การเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลในรายการ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services สามารถมีรายการได้หลายชนิด ตั้งแต่ที่ติดต่อและปฏิทินไปจนถึงข้อความประกาศและรายการการติดตามประเด็น ไม่ว่ารายการที่คุณกำลังปรับปรุงจะเป็นชนิดใด ขั้นตอนในการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลในรายการจะคล้ายคลึงกัน

เมื่อต้องการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลในรายการ คุณต้องมีสิทธิ์สนับสนุนรายการนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลระบบของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มข้อมูลลงในรายการ

เพิ่มข้อมูล โดยการส่งอีเมล

แก้ไขข้อมูลในรายการ

ลบข้อมูลในรายการ

เพิ่มข้อมูลลงในรายการ

บางรายการอาจปรากฏใน Web Part ซึ่งจะบล็อกอาคารพื้นฐานของเว็บเพสารบนไซต์ Windows SharePoint Services ตัวอย่างเช่น รายการข้อความประกาศ ปฏิทิน และลิงก์ปรากฏใน Web Part บนโฮมเพจเริ่มต้น เมื่อรายการปรากฏใน Web Part คุณสามารถเพิ่มรายการลงในรายการโดยไม่ต้องเปิดรายการจริง ถ้าคุณไม่เห็นลิงก์เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในรายการ คุณจำเป็นต้องเปิดรายการ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้ารายการของคุณปรากฏขึ้นใน Web Part คุณอาจเห็นลิงก์ใน Web Part ที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ เช่นการเพิ่มข้อความประกาศใหม่ หรือเพิ่มเหตุการณ์ใหม่ คลิกเพิ่มรายการใหม่ แล้ว ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3

  • ถ้ารายการไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

   ถ้าชื่อรายการของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อรายการของคุณ

   1. บนเมนูใหม่ เมนู สร้าง คลิกลูกศร แล้ว คลิ กชนิดของรายการใหม่ เช่นรายการใหม่

    ถ้ามีชนิดเนื้อหาเพิ่มเติม ถูกเพิ่มลงในรายการ ตัวเลือกอื่น ๆ ปรากฏ เช่นปัญหาการสนับสนุนใหม่ หรือผู้จัดจำหน่ายใหม่

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างข้อมูลที่เป็นชนิดข้อมูลเริ่มต้นสำหรับรายการของคุณ ให้คลิก สร้าง ตามค่าเริ่มต้นสำหรับรายการของคุณ จะมีแค่ สร้างรายการ เท่านั้น

 2. ป้อนข้อมูลสำหรับข้อมูลในรายการ ข้อมูลที่ต้องป้อนจะมีเครื่องหมายดอกจันสีแดงแสดงอยู่

 3. เมื่อต้องการแนบแฟ้มให้กับข้อมูลในรายการ ให้คลิก แนบแฟ้ม คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม แล้วคลิก ตกลง

 4. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • สิ่งที่แนบอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับข้อมูลในรายการ ขึ้นอยู่กับว่ารายการของคุณถูกตั้งค่าไว้อย่างไร

  • ถ้าชนิดเนื้อหาหลายชนิดถูกเพิ่มลงในรายการของคุณ คุณอาจมีตัวเลือกเพิ่มเติมบนเมนู สร้าง

เคล็ดลับ: คุณอาจสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบข้อมูลในรายการของคุณได้ ขึ้นอยู่กับว่ารายการของคุณถูกตั้งค่าไว้อย่างไร เมื่อต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์ บนเมนู สร้าง จากนั้นคุณสามารถจัดระเบียบรายการด้วยการเปิดรายการใน Windows Explorer ถ้าคุณมี Microsoft Windows ติดตั้งอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อมูลด้วยการส่งอีเมล

ถ้าไซต์ของคุณถูกเปิดใช้งานให้รับเนื้อหาทางอีเมลได้ กระดานอภิปราย ข้อความประกาศ และปฏิทินสามารถถูกตั้งค่าให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลด้วยการส่งอีเมลได้ การประกาศบล็อกสามารถส่งทางอีเมลได้เช่นกัน แต่คุณไม่สามารถส่งข้อคิดเห็นของบล็อกทางอีเมลได้ ขณะที่รายการอื่นๆ สามารถถูกตั้งค่าให้รับอีเมลได้ด้วยโซลูชันแบบกำหนดเองที่เรียกว่าตัวจัดการอีเมล

ก่อนที่คุณจะสามารถส่งอีเมลไปยังรายการ คุณจำเป็นต้องรู้ว่ารายการถูกตั้งค่าให้รับอีเมลได้หรือไม่ จากนั้นให้เอาที่อยู่อีเมลของรายการนั้นมา

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อให้ได้ที่อยู่อีเมลของรายการ

  • มองหาในสมุดรายชื่อของโปรแกรมอีเมลของคุณ ถ้าไม่มีที่อยู่อีเมลนั้นอยู่ คุณจำเป็นต้องขอที่อยู่อีเมลจากผู้ที่ตั้งค่ารายการ จากนั้นคุณสามารถเพิ่มที่อยู่ที่ได้รับลงในรายการที่ติดต่อของโปรแกรมอีเมลของคุณ เพื่อว่าในภายหลังคุณจะได้สามารถค้นหาที่อยู่นั้นได้โดยง่าย

  • ดูคำอธิบายรายการของคุณ ซึ่งจะปรากฏอยู่ใต้ชื่อรายการ เจ้าของไซต์ของคุณอาจใส่ที่อยู่อีเมลของรายการลงในคำอธิบายก็ได้

  • ดูการตั้งค่าอีเมลของรายการ ถ้าที่อยู่อีเมลของรายการไม่ปรากฏในคำอธิบายของรายการและคุณมีสิทธิ์ที่จะดูการตั้งค่ารายการได้

   1. ถ้ารายการไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

    ถ้าชื่อรายการของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อรายการของคุณ

   2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ

   3. ถ้ารายการถูกเปิดใช้งานให้รับอีเมลได้ ที่อยู่อีเมลจะปรากฏภายใต้ ข้อมูลรายการ ถัดจาก ที่อยู่อีเมล

  • ใช้ที่อยู่อีเมลของกลุ่ม SharePoint ของคุณเพื่อส่งข้อมูลในรายการเป็นข้อความอีเมล องค์กรของคุณอาจมีรายการอีเมลของตนเอง ที่เรียกว่า กลุ่ม SharePoint ซึ่งทำให้สมาชิกของกลุ่มสามารถส่งอีเมลถึงกันและกันได้ กลุ่ม SharePoint ที่อยู่สามารถมีที่อยู่ของรายการและไลบรารีได้ ดังนั้นเมื่อคุณส่งอีเมลไปยังสมาชิกของกลุ่ม สิ่งที่แนบไปกับข้อความจะถูกเพิ่มลงในไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ของคุณโดยอัตโนมัติ

   1. ในโปรแกรมประยุกต์อีเมลของคุณ คุณสามารถเตรียมรายการที่ต้องการส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้อง การส่งรายการการอภิปราย หรือ การประกาศรายการในบล็อกของทีม (weblog), รวมเนื้อหาของคุณในเนื้อความของข้อความ

    • ในการส่งรายการปฏิทิน ให้ส่งการเรียกประชุมหรือการนัดหมายจากโปรแกรมประยุกต์อีเมลหรือปฏิทินของคุณ

    • ในการส่งรูปภาพ ฟอร์ม หรือเอกสาร ให้เพิ่มรายการเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับข้อความของคุณ

    • ในการส่งข้อความอีเมลมาตรฐานหรือการตอบกลับ ให้รวมเนื้อหาของคุณไว้ในส่วนเนื้อความของข้อความเช่นเดียวกับข้อความอีเมลอื่นๆ

 2. ในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ให้ป้อนที่อยู่ของรายการ ถ้ากลุ่ม SharePoint ของคุณรวมรายการไว้แล้ว ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของกลุ่ม SharePoint แทน

 3. ส่งข้อความ ในโปรแกรมประยุกต์อีเมลเกือบทั้งหมด ให้คุณคลิก ส่ง เพื่อส่งข้อความ

หมายเหตุ: ถ้าคุณส่งรายการปฏิทินไปยังไซต์ SharePoint โดยใช้อีเมล คุณต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมของคุณทราบในกรณีที่การประชุมมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมบนไซต์ SharePoint การปรับปรุงและการยกเลิกการประชุมจะไม่ถูกส่งจากไซต์ SharePoint โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อมูลในรายการ

 1. ถ้ารายการไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อรายการของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อรายการของคุณ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ชี้ไปยังรายการ แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก แก้ไขรายการ

  • เมื่อต้องการแก้ไขรายการในมุมมองแผ่นข้อมูล ให้แก้ไขรายการในแผ่นข้อมูลได้โดยตรง หรือส่งออกข้อมูลไปยังกระดาษคำนวณหรือโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อทำการแก้ไข

   มุมมองแผ่นข้อมูลจำเป็นต้องใช้ที่คุณได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows SharePoint Services – เข้ากันได้กับแผ่นข้อมูลโปรแกรม เช่นMicrosoft Office Access 2007

  • เมื่อต้องการแก้ไขเหตุการณ์ในการแสดงแบบกราฟิกของปฏิทิน ให้คลิกรายการบนปฏิทิน แล้วคลิก แก้ไขรายการ เมื่อต้องการแก้ไขอินสแตนซ์ทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร ให้คลิก แก้ไขชุดข้อมูล

  • เมื่อต้องการแก้ไขคำตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดูคำตอบนั้นในรายการ ไม่ใช่ดูภาพรวมของการตอบแบบสำรวจอยู่ ชี้ไปยังรายการ แล้วคลิกลูกศรที่ปราฏ จากนั้นคลิก แก้ไขรายการ

  • เมื่อต้องการแก้ไขรายการในมุมมอง Gantt ให้ชี้ไปที่ข้อมูลในรายการใต้มุมมองแบบกราฟิก แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก แก้ไขการตอบกลับ

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. คลิก ตกลง ในแบบสำรวจ ให้คลิก เสร็จสิ้น แทน

หมายเหตุ: ถ้ารายการถูกตั้งค่าให้ติดตามรุ่น รุ่นใหม่ของข้อมูลในรายการจะถูกสร้างขึ้นทุกครั้งที่คุณแก้ไขข้อมูลในรายการ คุณสามารถดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในรายการและคืนค่าให้เป็นรุ่นก่อนหน้าได้ถ้าคุณทำผิดในรุ่นที่ใหม่กว่า

ด้านบนของหน้า

ลบข้อมูลในรายการ

 1. ถ้ารายการไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อรายการของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อรายการของคุณ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ชี้ไปยังข้อมูลในรายการ แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ลบรายการ

   ในมุมมอง Gantt ให้ชี้ไปยังข้อมูลในรายการภายใต้มุมมองแบบกราฟิก แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ลบรายการ

   ในแบบสำรวจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดูคำตอบในรายการ ไม่ใช่ดูภาพรวมของคำตอบแบบสอบถามอยู่ ชี้ไปยังรายการ แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ลบรายการ

  • เมื่อต้องการลบรายการในมุมมองแผ่นข้อมูล ให้ลบรายการนั้นในแผ่นข้อมูลได้โดยตรง หรือส่งออกข้อมูลไปยังฐานข้อมูลหรือโปรแกรมกระดาษคำนวณ แล้วลบรายการดังกล่าว

   มุมมองแผ่นข้อมูลจำเป็นต้องใช้ที่คุณได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows SharePoint Services – เข้ากันได้กับแผ่นข้อมูลโปรแกรม เช่นMicrosoft Office Access 2007

  • เมื่อต้องการลบเหตุการณ์จากการแสดงแบบกราฟิกของปฏิทิน ให้คลิกรายการในปฏิทิน แล้วคลิก ลบรายการ เมื่อต้องการลบรายการที่เป็นกิจวัตร ให้คลิก แก้ไขชุดข้อมูล แล้วคลิก ลบรายการ

 3. เมื่อคุณถูกพร้อมท์เตือนและคุณแน่ใจว่าคุณต้องการส่งรายการไปยังถังรีไซเคิลหรือลบรายการนั้น ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบข้อมูลในรายการ ข้อมูลนั้นจะถูกส่งไปยังถังรีไซเคิลของไซต์ ซึ่งสามารถคืนค่าได้ถ้าจำเป็น ยกเว้นผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าไซต์ของคุณไม่ให้คืนค่าได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×