การเพิ่ม แก้ไข ค้นหา และ ลบแถวโดยการใช้ฟอร์มข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อแถวของข้อมูลมีขนาดกว้างมาก และจำเป็นต้องเลื่อนตามแนวนอนซ้ำ ให้พิจารณาใช้ฟอร์มข้อมูล เพื่อเพิ่ม แก้ไข ค้นหา และลบแถว

ศึกษาเกี่ยวกับฟอร์มข้อมูล

ฟอร์มข้อมูลให้วิธีที่สะดวกในการใส่หรือแสดงแถวข้อมูลหนึ่งที่สมบูรณ์ในช่วงหรือตารางได้โดยไม่ต้องเลื่อนดูตามแนวนอน คุณอาจพบว่าการใช้ฟอร์มข้อมูลทำให้สามารถทำรายการข้อมูลได้ง่ายกว่าการย้ายข้อมูลจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่ง เมื่อคุณมีจำนวนคอลัมน์ข้อมูลมากเกินกว่าที่จะสามารถแสดงได้ครบทั้งหมดบนหน้าจอ ใช้ฟอร์มข้อมูลเมื่อฟอร์มอย่างง่ายของกล่องข้อความที่แสดงส่วนหัวคอลัมน์เป็นป้ายชื่อตรงตามที่ต้องการแล้ว และคุณไม่ต้องการคุณลักษณะฟอร์มที่ซับซ้อนหรือแบบกำหนดเอง เช่น กล่องรายการหรือปุ่มหมุน

ตัวอย่างของฟอร์มข้อมูลทั่วไป

Microsoft Excel สามารถสร้าง ฟอร์มข้อมูล แบบมีอยู่แล้วภายในสำหรับ ช่วง หรือ ตาราง ของคุณได้โดยอัตโนมัติ ฟอร์มข้อมูลจะแสดงส่วนหัวคอลัมน์ทั้งหมดเป็นป้ายชื่อในกล่องโต้ตอบเดียว แต่ละป้ายชื่อจะมีกล่องข้อความว่างที่อยู่ติดกันซึ่งคุณสามารถใส่ข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ได้ โดยมีคอลัมน์ได้สูงสุดถึง 32 คอลัมน์ ในฟอร์มข้อมูล คุณสามารถใส่แถวใหม่ ค้นหาแถวโดยการนำทาง หรือ (ขึ้นกับเนื้อหาเซลล์) ปรับปรุงแถวและลบแถวได้ ถ้าเซลล์ประกอบด้วยสูตร ผลลัพธ์ของสูตรดังกล่าวจะถูกแสดงในฟอร์มข้อมูล แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสูตรได้โดยใช้ฟอร์มข้อมูลนั้น

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพ์ฟอร์มข้อมูลได้ นอกจากนั้น เนื่องจากฟอร์มข้อมูลเป็นกล่องโต้ตอบโมดอล คุณจึงไม่สามารถใช้คำสั่ง พิมพ์ หรือปุ่ม พิมพ์ ของ Excel ได้จนกว่าคุณจะปิดฟอร์มข้อมูลแล้ว หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใช้แป้น Windows Print Screen เพื่อจับภาพฟอร์มไว้แล้วคัดลอกไปยัง Microsoft Paint หรือโปรแกรมอื่น

เพิ่มปุ่มฟอร์มลงใน ribbon

 1. ถ้าจำเป็น ให้เพิ่มส่วนหัวคอลัมน์ให้กับแต่ละคอลัมน์ในช่วงหรือตาราง Excel จะใช้ส่วนหัวคอลัมน์เหล่านี้เพื่อสร้างป้ายชื่อสำหรับเขตข้อมูลแต่ละเขตบนฟอร์ม

  สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบรรทัดว่างในช่วงข้อมูล

 2. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการเพิ่มฟอร์ม

 3. เมื่อต้องการเพิ่มปุ่มฟอร์ม ปุ่ม ตัวควบคุมฟอร์ม ลงในแถบเครื่องมือด่วน ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกลูกศรถัดจาก แถบเครื่องมือด่วน แล้วคลิก คำสั่งเพิ่มเติม

  2. ในกล่องเลือกคำสั่งจาก คลิกคำสั่งทั้งหมด นั้นแล้ว เลือกปุ่มฟอร์ม ปุ่ม ตัวควบคุมฟอร์ม ในรายการ

  3. คลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

 4. ในแถบเครื่องมือด่วน บนฟอร์ม ปุ่ม ตัวควบคุมฟอร์ม

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเห็นข้อความที่แจ้งว่า "มีเขตข้อมูลมากเกินไปในฟอร์มข้อมูล" คุณต้องลดจำนวนคอลัมน์เนื่องจากฟอร์มข้อมูลสามารถมีได้สูงสุด 32 คอลัมน์ วิธีแก้ปัญหา (เมื่อทำงานกับช่วงของคอลัมน์) คือการแทรกคอลัมน์เปล่า ซึ่งจะตัดหนึ่งช่วงเป็นสองช่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้น ให้สร้างฟอร์มข้อมูลแบบแยกสำหรับคอลัมน์ต่างๆ ทางขวาของคอลัมน์ว่างถ้าจำเป็น

ใช้ฟอร์มข้อมูล

คุณสามารถใช้ฟอร์มข้อมูลในการเพิ่ม ค้นหา เปลี่ยนแปลง และลบแถวในช่วงหรือตารางได้

เพิ่มแถวข้อมูลแถวใหม่

 1. ในฟอร์มข้อมูล คลิก สร้าง

 2. ในฟอร์มข้อมูลที่ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ข้อมูลสำหรับแถวใหม่ในเขตข้อมูลที่จัดให้

  เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไปในแถว ให้กด Tab เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า ให้กด Shift+Tab

 3. เมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด Enter เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มแถวลงในส่วนท้ายของช่วงหรือตาราง

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเห็นข้อความที่แจ้งว่า "ไม่สามารถขยายรายการหรือฐานข้อมูล" นี่หมายความว่าข้อมูลที่มีอยู่เดิมอาจถูกเขียนทับถ้าคุณทำต่อ ถ้าคุณเพิ่มแถวลงในตารางหรือช่วงโดยการใช้ฟอร์มข้อมูล Excel จะขยายแถวลงมาด้านล่าง ถ้าการขยายตารางจะเขียนทับข้อมูลที่มีอยู่ Excel จะแสดงข้อความว่า ไม่สามารถขยายรายการหรือฐานข้อมูล ให้จัดเรียงข้อมูลในแผ่นงานของคุณใหม่เพื่อให้สามารถขยายช่วงหรือตารางต่อลงมาจากแถวสุดท้ายได้

หมายเหตุ: ก่อนจะกด Enter คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้โดยการคลิก คืนค่า ในฟอร์มข้อมูล ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้พิมพ์ลงในเขตข้อมูลจะถูกละทิ้ง

ค้นหาแถวโดยการนำทาง

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเลื่อนไปมาระหว่างแถวครั้งละหนึ่งแถว ให้ใช้ลูกศรแถบเลื่อนในฟอร์มข้อมูล

 • เมื่อต้องการเลื่อนไปมาครั้งละสิบแถว ให้คลิกแถบเลื่อนตรงบริเวณระหว่างลูกศร

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังแถวถัดไปในช่วงหรือตาราง ให้คลิก ค้นหาถัดไป

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังแถวก่อนหน้าในช่วงหรือตาราง ให้คลิก ค้นหาก่อนหน้า

ค้นหาแถวโดยการใส่เกณฑ์การค้นหา

 1. คลิก เงื่อนไข แล้วใส่เกณฑ์การเปรียบเทียบในฟอร์มข้อมูล

  รายการทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยเกณฑ์การเปรียบเทียบจะถูกกรอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ข้อความ Dav ให้เป็นเกณฑ์ Excel จะค้นหา "Davidovski" และ "Davis" เมื่อต้องการค้นหาค่าข้อความที่มีอักขระบางตัวที่เหมือนกันและจะไม่ค้นหาอักขระอื่น ให้ใช้อักขระตัวแทนสำหรับเกณฑ์ของคุณ

  อักขระตัวแทนต่อไปนี้สามารถใช้เป็นเงื่อนไขเปรียบเทียบสำหรับตัวกรอง และใช้เมื่อคุณค้นหาและแทนที่เนื้อหาได้

ให้ใช้

เมื่อต้องการค้นหา

? (เครื่องหมายคำถาม)

อักขระตัวเดียวตัวใดก็ได้
ตัวอย่างเช่น sm?th จะค้นหา "smith" และ "smyth"

* (เครื่องหมายดอกจัน)

อักขระจำนวนเท่าใดก็ได้
ตัวอย่างเช่น *east จะค้นหา "Northeast" และ "Southeast"

~ (เครื่องหมายตัวหนอน) ตามด้วย ?, * หรือ ~

เครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายดอกจัน หรือเครื่องหมายตัวหนอน
ตัวอย่างเช่น fy91~? จะค้นหา "fy91?"

 1. เมื่อต้องการค้นหาแถวที่ตรงกับเกณฑ์ ให้คลิก ค้นหาถัดไป หรือ ค้นหาก่อนหน้า

 2. เมื่อต้องการกลับไปยังฟอร์มข้อมูลเพื่อให้สามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบแถวได้ ให้คลิก ฟอร์ม

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในแถว

 1. ค้นหาแถวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลในแถว

  เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไปในแถว ให้กด Tab เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า ให้กด Shift+Tab

 3. เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด Enter เพื่อปรับปรุงแถว

  Excel จะย้ายไปยังแถวถัดไปโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะกด Enter คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ โดยการคลิก คืนค่า

ลบแถว

 1. ในฟอร์มข้อมูล ให้ค้นหาแถวที่คุณต้องการลบ

 2. คลิก ลบ

  คำเตือน: Excel จะพร้อมท์คุณให้ยืนยันการดำเนินการดังกล่าว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการลบแถวได้หลังจากที่คุณยืนยันการลบแล้ว

ปิดฟอร์มข้อมูล

เมื่อต้องการปิดฟอร์มข้อมูลและกลับไปยังแผ่นงาน ให้คลิก ปิด ในฟอร์มข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×