การเพิ่ม เอาออก หรือดูผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายว่าผู้ประกาศที่เชื่อถือได้คืออะไร ทำไมถึงปลอดภัยกว่าเมื่อใช้หน้าที่การใช้งานที่สร้างโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้เท่านั้น และวิธีที่คุณสามารถเพิ่มหรือเอาผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ออกจากรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ในศูนย์ความเชื่อถือของ ระบบ Microsoft Office 2007

มีอะไรใหม่ใน Office 2010

บล็อก Office

In this article

ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้คืออะไร

การเพิ่มนักพัฒนาลงในรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

การเอานักพัฒนาออกจากรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

การเอานักพัฒนาออกจากรายการแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้

การดูใบรับรองของชื่อที่อยู่ในรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้คืออะไร

ผู้ประกาศที่มีนักพัฒนาที่ได้สร้างแมโคร ActiveX ควบคุม add-in หรือนามสกุลของแอปพลิเคชันอื่น ๆ สำหรับใช้งานโดยคุณและบุคคลอื่น ก่อนที่คุณสามารถลองผู้ประกาศที่เชื่อถือเป็น คุณจำเป็นต้องทราบว่าใครคือผู้และกำลังหรือไม่ถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของบุคคล ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้คือ นักพัฒนาที่มีชื่อเสียงที่ตรงกับเกณฑ์ทั้งหมดต่อไปนี้:

 • โครงการโค้ดได้รับการเซ็นชื่อโดยนักพัฒนาด้วยลายเซ็นดิจิทัล

 • ลายเซ็นดิจิทัลถูกต้อง

 • ลายเซ็นดิจิทัลนี้เป็นลายเซ็นปัจจุบัน (ยังไม่หมดอายุ)

 • ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลนั้นออกให้โดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ที่มีชื่อเสียง

 • นักพัฒนาที่เซ็นชื่อโครงการโค้ดเป็นผู้เผยแพร่ที่น่าเชื่อถือ

ถ้าคุณพยายามที่จะเรียกใช้โค้ดที่ประกาศซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดศูนย์ความเชื่อถือจะปิดใช้งานโค้ดตามค่าเริ่มต้น และแถบข้อความจะปรากฏเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงผู้ประกาศที่อาจไม่ปลอดภัย

แถบข้อความ

ถ้าคุณคลิก ตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยจะปรากฏขึ้น และให้คุณมีทางเลือกที่จะเปิดใช้งานเนื้อหา ปิดใช้งานเนื้อหา หรือเชื่อถือผู้ประกาศอย่างแน่นอน ให้ดูที่ส่วนถัดไปสำหรับวิธีการตัดสินใจอย่างปลอดภัยก่อนที่คุณจะคลิกตัวเลือก

หมายเหตุ: ใน Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Publisher 2007 การแจ้งเตือนความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ ไม่ได้อยู่ในแถบข้อความ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มนักพัฒนาลงในรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

เมื่อกล่องโต้ตอบความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณมีทางเลือกที่จะปิดใช้งานแมโคร เปิดใช้งานแมโคร หรือเชื่อถือผู้ประกาศอย่างแน่นอน คุณควรเปิดใช้งานแมโครก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่าแมโครนั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office

คุณสามารถแสดงความเชื่อถือนักพัฒนาแมโครอย่างชัดเจนด้วยการคลิก เชื่อถือเอกสารทั้งหมดจากผู้ประกาศนี้ ในกล่องโต้ตอบความปลอดภัย

ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อลายเซ็นถูกต้อง การคลิกตัวเลือกนี้หมายความว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มาจากผู้ประกาศนั้นจะเชื่อถือได้

สิ่งสำคัญ: 

 • ถ้าคุณได้รับ คำเตือนที่ระบุว่า มีลายเซ็นไม่มีอยู่ หรือที่ ไม่ถูกต้องของลายเซ็น คุณไม่ควรเปิดใช้งานเนื้อหา หรือผู้ประกาศที่เชื่อถือเว้นแต่ว่าคุณจะแน่ใจว่า โค้ดมาจากแหล่งเชื่อถือไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารที่ประกอบด้วยแมโคถูกส่งไปถึงคุณในอีเมล จึงสำคัญที่คุณทราบว่าใครเป็นผู้ส่ง และที่คุณคาดว่าข้อความอีเมลด้วยเช่นกัน ถ้าคุณ ไม่เห็น ติดต่อแหล่งมาของเอกสารสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่คุณคลิกตัวเลือก ในทำนองเดียวกัน ก่อนที่คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ ให้แน่ใจว่า เว็บไซต์มีความปลอดภัย สำหรับรายละเอียด ดูวิธี Internet Explorer 6 ช่วยให้คุณเก็บ Your ข้อมูลปลอดภัย

 • Internet Explorer รุ่นใดที่ฉันได้อย่างไร

ด้านบนของหน้า

การเอานักพัฒนาออกจากรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

การเอานักพัฒนาออกจากรายการแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้

รายการแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้มีพื้นฐานจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ที่ใช้ใน Office รุ่นก่อนหน้า ในรุ่นก่อนหน้า Microsoft Office 2003 นั้น Office จะเก็บรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ของตนเองแยกจาก Windows Internet Explorer ส่วนใน Office 2003 นั้น Office และ Internet Explorer เริ่มใช้รายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ Internet Explorer ดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX ที่เซ็นชื่อโดย Microsoft และคุณเชื่อถือผู้ประกาศเมื่อได้รับการพร้อมท์ เนื้อหาใดๆ ที่คุณดาวน์โหลดจาก Microsoft Office Online ที่เซ็นชื่อโดย Microsoft ได้รับความเชื่อถือจากโปรแกรม Office เช่นกัน นักพัฒนาในรายการแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ยังคงได้รับความเชื่อถือ แต่คุณไม่สามารถเพิ่มลงในรายการนี้ได้ ถ้าคุณไม่เชื่อถือผู้ประกาศในรายการอีกต่อไป คุณสามารถเอาผู้ประกาศออกด้วยการทำดังนี้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Trusted Publishers

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Trusted Publishers

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Trusted Publishers

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center

 2. คลิก Trusted Publishers

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

การดูใบรับรองของชื่อที่อยู่ในรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

การดูใบรับรองของชื่อนักพัฒนาจะทำให้คุณสามารถเห็นรายละเอียด เช่น ใครเป็นผู้ออกใบรับรองและออกใบรับรองเมื่อไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรอง ให้ดูวิธีการที่ทำให้ทราบว่าใบรับรองดิจิทัลเชื่อถือได้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก View

ด้านบนของเพจ

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก View

ด้านบนของเพจ

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Trusted Publishers

 3. ในรายการ Trusted Publishers ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก View

ด้านบนของเพจ

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Trusted Publishers

 3. ในรายการ Trusted Publishers ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก View

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก View

ด้านบนของเพจ

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Trusted Publishers

 3. ในรายการ Trusted Publishers ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก View

ด้านบนของเพจ

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center

 2. คลิก Trusted Publishers

 3. ในรายการ Trusted Publishers ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก View

ด้านบนของเพจ

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก View

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×