การเริ่มต้นใช้งานด่วนของโครงการ

เมื่อใช้ Project คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • สร้างแผนโครงการ

 • สร้างทีมโครงการและจัดสรรแหล่งข้อมูล

 • ดูมุมมองที่แตกต่างกันของงานและแหล่งข้อมูล

 • วัดความคืบหน้า

 • จัดการงบประมาณ

รูปแสดงให้เห็นถึงสองมุมมองของแผนโครงการ

การเริ่มต้นใช้งานด่วนนี้ใช้กับ Microsoft Project 2016 และไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป Project Online ของการสมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น โดย Project Online จะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมบางอย่างที่สนับสนุนการโต้ตอบแบบออนไลน์

สร้างโครงการจากเทมเพลต

 1. เปิด Project
  เลือก ไฟล์ > ใหม่ ถ้าคุณกำลังทำงานในแผนโครงการ

 2. เลือกเทมเพลต หรือพิมพ์ในกล่อง ค้นหาเทมเพลตแบบออนไลน์ แล้วกด Enter
  หรือเลือก โครงการเปล่า เพื่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มต้น

 3. เลือกเทมเพลตเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบที่รวมอยู่ในเทมเพลตและตัวเลือกใดๆ

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วเลือก สร้าง

เปลี่ยนแหล่งข้อมูล งาน และระยะเวลาในเทมเพลต เพื่อให้เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างโครงการใหม่จากโครงการที่มีอยู่ ให้เปลี่ยนวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของโครงการ แล้วบันทึกไฟล์โครงการด้วยชื่อใหม่หรือในตำแหน่งอื่น

สกรีนช็อตของเทมเพลตแผนโครงการในประเภทธุรกิจ

เพิ่มงานไปยังโครงการ

 1. เลือก มุมมอง > มุมมองงาน > แผนภูมิแกนต์

 2. พิมพ์ชื่องานในเขตข้อมูลชื่องานที่ว่างเขตแรก

 3. กด Enter

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อใส่งานที่คุณต้องการ

ถ้าการเพิ่มงานครั้งละหนึ่งงานใช้เวลานานเกินไป คุณยังสามารถ:

สกรีนช็อตของงานที่จัดกำหนดโดยอัตโนมัติที่ใส่ไว้ในแผนโครงการใหม่

ร่างงานในโครงการ

เยื้องงานเข้าหรือเยื้องงานออกเพื่อแสดงลำดับชั้น งานที่เยื้องเข้ากลายเป็นงานย่อยของงานที่สูงกว่า ซึ่งกลายเป็นงานสรุป

 1. เลือก มุมมอง > มุมมองงาน > แผนภูมิแกนต์

 2. เลือกงานเดียวหรือหลายงานในคอลัมน์ ชื่องาน ที่คุณต้องการเยื้องเข้าหรือเยื้องออก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก งาน > กำหนดการ > เยื้องงานเข้า ปุ่ม เยื้องงาน ใน Ribbon หรือกด Alt+Shift+Left เพื่อทำให้งานเป็นงานย่อย

  • เลือก งาน > กำหนดการ > เยื้องงานออก ปุ่ม เยื้องงาน บน Ribbon หรือกด Alt+Shift+Right เพื่อย้ายงานไปยังระดับสูงกว่างานนั้น

คุณสามารถ ใช้งานย่อยและงานสรุป เพื่อแสดงขั้นตอนที่นำทางผ่านโครงการใหญ่ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

สกรีนช็อตของงานที่จัดเค้าร่างในแผนโครงการ

ลิงก์งานในโครงการ

คุณสามารถลิงก์สองงานใดก็ได้ในโครงการเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของงานเหล่านั้น ที่เรียกว่าการขึ้นต่อกันของงาน หลังจากที่คุณลิงก์งาน ทุกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะมีผลต่ออย่างอื่น

 1. เลือก มุมมอง > มุมมองงาน > แผนภูมิแกนต์

 2. กด Ctrl ค้างไว้ และเลือกงานสองงานที่คุณต้องการลิงก์ (ในคอลัมน์ ชื่องาน)

 3. เลือก งาน > ลิงก์งานที่เลือก ปุ่ม ลิงก์งาน บนแท็บ งาน ของ Ribbon หรือกด Ctrl+F2

Project สนับสนุน สี่ชนิดลิงก์งานเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่แตกต่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงก์งานและการจัดกำหนดการ ให้ดู วิธีที่ Project จัดกำหนดการงาน: เบื้องหลัง

สกรีนช็อตโดยรวมของงานที่ลิงก์ในแผนโครงการและแผนภูมิแกนต์

เปลี่ยนมุมมองของคุณ

 1. เลือกแท็บ มุมมอง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกมุมมองที่คุณต้องการใช้ในกลุ่ม มุมมองงาน หรือกลุ่ม มุมมองทรัพยากร

  • เลือก แผนภูมิแกนต์ > มุมมองเพิ่มเติม เพื่อดูมุมมองที่พร้อมใช้งานทั้งหมด แล้วเลือกจากตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ มุมมองเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกมุมมองที่ถูกต้องสำหรับโครงการของคุณใช่ไหม

สกรีนช็อตโดยรวมของกลุ่ม มุมมองงาน และ มุมมองทรัพยากร บนแท็บ มุมมอง และแผนโครงการในมุมมอง ปฏิทิน

เพิ่มหลักเป้าหมาย

 1. เลือก มุมมอง > มุมมองงาน > แผนภูมิแกนต์

 2. พิมพ์ชื่อหลักเป้าหมายในแถวว่างแถวแรก หรือเลือกงานที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นหลักเป้าหมาย

 3. พิมพ์ 0 ลงในเขตข้อมูล ระยะเวลา

 4. กด Enter ในขณะนี้ สัญลักษณ์หลักเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิแกนต์

รูปของสัญลักษณ์หลักเป้าหมายบนแผนภูมิ แกนต์

กำหนดบุคคลให้กับงาน

 1. เลือก มุมมอง > มุมมองงาน > แผนภูมิแกนต์

 2. เลือกลูกศรในคอลัมน์ ชื่อทรัพยากร สำหรับงานที่คุณต้องการกำหนด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกบุคคลจากรายการที่ทำงานกับงาน

  • พิมพ์ชื่อใหม่ ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นชื่อของบุคคลที่คุณต้องการกำหนด

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีชื่อในรายการ ยังไม่มีการเพิ่มไปยังโครงการ พิมพ์ชื่อใหม่ในคอลัมน์ หรือ เพิ่มแหล่งข้อมูลไปยังโครงการของคุณ ก่อนกำหนดให้ทำงาน

สกรีนช็อตโดยรวมของงานที่มีการกำหนดทรัพยากรในแผนโครงการและแผนภูมิแกนต์

ตั้งค่าแผนพื้นฐาน

คุณสามารถใช้สแนปช็อตของกำหนดการเดิมของคุณโดยการตั้งค่าและการบันทึกแผนพื้นฐาน ซึ่งช่วยให้คุณเห็นวิธีที่โครงการของคุณจะดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนเดิมของคุณ

 1. เลือก Project > กำหนดการ > ตั้งค่าแผนพื้นฐาน > ตั้งค่าแผนพื้นฐาน

 2. เลือกแผนพื้นฐานที่คุณต้องการตั้งค่า จากรายการ ตั้งค่าแผนพื้นฐาน

  เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งค่าแผนพื้นฐานมากถึง 11 แผนในโครงการเดียว ทำเช่นนี้เพื่อรับสแนปช็อตของสิ่งที่โดดเด่นบ่อยๆ

 3. เลือก โครงการทั้งหมด

 4. เลือก ตกลง

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าข้อมูลขั้นต้น

สร้างรายงานโครงการ

 1. เลือกแท็บ รายงาน

 2. เลือกชนิดของรายงานที่คุณต้องการในกลุ่ม ดูรายงาน แล้วเลือกรายงานเฉพาะเจาะจง

  ตัวอย่าง เมื่อต้องการเปิดรายงาน ภาพรวมของโครงการ ให้เลือก รายงาน > แดชบอร์ด > ภาพรวมของโครงการ

รายงานภาพรวมโครงการ

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Project

 1. เลือก บอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร

 2. พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

 3. เลือกผลลัพธ์การค้นหาหนึ่ง หรือเลือก รับความช่วยเหลือ จากนั้นเลือกหัวข้อวิธีใช้

โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร ใน Project 2016
ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×