การเพิ่ม เอาออก หรือปรับปรุงแฟ้มทรัพยากรในแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แฟ้มทรัพยากรคือแฟ้มที่ใช้เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในแม่แบบฟอร์ม เมื่อคุณบันทึกหรือประกาศแม่แบบฟอร์ม แฟ้มทรัพยากรใดๆ จะถูกรวมไว้ในแม่แบบฟอร์มนี้

คุณสามารถเพิ่มแฟ้มทรัพยากรชนิดต่อไปนี้ให้กับแม่แบบฟอร์มของคุณ

แฟ้ม HTML    คุณสามารถใช้แฟ้ม HTML เพื่อแสดงข้อมูลในบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มแฟ้ม HTML เป็นแฟ้มทรัพยากรให้กับแม่แบบฟอร์มหนึ่ง คุณควรเพิ่มแฟ้มใดๆ ที่แฟ้ม HTML ต้องการด้วยเช่นกัน เช่น แฟ้ม HTML อื่นๆ สไตล์ชีต หรือแฟ้มกราฟิก

แฟ้ม XML    คุณสามารถใช้แฟ้ม XML เพื่อใส่ข้อมูลตัวควบคุมกล่องรายการ ตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสม หรือตัวควบคุมกล่องรายการแบบหล่นลง ถ้าข้อมูลในกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือตัวควบคุมกล่องรายการแบบหล่นลงคงที่ ให้ใส่ข้อมูลนั้นไว้ในแฟ้ม XML และเพิ่มแฟ้มนั้นลงในแม่แบบฟอร์มเป็นแฟ้มทรัพยากร แทนที่จะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อใส่ข้อมูลตัวควบคุมเหล่านั้น เมื่อคุณใช้แฟ้มทรัพยากร ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนั้นจะเปิดขึ้นได้เร็วกว่าฟอร์มที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อใส่ข้อมูลตัวควบคุมเหล่านั้น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากข้อมูลในแฟ้มทรัพยากรได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของแม่แบบฟอร์ม และจะไม่ตอบกลับการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อรับข้อมูลนั้น ถ้าแม่แบบฟอร์มนั้นไม่ได้ถูกกำหนดค่าเพื่อที่ฟอร์มจะได้จัดเก็บข้อมูลนั้นจากแหล่งข้อมูลภายนอก ฟอร์มนั้นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อรับข้อมูลที่ต้องการ แฟ้มทรัพยากรไม่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูล เนื่องจากข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของฟอร์มนั้นอยู่แล้ว

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มแฟ้มทรัพยากรลงในแม่แบบฟอร์ม

เอาแฟ้มทรัพยากรออกจากแม่แบบฟอร์ม

ปรับปรุงแฟ้มทรัพยากรในแม่แบบฟอร์ม

เพิ่มแฟ้มทรัพยากรลงในแม่แบบฟอร์ม

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกไฟล์ทรัพยากร

 2. ในกล่องโต้ตอบ แฟ้มทรัพยากร ให้คลิก เพิ่ม

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มแฟ้ม ให้เลือกแฟ้มที่คุณต้องการเพิ่ม

ด้านบนของหน้า

เอาแฟ้มทรัพยากรออกจากแม่แบบฟอร์ม

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกแฟ้มทรัพยากร

 2. ในรายการ แฟ้มทรัพยากรในแม่แบบฟอร์ม ในกล่องโต้ตอบ แฟ้มทรัพยากร ให้เลือกแฟ้มทรัพยากรที่คุณต้องการเอาออกจากแม่แบบฟอร์ม

 3. คลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

ปรับปรุงแฟ้มทรัพยากรในแม่แบบฟอร์ม

คุณสามารถปรับปรุงแฟ้มทรัพยากรในแม่แบบฟอร์มหลังจากที่ได้มีการประกาศแม่แบบฟอร์มแล้ว ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มรายการใหม่หรือลบรายการที่มีอยู่ในแฟ้มทรัพยากรที่คุณกำลังใช้อยู่เพื่อใส่ข้อมูลตัวควบคุมกล่องรายการในแม่แบบฟอร์มของคุณ เมื่อต้องการปรับปรุงแฟ้มทรัพยากร คุณต้องปรับเปลี่ยนสำเนาของแฟ้มทรัพยากร แล้วจึงเพิ่มแฟ้มทรัพยากรที่ปรับปรุงแล้วลงในแม่แบบฟอร์ม เมื่อคุณเพิ่มแฟ้มทรัพยากรที่ปรับปรุงแล้วลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ หมายถึง คุณกำลังแทนที่แฟ้มทรัพยากรที่มีอยู่ หลังจากที่คุณเพิ่มแฟ้มทรัพยากรที่ปรับปรุงแล้วนั้น ให้ประกาศแม่แบบฟอร์มนั้นอีกครั้ง ต่อจากนั้น ผู้ใช้ของคุณจะได้รับแฟ้มทรัพยากรที่ปรับปรุงแล้วนั้น เมื่อผู้ใช้เหล่านั้นเปิดฟอร์มเปล่าใหม่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มดังกล่าว

 1. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นใดๆ ต่อสำเนาที่อยู่บนเครื่องของแฟ้มทรัพยากรนั้น

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่มีสำเนาแฟ้มทรัพยากรที่อยู่ในเครื่อง คุณสามารถแยกสำเนาออกจากแม่แบบฟอร์มนั้นได้ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกแฟ้มในแม่แบบฟอร์มในส่วน ดูเพิ่มเติม

 2. ในโหมดออกแบบ InfoPath ให้เปิดแม่แบบฟอร์มที่สัมพันธ์กับแฟ้มทรัพยากร

 3. บนเมนูเครื่องมือ คลิกไฟล์ทรัพยากร

 4. ในกล่องโต้ตอบ แฟ้มทรัพยากร ให้คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มแฟ้ม ให้เลือกแฟ้มที่คุณปรับปรุงแล้ว จากนั้นคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Office InfoPath ให้คลิก แทนที่แฟ้มที่มีอยู่ จากนั้นคลิก ตกลง

 7. ในกล่องโต้ตอบ แฟ้มทรัพยากร ให้คลิก ตกลง

 8. เมื่อต้องการประกาศแม่แบบฟอร์ม บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ แล้วดำเนินการขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการประกาศให้เสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×