การเริ่มต้นใช้งานการกำหนดไซต์เองขั้นพื้นฐาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่มีลักษณะแบบมืออาชีพและไดนามิกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  รวมถึงไซต์ทีม ไซต์บล็อก และไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมต่างๆ   โดยใช้ อาร์เรย์ของแม่แบบไซต์ที่หลากหลายใดๆ เว็บเพจที่สร้างขึ้นจากแม่แบบไซต์ดังกล่าว จะทำงานเหมือนกับเว็บเพจสำหรับองค์กรและวัตถุประสงค์ต่างๆ แต่บางครั้งคุณอาจต้องการกำหนดเพจหนึ่งๆ หรือเพจทั้งหมดในไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้ไซต์อินทราเน็ต เพื่อให้ทีมขายขององค์กรกระตือรือร้นและเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณสามารถสร้างไซต์โดยยึดตามแม่แบบไซต์ทีมได้ จากนั้นคุณก็สามารถเพิ่มข้อความหรือกราฟิกลงในแต่ละเพจ เปลี่ยนแถบการเชื่อมโยงบนสุด จัดเรียงใหม่และแก้ไขรายการบน 'เปิดใช้ด่วน' และเปลี่ยนแบบอักษรและการจัดรูปแบบสำหรับไซต์นั้น

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 เป็นเครื่องมือทางเลือกสำหรับการกำหนดไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 และไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2007 เอง บทความนี้แนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีพื้นฐานสองสามวิธีในการกำหนดไซต์ SharePoint เอง โดยใช้ Office SharePoint Designer 2007.

หมายเหตุ: ตัวอย่างทั้งหมดในบทความนี้ใช้แม่แบบไซต์ทีม SharePoint

ในบทความนี้

บทนำสั้น ๆ สำหรับการกำหนดค่าของหน้า

เพิ่มข้อความหรือกราฟิกลงในหน้า

กำหนดแถบลิงก์บนสุด

เปิดใช้ด่วนที่กำหนดเอง

เปลี่ยนฟอนต์และการจัดรูปแบบ

แนะนำขั้นตอนถัดไป

บทนำย่อสู่การกำหนดเพจเอง

คุณเปิดเพจหนึ่งขึ้นมาและต้องการเริ่มต้นการกำหนดเอง แต่คุณดูเหมือนจะไม่สามารถเลือกได้ว่าตัวเองต้องการอะไร และตัวชี้มักจะมีลักษณะเหมือนในภาพประกอบต่อไปนี้

เพจที่มีตัวชี้ระบุขอบเขตที่แก้ไขไม่ได้

ตัวชี้ที่มีลักษณะเช่นนี้จะระบุพื้นที่ที่แก้ไขไม่ได้ ขอบเขตหนึ่งๆ จะแก้ไขได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ ตัวยึดเนื้อหาที่ระบุอยู่บนเพจต้นแบบ ซึ่งเพจหนึ่งๆ ยึดตาม ดังนั้นเมื่อต้องการทำความเข้าใจวิธีกำหนดเพจเอง คุณต้องเข้าใจเพจต้นแบบและตัวยึดเนื้อหาก่อน

โฮมเพจได้รับเนื้อหาและการจัดรูปแบบมาจากที่ใด

เนื้อหาและการจัดรูปแบบของโฮมเพจมาจากเพจต้นแบบเริ่มต้น เพจต้นแบบคือแม่แบบเพจที่คงแนบอยู่กับเพจ เมื่อเพจต้นแบบเปลี่ยนไป เพจทั้งหมดที่แนบอยู่กับเพจต้นแบบนั้นจะเปลี่ยนไปด้วย เพจต้นแบบช่วยให้สามารถปรับปรุงเพจจำนวนมากได้ในการดำเนินการเดียว เพจต้นแบบยังช่วยให้สามารถนำลักษณะหน้าตา  รวมทั้งกราฟิก แบบอักษร และการจัดรูปแบบ   ที่สอดคล้องกัน ไปใช้กับเพจสองสามเพจหรือกับเพจทั้งหมดในไซต์ SharePoint ของคุณได้

เพจต้นแบบเริ่มต้นในไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 มีชื่อว่า default.master และอยู่ในโฟลเดอร์ _catalogs/masterpage ของไซต์นั้น ต้นแบบเริ่มต้นจะควบคุมการจัดรูปแบบของโฮมเพจและเพจเริ่มต้นอื่นๆ ทั้งหมด (เช่น ฟอร์มรายการ) เมื่อต้องการกำหนดลักษณะหน้าตาของโฮมเพจเอง คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาลงในขอบเขตของโฮมเพจ ที่กำหนดเป็นแก้ไขได้ตามเพจต้นแบบเริ่มต้น หรือคุณสามารถกำหนดเพจต้นแบบเริ่มต้นของไซต์นั้นเองก็ได้

หมายเหตุ: โฮมเพจของไซต์ใน Office SharePoint Server 2007 อาจไม่ได้ถูกควบคุมโดย default.master แต่ถูกควบคุมโดยเพจต้นแบบอื่น โฮมเพจจะแนบอยู่กับเพจต้นแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของไซต์ที่ใช้สร้างไซต์นั้น

ตัวยึดคืออะไร

เมื่อคุณเปิดโฮมเพจของไซต์ SharePoint ใน Office SharePoint Designer 2007เป็นครั้งแรก คุณจะสังเกตเห็นตัวยึดบนโฮมเพจที่มีลักษณะเหมือนที่แสดงในภาพประกอบที่นี่

ตัวยึดบนโฮมเพจ

ตัวยึดของเพจต้นแบบจะกำหนดขอบเขตบนเพจที่แนบ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขเนื้อหาได้ ตัวยึดยังจองตำแหน่งสำหรับหน้าที่การทำงานที่ใช้อยู่แล้วบนเพจนั้น หรือจองไว้สำหรับการใช้งานในอนาคตโดยโปรแกรมอื่น เช่น Microsoft Office Forms Server 2007 หรือ Microsoft Office Project Server 2007 เพจต้นแบบในไซต์ Office SharePoint Server 2007 มีตัวยึดเริ่มต้นที่ต้องการมากกว่าเพจต้นแบบในไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 .

บนป้ายชื่อขอบเขต ชื่อตัวยึดจะตามด้วย (ต้นแบบ) หรือ (กำหนดเอง) ตัวยึดที่ถูกกำหนดเป็น (ต้นแบบ) จะมีเนื้อหาเริ่มต้นจากเพจต้นแบบในไซต์นั้น และตัวยึดที่ถูกกำหนดเป็น (กำหนดเอง) จะมีเนื้อหาแบบกำหนดเองที่ถูกเพิ่มไว้ในเพจปัจจุบัน

เมื่อต้องการกำหนดเนื้อหาตัวยึดเอง เช่น แถบการเชื่อมโยงบนสุดหรือ 'เปิดใช้ด่วน' คุณต้องปลดล็อกตัวยึดสำหรับแก้ไข โดยคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากตัวยึด แล้วคลิก สร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง

ตัวยึดที่มีเมนูแสดงคำสั่ง 'สร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง'

คุณสามารถกำหนดแต่ละตัวยึดบนเพจต้นแบบได้โดยอิสระจากตัวยึดอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะ ที่ใช้กับตัวยึดหนึ่งๆ ย้ายตัวยึดไปยังตำแหน่งอื่นบนเพจ หรือเอาตัวยึดออกไปพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม คุณควรเอาตัวยึดเนื้อหาออกด้วยความระมัดระวังเท่านั้น ถ้าคุณเอาตัวยึดเนื้อหาออกจากเพจต้นแบบของคุณ เพจเนื้อหาทั้งหมดที่ให้เนื้อหาสำหรับขอบเขตนั้นจะแสดงข้อผิดพลาด

เกิดอะไรขึ้นเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ขณะแก้ไขหน้าแรก มีประสบการณ์มาบ้างแม้แต่ในบางครั้งผู้ใช้สามารถทำให้ข้อผิดพลาด เมื่อจะกำหนดเองของโฮมเพจ awry คุณสามารถตั้งค่าใหม่ไปยังโฮมเพต้นฉบับ โดยใช้ข้อกำหนดของไซต์ที่ไซต์ถูกสร้างขึ้น เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี อ่านบทความการตั้งค่าหน้าข้อกำหนดของไซต์แบบกำหนดเอง ยัง ถ้าคุณมี การกำหนดเวอร์ชันที่เปิดใช้งานสำหรับไลบรารีเอกสารในไซต์ของคุณและหน้าที่คุณกำลังแก้ไขถูกเก็บไว้ในไลบรารีเอกสารนั้น คุณสามารถเสมอย้อนกลับไปยังหน้าเวอร์ชันก่อนหน้านี้ถ้าคุณพบปัญหา

แล้วควรทำอย่างไรกับเพจที่ไม่ใช่โฮมเพจ

เช่นเดียวกับโฮมเพจ เพจเริ่มต้นทั้งหมดในไซต์ SharePoint จะถูกควบคุมโดยเพจต้นแบบ ถ้าคุณต้องการกำหนดเพจเอง คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการป้อนเนื้อหาแบบกำหนดเองลงในตัวยึดบนเพจ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่สามารถดำเนินการด้วยการทำงานในตัวยึด คุณสามารถแก้ไขเพจต้นแบบที่ควบคุมเพจนั้นได้

เมื่อคุณเปิดเพจใดๆ ใน Office SharePoint Designer 2007คุณสามารถระบุได้ว่าเพจต้นแบบใดที่ควบคุมการจัดรูปแบบของเพจนั้น โดยดูที่มุมขวาบนของมุมมองเพจ ซึ่งระบุตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของเพจนั้น ดังแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

มุมขวาบนของมุมมองเพจที่มีการระบุเพจต้นแบบ

ในกรณีนี้ เพจ AllItems.aspx ถูกแนบกับเพจต้นแบบเริ่มต้น ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ masterpage ในโฟลเดอร์ _catalogs ในไซต์และมีชื่อว่า default.master ทุกครั้งที่คุณกำหนดเพจเอง คุณตัดสินใจว่า จะทำการกำหนดเองชนิดใดจากสองชนิด

 • การกำหนดเองสำหรับเพจเดียวเท่านั้น ด้วยการเพิ่มหรือแก้ไขเนื้อหาในตัวยึดเนื้อหา

 • การกำหนดเองสำหรับเพจต้นแบบ ซึ่งจะส่งผลต่อเพจทั้งหมดที่แนบกับต้นแบบนั้น

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มข้อความหรือกราฟิกลงในเพจ

หลังจากที่คุณคลิกตัวยึดเนื้อหาและทำให้พื้นที่นั้นแก้ไขได้ด้วยการคลิก สร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง แล้ว คุณก็สามารถคลิกภายในกล่องตัวยึดและเริ่มพิมพ์ได้ คุณยังสามารถลากรูปที่อยู่ในไซต์จาก รายการโฟลเดอร์ ไปไว้ในตัวยึดได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

การกำหนดแถบการเชื่อมโยงบนสุดเอง

แท็บบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดจะแสดงรายการโฮมเพจและเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจนั้นโดยอัตโนมัติ แท็บดังกล่าวยังแสดงรายการและเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของไซต์ย่อยใดๆ ภายใต้ไซต์นี้ด้วย แต่เฉพาะเมื่อคุณได้สร้างไซต์ย่อยไว้โดยใช้เบราว์เซอร์ และได้เลือกตัวเลือก แสดงไซต์นี้บนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ เท่านั้น

แถบการเชื่อมโยงบนสุดที่มีการเชื่อมโยงโฮมเพจ

คุณสามารถปรับเปลี่ยนแถบการเชื่อมโยงบนสุดในเบราว์เซอร์ (ด้วยการคลิก การตั้งค่าไซต์ แล้วไปที่เพจ แถบการเชื่อมโยงบนสุด) หรือใน Office SharePoint Designer 2007 (โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้) การปรับเปลี่ยนแถบการเชื่อมโยงบนสุดใน Office SharePoint Designer 2007 เป็นวิธีทำงานที่มองเห็นภาพได้มากกว่า เนื่องจากคุณสามารถลากเพจไปไว้บนแถบการเชื่อมโยงได้ นอกจากนี้ เมื่อคุณตั้งชื่อเพจในมุมมองนำทาง ชื่อเรื่องเพจที่แสดงอยู่ในหน้าต่างเบราว์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่โดยอัตโนมัติ

 1. เปิดไซต์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนแถบการเชื่อมโยงบนสุดใน Office SharePoint Designer 2007.

 2. บนเมนู ไซต์ ให้คลิก การนำทาง

  มุมมองนำทางจะเปิดขึ้นเพื่อแสดงภาพไซต์นั้น แถบการเชื่อมโยงจะแสดงด้วยกล่องที่มีสัญลักษณ์ลูกโลก

  มุมมองนำทางที่มีการแสดงแถบการเชื่อมโยง

การเพิ่มการเชื่อมโยงสำหรับเพจที่มีอยู่ในไซต์ของคุณลงในแถบการเชื่อมโยงบนสุด

 • ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิกเพจที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากแถบการเชื่อมโยงบนสุด แล้วลากเพจนั้นไปยังตำแหน่งใต้กล่อง แถบนำทางด้านบนของ SharePoint เมื่อเพจอยู่ในตำแหน่งแล้ว คุณจะมองเห็นเส้นตัวเชื่อมต่อที่ระบุว่า การเชื่อมโยงไปยังเพจนี้ถูกเพิ่มเข้าในแถบการเชื่อมโยงบนสุดแล้ว

  หมายเหตุ: 

  • หน้าหลักสำหรับรายการที่มีชื่อว่า AllItems.aspx และอยู่ในชื่อรายการ/รายการ / ไดเรกทอรีในไซต์ของคุณ (ที่รายชื่อคือ ชื่อของรายการ เช่นประกาศ ปฏิทิน ลิงก์ งาน หรือการ อภิปรายของทีม) หน้าหลักสำหรับไลบรารีที่มีชื่อว่า AllItems.aspx และอยู่ในไลบรารีชื่อ/ฟอร์ม/ไดเรกทอรีในไซต์ของคุณ (ที่ชื่อของไลบรารีคือ ชื่อของไลบรารี)

  • ถ้ามองไม่เห็น รายการโฟลเดอร์ ให้คลิก รายการโฟลเดอร์ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ถ้าคุณไม่สามารถอ่านป้ายชื่อบนกล่องในมุมมองนำทางได้ เนื่องจากข้อความถูกตัดออก ให้วางตัวชี้ไว้บนกล่อง ชื่อเต็มจะแสดงใน ScreenTip ถ้าไม่มีเพจใดแสดงอยู่ภายใต้กล่อง แถบนำทางด้านบนของ SharePoint ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ด้านล่างของกล่องเพื่อขยายรายการเพจ

การเพิ่มการเชื่อมโยงสำหรับเพจใหม่ลงในแถบการเชื่อมโยงบนสุด

 • คลิกขวาที่ แถบนำทางด้านบนของ SharePoint ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก เพจ

  เพจใหม่จะถูกสร้างขึ้น

  ถ้าคุณมองไม่เห็นเพจใหม่ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิกสองครั้งที่รายการโฟลเดอร์เพื่อเปิดสำหรับแก้ไข แล้วเพจใหม่จะปรากฏขึ้น

การเปลี่ยนชื่อการเชื่อมโยงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด

 1. ภายใต้กล่อง แถบนำทางด้านบนของ SharePoint ให้คลิกขวาที่เพจที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

 2. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเพจ การเชื่อมโยงบนแถบการเชื่อมโยงจะถูกเปลี่ยนทันทีที่คุณคลิกออกจากเพจนั้น

  การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อเฉพาะการเชื่อมโยงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของ SharePoint เท่านั้น แต่จะไม่มีผลกระทบต่อชื่อแฟ้มหรือชื่อเรื่องเพจ

การลบการเชื่อมโยงจากแถบการเชื่อมโยงบนสุด

 • ในมุมมองนำทาง ภายใต้กล่อง แถบนำทางด้านบนของ SharePoint ให้คลิกขวาที่เพจที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

  การเชื่อมโยงไปยังเพจจะถูกลบออกจากแถบการเชื่อมโยงบนสุด ตัวเพจเองจะไม่ถูกลบ

การเปลี่ยนลำดับของการเชื่อมโยงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด

 • คุณสามารถลากเพจเพื่อเปลี่ยนลำดับของเพจได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเพจที่ชื่อว่าโฮมแสดงรายการเป็นลำดับแรก และเพจที่ชื่อว่าแผนแสดงเป็นลำดับที่สอง แต่คุณต้องการกลับลำดับดังกล่าว ในมุมมองนำทาง ให้ลากโฮมไปไว้ทางด้านขวาของแผน

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องทั้งสองยังคงอยู่ภายใต้กล่อง แถบนำทางด้านบนของ SharePoint

ด้านบนของหน้า

การกำหนด 'เปิดใช้ด่วน' เอง

'เปิดใช้ด่วน' จะแสดงการเชื่อมโยงไปยังรายการและไลบรารี SharePoint ทั้งหมดบนไซต์ที่คุณสร้างขึ้นใน Office SharePoint Designer 2007 หรือในเบราว์เซอร์ (ในเบราว์เซอร์ คุณต้องเลือกตัวเลือกเพื่อ แสดงรายการ [หรือไลบรารี] นี้บน 'เปิดใช้ด่วน') โดยอัตโนมัติ ส่วน ไซต์ มีการเชื่อมโยงไปยังไซต์ย่อยทั้งหมดของไซต์นั้นโดยอัตโนมัติ ส่วน บุคคลและกลุ่ม มีการเชื่อมโยงไปยังรายการผู้ใช้และกลุ่มทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึงไซต์นี้โดยอัตโนมัติ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่คุณสามารถใช้ในการกำหนดส่วนเอกสาร รูปภาพ รายการ การอภิปราย และแบบสำรวจของ 'เปิดใช้ด่วน' เอง ด้วย Office SharePoint Designer 2007.

'เปิดใช้ด่วน' ที่แสดงการตั้งค่าเริ่มต้น

 1. ใน Office SharePoint Designer 2007ให้เปิดไซต์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน 'เปิดใช้ด่วน'

 2. บนเมนู ไซต์ ให้คลิก การนำทาง

  มุมมองนำทางจะเปิดขึ้นเพื่อแสดงภาพไซต์นั้น แถบการเชื่อมโยงจะแสดงด้วยกล่องที่มีสัญลักษณ์ลูกโลก

  มุมมองนำทางที่แสดง 'เปิดใช้ด่วน' แบบขยาย

การลบส่วน 'เปิดใช้ด่วน'

คุณอาจต้องการลบส่วน 'เปิดใช้ด่วน' ถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณลักษณะที่แสดงโดยส่วนนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ได้ใช้การอภิปราย คุณสามารถลบส่วน การอภิปราย ได้

 • คลิกขวาที่กล่องที่แสดงส่วนที่คุณต้องการลบ เช่น การอภิปราย แล้วคลิก ลบ บนเมนูทางลัด

การเพิ่มการเชื่อมโยงสำหรับเพจที่มีอยู่ในไซต์ของคุณลงใน 'เปิดใช้ด่วน'

 • ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิกเพจที่คุณต้องการเชื่อมโยงจาก 'เปิดใช้ด่วน' แล้วลากเพจนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายใต้กล่อง เปิดใช้ด่วน

หมายเหตุ: 

 • หน้าหลักสำหรับรายการที่เรียกว่า AllItems.aspx และอยู่ในชื่อรายการ/รายการ / ไดเรกทอรีในไซต์ของคุณ หน้าหลักสำหรับไลบรารีที่เรียกว่า AllItems.aspx และอยู่ในไลบรารีชื่อ/ฟอร์ม/ไดเรกทอรีในไซต์ของคุณ

  ถ้าคุณต้องการให้การเชื่อมโยงปรากฏในระดับเดียวกับส่วนหัวบน 'เปิดใช้ด่วน' (เช่น เอกสาร รูปภาพ และรายการ) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลากการเชื่อมโยงนั้นไปไว้ใต้กล่อง เปิดใช้ด่วน โดยตรง ถ้าคุณต้องการให้การเชื่อมโยงนั้นปรากฏใต้ส่วนหัวที่มีอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลากการเชื่อมโยงนั้นไปไว้ใต้ส่วนหัวนั้นโดยตรง การเชื่อมโยงไปยังเพจนั้นจะถูกเพิ่มเข้าใน 'เปิดใช้ด่วน'

 • ถ้ามองไม่เห็น รายการโฟลเดอร์ ให้คลิก รายการโฟลเดอร์ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ถ้าคุณไม่สามารถอ่านป้ายชื่อบนกล่องในมุมมองนำทางได้ เนื่องจากข้อความถูกตัดออก ให้วางตัวชี้ไว้บนกล่อง ชื่อเต็มจะแสดงใน ScreenTip ถ้าไม่มีเพจใดแสดงอยู่ภายใต้กล่อง เปิดใช้ด่วน ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ด้านล่างของกล่องเพื่อขยายรายการเพจ

การเพิ่มการเชื่อมโยงสำหรับเพจใหม่ลงใน 'เปิดใช้ด่วน'

 • คลิกขวาที่กล่อง เปิดใช้ด่วน ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนูทางลัด แล้วคลิก เพจ

  เพจใหม่จะถูกสร้างขึ้น

  ตัวเลือกนี้จะสร้างเพจใหม่และการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกันเป็นส่วนหัวในระดับเดียวกับเอกสาร รูปภาพ และรายการ ถ้าคุณต้องการสร้างเพจใหม่ในส่วนที่มีอยู่ ให้คลิกขวาที่กล่องสำหรับหัวเรื่องของส่วนนั้น แทนกล่อง เปิดใช้ด่วน ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนูทางลัด แล้วคลิก เพจ

การเปลี่ยนชื่อการเชื่อมโยงบน 'เปิดใช้ด่วน'

 1. ภายใต้กล่อง เปิดใช้ด่วน ให้คลิกขวาที่เพจที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

 2. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเพจ การเชื่อมโยงบนแถบการเชื่อมโยงจะถูกเปลี่ยนทันทีที่คุณคลิกนอกเพจนั้น

  การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อเฉพาะการเชื่อมโยงบน 'เปิดใช้ด่วน' เท่านั้น แต่จะไม่มีผลกระทบต่อชื่อแฟ้มหรือชื่อเรื่องเพจ

การเปลี่ยนลำดับของการเชื่อมโยงใน 'เปิดใช้ด่วน'

 • ในมุมมองนำทาง ให้ลากเพจเพื่อเปลี่ยนลำดับ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ 'รายการ' มาก่อน 'เอกสาร' ให้คลิก 'เอกสาร' แล้วลากไปไว้ที่ด้านขวาของ 'รายการ' (หรือคลิก 'รายการ' แล้วลากไปไว้ที่ด้านซ้ายของ 'เอกสาร')

  หมายเหตุ: เมื่อคุณดำเนินการนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องเหล่านั้นยังคงอยู่ภายใต้กล่อง เปิดใช้ด่วน

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแบบอักษรและการจัดรูปแบบ

ฟอนต์และการจัดรูปแบบของแต่ละไซต์ควบคุมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม cascading style sheet (CSS) สำหรับไซต์Windows SharePoint Services 3.0 กฎ CSS จะถูกระบุในไฟล์ที่เรียกว่า core.css ที่อยู่ที่ http://my_server/_layouts/language ID/สไตล์ (ไซต์Office SharePoint Server 2007 อาจใช้แผ่นงานในลักษณะที่แตกต่างกัน) ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขไฟล์ core.css คุณสามารถปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนฟอนต์สี ฟอนต์ ระยะห่างย่อหน้า รูปพื้นหลัง เส้นขอบ ระยะห่างตัวอักขระ และมากมาย เมื่อคุณปรับเปลี่ยน core.css สำเนา core.css ถูกสร้างขึ้นในไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ Core.css ภายในเครื่องแทน core.css เซิร์ฟเวอร์เมื่อแนบกับหน้าหรือหน้าต้นแบบ แต่ถ้าคุณทำผิดพลาด และต้องการกลับไปยัง core.css เริ่มต้น เป็นเรื่องง่ายที่ทำ โดยเพียงแค่ลบ core.css คัดลอก

ด้วยการทำงานกับเพจต้นแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์ของคุณและใช้บานหน้าต่างงาน คุณสมบัติ CSS และ จัดการลักษณะ คุณสามารถระบุได้ว่าจะใช้ลักษณะใด กับองค์ประกอบที่มองเห็นได้ซึ่งคุณต้องการเปลี่ยน แล้วปรับเปลี่ยนลักษณะเหล่านั้น ถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงของคุณปรากฏบนทุกเพจในไซต์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำงานกับเพจต้นแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์ ไม่ใช่เพจ default.aspx

การเปิดกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนลักษณะจากคุณสมบัติ CSS

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังของเพจ คุณต้องค้นหาตำแหน่งลักษณะที่กำหนดสีพื้นหลัง แล้วเปลี่ยนลักษณะเหล่านั้นเพื่อนำสีพื้นหลังที่คุณต้องการไปใช้

โดยปกติแล้วเป็นความคิดดีในการสร้างสำเนาของ Default.master แทนที่จะปรับเปลี่ยน Default.master โดยตรง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงโดยตรง Default.master และจะไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำ คุณสามารถเสมอตั้งค่าใหม่ Default.master ข้อกำหนดของไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความการตั้งค่าหน้าแบบกำหนดเองไปยังข้อกำหนดของไซต์

 1. เมื่อต้องการสร้างสำเนา Default.master ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่ Default.master แล้วคลิก คัดลอก

 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ masterpage แล้วคลิก วาง

  สำเนาเพจต้นแบบเริ่มต้นในรายการโฟลเดอร์

 3. คลิกสองครั้งที่ default_copy(1).master เพื่อเปิดสำหรับแก้ไข

 4. ในมุมมองออกแบบ ให้คลิก default_copy(1).master ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะ

  หมายเหตุ: พื้นที่เนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏในมุมมองออกแบบไม่มีการนำลักษณะไปใช้ และดังนั้นจึงไม่มีลักษณะที่สอดคล้องกันปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวยึดเนื้อหา จะไม่มีลักษณะปรากฏในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ อย่างไรก็ตาม ตัวยึดเนื้อหาปรากฏขึ้นภายในองค์ประกอบ HTML เช่น แท็ก <td>

 5. ถ้าบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ ไม่สามารถมองเห็นได้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ใช้ลักษณะ

 6. ในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก แสดงลักษณะที่ใช้ในการเลือก

  แต่ละลักษณะที่นำไปใช้กับพื้นที่ที่เคอร์เซอร์วางอยู่จะมีเค้าร่างสีน้ำเงิน และตัวอย่างของลักษณะจะปรากฏภายในเค้าร่างนั้น

  ในภาพประกอบต่อไปนี้ ได้เลือก div.ms-titleareaframe ในมุมมองออกแบบ โดยในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ ลักษณะสามแบบที่ใช้กับ div.ms-titleareaframe จะปรากฏขึ้น ลักษณะบนสุด Div.ms-titleareaframe กำหนดสีพื้นหลัง

  หมายเหตุ: เนื่องจากลักษณะต่างๆ จะต้องพิมพ์ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก Div.ms-titleareaframe ที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ย่อมแตกต่างจาก div.ms-titleareaframe แบบตัวพิมพ์เล็ก

  Div.ms-titleareaframe ที่เลือกไว้ในมุมมองออกแบบจะแสดงลักษณะที่สอดคล้องกันในบานหน้าต่างงาน 'ใช้ลักษณะ'

  1. มีการเลือก Div.ms-titleareaframe ในมุมมองออกแบบ

  2. ลักษณะสามแบบที่นำไปใช้กับ div.mstitleareaframe ปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ

 7. คลิกขวาสไตล์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้ว คลิ กเลือกอินสแตนซ์ X ทั้งหมด เมื่อ X เป็นจำนวนอินสแตนซ์ที่ลักษณะจะถูกนำไปใช้บนหน้า

  สำหรับตัวอย่างนี้ คลิกขวาที่ลักษณะบนสุด Div.ms-titleareaframe

 8. หลังจากที่คุณเลือกอินสแตนซ์ทั้งหมดของลักษณะแล้ว ให้คลิกขวาที่ลักษณะอีกครั้ง แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนลักษณะ

 9. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนลักษณะ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่างในกล่องโต้ตอบการปรับเปลี่ยนสไตล์ ภายใต้ประเภท คลิกพื้นหลัง ในรายการสีพื้นหลัง คลิกสีแดง แดง นั้นแล้ว คลิกตกลง

จะมีการนำลักษณะใหม่ไปใช้กับเพจ

ลักษณะที่ถูกปรับเปลี่ยนในมุมมองออกแบบ

ปรับเปลี่ยนลักษณะไปเรื่อยๆ จนกว่าเพจต้นแบบจะมีลักษณะหน้าตาอย่างที่คุณต้องการให้เป็น

ถ้าตลอดเวลา คุณตัดสินใจว่า คุณไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับหน้าต้นแบบ คุณสามารถตั้งค่าข้อกำหนดของไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความการตั้งค่าหน้าแบบกำหนดเองไปยังข้อกำหนดของไซต์

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ

การกำหนดเองพื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่เมื่อต้องการทำการกำหนดเองแบบครอบคลุมทั่วทั้งไซต์ คุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจต้นแบบและแผ่นลักษณะก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทความต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×