การเริ่มต้นใช้งานด่วนของวิดีโอ Office 365

Office 365 Video เป็นพอร์ทับอินทราเน็ตที่บุคคลในองค์กรของคุณสามารถโพสต์และดูวิดีโอได้

ด้วย Office 365 Video คุณสามารถ:

 • อัปโหมดและแชร์วิดีโอ

 • ค้นหาและดูวิดีโอที่แชร์โดยบุคคลอื่นในองค์กรของคุณ

 • สร้างและจัดการแชนเนลวิดีโอ

วิดีโอ Office 365 แสดงวิดีโอที่อัปโหลด

คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้งาน Office 365 Video เชื่อมต่อผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณบนแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ใดก็ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 โดยใช้บัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

 2. บนหน้าแรกของ Office 365 ให้เลือกไทล์ วิดีโอ หรือเลือก วิดีโอ ใน ตัวเปิดใช้แอป ตัวเปิดใช้แอป ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างเบราว์เซอร์

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดู ฉันจะลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ได้ที่ใด

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างแอปที่มีไทล์วีดีโอกำลังทำงาน

ดูวิดีโอ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 Video

 2. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งเฉพาะแชนเนลหรือวิดีโอ:

  • เลือก แชนเนล จากนั้นกำหนดแชนเนล

  • เลือก ค้นหา ค้นหา จากนั้นใส่ข้อมูลแชนเนลหรือวิดีโอในกล่องค้นหา

 3. เลือกรูปขนาดย่อของวิดีโอที่คุณต้องการดู

หมายเหตุ: คุณอาจต้องติดตั้ง Adobe Flash เพื่อเล่นวิดีโอบนเบราว์เซอร์/การผสมอุปกรณ์บางชนิด คุณสามารถติดตั้ง Adobe Flash ได้จากที่นี่

สกรีนช็อตของโฮมเพจวิดีโอ Office 365
สร้างแชนเนล
 1. เลือก แชนเนล

 2. เลือก + แชนเนลใหม่

 3. ในบานหน้าต่าง เริ่มแชนเนลใหม่

  • พิมพ์ชื่อแชนเนล ในกล่อง ตั้งชื่อ

  • เลือกสีที่คุณต้องการให้ปรากฏในส่วนหัวของแชนเนลและข้างๆ ชื่อแชนเนลในไดเรกทอรี

  • เลือก สร้าง

หมายเหตุ: คุณต้องมีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลแชนเนลเพื่อสร้างแชนเนล ตามค่าเริ่มต้น ทุกคนในองค์กรของคุณมีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลแชนเนล

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างเริ่มแชนเนลใหม่
อัปโหลดวิดีโอ
 1. เลือก อัปโหมด บนแถบเมนู

 2. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการอัปโหลดวิดีโอ ในกล่อง เลือกแชนเนล

 3. เมื่อต้องการอัปโหลดวิดีโอของคุณ:

  • ลากไฟล์วิดีโอจาก File Explorer ไปยังบริเวรณ เลือกวิดีโอเพื่ออัปโหลดหรือลากไฟล์มาที่นี่

  • คลิกบริเวณ เลือกวิดีโอที่จะอัปโหลดหรือลากไฟล์มาที่นี่ เลือกวิดีโอในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด แล้วเลือก เปิด

 4. ขณะที่กำลังอัปโหลดวิดีโอ ให้ใส่หรือปรับเปลี่ยนชื่อวิดีโอในกล่อง ชื่อเรื่อง แล้วใส่คำอธิบายเพิ่มเติม

 5. เลือก ไปยังวิดีโอ เพื่อดูวิดีโอของคุณหลังจากการอัปโหลดเสร็จสิ้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทไฟล์ที่สามารถอัปโหลดได้ ให้ดู รูปแบบวิดีโอที่ใช้งานได้ใน Office 365 Video

สกรีนช็อตของหน้าจอการอัปโหลดที่แสดงชื่อเรื่อง คำอธิบาย และความคืบหน้าของการอัปโหลดวิดีโอ

เลือกรูปขนาดย่อสำหรับวิดีโอ

 1. เลือกวิดีโอ แล้วหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวถ้าคุณต้องการ

 2. เลือก จัดการ

 3. เลือก รูปขนาดย่อ

 4. ในบานหน้าต่าง เลือกรูปภาพขนาดย่อ ให้เลือกรูปภาพขนาดย่อที่คุณต้องการใช้ หรือเลือก อัปโหลดรูปภาพ ถ้าคุณต้องการใช้ไฟล์รูปภาพที่มีอยู่เป็นรูปภาพขนาดย่อ

 5. ปิดบานหน้าต่าง เลือกรูปขนาดย่อ

หมายเหตุ: ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้รูปภาพขนาดย่อใหม่ปรากฏให้ผู้ใช้ Office 365 Video เห็น

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างเลือกรูปขนาดย่อ

เพิ่มคำบรรยายหรือคำอธิบายภาพลงในวิดีโอ

คุณสามารถแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับส่วนเสียงของวิดีโอที่ใต้วิดีโอได้ โดยการลิงก์ไฟล์ Web Video Text Track (.vtt) ไปยังวิดีโอ

 1. แสดงหน้าวิดีโอและหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวถ้าคุณต้องการ

 2. เลือก จัดการ บนแถบเมนู จากนั้นเลือก คำบรรยายหรือคำอธิบายภาพ

 3. ในบานหน้าต่าง คำบรรยายหรือคำอธิบายภาพ เลือก อัปโหลดไฟล์ใหม่

 4. เลือกภาษาไฟล์ติดตามข้อความในวิดีโอที่คุณกำลังจะอัปโหลด จากนั้นเลือก อัปโหลด

 5. ระบุตำแหน่งและเลือกไฟล์ VTT จากนั้นเลือก เปิด

หมายเหตุ: ในขณะนี้ การใช้งานคำบรรยายหรือคำอธิบายภาพ WebVTT ที่ใช้ใน Office 365 Video ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นวิดีโอที่ใช้ iOS ดังนั้นคำบรรยายหรือคำอธิบายจะไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ iOS

สกรีนช็อตของเมนูคำอธิบายภาพแบบปิดสำหรับวิดีโอในวิดีโอ Office 365

เชื่อโยงผู้คนด้วยวิดีโอ

 1. เลือกวิดีโอ แล้วหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวถ้าคุณต้องการ

 2. เลือก เชื่อมโยงบุคคล วิดีโอ Office 365 ปุ่มเชื่อมโยงผู้คน ในส่วน ผู้คนที่เกี่ยวาข้องกับวิดีโอนี้

 3. ในบานหน้าต่าง ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอนี้ ให้พิมพ์ชื่อบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือกชื่อบุคคลจากรายการ

 4. เลือก บันทึก

เชื่อมโยงวิดีโอกับบุคคลในองค์กรของคุณ

ทำให้วิดีโอโดดเด่น

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการจัดการดูแลแชนเนล คุณสามารถสปอตไลต์วิดีโอได้สูงสุด 5 วิดีโอในหน้าแรกของแชนเนล

 1. ไปที่หน้าแชนเนลที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. เลือก ตั้งค่าแชนเนล

 3. เลือก สปอตไลต์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 4. สำหรับแต่ละวิดีโอที่คุณส่งไปยังสปอตไลต์:

  • เลือกไทล์สปอตไลต์ที่คุณต้องการจัดการ

  • ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้เลือกวิดีโอที่คุณต้องการแสดงบนไทล์สปอตไลต์ จากนั้นเลือก ตกลง

 5. เลือก บันทึก

 6. เลือก กลับไปที่แชนเนล ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าแรกของแชนเนล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติท ให้ดู การสปอตไลต์วิดีโอและแชนเนลบนหน้าแรกของพอร์ทัล Office 365 Video และ การสปอตไลต์วิดีโอในแชนเนล

สกรีนช็อตของโฮมเพจแชนเนลที่มีวิดีโอที่โดดเด่นห้าวิดีโอ

แชร์วิดีโอกับผู้อื่น

 • ฝังวิดีโอ Office 365 บนไซต์ของคุณ - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ฝัง Office 365 Video บนไซต์ของคุณ

 • โพสต์ไปยัง Yammer - ถ้าองค์กรของคุณใช้ Yammer คุณสามารถโพสต์ไปยัง Yammer เกี่ยวกับวิดีโอขณะที่คุณกำลังดูอยู่ได้ และโพสต์ของคุณใส่ลิงก์วิดีโอที่คุณกำลังดูอยู่โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Yammer ให้ดู ทำความรู้จักกับ Yammer.

 • ส่งลิงก์ไปยังวิดีโอในอีเมล - เมื่อต้องการรับลิงก์สำหรับวิดีโอ ให้เลือกวิดีโอใน Office_365_Video แล้วคัดลอก URL จากแถบที่อยู่เบราว์เซอร์

บุคคลที่คุณแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับวิดีโอจะสามารถดูวิดีโอได้ถ้าบุคคลนั้นมีสิทธิ์ที่จะดูแชนเนลซึ่งมีวิดีโออยู่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ใน สร้างและจัดการแชนเนลในวิดีโอ Office 365

สกรีนช็อตของตัวเลือกการแชร์บนหน้าวิดีโอ
ลบวิดีโอ
 1. เลือกวิดีโอ แล้วหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวถ้าคุณต้องการ

 2. เลือก ลบ บนแถบเมนู

 3. เลือก ลบ ในกล่องโต้ตอบ ลบวิดีโอ

หมายเหตุ: วิดีโอที่ลบจะอยู่ในถังรีไซเคิลของ SharePoint เป็นเวลา 30 วัน

สกรีนช็อตของหน้าวิดีโอที่มีคำสั่งลบกำลังทำงาน
ขอรับความช่วยเหลือด้วย Office 365 Video
 1. เลือก ? ที่มุมขวาบนของหน้า Office 365 Video

 2. เลือก บอกฉันว่าคุณต้องการทำอะไร ที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่าง วิธีใช้

 3. พิมพ์งานหรือฟีเจอร์ที่คุณต้องการความช่วยเหลือ เพื่อแสดงการดำเนินการและหัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างวิธีใช้วิธีใช้ Office 365 ที่กำลังแสดงผลลัพธ์การค้นหาอัปโหลด

วิธีใช้และการฝึกอบรม Office 365 Video

ทรัพยากรวิธีใช้และการฝึกอบรม Office 365 Video

ภาพถ่ายของคนสามคนกำลังทำงานบนแล็ปท็อป
ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×