การเริ่มต้นหรือการจบการทำงานของ SharePoint Workspace

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

เริ่มต้น SharePoint Workspace

ปิดหน้าต่างใน SharePoint Workspace

ออกจาก SharePoint Workspace

การเริ่มต้น SharePoint Workspace

เมื่อต้องการเริ่มต้น SharePoint Workspace ให้ทำดังนี้ บนเมนู เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Office แล้วคลิก Microsoft SharePoint Workspace 2010

SharePoint Workspace เริ่มต้น และเปิดในหน้าต่างที่ระบุไว้ในการกำหนดลักษณะบัญชีผู้ใช้

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี SharePoint Workspace จะพร้อมท์ให้คุณระบุบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกในการกำหนดลักษณะบัญชีผู้ใช้เพื่อเปิดใช้ SharePoint Workspace เมื่อเริ่มต้น Windows

ด้านบนของหน้า

การปิดหน้าต่างใน SharePoint Workspace

คุณสามารถปิดหน้าต่างปัจจุบันของ SharePoint Workspace ด้วยการคลิกกล่องปิดในมุมบนขวา

คุณสามารถปิดหน้าต่าง SharePoint Workspace ทั้งหมดที่เปิดอยู่ในปัจจุบันพร้อมกันได้ โดยให้คลิกไอคอน SharePoint Workspace ในพื้นที่การแจ้งเตือนของ Windows แล้วคลิก ปิดหน้าต่างทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

การจบการทำงานของ SharePoint Workspace

เมื่อต้องการจบการทำงานของ SharePoint Workspace ให้คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก จบการทำงาน

คุณยังสามารถคลิกไอคอน SharePoint Workspace ในพื้นที่แจ้งเตือนของ Windows แล้วคลิก จบการทำงาน ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×