การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างลงในเอกสาร ระบบ Microsoft Office 2007 ของคุณ หรือรวมหลายรูปร่างเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปวาดหรือรูปร่างที่ซับซ้อนมากขึ้น รูปร่างที่พร้อมใช้งานคือ เส้น รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน ลูกศร รูปร่างสมการ รูปร่างแผนผังลำดับงาน ดาว แบนเนอร์ และคำบรรยายภาพ

หลังจากที่คุณเพิ่มอย่างน้อยหนึ่งรูปร่าง คุณสามารถเพิ่มข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ลำดับเลข และลักษณะด่วนลงในรูปร่างได้

บทความนี้จะเกี่ยวกับรูปร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ดูที่การเพิ่มรูปร่างเป็นกราฟิก SmartArt สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกสัญลักษณ์ ดูแทรก ASCII หรือ Unicode ละตินสัญลักษณ์ และอักขระ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แผนภูมิหรือ SmartArt ในเอกสารของคุณ ดูเมื่อฉันควรใช้กราฟิก SmartArt และเมื่อฉันควรใช้แผนภูมิได้อย่างไร

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่มรูปร่างลงในเอกสารของคุณ

เพิ่มหลายรูปร่างลงในเอกสารของคุณ

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

เพิ่มรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขลงในรูปร่าง

เพิ่มลักษณะด่วนลงในรูปร่าง

เปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่าง

ลบรูปร่างจากเอกสารของคุณ

เพิ่มหนึ่งรูปร่างลงในเอกสารของคุณ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บแทรกของ Excel

 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่วาดรูป

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

 3. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บหน้าแรกของ PowerPoint

 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มกำหนดไว้ล่วงหน้ารูปร่างอัตโนมัติ เช่นดาวหรือข้าวหลามตัด คลิกรูปร่างอัตโนมัติ รูปปุ่ม ชี้ไปที่ประเภท นั้นแล้ว คลิกรูปร่างคุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส คลิกวงรี รูปปุ่ม หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม

 2. ลากจนกว่ารูปร่างเป็นขนาดที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

  เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างที่มีขนาดกำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

Word

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่วาดรูป

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

 3. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหลายรูปร่างลงในเอกสารของคุณ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงของรูปร่างและขนาดของข้อความภายในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ คุณสามารถลองเสมอเพิ่มรูปร่างเป็นกราฟิก SmartArtหรือแทนรูปร่างถ้าไม่มีเค้าโครงเหมือนกับที่เหมาะกับคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บแทรกของ Excel

 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

 3. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่าง ทำการกระทำนี้ซ้ำในแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 4. หลังจากคุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

Outlook

แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในกราฟิก SmartArt จัดเรียงของรูปร่างและขนาดของข้อความภายในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ คุณสามารถเสมอเพิ่มรูปร่างเป็นกราฟิก SmartArtหรือแทนรูปร่างถ้าไม่มีเค้าโครงเหมือนกับที่เหมาะกับคุณ

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่วาดรูป

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

 3. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

 4. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่าง ทำการกระทำนี้ซ้ำในแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 5. หลังจากคุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในกราฟิก SmartArt จัดเรียงของรูปร่างและขนาดของข้อความภายในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ คุณสามารถลองเสมอเพิ่มรูปร่างเป็นกราฟิก SmartArtหรือแทนรูปร่างถ้าไม่มีเค้าโครงเหมือนกับที่เหมาะกับคุณ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บหน้าแรกของ PowerPoint

 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

 3. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่าง ทำการกระทำนี้ซ้ำในแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 4. หลังจากคุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกรูปร่างอัตโนมัติ รูปปุ่ม

 2. ชี้ไปที่ประเภท ชี้ไปที่เส้นไข่ปลา แล้วลากเพื่อทำให้เมนูลอย

 3. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการแทรก จากนั้นลากจนกว่ารูปร่างจะเป็นตามขนาดที่คุณต้องการ ให้ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. หลังจากคุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

Word

แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงของรูปร่างและขนาดของข้อความภายในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ คุณสามารถลองเสมอเพิ่มรูปร่างเป็นกราฟิก SmartArtหรือแทนรูปร่างถ้าไม่มีเค้าโครงเหมือนกับที่เหมาะกับคุณ

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่วาดรูป

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

 3. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

 4. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่าง ทำการกระทำนี้ซ้ำในแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 5. หลังจากคุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความลงไป และพิมพ์ข้อความของคุณ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง คลิกที่นั่น นั้นแล้ว ลากจับสำหรับปรับขนาด

 • ข้อความที่คุณต้องการเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ซึ่งถ้าคุณหมุนหรือพลิก ข้อความจะหมุนหรือพลิกด้วย

ด้านบนของหน้า

Outlook

 • คลิกขวารูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความถึง คลิกเพิ่มข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง คลิกโปรแกรม แล้ว ลากจับสำหรับปรับขนาด

 • ข้อความที่คุณต้องการเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ซึ่งถ้าคุณหมุนหรือพลิก ข้อความจะหมุนหรือพลิกด้วย

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความลงไป และพิมพ์ข้อความของคุณ

 • การปรับขนาดรูปร่าง คลินั้น แล้ว ลากจับสำหรับปรับขนาด

 • ข้อความที่คุณต้องการเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ซึ่งถ้าคุณหมุนหรือพลิก ข้อความจะหมุนหรือพลิกด้วย

ด้านบนของหน้า

Publisher

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความลงไป และพิมพ์ข้อความของคุณ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง คลิกที่นั่น นั้นแล้ว ลากจับสำหรับปรับขนาด

 • ข้อความที่คุณต้องการเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ซึ่งถ้าคุณหมุนหรือพลิก ข้อความจะหมุนหรือพลิกด้วย

ด้านบนของหน้า

Word

 • คลิกขวารูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อความถึง คลิกเพิ่มข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง คลิกที่นั่น นั้นแล้ว ลากจับสำหรับปรับขนาด

 • ข้อความที่คุณต้องการเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ซึ่งถ้าคุณหมุนหรือพลิก ข้อความจะหมุนหรือพลิกด้วย

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขลงในรูปร่าง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. บนตัวเครื่องมือขนาดเล็กคลิกลูกศรอยู่ถัดจากแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข แล้ว คลิ กแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้คลิกแท็บ ลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มข้อ ความพื้นฐาน คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูปแท็บข้อความ Outlook

 2. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกลูกศรถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้คลิกลูกศรถัดจาก ลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. บนในแถบเครื่องมือขนาดเล็กคลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลข แล้ว คลิ กสัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้คลิกแท็บ ลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์ คลิกสัญลักษณ์ รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข คลิกลำดับเลข รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

Word

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป:

   รูปแท็บหน้าแรกของ Word

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกลูกศรถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้คลิกลูกศรถัดจาก ลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลักษณะด่วนลงในรูปร่าง

สิ่งสำคัญ: ลักษณะด่วนมีเฉพาะในโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

ลักษณะด่วนคือการรวมตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ต่างกันและแสดงเป็นรูปขนาดย่อในแกลเลอรีลักษณะด่วนในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถเห็นวิธีที่ ลักษณะรูปร่าง (หรือลักษณะด่วน) มีผลต่อรูปร่างของคุณได้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการใช้ลักษณะด่วนใหม่หรือลักษณะด่วนอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลักษณะด่วนที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

คุณยังสามารถเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ของรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการใช้ลักษณะด่วนใหม่หรือลักษณะด่วนอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลักษณะด่วนที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

คุณยังสามารถเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์รูปร่างของคุณ

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการใช้ลักษณะด่วนใหม่หรือลักษณะด่วนอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลักษณะด่วนที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

คุณยังสามารถเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ของรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนไปเป็นรูปร่างอื่น

  เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกแก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกที่รูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

Outlook

เมื่อต้องการเปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างลบรูปร่างจากนั้นเพิ่มรูปใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนไปเป็นรูปร่างอื่น

  เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกแก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกที่รูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. คลิกรูปร่างอัตโนมัติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่างอัตโนมัติหลาย กด CTRL ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอัตโนมัติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปร่างอัตโนมัติ ชี้ไปที่ประเภท นั้นแล้ว คลิกที่รูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

Word

เมื่อต้องการเปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างลบรูปร่างจากนั้นเพิ่มรูปใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

ลบรูปร่างออกจากเอกสารของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับโปรแกรมทั้งหมดที่แสดงรายการใน นำไปใช้กับ ที่ด้านบนของบทความนี้

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

  เมื่อต้องการลบหลายรูปร่าง กด CTRL ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้ว กด DELETE

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรูปร่างเมื่อต้องการลบ ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×