เริ่มต้นใช้งาน Access

การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Access 2016

การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Access 2016

เมื่อใช้ Access คุณจะสามารถสร้างฐานข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล

เทมเพลตที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายด้วยแบบสอบถาม สร้างฟอร์มสำหรับการป้อนข้อมูลธรรมดาได้ทันที สรุปข้อมูลเป็นรายงานที่มีการจัดกลุ่มและสรุป ตัวช่วยสร้างจำนวนมากทำให้สามารถเริ่มต้นใช้งานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สร้างฐานข้อมูล

 1. เปิด Access

  ถ้า Access เปิดอยู่แล้ว ให้เลือก ไฟล์ > ใหม่

 2. เลือก ฐานข้อมูลเปล่า หรือเลือกเทมเพลต

 3. ใส่ชื่อสำหรับฐานข้อมูล เลือกตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเลือก สร้าง

  ถ้าจำเป็น ให้เลือก เปิดใช้งานเนื้อหา ในแถบข้อความสีเหลืองเมื่อเปิดฐานข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างฐานข้อมูลใหม่

เทมเพลต Access

นำเข้าข้อมูลจาก Excel

 1. เปิดเวิร์กบุ๊ก Excel โปรดตรวจสอบว่า แต่ละคอลัมน์มีส่วนหัวและชนิดข้อมูลที่สอดคล้องกัน จากนั้นเลือกช่วงของข้อมูล

 2. เลือก ข้อมูลภายนอก > Excel

 3. เลือก เรียกดู เพื่อค้นหาไฟล์ Excel จากนั้นให้ยอมรับค่าเริ่มต้นแล้วคลิก ตกลง

 4. เลือก แถวแรกของข้อมูลของคุณประกอบด้วยส่วนหัวของคอลัมน์หรือไม่ แล้วคลิก ถัดไป

 5. กรอกส่วนที่เหลือของหน้าจอตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วเลือก เสร็จสิ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก Excel

นำเข้าข้อมูลจาก Excel

เพิ่มคีย์หลักลงในตาราง

สร้างคีย์หลักเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางหลายตาราง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางแล้วเลือก มุมมองออกแบบ

 2. เลือกหนึ่งเขตข้อมูลหรือหลายเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นคีย์หลัก

 3. เลือก ออกแบบ > คีย์หลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มหรือเปลี่ยนคีย์หลัก

คีย์หลักและคีย์นอกแสดงแผ่นข้อมูล Access สองรายการ

กลุ่มเครื่องมือบนแท็บออกแบบ

สร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล

สร้างแบบสอบถามเพื่อเน้นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

 1. เลือก สร้าง > ตัวช่วยสร้างแบบสอบถาม

 2. เลือก แบบสอบถามอย่างง่าย แล้วเลือก ตกลง

 3. เลือกตารางที่มีเขตข้อมูล จากนั้นเพิ่ม เขตข้อมูลที่มี ที่คุณต้องการลงใน เขตข้อมูลที่เลือก แล้วเลือก ถัดไป

 4. เลือกว่าคุณต้องการเปิดแบบสอบถามในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ แล้วเลือก เสร็จสิ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เริ่มต้นใช้งานแบบสอบถาม หรือ สร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลอย่างง่าย

ในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างแบบสอบถามอย่างง่าย ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้

สร้างฟอร์มแยก

ฟอร์มแยกทำให้คุณเห็นข้อมูลสองมุมมองในเวลาเดียวกัน ได้แก่มุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อค้นหาระเบียน และใช้มุมมองฟอร์มเพื่อแก้ไขระเบียน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกตารางหรือแบบสอบถามที่มีข้อมูล

 2. เลือก สร้าง > ฟอร์มเพิ่มเติม > ฟอร์มแยก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างฟอร์มแยก

ฟอร์มแยก

สร้างรายงาน

 1. เลือก สร้าง > ตัวช่วยสร้างรายงาน

 2. เลือกตารางหรือแบบสอบถาม จากนั้นดับเบิลคลิกที่แต่ละเขตข้อมูลในรายการ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ที่คุณต้องการเพิ่มในรายงาน แล้วเลือก ถัดไป

 3. ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่ม จากนั้นเลือก ถัดไป

 4. กรอกส่วนที่เหลือของหน้าจอตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วเลือก เสร็จสิ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างรายงานพื้นฐาน หรือ สร้างรายงานอย่างง่าย

หน้าในตัวช่วยสร้างการรายงาน

สำรองฐานข้อมูลของคุณ

 1. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 2. ภายใต้ ชนิดไฟล์ฐานข้อมูล เลือก บันทึกฐานข้อมูลเป็น

 3. ภายใต้ ขั้นสูง เลือก สำรองฐานข้อมูล แล้วเลือก บันทึกเป็น

  ชื่อไฟล์เริ่มต้นจะประกอบด้วยฐานข้อมูลต้นฉบับและเวลาที่การสำรองข้อมูลเกิดขึ้น

 4. เลือก บันทึก

สำรองฐานข้อมูล Access

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Access

 1. เลือก บอกฉันว่าคุณต้องการทำอะไร ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

 2. พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการทำ

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ฟอร์มแยก เพื่อดูวิธีการสร้างฟอร์มแยกหรือ การฝึกอบรม เพื่อดูการฝึกอบรมสำหรับ Access

ดูวิธีใช้ใน Access
ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×