การเพิ่ม แก้ไข ค้นหา และ ลบแถวโดยการใช้ฟอร์มข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อแถวของข้อมูลมีขนาดกว้างมาก และจำเป็นต้องเลื่อนตามแนวนอนซ้ำ ให้พิจารณาใช้ฟอร์มข้อมูล เพื่อเพิ่ม แก้ไข ค้นหา และลบแถว

ฟอร์มข้อมูลให้วิธีที่สะดวกในการใส่หรือแสดงแถวข้อมูลหนึ่งที่สมบูรณ์ในช่วงหรือตารางได้โดยไม่ต้องเลื่อนดูตามแนวนอน คุณอาจพบว่าการใช้ฟอร์มข้อมูลทำให้สามารถทำรายการข้อมูลได้ง่ายกว่าการย้ายข้อมูลจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่ง เมื่อคุณมีจำนวนคอลัมน์ข้อมูลมากเกินกว่าที่จะสามารถแสดงได้ครบทั้งหมดบนหน้าจอ ใช้ฟอร์มข้อมูลเมื่อฟอร์มอย่างง่ายของกล่องข้อความที่แสดงส่วนหัวคอลัมน์เป็นป้ายชื่อตรงตามที่ต้องการแล้ว และคุณไม่ต้องการคุณลักษณะฟอร์มที่ซับซ้อนหรือแบบกำหนดเอง เช่น กล่องรายการหรือปุ่มหมุน

ตัวอย่างของฟอร์มข้อมูลทั่วไป

Microsoft Excel สามารถสร้าง ฟอร์มข้อมูล แบบมีอยู่แล้วภายในสำหรับ ช่วง หรือ ตาราง ของคุณได้โดยอัตโนมัติ ฟอร์มข้อมูลจะแสดงส่วนหัวคอลัมน์ทั้งหมดเป็นป้ายชื่อในกล่องโต้ตอบเดียว แต่ละป้ายชื่อจะมีกล่องข้อความว่างที่อยู่ติดกันซึ่งคุณสามารถใส่ข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ได้ โดยมีคอลัมน์ได้สูงสุดถึง 32 คอลัมน์ ในฟอร์มข้อมูล คุณสามารถใส่แถวใหม่ ค้นหาแถวโดยการนำทาง หรือ (ขึ้นกับเนื้อหาเซลล์) ปรับปรุงแถวและลบแถวได้ ถ้าเซลล์ประกอบด้วยสูตร ผลลัพธ์ของสูตรดังกล่าวจะถูกแสดงในฟอร์มข้อมูล แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสูตรได้โดยใช้ฟอร์มข้อมูลนั้น

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพ์ฟอร์มข้อมูลได้ นอกจากนั้น เนื่องจากฟอร์มข้อมูลเป็นกล่องโต้ตอบโมดอล คุณจึงไม่สามารถใช้คำสั่ง พิมพ์ หรือปุ่ม พิมพ์ ของ Excel ได้จนกว่าคุณจะปิดฟอร์มข้อมูลแล้ว หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใช้แป้น Windows Print Screen เพื่อจับภาพฟอร์มไว้แล้วคัดลอกไปยัง Microsoft Paint หรือโปรแกรมอื่น

เพิ่มปุ่มฟอร์มลงใน ribbon

 1. ถ้าจำเป็น ให้เพิ่มส่วนหัวคอลัมน์ให้กับแต่ละคอลัมน์ในช่วงหรือตาราง Excel จะใช้ส่วนหัวคอลัมน์เหล่านี้เพื่อสร้างป้ายชื่อสำหรับเขตข้อมูลแต่ละเขตบนฟอร์ม

  สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบรรทัดว่างในช่วงข้อมูล

 2. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการเพิ่มฟอร์ม

 3. เมื่อต้องการเพิ่มปุ่มฟอร์ม ปุ่ม ตัวควบคุมฟอร์ม ลงในแถบเครื่องมือด่วน ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกลูกศรถัดจาก แถบเครื่องมือด่วน แล้วคลิก คำสั่งเพิ่มเติม

  2. ในกล่องเลือกคำสั่งจาก คลิกคำสั่งทั้งหมด นั้นแล้ว เลือกปุ่มฟอร์ม ปุ่ม ตัวควบคุมฟอร์ม ในรายการ

  3. คลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

 4. ในแถบเครื่องมือด่วน บนฟอร์ม ปุ่ม ตัวควบคุมฟอร์ม

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเห็นข้อความที่แจ้งว่า "มีเขตข้อมูลมากเกินไปในฟอร์มข้อมูล" คุณต้องลดจำนวนคอลัมน์เนื่องจากฟอร์มข้อมูลสามารถมีได้สูงสุด 32 คอลัมน์ วิธีแก้ปัญหา (เมื่อทำงานกับช่วงของคอลัมน์) คือการแทรกคอลัมน์เปล่า ซึ่งจะตัดหนึ่งช่วงเป็นสองช่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้น ให้สร้างฟอร์มข้อมูลแบบแยกสำหรับคอลัมน์ต่างๆ ทางขวาของคอลัมน์ว่างถ้าจำเป็น

ใช้ฟอร์มข้อมูล

คุณสามารถใช้ฟอร์มข้อมูลในการเพิ่ม ค้นหา เปลี่ยนแปลง และลบแถวในช่วงหรือตารางได้

เพิ่มแถวข้อมูลแถวใหม่

 1. ในฟอร์มข้อมูล คลิก สร้าง

 2. ในฟอร์มข้อมูลที่ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ข้อมูลสำหรับแถวใหม่ในเขตข้อมูลที่จัดให้

  เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไปในแถว ให้กด Tab เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า ให้กด Shift+Tab

 3. เมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด Enter เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มแถวลงในส่วนท้ายของช่วงหรือตาราง

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเห็นข้อความที่แจ้งว่า "ไม่สามารถขยายรายการหรือฐานข้อมูล" นี่หมายความว่าข้อมูลที่มีอยู่เดิมอาจถูกเขียนทับถ้าคุณทำต่อ ถ้าคุณเพิ่มแถวลงในตารางหรือช่วงโดยการใช้ฟอร์มข้อมูล Excel จะขยายแถวลงมาด้านล่าง ถ้าการขยายตารางจะเขียนทับข้อมูลที่มีอยู่ Excel จะแสดงข้อความว่า ไม่สามารถขยายรายการหรือฐานข้อมูล ให้จัดเรียงข้อมูลในแผ่นงานของคุณใหม่เพื่อให้สามารถขยายช่วงหรือตารางต่อลงมาจากแถวสุดท้ายได้

หมายเหตุ: ก่อนจะกด Enter คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้โดยการคลิก คืนค่า ในฟอร์มข้อมูล ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้พิมพ์ลงในเขตข้อมูลจะถูกละทิ้ง

ค้นหาแถวโดยการนำทาง

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเลื่อนไปมาระหว่างแถวครั้งละหนึ่งแถว ให้ใช้ลูกศรแถบเลื่อนในฟอร์มข้อมูล

 • เมื่อต้องการเลื่อนไปมาครั้งละสิบแถว ให้คลิกแถบเลื่อนตรงบริเวณระหว่างลูกศร

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังแถวถัดไปในช่วงหรือตาราง ให้คลิก ค้นหาถัดไป

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังแถวก่อนหน้าในช่วงหรือตาราง ให้คลิก ค้นหาก่อนหน้า

ค้นหาแถวโดยการใส่เกณฑ์การค้นหา

 1. คลิก เงื่อนไข แล้วใส่เกณฑ์การเปรียบเทียบในฟอร์มข้อมูล

  รายการทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยเกณฑ์การเปรียบเทียบจะถูกกรอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ข้อความ Dav ให้เป็นเกณฑ์ Excel จะค้นหา "Davidovski" และ "Davis" เมื่อต้องการค้นหาค่าข้อความที่มีอักขระบางตัวที่เหมือนกันและจะไม่ค้นหาอักขระอื่น ให้ใช้อักขระตัวแทนสำหรับเกณฑ์ของคุณ

  อักขระตัวแทนต่อไปนี้สามารถใช้เป็นเงื่อนไขเปรียบเทียบสำหรับตัวกรอง และใช้เมื่อคุณค้นหาและแทนที่เนื้อหาได้

ให้ใช้

เมื่อต้องการค้นหา

? (เครื่องหมายคำถาม)

อักขระตัวเดียวตัวใดก็ได้
ตัวอย่างเช่น sm?th จะค้นหา "smith" และ "smyth"

* (เครื่องหมายดอกจัน)

อักขระจำนวนเท่าใดก็ได้
ตัวอย่างเช่น *east จะค้นหา "Northeast" และ "Southeast"

~ (เครื่องหมายตัวหนอน) ตามด้วย ?, * หรือ ~

เครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายดอกจัน หรือเครื่องหมายตัวหนอน
ตัวอย่างเช่น fy91~? จะค้นหา "fy91?"

 1. เมื่อต้องการค้นหาแถวที่ตรงกับเกณฑ์ ให้คลิก ค้นหาถัดไป หรือ ค้นหาก่อนหน้า

 2. เมื่อต้องการกลับไปยังฟอร์มข้อมูลเพื่อให้สามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบแถวได้ ให้คลิก ฟอร์ม

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในแถว

 1. ค้นหาแถวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วนค้นหาแถว โดยการนำทางและค้นหาแถว โดยใส่เกณฑ์การค้นหา

 2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลในแถว

  เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไปในแถว ให้กด Tab เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า ให้กด Shift+Tab

 3. เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด Enter เพื่อปรับปรุงแถว

  Excel จะย้ายไปยังแถวถัดไปโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะกด Enter คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ โดยการคลิก คืนค่า

ลบแถว

 1. ในฟอร์มข้อมูล ให้ค้นหาแถวที่คุณต้องการลบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วนค้นหาแถว โดยการนำทางและค้นหาแถว โดยใส่เกณฑ์การค้นหา

 2. คลิก ลบ

  คำเตือน: Excel จะพร้อมท์คุณให้ยืนยันการดำเนินการดังกล่าว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการลบแถวได้หลังจากที่คุณยืนยันการลบแล้ว

ปิดฟอร์มข้อมูล

เมื่อต้องการปิดฟอร์มข้อมูลและกลับไปยังแผ่นงาน ให้คลิก ปิด ในฟอร์มข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×