไฟล์เดียวกันในเวลาเดียวกันได้

แชร์งานนำเสนอของคุณ

 1. เลือก แชร์

 2. เลือกบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยจากดรอปดาวน์

  อนุญาตให้แก้ไข จะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ยกเลิกการเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้สิทธิ์ดูไฟล์เท่านั้น ไม่ได้ให้สิทธิ์แก้ไข

  เลือก นำไปใช้

 3. ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่แชร์ด้วย

 4. เพิ่มข้อความ (ไม่บังคับ)

 5. เลือก ส่ง

หรือเลือก คัดลอกลิงก์ เพื่อรับลิงก์ไปยังไฟล์

ปุ่มแชร์

กล่องโต้ตอบ แชร์

แก้ไขงานนำเสนอร่วมกัน

หลังจากที่คุณแชร์ไฟล์ของคุณ คุณสามารถทำงานพร้อมกับผู้อื่นได้

 • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงในเวลาจริง ให้ทำงานร่วมกันใน PowerPoint Online

 • ภายใต้ แชร์ คุณจะเห็นชื่อของบุคคลที่กำลังแก้ไขไฟล์พร้อมกับคุณ

 • ธงสีแสดงสถานะจะแสดงให้คุณเห็นตำแหน่งในเอกสารที่แต่ละคนจะทำงานอยู่

สีของค่าสถานะใน Word Online เมื่อคุณแก้ไขร่วม

เพิ่ม ตอบกลับ ลบ และดูข้อคิดเห็น

 • เพิ่มข้อคิดเห็น - บนแท็บ แทรก ให้เลือก ข้อคิดเห็น พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วกด Enter

 • ตอบกลับ - เลือก ตอบกลับ... แล้วพิมพ์การตอบกลับของคุณ

 • ลบ - เลือก X ที่มุมบนของข้อคิดเห็น

 • มุมมอง - เลือก มุมมอง > แสดงข้อคิดเห็น

ข้อคิดเห็น

กล่องโต้ตอบข้อคิดเห็น

สนทนาขณะกำลังแก้ไข

ถ้าบุคคลอื่นกำลังแก้ไขไฟล์ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถสนทนากับพวกเขาได้

 1. เลือก สนทนา

 2. พิมพ์ข้อความ แล้วกด Enter

การสนทนาจะไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณปิดไฟล์ เมื่อต้องการเก็บบันทึกการสนทนาของคุณ ให้ใช้ Microsoft Teams

สนทนาในเอกสาร

สนทนาในเอกสาร - 3

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ บอกฉัน

 1. เลือก บอกฉันว่าคุณต้องการทำอะไร ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

 2. พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการทำ

 3. เลือกหนึ่งในผลลัพธ์การค้นหา

บอกฉัน

ผลลัพธ์การค้นหาของ บอกฉัน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×