การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างหนึ่งไปยังไฟล์ของคุณ หรือรวมหลายรูปร่างเพื่อทำให้รูปวาดหรือรูปร่างที่ซับซ้อน รูปร่างที่พร้อมใช้งานรวมบรรทัด พื้นฐานเรขาคณิตรูปร่าง ลูกศร รูปร่างสมการ รูปร่างแผนผังลำดับงาน ดาว แบนเนอร์ และคำบรรยายภาพ

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างหนึ่งหรือหลายรูปร่าง คุณสามารถเพิ่มข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ลำดับเลข และลักษณะด่วนลงในรูปร่างนั้นๆ ได้

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แผนภูมิหรือ SmartArt ในเอกสารของคุณ ดูเมื่อฉันควรใช้กราฟิก SmartArt และเมื่อฉันควรใช้แผนภูมิได้อย่างไร

วิธีที่คุณทำงานกับรูปร่างจำนวนมากจะคล้ายกับระหว่างแอป แม้ว่าอาจมีรองแตกต่างระหว่างเวอร์ชันต่าง ๆ

ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับ Excel 2010 2016

เพิ่มรูปร่างลงในไฟล์ของคุณใน Excel

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  Excel แทรกรูปร่างปุ่ม

 2. คลิกรูปร่า งที่คุณต้อง คลิกที่ใดก็ได้ในเวิร์กบุ๊ก แล้ว ลากเพื่อวางรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

เพิ่มหลายรูปร่างลงในไฟล์ของคุณใน Excel

แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงของรูปร่างและขนาดฟอนต์ในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  Excel แทรกรูปร่างปุ่ม

 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

 3. คลิกที่ใดก็ได้ในเวิร์กบุ๊ก นั้นแล้ว ลากเพื่อวางรูปร่าง ทำซ้ำนี้สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 4. หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้อง กด ESC

เพิ่มรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขลงในรูปร่างใน Excel

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก และบนเมนูทางลัด ชี้ไปที่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้คลิกแท็บ ลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบรูปร่าง

ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับ Excel, PowerPoint, Word และ Outlook ใน Office 2016, 2013 และ 2010 ส่วนติดต่ออาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากรูปภาพใด ๆ

คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

ข้อความที่คุณเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ถ้าคุณหมุนหรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็จะหมุนหรือพลิกตามไปด้วย

ลักษณะด่วนคือการ รวมของตัวเลือกจัดรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงในรูปขนาดย่อในแกลเลอรีสไตล์ด่วนในกลุ่มสไตล์รูปร่าง เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณไว้เหนือรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถดูได้ว่าสไตล์รูปร่าง (หรือสไตล์ด่วน) มีผลต่อรูปร่างของคุณ

 1. คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการนำใหม่ หรือแตกต่างกันอย่างรวดเร็วสไตล์ไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการ

  เครื่องมือการวาดสไตล์ด่วน

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรูปร่างที่แตกต่างกัน

  เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง กด CTRL ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกแก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกที่รูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ จาก นั้นกด DELETE

เมื่อต้องการลบหลายรูปร่าง กด CTRL ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับ 2016 PowerPoint 2010

เพิ่มรูปร่างลงในไฟล์ของคุณใน PowerPoint

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

  PowerPoint แทรกรูปร่างปุ่ม

 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ใดก็ได้ในภาพนิ่ง และลากเพื่อวางรูปร่างนั้น

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

เพิ่มหลายรูปร่างลงในไฟล์ของคุณใน PowerPoint

แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงของรูปร่างและขนาดฟอนต์ในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

  PowerPoint แทรกรูปร่างปุ่ม

 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

 3. คลิกที่ใดก็ได้ในการบนสไลด์ แล้วลากเพื่อวางรูปร่าง ทำซ้ำนี้สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 4. หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้อง กด ESC

เพิ่มรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขลงในรูปร่างใน PowerPoint

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก และบนเมนูทางลัด ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์ ชี้ไปที่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ชี้ไปที่ลำดับเลข จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบรูปร่าง

ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับ Excel, PowerPoint, Word และ Outlook ใน Office 2016, 2013 และ 2010 ส่วนติดต่ออาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากรูปภาพใด ๆ

คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

ข้อความที่คุณเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ถ้าคุณหมุนหรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็จะหมุนหรือพลิกตามไปด้วย

ลักษณะด่วนคือการ รวมของตัวเลือกจัดรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงในรูปขนาดย่อในแกลเลอรีสไตล์ด่วนในกลุ่มสไตล์รูปร่าง เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณไว้เหนือรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถดูได้ว่าสไตล์รูปร่าง (หรือสไตล์ด่วน) มีผลต่อรูปร่างของคุณ

 1. คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการนำใหม่ หรือแตกต่างกันอย่างรวดเร็วสไตล์ไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการ

  เครื่องมือการวาดสไตล์ด่วน

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรูปร่างที่แตกต่างกัน

  เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง กด CTRL ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกแก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกที่รูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ จาก นั้นกด DELETE

เมื่อต้องการลบหลายรูปร่าง กด CTRL ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับ 2016 Word 2010

เพิ่มรูปร่างลงในไฟล์ของคุณใน Word

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  Word แทรกรูปร่างปุ่ม

 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

เพิ่มหลายรูปร่างลงในไฟล์ของคุณใน Word

แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงของรูปร่างและขนาดฟอนต์ในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  Word แทรกรูปร่างปุ่ม

 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

 3. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร นั้นแล้ว ลากเพื่อวางรูปร่าง ทำซ้ำนี้สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 4. หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้อง กด ESC

เพิ่มรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขลงในรูปร่างใน Word

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก และบนเมนูทางลัด ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์ ชี้ไปที่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ชี้ไปที่ลำดับเลข จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบรูปร่าง

ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับ Excel, PowerPoint, Word และ Outlook ใน Office 2016, 2013 และ 2010 ส่วนติดต่ออาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากรูปภาพใด ๆ

คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

ข้อความที่คุณเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ถ้าคุณหมุนหรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็จะหมุนหรือพลิกตามไปด้วย

ลักษณะด่วนคือการ รวมของตัวเลือกจัดรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงในรูปขนาดย่อในแกลเลอรีสไตล์ด่วนในกลุ่มสไตล์รูปร่าง เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณไว้เหนือรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถดูได้ว่าสไตล์รูปร่าง (หรือสไตล์ด่วน) มีผลต่อรูปร่างของคุณ

 1. คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการนำใหม่ หรือแตกต่างกันอย่างรวดเร็วสไตล์ไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการ

  เครื่องมือการวาดสไตล์ด่วน

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรูปร่างที่แตกต่างกัน

  เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง กด CTRL ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกแก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกที่รูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE

เมื่อต้องการลบหลายรูปร่าง กด CTRL ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้ว กด DELETE

ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับ 2016 Outlook 2010

เพิ่มรูปร่างใน Outlook

 1. แทรกการวาด บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปร่าง

  Outlook แทรกรูปร่างปุ่ม

  จากนั้น คลิกพื้นที่วาดรูปใหม่

  เลือกพื้นที่วาดใหม่ที่ด้านล่างของเมนูรูปร่าง

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

 3. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

เพิ่มหลายรูปร่างลงในเอกสารของคุณใน Outlook

แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงของรูปร่างและขนาดของข้อความภายในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ เสมอคุณสามารถเพิ่มรูปร่างลงในกราฟิก SmartArt หรือแทนรูปร่างถ้าไม่มีเค้าโครงเหมือนกับที่เหมาะกับคุณ

 1. แทรกการวาด บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปร่าง

  Outlook แทรกรูปร่างปุ่ม

  จากนั้น คลิกพื้นที่วาดรูปใหม่

  เลือกพื้นที่วาดใหม่ที่ด้านล่างของเมนูรูปร่าง

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

 3. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

 4. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร นั้นแล้ว ลากเพื่อวางรูปร่าง ทำซ้ำนี้สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 5. หลังจากที่คุณเพิ่ม ทั้งหมดของรูปร่างที่คุณต้องกด ESC

เพิ่มข้อความลงในรูปร่างใน Outlook

 • คลิกขวารูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความถึง คลิกเพิ่มข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง คลิกที่นั่น นั้นแล้ว ลากจับสำหรับปรับขนาด

 • ข้อความที่คุณเพิ่มกลายเป็น ส่วนหนึ่งของรูปร่างเช่นถ้าคุณหมุน หรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็หมุน หรือพลิกตามไปด้วย

เพิ่มรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขลงในรูปร่างใน Outlook

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มข้อ ความพื้นฐาน คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ปุ่มตัวเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ outlook

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลำดับเลข จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เพิ่มลักษณะด่วนลงในรูปร่างใน Outlook

 1. คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการนำใหม่ หรือแตกต่างกันอย่างรวดเร็วสไตล์ไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

คุณยังสามารถเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์รูปร่างของคุณ

เปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างใน Outlook

เมื่อต้องการเปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่าง ลบรูปร่าง ทางแล้ว เพิ่มใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง กด CTRL ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบรูปร่าง

ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับ Excel, PowerPoint, Word และ Outlook ใน Office 2016, 2013 และ 2010 ส่วนติดต่ออาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากรูปภาพใด ๆ

คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

ข้อความที่คุณเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ถ้าคุณหมุนหรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็จะหมุนหรือพลิกตามไปด้วย

ลักษณะด่วนคือการ รวมของตัวเลือกจัดรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงในรูปขนาดย่อในแกลเลอรีสไตล์ด่วนในกลุ่มสไตล์รูปร่าง เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณไว้เหนือรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถดูได้ว่าสไตล์รูปร่าง (หรือสไตล์ด่วน) มีผลต่อรูปร่างของคุณ

 1. คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการนำใหม่ หรือแตกต่างกันอย่างรวดเร็วสไตล์ไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการ

  เครื่องมือการวาดสไตล์ด่วน

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรูปร่างที่แตกต่างกัน

  เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง กด CTRL ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกแก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกที่รูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ จาก นั้นกด DELETE

เมื่อต้องการลบหลายรูปร่าง กด CTRL ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

เพิ่มรูปร่างลงในเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บแทรกของ Excel

 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

 3. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บหน้าแรกของ PowerPoint

 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มกำหนดไว้ล่วงหน้ารูปร่างอัตโนมัติ เช่นดาวหรือข้าวหลามตัด คลิกรูปร่างอัตโนมัติ รูปปุ่ม ชี้ไปที่ประเภท นั้นแล้ว คลิกรูปร่างคุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส คลิกวงรี รูปปุ่ม หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม

 2. ลากจนกระทั่งรูปร่างมีขนาดที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

  เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างที่ มีขนาดกำหนดไว้ล่วงหน้า คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

 3. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

เพิ่มหลายรูปร่างลงในเอกสารของคุณ

แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงของรูปร่างและขนาดของข้อความภายในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ เสมอคุณสามารถเพิ่มรูปร่างลงในกราฟิก SmartArt หรือแทนรูปร่างถ้าไม่มีเค้าโครงเหมือนกับที่เหมาะกับคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บแทรกของ Excel

 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

 3. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร นั้นแล้ว ลากเพื่อวางรูปร่าง ทำซ้ำนี้สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 4. หลังจากที่คุณเพิ่ม ทั้งหมดของรูปร่างที่คุณต้องกด ESC

แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงของรูปร่างและขนาดของข้อความภายในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ เสมอคุณสามารถเพิ่มรูปร่างลงในกราฟิก SmartArt หรือแทนรูปร่างถ้าไม่มีเค้าโครงเหมือนกับที่เหมาะกับคุณ

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

 3. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

 4. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร นั้นแล้ว ลากเพื่อวางรูปร่าง ทำซ้ำนี้สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 5. หลังจากที่คุณเพิ่ม ทั้งหมดของรูปร่างที่คุณต้องกด ESC

แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงของรูปร่างและขนาดของข้อความภายในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ เสมอคุณสามารถเพิ่มรูปร่างลงในกราฟิก SmartArt หรือแทนรูปร่างถ้าไม่มีเค้าโครงเหมือนกับที่เหมาะกับคุณ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บหน้าแรกของ PowerPoint

 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

 3. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร นั้นแล้ว ลากเพื่อวางรูปร่าง ทำซ้ำนี้สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 4. หลังจากที่คุณเพิ่ม ทั้งหมดของรูปร่างที่คุณต้องกด ESC

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกรูปร่างอัตโนมัติ รูปปุ่ม

 2. ชี้ไปที่ประเภท ชี้ไปเส้นประ จากนั้น ลากเพื่อทำให้เมนูลอย

 3. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการแทรก จากนั้น ลากจนกระทั่งรูปร่างมีขนาดที่คุณต้องการ ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. หลังจากที่คุณเพิ่ม ทั้งหมดของรูปร่างที่คุณต้องกด ESC

แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงของรูปร่างและขนาดของข้อความภายในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ เสมอคุณสามารถเพิ่มรูปร่างลงในกราฟิก SmartArt หรือแทนรูปร่างถ้าไม่มีเค้าโครงเหมือนกับที่เหมาะกับคุณ

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

 3. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

 4. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร นั้นแล้ว ลากเพื่อวางรูปร่าง ทำซ้ำนี้สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 5. หลังจากที่คุณเพิ่ม ทั้งหมดของรูปร่างที่คุณต้องกด ESC

เพิ่มข้อความลงในรูปร่างใน Office 2007

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง คลิกที่นั่น นั้นแล้ว ลากจับสำหรับปรับขนาด

 • ข้อความที่คุณเพิ่มกลายเป็น ส่วนหนึ่งของรูปร่างเช่นถ้าคุณหมุน หรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็หมุน หรือพลิกตามไปด้วย

 • คลิกขวารูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความถึง คลิกเพิ่มข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง คลิกที่นั่น นั้นแล้ว ลากจับสำหรับปรับขนาด

 • ข้อความที่คุณเพิ่มกลายเป็น ส่วนหนึ่งของรูปร่างเช่นถ้าคุณหมุน หรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็หมุน หรือพลิกตามไปด้วย

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง คลิกที่นั่น นั้นแล้ว ลากจับสำหรับปรับขนาด

 • ข้อความที่คุณเพิ่มกลายเป็น ส่วนหนึ่งของรูปร่างเช่นถ้าคุณหมุน หรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็หมุน หรือพลิกตามไปด้วย

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง คลิกที่นั่น นั้นแล้ว ลากจับสำหรับปรับขนาด

 • ข้อความที่คุณเพิ่มกลายเป็น ส่วนหนึ่งของรูปร่างเช่นถ้าคุณหมุน หรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็หมุน หรือพลิกตามไปด้วย

 • คลิกขวารูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความถึง คลิกเพิ่มข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง คลิกที่นั่น นั้นแล้ว ลากจับสำหรับปรับขนาด

 • ข้อความที่คุณเพิ่มกลายเป็น ส่วนหนึ่งของรูปร่างเช่นถ้าคุณหมุน หรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็หมุน หรือพลิกตามไปด้วย

เพิ่มรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขลงในรูปร่างใน Office 2007

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. บนในแถบเครื่องมือขนาดเล็กคลิกลูกศรอยู่ถัดจากแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข แล้ว คลิ กแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้คลิกแท็บ ลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มข้อ ความพื้นฐาน คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูปแท็บข้อความ Outlook

 2. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลำดับเลข จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. บนในแถบเครื่องมือขนาดเล็กคลิกลูกศรอยู่ถัดจากแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข แล้ว คลิ กแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้คลิกแท็บ ลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์ คลิกสัญลักษณ์ รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข คลิกลำดับเลข รายการย่อ/ขยาย

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูปแท็บหน้าแรกของ Word

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลำดับเลข จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เพิ่มลักษณะด่วนลงในรูปร่างใน Office 2007

หมายเหตุ: สไตล์ด่วนจะพร้อมใช้งานเฉพาะในโปรแกรมเหล่านี้การวางจำหน่าย Office 2007: Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

ลักษณะด่วนคือการ รวมของตัวเลือกจัดรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงในรูปขนาดย่อในแกลเลอรีสไตล์ด่วนในกลุ่มสไตล์รูปร่าง เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถดูได้ว่าสไตล์รูปร่าง (หรือสไตล์ด่วน) มีผลต่อรูปร่างของคุณ

 1. คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการนำใหม่ หรือแตกต่างกันอย่างรวดเร็วสไตล์ไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

คุณยังสามารถเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์รูปร่างของคุณ

 1. คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการนำใหม่ หรือแตกต่างกันอย่างรวดเร็วสไตล์ไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

คุณยังสามารถเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์รูปร่างของคุณ

 1. คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการนำใหม่ หรือแตกต่างกันอย่างรวดเร็วสไตล์ไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

คุณยังสามารถเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์รูปร่างของคุณ

เปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างใน Office 2007

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรูปร่างที่แตกต่างกัน

  เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง กด CTRL ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกแก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกที่รูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

เมื่อต้องการเปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่าง ลบรูปร่าง จาก นั้นเพิ่มรูปใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง กด CTRL ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรูปร่างที่แตกต่างกัน

  เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง กด CTRL ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกแก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกที่รูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 1. คลิกรูปร่างอัตโนมัติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่างอัตโนมัติหลาย กด CTRL ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอัตโนมัติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปร่างอัตโนมัติ ชี้ไปที่ประเภท นั้นแล้ว คลิกที่รูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่าง ลบรูปร่าง ทางแล้ว เพิ่มใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง กด CTRL ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

แทรก SVG รูปและไอคอนใน Office 2016

สร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบสามมิติ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×