การเริ่มต้นหรือสิ้นสุดวิดีโอของคุณด้วยเอฟเฟ็กต์การเลือน

คุณสามารถเริ่มหรือสิ้นสุดวิดีโอด้วยเอฟเฟ็กต์การเลือนได้ตามเวลาที่กำหนดเป็นหน่วยวินาที

  1. เลือกวิดีโอบนสไลด์

  2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม การแก้ไข ภายใต้ ระยะเวลาการเลือน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการเพิ่มการเลือนแบบกำหนดเวลาที่จุดเริ่มต้นบนวิดีโอของคุณ ในกล่อง ค่อยๆ ปรากฏ ให้คลิกลูกศรบนและล่างเพื่อเพิ่มหรือลดเวลา ค่อยๆ ปรากฏ

    • เมื่อต้องการเพิ่มการเลือนแบบกำหนดเวลาที่จุดสิ้นสุดบนวิดีโอของคุณ ในกล่อง ค่อยๆ เลือนหาย ให้คลิกลูกศรบนและล่างเพื่อเพิ่มหรือลดเวลา ค่อยๆ เลือนหาย

      เลือนเข้าหรือออกจากวิดีโอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×