การเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การตรวจสอบข้อมูลไม่สามารถตรวจหาโดยอัตโนมัติข้อผิดพลาดในขณะที่ผู้ใช้ คุณสามารถมั่นใจว่า ข้อมูลที่คุณได้รวบรวมความถูกต้อง และสอดคล้องกัน และที่สอดคล้องกับมาตรฐานใด ๆ ที่ถูกใช้โดยบริษัทของคุณได้ ด้วยการเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลลงในแม่แบบของฟอร์มตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ทราบเมื่อขนาดที่พวกเขาใส่สำหรับรายการค่าใช้จ่ายเกินขนาดอนุมัติ หรือเมื่อพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจใส่ชื่อในกล่องที่ใช้สำหรับการรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์

ถ้าฟอร์มประกอบด้วยข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูล และจะถูกเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ ผู้ใช้จะไม่สามารถส่งฟอร์มจนกระทั่งพวกเขาแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ผู้ใช้สามารถบันทึกสำเนาของฟอร์ม แล้วแก้ไข และส่งข้อมูลในภายหลัง

ในบทความนี้

วิธีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้อง

การพิจารณาความเข้ากันได้

เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เปลี่ยนเงื่อนไขการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เอาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลออก

วิธีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้อง

สำหรับฟอร์มที่ถูกออกแบบมาให้กรอกโดยใช้ InfoPath คุณสามารถตั้งค่าข้อความการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะแสดงเป็นคำแนะนำบนหน้าจอ หลังจากดูคำแนะนำบนหน้าจอ ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงการแจ้งเตือนอย่างละเอียดที่คุณให้ไว้ได้ หรือคุณสามารถตั้งค่าให้การแจ้งเตือนถูกแสดงโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณระบุเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น ถ้าผู้ใช้พิมพ์ชื่อลงในกล่องที่ใช้เก็บหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถให้คำแนะนำบนหน้าจอแสดงข้อความ "พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ในเขตข้อมูลนี้" ถ้าคุณให้การแจ้งเตือนให้ปรากฏโดยอัตโนมัติ คุณจะสามารถแสดงข้อความโดยละเอียดเป็นค่าเริ่มต้น เช่น "เขตข้อมูลนี้ต้องการหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบ (555) 555-0100" ถ้าคุณเลือกแสดงคำแนะนำบนหน้าจอตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ของคุณจะสามารถแสดงการแจ้งเตือนที่คุณให้ไว้ด้วยตนเอง ด้วยการคลิกขวาที่เขตข้อมูลใน InfoPath แล้วคลิกตัวเลือกเพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือน

วิธีที่ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถูกแสดงใน InfoPath

1. ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปตัวไอ (I) เมื่อคุณวางตัวชี้ไว้เหนือเขตข้อมูล และคำแนะนำบนหน้าจอจะถูกแสดง

2. เมื่อคุณคลิกขวาเขตข้อมูล เมนูทางลัดจะปรากฏขึ้น — และเมื่อคุณชี้ไปที่ คำอธิบายข้อผิดพลาดแบบสมบูรณ์ ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศร

3. เมื่อคุณคลิก คำอธิบายข้อผิดพลาดแบบสมบูรณ์ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น

สำหรับฟอร์มที่กรอกข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์ ไม่สามารถแสดงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถแสดงการแจ้งเตือนได้ด้วยการคลิกในเขตข้อมูลบนเว็บเพจที่มีคำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้นคลิกที่การเชื่อมโยงที่ปรากฏขึ้น

วิธีที่ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถูกแสดงในเว็บเบราว์เซอร์

1. ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปตัวไอ (I) เมื่อคุณวางตัวชี้ไว้เหนือเขตข้อมูล และคำแนะนำบนหน้าจอจะถูกแสดง

2. ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือเมื่อคุณเลื่อนไปที่คำแนะนำบนหน้าจอ

3. เมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยง การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

ฟีเจอร์การตรวจสอบข้อมูลบางอย่างทำงานต่างกันในเว็บเบราว์เซอร์จะทำใน InfoPath ตัวอย่าง เมื่อคุณเพิ่มการตรวจสอบข้อมูล ตัวควบคุมที่คุณสร้างข้อความอธิบายที่จะแสดงเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องลงในตัวควบคุมนั้น คุณสามารถทำให้ข้อความนี้อธิบายปรากฏในคำแนะนำ และคุณอาจเลือกอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อแสดงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม หรือคุณสามารถทำให้การแจ้งเตือนปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่แสดงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติสำหรับฟอร์มที่แสดงในเว็บเบราว์เซอร์ แต่ผู้ใช้สามารถดูคำแนะนำยังคง และเลือกที่จะแสดงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มโดยใช้เบราว์เซอร์ ผู้ใช้สามารถแสดงการแจ้งเตือนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างรวดเร็วได้ด้วยการกด CTRL+SHIFT+I

รายการของตัวควบคุมที่สนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวควบคุม Microsoft Office InfoPath 2007 ที่สนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ไม่ว่าจะมีให้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

ตัวควบคุมที่สนับสนุน vali ข้อมูล dation

มีให้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

กล่องกาเครื่องหมาย

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่

ใช่

กล่องรายการแบบหล่นลง

ใช่

กล่องรายการ

ใช่

ปุ่มตัวเลือก

ใช่

กล่องข้อความ

ใช่

กล่อง Rich Text

ใช่

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการลำดับเลข หรือรายการแบบธรรมดา

ไม่ใช่

กล่องคำสั่งผสม

ไม่ใช่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 1. คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลการ

 2. ในเมนู รูปแบบ ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ให้คลิก เพิ่ม

 4. ภายใต้ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ให้เพิ่มเงื่อนไข

  ตัวอย่าง

  ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีการสร้างเงื่อนไขการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่พิมพ์ลงในตัวควบคุมกล่องข้อความจะตรงกับค่าใดค่าหนึ่ง — ซึ่งในกรณีนี้คือคำว่า สวัสดี

  1. ในกล่องแรก ให้คลิก เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม แล้วเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ตัวควบคุมผูกอยู่

  2. ในกล่องที่สอง ให้คลิก ไม่เท่ากับ

  3. ในกล่องที่สาม ให้คลิก พิมพ์ข้อความ แล้วพิมพ์คำว่า สวัสดี

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลลงในตัวควบคุม ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ตัวควบคุม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถเว้นว่างได้

 5. เมื่อต้องการแสดงข้อความกล่องโต้ตอบโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ปล่อยให้ตัวควบคุมว่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงข้อความของกล่องโต้ตอบทันทีเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

  หมายเหตุ: เนื่องจากข้อความของกล่องโต้ตอบไม่สามารถแสดงโดยอัตโนมัติในเว็บเบราว์เซอร์ ผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มของคุณโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์จะเห็นเฉพาะคำแนะนำบนหน้าจอเท่านั้น

 6. ในกล่องคำแนะนำ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงเมื่อผู้ใช้ให้ชี้ไปยังตัวควบคุม หรือคลิกขวาตัวควบคุม

 7. ในกล่อง ข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงในกล่องโต้ตอบข้อความโดยทันทีหรือเมื่อผู้ใช้ร้องขอรายละเอียดเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: The ScreenTip for a data validation error will not display for controls that also have a default ScreenTip set on the Advanced tab of the Control Properties dialog box. This behavior helps to ensure that the name of the control is accurately conveyed to users who are using screen readers.

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเงื่อนไขการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 1. คลิกตัวควบคุมซึ่งคุณต้องการปรับเปลี่ยนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 2. ในเมนู รูปแบบ ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ให้คลิกเงื่อนไขที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิก ปรับเปลี่ยน จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การนำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลออก

 1. คลิกตัวควบคุมซึ่งคุณต้องการนำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลออก

 2. ในเมนู รูปแบบ ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ให้คลิกเงื่อนไขที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×