การเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอารูปภาพสำหรับที่ติดต่อออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Outlook รูปภาพคุณสามารถเพิ่ม ลงในฟอร์มที่ติดต่อ หรือแอนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้คุณย้ายตามตราสารเป็นชื่อ หรือรูปโลโก้ไปยังติดต่อบริษัทที่ตรงกันได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าทั้งผู้ส่งและผู้รับใช้ Outlook รูปภาพที่ติดต่อปรากฏในข้อความอีเมลเมื่อผู้ส่งที่มีรูปถ่ายที่ติดต่อ รูปภาพปรากฏในส่วนหัวของข้อความ ของข้อความเปิดอยู่ และ ในส่วนหัวของข้อความ ดับเบิลคลิกที่รูปภาพที่ติดต่อเพื่อเปิดติดต่อ หรือคลิกขวารูปภาพสำหรับตัวเลือกที่ติดต่ออื่น ๆ

สำหรับขั้นตอนในการเปลี่ยนรูปถ่ายของคุณเอง Outlook ดูที่เปลี่ยนรูปถ่ายของฉัน

เพิ่มรูปถ่าย

หมายเหตุ: รูปถ่ายที่คุณเพิ่มจะมองเห็นได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

 1. บนแถบนำทาง ให้คลิก บุคคล

  แถบนำทาง Outlook - บุคคล

 2. ใน Ribbon ใน มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก บุคคล

  เลือกบุคคลในมุมมองปัจจุบัน

 3. เลือกที่ติดต่อและภายใต้ แสดงแหล่งที่มา ให้คลิก Outlook (ที่ติดต่อ) บัตรข้อมูลที่ติดต่อ Outlook ของบุคคลนั้นจะปรากฏขึ้น

  ลิงก์การแสดงแหล่งที่มาของ Outlook ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

 4. คลิกที่รูปถ่ายบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

  คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรูปถ่าย

 5. ในกล่อง เพิ่มรูปภาพของที่ติดต่อ ให้เรียกดูและเลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: Outlook สามารถใช้รูปแบบไฟล์ .jpg, .png, .gif, .bmp หรือ .tif ได้

 6. บันทึกและปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อ รูปถ่ายใหม่จะปรากฏเคียงคู่ไปกับที่ติดต่อในมุมมอง บุคคล

สลับไปยังรูปถ่ายอื่น

 1. บนแถบนำทาง ให้คลิก บุคคล

  แถบนำทาง Outlook - บุคคล

 2. ใน Ribbon ใน มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก บุคคล

  เลือกบุคคลในมุมมองปัจจุบัน

 3. เลือกที่ติดต่อ และจากนั้นภายใต้ แสดงแหล่งที่มา ให้คลิก Outlook (ที่ติดต่อ) บัตรข้อมูลที่ติดต่อ Outlook ของบุคคลนั้นจะปรากฏขึ้น

 4. คลิกขวาตรงรูปถ่ายที่มีอยู่ และเลือก เปลี่ยนรูปภาพ

  คลิกที่นี่เพื่อเปลี่ยนรูปถ่ายสำหรับที่ติดต่อ

 5. ในกล่อง เปลี่ยนรูปภาพของที่ติดต่อ ให้เรียกดูและเลือกรูปถ่ายใหม่ แล้วคลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: Outlook สามารถใช้รูปแบบไฟล์ .jpg, .png, .gif, .bmp หรือ .tif ได้

 6. บันทึกและปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อ รูปถ่ายใหม่จะปรากฏเคียงคู่ไปกับที่ติดต่อในมุมมอง บุคคล

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนรูปถ่ายของฉัน

ใช้รูปถ่ายแบบกำหนดเองสำหรับบางคนในมุมมองบุคคลใน Outlook

รูปที่เพิ่มลงในฟอร์มที่ติดต่อจะถูกปรับขนาดเป็น 90x90 พิกเซลโดยอัตโนมัติ รูปภาพที่ติดต่ออาจยู่ในรูปแบบแฟ้มกราฟิกมาตรฐานโดยส่วนใหญ่ ซึ่งได้แก่ .jpg, .png, .gif, .bmp หรือ .tif

 1. ใน ที่ติดต่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เปิดที่ติดต่อที่คุณต้องการ

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างที่ติดต่อ

 2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก รูปภาพ แล้วคลิก เพิ่มรูปภาพ

 3. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่อแฟ้มของรูปภาพนั้น

 1. ใน ที่ติดต่อ ให้เปิดที่ติดต่อที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก รูปภาพ แล้วคลิก เอารูปภาพออก

 1. ใน ที่ติดต่อ ให้เปิดที่ติดต่อที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก รูปภาพ แล้วคลิก เปลี่ยนรูปภาพ

 3. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการใช้แทน แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่อแฟ้มของรูปภาพนั้น

รูปภาพที่ติดต่อของคุณอาจไม่ตรงกับรูปที่อยู่บนนามบัตรอิเล็กทรอนิสก์ของที่ติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่ติดต่อรายหนึ่งอาจส่งนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาหรือเธอปรับแต่งไว้แล้วมาให้คุณ ในกรณีนี้ การเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปบน ฟอร์มที่ติดต่อจะไม่ปรับปรุงรูปบนนามบัตรให้โดยอัตโนมัติ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

  • ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก นามบัตร

 2. ภายใต้ การออกแบบบัตร ที่ รูป ให้คลิก เปลี่ยน

 3. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่อแฟ้มของรูปภาพนั้น

Outlook 2007 ยอมรับรูปแบบแฟ้มกราฟิกมาตรฐานส่วนใหญ่ซึ่งได้แก่ .jpg, .png, .gif, .bmp, .tif, .exf และ .ico

ถ้าทั้งผู้ส่งและผู้รับใช้ Office Outlook 2007 รูปภาพที่ติดต่อจะแสดงในข้อความที่ได้รับหากผู้ส่งใช้รูปถ่ายของที่ติดต่อ รูปภาพดังกล่าวจะปรากฏในส่วนหัวของข้อความของข้อความที่เปิดอยู่และในส่วนหัวของข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน คุณสามารถคลิกสองครั้งที่รูปภาพที่ติดต่อเพื่อเปิดที่ติดต่อ หรือคลิกขวาเพื่อเลือกตัวเลือกที่ติดต่ออื่นๆ ก็ได้

หมายเหตุ: เพื่อให้รูปภาพแสดงขึ้น ที่ติดต่อนั้นจะต้องบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook ด้วย และโฟลเดอร์ที่ติดต่อนั้นต้องถูกกำหนดเป็นสมุดที่อยู่ของ Outlook การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อสร้างที่ติดต่อใน Microsoft Outlook ถ้าคุณไม่เห็นรูปภาพที่รวมอยู่กับที่ติดต่อ ให้ตรวจดูว่าการตั้งค่าเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

เคล็ดลับ: การใช้รูปความละเอียดสูงที่ใกล้เคียงกับขนาด 90 x 90 พิกเซลจะทำให้ได้รูปภาพที่มีคุณภาพดีที่สุด

รูปคุณภาพสูงของฉันยังคงไม่ชัดเจน

ในบางกรณีอาจมีปัญหาในการแสดงรูปใน Outlook แม้ว่ารูปเหล่านั้นจะมีความละเอียดสูงและมีขนาดที่ถูกต้องแล้วก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ถ้าต้องการช่วยเราปรับปรุงคุณลักษณะนี้ โปรดส่งรายละเอียดสถานการณ์ของคุณโดยใช้ปุ่ม คำติชม ที่ท้ายบทความวิธีใช้นี้ โปรดระบุระบบปฏิบัติการ รายละเอียดรูป และตรวจสอบว่าคุณใช้ Outlook 2007 อยู่

เมื่อคุณเพิ่มรูปลงในที่ติดต่อในฟอร์มที่ติดต่อ รูปนั้นจะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับเนื้อที่ที่สงวนไว้สำหรับรูปภาพที่ติดต่อบนฟอร์ม นั่นคือ 90 พิกเซล x 90 พิกเซล

 1. ใน ที่ติดต่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เปิดที่ติดต่อที่มีอยู่

  • บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก สร้าง เพื่อเปิดฟอร์มที่ติดต่อเปล่าสำหรับเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อและรูปภาพ

 2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก รูปภาพ แล้วคลิก เพิ่มรูปภาพ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกพื้นที่สำหรับรูปภาพที่ติดต่อ แล้วเรียกดูเพื่อค้นหารูปได้

 3. ระบุตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น

 1. ใน ที่ติดต่อ ให้เปิดที่ติดต่อ

 2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก รูปภาพ แล้วคลิก เปลี่ยนรูปภาพ

 3. ระบุตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น

 1. ใน ที่ติดต่อ ให้เปิดที่ติดต่อ

 2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก รูปภาพ แล้วคลิก เอารูปภาพออก

ถ้านามบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีรูปที่เชื่อมโยงด้วยอยู่แล้ว (นอกเหนือจากรูป Outlook เริ่มต้น) เช่น รูปถ่ายหรือโลโก้ รูปที่คุณเพิ่มลงในที่ติดต่อในฟอร์มที่ติดต่อจะไม่แทนที่รูปบนบัตร เมื่อต้องการปรับปรุงรูปภาพบนบัตร ให้คลิกปุ่ม ตั้งค่าใหม่ ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร

ฉันจะเปิดกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร ได้อย่างไร

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 • ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก นามบัตร

สิ่งสำคัญ: นอกจากนี้ การตั้งค่านามบัตรใหม่ยังเป็นการปรับปรุงข้อมูลที่ติดต่อใหม่อื่นๆ บนบัตรด้วย รวมทั้งตั้งค่าการจัดรูปแบบของบัตรใหม่ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นด้วย ยกเว้นรูปภาพ การจัดรูปแบบรวมถึงแบบอักษร สีพื้นหลัง ขนาดของข้อความ และการจัดแนว

รูปนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้น

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงรูปเริ่มต้น วางตำแหน่งทางซ้าย และใช้การจัดรูปแบบเริ่มต้น

ถ้าคุณไม่ปรับปรุงรูปบนนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รูปภาพใหม่จะแสดงอยู่บนฟอร์มที่ติดต่อ ในขณะที่คุณจะเห็นรูปภาพที่มีอยู่แล้วบนนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์และในมุมมองนามบัตร

ถ้านามบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีรูปอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่รูป Outlook เริ่มต้น  เช่น รูปถ่ายหรือโลโก้  รูปที่คุณเพิ่มลงในฟอร์มที่ติดต่อจะไม่แทนที่รูปบนบัตร

ตัวอย่างเช่น คุณได้รับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จาก ณัทธร ชัยนาม ที่มาจาก Contoso, Ltd บัตรของณัทธรมีโลโก้ของ Contoso อยู่บนบัตร ซึ่งคุณต้องการเก็บไว้ แต่คุณก็ต้องการเพิ่มรูปภาพของ ณัทธร ลงในฟอร์มที่ติดต่อด้วย เพื่อที่คุณจะจำเขาได้ในครั้งหน้าที่เขาเข้าเมืองเพื่อเข้าร่วมการประชุม

ถ้าคุณเพิ่มรูปภาพลงในฟอร์มที่ติดต่อ คุณจะยังคงเห็นรูปเดิมบนนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์และในมุมมองนามบัตร เว้นแต่คุณจะปรับปรุงรูปบนนามบัตรในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร

สิ่งสำคัญ: การปรับปรุงนามบัตร (การตั้งค่านามบัตรใหม่) ยังเป็นการปรับปรุงข้อมูลที่ติดต่อใหม่อื่นๆ บนบัตรด้วย รวมทั้งเป็นการตั้งค่าการจัดรูปแบบทั้งหมดของบัตรเป็นค่าเริ่มต้น (ยกเว้นรูปภาพ) ซึ่งรวมถึงแบบอักษร สีพื้นหลัง ขนาดของข้อความ และการจัดแนว โปรดคำนึงถึงเรื่องนี้เมื่อคุณทำงานกับบัตรที่ผู้ใช้ออกแบบเอง

การเพิ่มรูปเฉพาะในฟอร์มที่ติดต่อ:

 1. ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก รูปภาพ แล้วคลิก เพิ่มรูปภาพ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกพื้นที่สำหรับใส่รูปภาพของที่ติดต่อ แล้วเรียกดูเพื่อค้นหารูปได้ด้วย

 2. ระบุตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น

  รูปภาพจะได้รับการจัดขนาดให้พอดีกับพื้นที่ของรูปภาพที่ติดต่อโดยอัตโนมัติ

 3. คลิก บันทึกแล้วปิด

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเปิดนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงมุมมองนั้นของที่ติดต่อ การคลิกปุ่ม ตั้งค่าใหม่ จะปรับปรุงบัตรนั้นโดยแทนที่รูปบนบัตรด้วยรูปภาพที่ติดต่อใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×