การเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลออก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การตรวจสอบข้อมูลไม่สามารถตรวจหาโดยอัตโนมัติข้อผิดพลาดในขณะที่ผู้ใช้ คุณสามารถมั่นใจว่า ข้อมูลที่คุณได้รวบรวมความถูกต้อง และสอดคล้องกัน และที่สอดคล้องกับมาตรฐานใด ๆ ที่ถูกใช้โดยบริษัทของคุณได้ ด้วยการเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลลงในแม่แบบของฟอร์มตัวควบคุม ตัวอย่าง คุณสามารถใช้การตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ทราบเมื่อปริมาณที่พวกเขาใส่สำหรับรายการค่าใช้จ่ายเกินขนาดอนุมัติ หรือเมื่อพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจใส่ชื่อของบุคคลในกล่องที่ใช้สำหรับการรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์

ถ้าฟอร์มประกอบด้วยข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูล และจะถูกเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ ผู้ใช้จะไม่สามารถส่งฟอร์มจนกว่าจะแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ผู้ใช้สามารถบันทึกสำเนาของฟอร์ม แล้วแก้ไข และส่งข้อมูลในภายหลัง

ในบทความนี้

วิธีที่ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนการตรวจสอบข้อผิดพลาด

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตรวจสอบข้อมูล

เอาการตรวจสอบข้อมูล

วิธีที่ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนการตรวจสอบข้อผิดพลาด

สำหรับฟอร์มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถกรอกข้อมูล โดยใช้ InfoPath คุณสามารถตั้งค่าข้อความตรวจสอบข้อมูลที่จะแสดงเป็นแบบคำแนะนำบนหน้าจอ หลังจากการดูคำแนะนำ ผู้ใช้ของคุณสามารถเลือกแสดงรายละเอียดการแจ้งเตือนที่คุณมี อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยละเอียดจะถูกแสดงโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณระบุเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่คุณต้องการจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ให้พิมพ์ชื่อของพวกเขาลงในกล่องที่ใช้สำหรับการรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถเปิดใช้งานคำแนะนำเพื่อแสดงข้อความ "การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ในเขตข้อมูลนี้" ถ้าคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแสดงรายละเอียดข้อความตามค่าเริ่มต้น เช่น "เขตข้อมูลนี้จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ใน (555) 555-0100 รูปแบบ" ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงคำแนะนำตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ของคุณสามารถแสดงการแจ้งเตือนที่ระบุ โดยการคลิกขวาเขตข้อมูลใน InfoPath แล้ว คลิกตัวเลือกในการแสดงการแจ้งเตือน ด้วยตนเอง

วิธีที่ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถูกแสดงใน InfoPath

1. ตัวชี้เปลี่ยนเป็นรูปตัว i เมื่อคุณวางตัวเหนือเขตข้อมูล และจะแสดงคำแนะนำ

2. เมื่อคุณคลิกขวาที่เขตข้อมูล แสดงเมนูทางลัด — และเมื่อคุณชี้ไปที่คำอธิบายข้อผิดพลาดแบบเต็ม ตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศร

3 เมื่อคุณคลิกคำอธิบายข้อผิดพลาดแบบเต็ม แจ้งเตือนปรากฏขึ้น

สำหรับฟอร์มที่จะกรอกในเว็บเบราว์เซอร์ การแจ้งเตือนไม่สามารถแสดงโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถแสดงการแจ้งเตือน ด้วยการคลิกในเขตข้อมูลบนเว็บเพจที่ประกอบด้วยคำแนะนำ แล้ว คลิกลิงก์ที่ปรากฏขึ้น

วิธีที่ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถูกแสดงในเว็บเบราว์เซอร์

1. ตัวชี้เปลี่ยนเป็นรูปตัว i เมื่อคุณวางตัวเหนือเขตข้อมูล และจะแสดงคำแนะนำ

2. ตัวชี้เปลี่ยนเป็นรูปมือเมื่อคุณย้ายไปยังคำแนะนำ

3 เมื่อคุณคลิกลิงก์ แจ้งเตือนปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

ฟีเจอร์การตรวจสอบข้อมูลบางอย่างทำงานต่างกันในเว็บเบราว์เซอร์จะทำใน InfoPath ตัวอย่าง เมื่อคุณเพิ่มการตรวจสอบข้อมูล ตัวควบคุมที่คุณสร้างข้อความอธิบายที่จะแสดงเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องลงในตัวควบคุมนั้น คุณสามารถทำให้ข้อความนี้อธิบายปรากฏในคำแนะนำ และคุณอาจเลือกอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อแสดงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม หรือคุณสามารถทำให้การแจ้งเตือนปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่แสดงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติสำหรับฟอร์มที่แสดงในเว็บเบราว์เซอร์ แต่ผู้ใช้สามารถดูคำแนะนำยังคง และเลือกที่จะแสดงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม โดยใช้เบราว์เซอร์ พวกเขาสามารถแสดงการแจ้งเตือนการตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ด้วยการกด CTRL + SHIFT + I

รายการของตัวควบคุมที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวควบคุมMicrosoft Office InfoPath 2007 ที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลและว่าพวกเขาจะพร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ตัวควบคุมที่สนับสนุน vali ข้อมูล dation

พร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ได้อย่างไร

กล่องกาเครื่องหมาย

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่

ใช่

กล่องรายการแบบดรอปดาวน์

ใช่

กล่องรายการ

ใช่

ปุ่มตัวเลือก

ใช่

กล่องข้อความ

ใช่

กล่องข้อความแบบ Rich

ใช่

สัญลักษณ์ ลำดับเลข หรือรายการแบบธรรมดา

ไม่ใช่

กล่องคำสั่งผสม

ไม่ใช่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล

 1. คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลเมื่อต้องการ

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกตรวจสอบข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบการตรวจสอบข้อมูล คลิกเพิ่ม

 4. ภายใต้ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง เพิ่มเงื่อนไข

  ตัวอย่าง

  ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างเงื่อนไขตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่พิมพ์ลงในตัวควบคุมกล่องข้อความตรงกับค่าที่ระบุซึ่งในกรณีนี้ word สวัสดี

  1. ในกล่องแรก คลิกเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม นั้นแล้ว เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับ

  2. ในกล่องสอง คลิกไม่เท่ากับ

  3. ในกล่องสาม คลิกพิมพ์ข้อความ จากนั้น พิมพ์สวัสดี

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการกำหนดให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลลงในตัวควบคุม ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ว่างเปล่า

 5. เมื่อต้องการแสดงข้อความในกล่องโต้ตอบโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ปล่อยให้ตัวควบคุมว่างเปล่า เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความกล่องโต้ตอบทันทีเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

  หมายเหตุ: เนื่องจากข้อความในกล่องโต้ตอบไม่สามารถแสดงโดยอัตโนมัติในเว็บเบราว์เซอร์ ผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มของคุณ โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ จะเห็นเฉพาะคำแนะนำ

 6. ในกล่องคำแนะนำ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงเมื่อผู้ใช้ให้ชี้ไปยังตัวควบคุม หรือคลิกขวาตัวควบคุม

 7. ในกล่องข้อความ พิมพ์ข้อความ ที่คุณต้องการแสดงในกล่องโต้ตอบข้อความอาจทันที หรือเมื่อผู้ใช้ที่ร้องขอรายละเอียดเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: คำแนะนำสำหรับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูลจะไม่แสดงสำหรับตัวควบคุมที่มีค่าเริ่มต้นการตั้งค่าคำแนะนำบนแท็บขั้นสูง ของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้แน่ใจว่า ชื่อของตัวควบคุมจะถูกต้องสื่อความหมายกับผู้ใช้ที่กำลังใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตรวจสอบข้อมูล

 1. คลิกตรวจสอบข้อมูลที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนตัวควบคุม

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกตรวจสอบข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบการตรวจสอบข้อมูล คลิกเงื่อนไขที่คุณต้อง การเปลี่ยนแปลง คลิกปรับเปลี่ยน แล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เอาการตรวจสอบข้อมูล

 1. คลิกตรวจสอบข้อมูลที่คุณต้องการเอาตัวควบคุม

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกตรวจสอบข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบการตรวจสอบข้อมูล คลิกเงื่อนไขที่คุณต้องการเอาออก แล้ว คลิ กเอาออก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×