การเยื้องย่อหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเยื้องจะกำหนดระยะห่างของย่อหน้าจากระยะขอบซ้ายหรือระยะขอบขวา และภายในระยะขอบดังกล่าวนี้ คุณสามารถเพิ่มหรือลดการเยื้องของย่อหน้าหรือกลุ่มของย่อหน้าได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการเยื้องซ้าย (เรียกอีกอย่างว่าการเยื้องออก) ซึ่งจะดึงย่อหน้าออกไปทางระยะขอบซ้าย คุณยังสามารถสร้างกั้นหน้าลอยซึ่งบรรทัดแรกของย่อหน้าจะไม่เยื้อง แต่บรรทัดต่อไปในย่อหน้าจะเยื้อง

การเยื้องย่อหน้าและระยะขอบกระดาษ

1. ระยะขอบกระดาษ

2. การเยื้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสไตล์ด้วยการจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำมาใช้ใหม่ โปรดดูที่ สร้างสไตล์ด่วนใหม่

คุณต้องการทำสิ่งใด

เยื้องเฉพาะบรรทัดแรกของย่อหน้า

เพิ่มหรือลดการเยื้องซ้ายของทั้งย่อหน้า

เพิ่มหรือลดการเยื้องขวาของทั้งย่อหน้า

ตั้งค่าการเยื้องโดยใช้คีย์ TAB

เยื้องทั้งหมดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า

สร้างการเยื้องซ้าย

เยื้องเฉพาะบรรทัดแรกของย่อหน้า

ข้อความที่มีการเยื้องบรรทัดแรก

 1. คลิกที่หน้าบรรทัดที่คุณต้องการให้เยื้อง

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิก การเยื้องและระยะห่าง

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. ในรายการ พิเศษ ภายใต้หัวเรื่อง การเยื้อง ให้คลิก บรรทัดแรก จากนั้นในช่อง ตาม ให้ตั้งค่าจำนวนช่องว่างที่คุณต้องการให้บรรทัดแรกเยื้อง

  หมายเหตุ: บรรทัดแรกของย่อหน้านี้และย่อหน้าต่อๆ ไปทั้งหมดที่คุณพิมพ์จะถูกเยื้อง อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องเยื้องย่อหน้าที่อยู่ก่อนย่อหน้าที่เลือกใดๆ ด้วยตนเองโดยใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้

ด้านบนของเพจ

เพิ่มหรือลดการเยื้องซ้ายของทั้งย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจาก เยื้องซ้าย เพื่อเพิ่มหรือลดการเยื้องซ้ายของย่อหน้า

ด้านบนของเพจ

เพิ่มหรือลดการเยื้องขวาของทั้งย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจาก เยื้องขวา เพื่อเพิ่มหรือลดการเยื้องขวาของย่อหน้า

ด้านบนของเพจ

ตั้งค่าการเยื้องโดยใช้คีย์ TAB

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่าการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าการเยื้องซ้ายและย่อหน้าแรกโดยการใช้ Tab และ Backspace

 5. เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า ให้คลิกที่หน้าบรรทัด

  เมื่อต้องการเยื้องทั้งย่อหน้า ให้คลิกที่หน้าบรรทัดใดๆ ยกเว้นบรรทัดแรก

 6. กดคีย์ TAB

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอาการเยื้องออก ให้กด BACKSPACE ก่อนที่คุณจะย้ายจุดแทรก นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิก เลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน ได้เช่นกัน

ด้านบนของเพจ

เยื้องทั้งหมดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า

ข้อความที่มีกั้นหน้าลอย

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้องทั้งย่อหน้ายกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า หรือเรียกอีกอย่างว่ากั้นหน้าลอย

 2. บนไม้บรรทัดแนวนอน ให้ลากเครื่องหมาย กั้นหน้าลอย ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้เริ่มการเยื้อง

  TBD

  ถ้าคุณไม่เห็นไม้บรรทัดแนวนอนที่วางอยู่ส่วนบนของเอกสาร ให้คลิกปุ่ม แสดงไม้บรรทัด ที่ด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้ง

การใช้การวัดที่แม่นยำเพื่อตั้งค่ากั้นหน้าลอย

เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นในการตั้งค่ากั้นหน้าลอย คุณสามารถเลือกตัวเลือกบนแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ได้

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิก การเยื้องและระยะห่าง

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 2. ในรายการ พิเศษ ภายใต้หัวข้อ การเยื้อง ให้คลิก ลอย จากนั้นในช่อง ตาม ให้ตั้งค่าจำนวนช่องว่างที่คุณต้องการให้มีกั้นหน้าลอย

ด้านบนของเพจ

สร้างการเยื้องซ้าย

ข้อความที่มีการเยื้องซ้าย

 1. เลือกข้อความหรือย่อหน้าที่คุณต้องการให้ขยายไปทางระยะขอบซ้าย

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรลงในกล่อง เยื้องซ้าย

  คลิกลูกศรลงต่อไปจนกว่าข้อความที่เลือกจะอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการที่ระยะขอบซ้าย

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×