การเพิ่ม เอาออก หรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์ของไลบรารีเอกสารหรือคอลัมน์ของไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนลงในเขตข้อมูลที่ระบุในฟอร์มเป็นคอลัมน์ในมุมมองเริ่มต้นของไลบรารีเอกสารบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint หรือไม่ คุณสามารถเลือกว่าจะใช้เขตข้อมูลใดเป็นคอลัมน์เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณ หรือคุณสามารถรอเพื่อระบุคอลัมน์เมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังไลบรารีเอกสารได้

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การระบุคอลัมน์ของไลบรารีเอกสารเมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม

การระบุคอลัมน์ของไลบรารีเอกสารเมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารใหม่

การระบุคอลัมน์ของไลบรารีเอกสารเมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารที่มีอยู่

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสาร ทุกฟอร์มที่สร้างไว้ในไลบรารีเอกสารนั้นจะจะยึดตามแม่แบบของฟอร์มนั้น ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารช่วยให้คุณปรับใช้ฟอร์มเดี่ยวใช้ เช่นแบบสำรวจไม่เป็นทางการจับภาพการกำหนดลักษณะร้านอาหารสำหรับอาหารกลางวันในทีมได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services 3.0 คุณยังสามารถทำต่อไปนี้:

ประกาศเทมเพลตฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์     เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ คุณเปิดใช้งานผู้ใช้ เพื่อกำหนดเทมเพลตฟอร์มที่หลายกับไลบรารีเอกสารเดียว หรือกำหนดเทมเพลตฟอร์สู่ไลบรารีหลายทั่วทั้งไซต์คอลเลกชัน ไซต์คอลเลกชันคือ ชุดของเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่มีเจ้าของเดียวกัน และการตั้งค่าการดูแลระบบที่ใช้ร่วมกัน ไซต์คอลเลกชันแต่ละประกอบด้วยเว็บไซต์ระดับบนสุด และสามารถประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งไซต์ย่อย อาจเป็นไซต์คอลเลกชันหลายบนแต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือน ใช้ชนิดเนื้อหาของไซต์เมื่อคุณต้อง การนำข้อมูลทั่วไป หรือเมื่อต้อง การเปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลจากหลายแบบฟอร์มในเดียว

ทำให้ผู้ใช้เพื่อแก้ไขเขตข้อมูล โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล    คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล หรือ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติสำหรับฟอร์มในไลบรารีเอกสาร ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม หรือปรับปรุงข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งฟอร์มโดยไม่ต้องเปิดฟอร์มจริง

หมายเหตุ: มุมมองแผ่นข้อมูลถูกเปิดใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์สำหรับผู้ใช้ที่มีการติดตั้งMicrosoft Office Access 2007 เท่านั้น

หมายเหตุ: การสนับสนุนสำหรับไลบรารีและชนิดเนื้อหาของไซต์แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณใช้ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 หรือWindows SharePoint Services 3.0 ดังนั้น คุณควรขอให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ถ้า คุณไม่แน่ใจว่า Windows SharePoint Services รุ่นใดกำลังทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของเพจ

การระบุคอลัมน์ของไลบรารีเอกสารเมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม

 1. เปิดแม่แบบฟอร์ม

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 3. คลิก การเพิ่มระดับคุณสมบัติ

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่ม จากนั้นคลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มการทำซ้าที่คุณต้องการสร้างคอลัมน์ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์ในกล่อง ชื่อคอลัมน์

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือการนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมดหรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

  • เมื่อต้องการเอาคอลัมน์ออก ให้คลิกคอลัมน์ในรายการ แล้วคลิก เอาออก

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนคอลัมน์ ให้คลิกคอลัมน์ในรายการ จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยน แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม

   หมายเหตุ: ตัวเลือกบางตัวสำหรับการเพิ่ม การย้ายออก หรือการปรับเปลี่ยนคอลัมน์จะพร้อมใช้งานต่อเมื่อคุณประกาศไปยังไซต์ SharePoint เท่านั้น

ด้านบนของเพจ

การระบุคอลัมน์ของไลบรารีเอกสารเมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารใหม่

 1. บันทึกแม่แบบฟอร์มของคุณ

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 3. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ ให้คลิก ไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่มีหรือไม่มี InfoPath Forms Services แล้วคลิก ถัดไป

 4. ในกล่อง ใส่ตำแหน่งที่ตั้งไซต์ SharePoint หรือ InfoPath Forms Services ของคุณ ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งไซต์ SharePoint แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ไลบรารีเอกสาร แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังประกาศเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไปยังไซต์ SharePoint กล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานฟอร์มที่จะถูกกรอกนี้โดยการใช้เบราว์เซอร์ จะไม่พร้อมให้ใช้งานได้ เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณต้องประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InfoPath Forms Services ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 6. คลิก สร้างไลบรารีเอกสารใหม่ แล้วคลิก ถัดไป

 7. พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับไลบรารีเอกสาร แล้วคลิก ถัดไป

  ชื่อและคำอธิบายของแม่แบบฟอร์มจะปรากฏขึ้นในมุมมองเริ่มต้นของไลบรารีเอกสาร

 8. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เพิ่มคอลัมน์

  1. คลิก เพิ่ม

  2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในไลบรารีเอกสาร ให้เลือกเขตข้อมูลซึ่งมีข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในคอลัมน์ แล้วเลือก (ไม่มี: สร้างคอลัมน์ใหม่ในไลบรารีนี้) ในรายการ กลุ่มคอลัมน์ของไซต์ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์นั้นในกล่อง ชื่อคอลัมน์

   • เมื่อต้องการใช้คอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่ ให้เลือกประเภทในรายการ กลุ่มคอลัมน์ของไซต์ แล้วเลือกชื่อในรายการ ชื่อคอลัมน์

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมดหรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดร่วมกัน

    1. เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้เพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลนี้ โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล หรือ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติสำหรับฟอร์มในไลบรารีเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลนี้โดยใช้แผ่นข้อมูลหรือคุณสมบัติของหน้า

     หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้มุมมองแผ่นข้อมูล ผู้ใช้ต้องมีMicrosoft Office Access 2007 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา

  การเอาคอลัมน์ออก

  1. ภายใต้ชื่อคอลัมน์ คลิกชื่อของคอลัมน์สอดคล้องกันที่คุณต้องการเอาเขตข้อมูล แล้ว คลิ กเอาออก

  ปรับเปลี่ยนคอลัมน์

  1. ภายใต้ ชื่อคอลัมน์ ให้คลิกชื่อของเขตข้อมูลที่มีคอลัมน์ที่สอดคล้องซึ่งคุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับคอลัมน์นั้นในกล่อง ชื่อคอลัมน์

   • เลือกประเภทในรายการ กลุ่มคอลัมน์ของไซต์ แล้วเลือกชื่อในรายการ ชื่อคอลัมน์

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือการนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมดหรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

    1. เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้เพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลนี้ โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล หรือ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติสำหรับฟอร์มในไลบรารีเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลนี้โดยใช้แผ่นข้อมูลหรือคุณสมบัติของหน้า

     หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้มุมมองแผ่นข้อมูล ผู้ใช้ต้องมีMicrosoft Office Access 2007 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา

 9. เมื่อคุณกำหนดคอลัมน์สำหรับไลบรารีของคุณเสร็จสิ้น ให้คลิก ถัดไป

 10. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง แล้วคลิก ประกาศ

ด้านบนของเพจ

การระบุคอลัมน์ของไลบรารีเอกสารเมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารที่มีอยู่

 1. บันทึกแม่แบบฟอร์มของคุณ

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 3. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ ให้คลิก ไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่มีหรือไม่มี InfoPath Forms Services แล้วคลิก ถัดไป

 4. ในกล่อง ใส่ตำแหน่งที่ตั้งไซต์ SharePoint หรือ InfoPath Forms Services ของคุณ ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งไซต์ SharePoint แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ไลบรารีเอกสาร แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังประกาศเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไปยังไซต์ SharePoint กล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานฟอร์มที่จะถูกกรอกนี้โดยการใช้เบราว์เซอร์ จะไม่พร้อมให้ใช้งานได้ เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณต้องประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InfoPath Forms Services ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 6. คลิก ปรับปรุงแม่แบบฟอร์มในไลบรารีเอกสารที่มีอยู่ แล้วคลิกไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการปรับปรุง

 7. คลิก ถัดไป

 8. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เพิ่มคอลัมน์

  1. คลิก เพิ่ม

  2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในไลบรารีเอกสาร ให้เลือกเขตข้อมูลซึ่งมีข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในคอลัมน์ แล้วเลือก (ไม่มี: สร้างคอลัมน์ใหม่ในไลบรารีนี้) ในรายการ กลุ่มคอลัมน์ของไซต์ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์นั้นในกล่อง ชื่อคอลัมน์

   • เมื่อต้องการใช้คอลัมน์ของไลบรารีเอกสารหรือคอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่ ให้เลือกประเภทในรายการ กลุ่มคอลัมน์ของไซต์ แล้วเลือกชื่อในรายการ ชื่อคอลัมน์

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมดหรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดร่วมกัน

    1. เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้เพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลนี้ โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล หรือ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติสำหรับฟอร์มในไลบรารีเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลนี้โดยใช้แผ่นข้อมูลหรือคุณสมบัติของหน้า

     หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้มุมมองแผ่นข้อมูล ผู้ใช้ต้องมีMicrosoft Office Access 2007 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา

  การเอาคอลัมน์ออก

  1. ภายใต้ชื่อคอลัมน์ คลิกชื่อของเขตข้อมูลคอลัมน์เกี่ยวข้องที่คุณต้องการเอาออก แล้ว คลิ กเอาออก

  ปรับเปลี่ยนคอลัมน์

  1. ภายใต้ ชื่อคอลัมน์ ให้คลิกชื่อของเขตข้อมูลที่มีคอลัมน์ที่สอดคล้องซึ่งคุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับคอลัมน์นั้นในกล่อง ชื่อคอลัมน์

   • เลือกประเภทในรายการ กลุ่มคอลัมน์ของไซต์ แล้วเลือกชื่อในรายการ ชื่อคอลัมน์

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมดหรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

    1. เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้เพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลนี้ โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล หรือ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติสำหรับฟอร์มในไลบรารีเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลนี้โดยใช้แผ่นข้อมูลหรือคุณสมบัติของหน้า

     หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้มุมมองแผ่นข้อมูล ผู้ใช้ต้องมีMicrosoft Office Access 2007 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา

 9. เมื่อคุณกำหนดคอลัมน์สำหรับไลบรารีของคุณเสร็จสิ้น ให้คลิก ถัดไป

 10. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง แล้วคลิก ประกาศ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×