การเริ่มต้นใช้งานด่วนของโครงการ

ด้วย Project บนพีซีของคุณ คุณสามารถ:

 • สร้างแผนโครงการ

 • สร้างทีมโครงการและจัดสรรแหล่งข้อมูล

 • ดูมุมมองที่แตกต่างกันของงานและแหล่งข้อมูล

 • วัดความคืบหน้า

 • จัดการงบประมาณ

สิ่งสำคัญ: การเริ่มต้นใช้งานด่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะของ Microsoft Project 2016 และการสมัครใช้งานไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป Project Online ที่ฟร้อมใช้งานผ่าน Office 365 Project Online มีฟีเจอร์เพิ่มเติมบางอย่างที่สนับสนุนการโต้ตอบแบบออนไลน์

รูปแสดงให้เห็นถึงสองมุมมองของแผนโครงการ

Project คือ แอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนที่คุณสามารถซื้ออิสระหรือมีสิทธิ์การใช้งานผ่าน Office 365

 • เลือกปุ่ม เริ่ม ให้พิมพ์ Project แล้วเลือกแอป Project 2016 บนเดสก์ท็อป

ถ้าคุณยังไม่มี Project และต้องการติดตั้ง ให้ดู ติดตั้ง Project

ลิงก์ Project 2016 บนเมนู เริ่มต้น

การลงชื่อเข้าใช้

เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Project, Office หรือ Office 365 โดบใช้บัญชี Microsoft หรือบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

การลงชื่อเข้าใช้จะอนุญาตให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้:

 • บันทึก หรือแชร์ไฟล์โดยใช้ OneDrive หรือ SharePoint

 • ทำงานร่วมกับเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ลงชื่อเข้าใช้ Office หรือ ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ได้ที่ไหน

สกรีนช็อตของหน้าลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft

สร้างโครงการจากเทมเพลต

 1. เปิด Project
  เลือก ไฟล์ > ใหม่ ถ้าคุณกำลังทำงานในแผนโครงการ

 2. เลือกเทมเพลต หรือพิมพ์ในกล่อง ค้นหาเทมเพลตแบบออนไลน์ แล้วกด Enter
  หรือเลือก โครงการเปล่า เพื่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มต้น

 3. เลือกเทมเพลตเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบที่รวมอยู่ในเทมเพลตและตัวเลือกใดๆ

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วเลือก สร้าง

เปลี่ยนแหล่งข้อมูล งาน และระยะเวลาในเทมเพลต เพื่อให้เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างโครงการใหม่จากโครงการที่มีอยู่ ให้เปลี่ยนวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของโครงการ แล้วบันทึกไฟล์โครงการด้วยชื่อใหม่หรือในตำแหน่งอื่น

สกรีนช็อตของเทมเพลตแผนโครงการในประเภทธุรกิจ

เพิ่มงานไปยังโครงการ

 1. เลือก มุมมอง > มุมมองงาน > แผนภูมิแกนต์

 2. พิมพ์ชื่องานในเขตข้อมูลชื่องานที่ว่างเขตแรก

 3. กด Enter

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อใส่งานที่คุณต้องการ

ถ้าการเพิ่มงานครั้งละหนึ่งงานใช้เวลานานเกินไป คุณยังสามารถ:

สกรีนช็อตของงานที่จัดกำหนดโดยอัตโนมัติที่ใส่ไว้ในแผนโครงการใหม่

ร่างงานในโครงการ

เยื้องงานเข้าหรือเยื้องงานออกเพื่อแสดงลำดับชั้น งานที่เยื้องเข้ากลายเป็นงานย่อยของงานที่สูงกว่า ซึ่งกลายเป็นงานสรุป

 1. เลือก มุมมอง > มุมมองงาน > แผนภูมิแกนต์

 2. เลือกงานเดียวหรือหลายงานในคอลัมน์ ชื่องาน ที่คุณต้องการเยื้องเข้าหรือเยื้องออก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก งาน > กำหนดการ > เยื้องงานเข้า ปุ่ม เยื้องงาน ใน Ribbon หรือกด Alt+Shift+Left เพื่อทำให้งานเป็นงานย่อย

  • เลือก งาน > กำหนดการ > เยื้องงานออก ปุ่ม เยื้องงาน บน Ribbon หรือกด Alt+Shift+Right เพื่อย้ายงานไปยังระดับสูงกว่างานนั้น

คุณสามารถ ใช้งานย่อยและงานสรุป เพื่อแสดงขั้นตอนที่นำทางผ่านโครงการใหญ่ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

สกรีนช็อตของงานที่จัดเค้าร่างในแผนโครงการ

ลิงก์งานในโครงการ

คุณสามารถลิงก์สองงานใดก็ได้ในโครงการเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของงานเหล่านั้น ที่เรียกว่าการขึ้นต่อกันของงาน หลังจากที่คุณลิงก์งาน ทุกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะมีผลต่ออย่างอื่น

 1. เลือก มุมมอง > มุมมองงาน > แผนภูมิแกนต์

 2. กด Ctrl ค้างไว้ และเลือกงานสองงานที่คุณต้องการลิงก์ (ในคอลัมน์ ชื่องาน)

 3. เลือก งาน > ลิงก์งานที่เลือก ปุ่ม ลิงก์งาน บนแท็บ งาน ของ Ribbon หรือกด Ctrl+F2

Project สนับสนุน สี่ชนิดลิงก์งานเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่แตกต่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงก์งานและการจัดกำหนดการ ให้ดู วิธีที่ Project จัดกำหนดการงาน: เบื้องหลัง

สกรีนช็อตโดยรวมของงานที่ลิงก์ในแผนโครงการและแผนภูมิแกนต์

เปลี่ยนมุมมองของคุณ

 1. เลือกแท็บ มุมมอง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกมุมมองที่คุณต้องการใช้ในกลุ่ม มุมมองงาน หรือกลุ่ม มุมมองทรัพยากร

  • เลือก แผนภูมิแกนต์ > มุมมองเพิ่มเติม เพื่อดูมุมมองที่พร้อมใช้งานทั้งหมด แล้วเลือกจากตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ มุมมองเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกมุมมองที่ถูกต้องสำหรับโครงการของคุณใช่ไหม

สกรีนช็อตโดยรวมของกลุ่ม มุมมองงาน และ มุมมองทรัพยากร บนแท็บ มุมมอง และแผนโครงการในมุมมอง ปฏิทิน

เพิ่มหลักเป้าหมาย

 1. เลือก มุมมอง > มุมมองงาน > แผนภูมิแกนต์

 2. พิมพ์ชื่อหลักเป้าหมายในแถวว่างแถวแรก หรือเลือกงานที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นหลักเป้าหมาย

 3. พิมพ์ 0 ลงในเขตข้อมูล ระยะเวลา

 4. กด Enter ในขณะนี้ สัญลักษณ์หลักเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิแกนต์

รูปของสัญลักษณ์หลักเป้าหมายบนแผนภูมิ แกนต์

กำหนดบุคคลให้กับงาน

 1. เลือก มุมมอง > มุมมองงาน > แผนภูมิแกนต์

 2. เลือกลูกศรในคอลัมน์ ชื่อทรัพยากร สำหรับงานที่คุณต้องการกำหนด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกบุคคลจากรายการที่ทำงานกับงาน

  • พิมพ์ชื่อใหม่ ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นชื่อของบุคคลที่คุณต้องการกำหนด

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีชื่อในรายการ ยังไม่มีการเพิ่มไปยังโครงการ พิมพ์ชื่อใหม่ในคอลัมน์ หรือ เพิ่มแหล่งข้อมูลไปยังโครงการของคุณ ก่อนกำหนดให้ทำงาน

สกรีนช็อตโดยรวมของงานที่มีการกำหนดทรัพยากรในแผนโครงการและแผนภูมิแกนต์

ตั้งค่าแผนพื้นฐาน

คุณสามารถใช้สแนปช็อตของกำหนดการเดิมของคุณโดยการตั้งค่าและการบันทึกแผนพื้นฐาน ซึ่งช่วยให้คุณเห็นวิธีที่โครงการของคุณจะดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนเดิมของคุณ

 1. เลือก Project > กำหนดการ > ตั้งค่าแผนพื้นฐาน > ตั้งค่าแผนพื้นฐาน

 2. เลือกแผนพื้นฐานที่คุณต้องการตั้งค่า จากรายการ ตั้งค่าแผนพื้นฐาน

  เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งค่าแผนพื้นฐานมากถึง 11 แผนในโครงการเดียว ทำเช่นนี้เพื่อรับสแนปช็อตของสิ่งที่โดดเด่นบ่อยๆ

 3. เลือก โครงการทั้งหมด

 4. เลือก ตกลง

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าข้อมูลขั้นต้น

สร้างรายงานโครงการ

 1. เลือกแท็บ รายงาน

 2. เลือกชนิดของรายงานที่คุณต้องการในกลุ่ม ดูรายงาน แล้วเลือกรายงานเฉพาะเจาะจง

  ตัวอย่าง เมื่อต้องการเปิดรายงาน ภาพรวมของโครงการ ให้เลือก รายงาน > แดชบอร์ด > ภาพรวมของโครงการ

รายงานภาพรวมโครงการ
รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Project
 1. เลือก บอกสิ่งที่คุณต้องการจะทำ

 2. พิมพ์กิจกรรมที่คุณต้องการกระทำ หรือหัวข้อที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

 3. เลือกคำสั่งจากเมนู หรือเลือก รับความช่วยเหลือ แล้วเลือกหัวข้อวิธีใช้

โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร ใน Project 2016
ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×