การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ค้นหา หรือล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อช่วยให้คุณสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจหาปัญหาที่สำคัญ และระบุรูปแบบและแนวโน้มที่มองเห็นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมด โดยใช้ระดับสีแบบสองสี

จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมด โดยใช้ระดับสีแบบสามสี

จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมด โดยใช้แถบข้อมูล

จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมด โดยใช้ชุดไอคอน

จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าข้อความ ตัวเลข หรือวันหรือเวลา

จัดรูปแบบเฉพาะอันดับแรกหรืออันดับค่า

จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่สูงกว่า หรือต่ำ กว่าค่าเฉลี่ย

จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

ใช้สูตรเพื่อกำหนดเซลล์ที่จะจัดรูปแบบ

ค้นหาเซลล์ที่มีรูปแบบตามเงื่อนไข

รูปแบบตามเงื่อนไขล้าง

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้คุณตอบคำถามที่เจาะจงที่เกี่ยวกับข้อมูลได้ คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกับช่วงของเซลล์ ตาราง Microsoft Excel หรือรายงาน PivotTable มีความแตกต่างที่สำคัญหลายอย่างที่ควรทำความเข้าใจเมื่อคุณใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงาน PivotTable

ประโยชน์ของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เมื่อคุณวิเคราะห์ข้อมูล บ่อยครั้งที่คุณอาจตั้งคำถามกับตัวคุณเอง เช่น

 • ข้อยกเว้นในสรุปกำไรในช่วงห้าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ใด

 • แนวโน้มจากการสำรวจความคิดเห็นทางการตลาดในช่วงสองปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

 • ในเดือนนี้ ใครบ้างที่มียอดขายเกิน 50,000 ดอลลาร์

 • การแจกแจงอายุโดยรวมของพนักงานเป็นอย่างไร

 • ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ทำรายได้เพิ่มขึ้น 10% ในแต่ละปี

 • นักศึกษาคนใดที่มีผลการเรียนสูงสุดและต่ำสุดในชั้นเรียนของนักศึกษาเข้าใหม่

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้ตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายโดยการเน้นสีเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่น่าสนใจ เน้นค่าที่ไม่ปกติ และทำให้ข้อมูลมองเห็นได้โดยการใช้แถบข้อมูล ระดับสี และชุดไอคอน การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของช่วงของเซลล์ตามเงื่อนไข (หรือเกณฑ์) ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ช่วงของเซลล์จะถูกจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนั้น ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ช่วงของเซลล์จะไม่ถูกจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนั้น

คุณสามารถเรียงลำดับและกรองข้อมูลตามรูปแบบ ซึ่งรวมถึงสีของเซลล์และสีแบบอักษร ไม่ว่าคุณจะจัดรูปแบบเซลล์ด้วยตนเองหรือแบบมีเงื่อนไขก็ตาม

ข้อมูลที่เรียงลำดับและกรองตามสีพร้อมคำอธิบาย

หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณสามารถอ้างอิงเฉพาะเซลล์อื่นบนแผ่นงานเดียวกันเท่านั้น ในบางกรณี สามารถอ้างอิงเซลล์บนแผ่นงานในสมุดงานเดียวกันที่กำลังเปิดอยู่ได้ คุณไม่สามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกับการอ้างอิงภายนอกกับสมุดงานอื่น

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับรายงาน PivotTable

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงาน PivotTable จะแตกต่างจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในช่วงของเซลล์หรือตาราง Excel หลายประการดังต่อไปนี้

 • ถ้าคุณเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน PivotTable ด้วยการกรอง ซ่อนระดับ ยุบและขยายระดับ หรือย้ายเขตข้อมูล การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตราบที่เขตข้อมูลในข้อมูลที่ขีดเส้นใต้ยังไม่ได้ถูกลบ

 • ขอบเขตของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า จะขึ้นอยู่กับลำดับชั้นข้อมูลและกำหนดโดยรายการลูกที่มองเห็นได้ทั้งหมด (ระดับที่อยู่ต่ำกว่าถัดไปในลำดับชั้น) ของรายการแม่ (ระดับที่อยู่สูงกว่าถัดไปในลำดับชั้น) ในแถวของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ หรือคอลัมน์ของแถวอย่างน้อยหนึ่งแถว

  หมายเหตุ: ในลำดับชั้นข้อมูล รายการลูกจะไม่สืบทอดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากรายการแม่ และรายการแม่ก็จะไม่สืบทอดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากรายการลูก

 • มีวิธีการกำหนดขอบเขตการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าสามวิธีได้แก่ การกำหนดขอบเขตตามการเลือก การกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน และการกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลค่า

วิธีเริ่มต้นในการกำหนดขอบเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าคือตามการเลือก คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันหรือเขตข้อมูลค่าโดยการใช้ปุ่มตัวเลือก นำกฎการจัดรูปแบบไปใช้กับ กล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ หรือกล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ วิธีการกำหนดขอบเขตทั้งสามวิธี (แท็บ หน้าแรก, กลุ่ม ลักษณะ, คำสั่ง การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข) ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ตามความต้องการของคุณ

การกำหนดขอบเขตโดยการเลือก    ใช้วิธีนี้ถ้าคุณต้องการเลือกรายการต่อไปนี้

 • ชุดเขตข้อมูลที่อยู่ติดกันในพื้นที่ค่า เช่น ผลรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของภูมิภาคหนึ่ง

 • ชุดเขตข้อมูลที่ไม่อยู่ติดกันในพื้นที่ค่า เช่น ผลรวมผลิตภัณฑ์ของภูมิภาคต่างๆ ในแต่ละระดับของลำดับชั้นข้อมูล

การกำหนดขอบเขตด้วยเขตข้อมูลค่า    ใช้วิธีนี้ถ้าคุณต้องการที่จะ

 • หลีกเลี่ยงการเลือกข้อมูลหลายข้อมูลที่ไม่อยู่ติดกัน

 • จัดรูปแบบชุดเขตข้อมูลตามเงื่อนไขในพื้นที่ค่าสำหรับทุกระดับในลำดับชั้นข้อมูล

 • รวมผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด

การกำหนดขอบเขตด้วยเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน    ใช้วิธีนี้ถ้าคุณต้องการที่จะ

 • หลีกเลี่ยงการเลือกข้อมูลหลายข้อมูลที่ไม่อยู่ติดกัน

 • จัดรูปแบบชุดเขตข้อมูลตามเงื่อนไขในพื้นที่ค่าสำหรับระดับเดียวในลำดับชั้นข้อมูล

 • ไม่รวมผลรวมย่อย

เมื่อคุณจัดรูปแบบเขตข้อมูลตามเงื่อนไขในพื้นที่ ค่า สำหรับค่าสูงสุด ต่ำสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ย หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย กฎนั้นขึ้นอยู่กับค่าที่มองเห็นได้ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน แทนที่จะทำโดยใช้ค่าที่มองเห็นได้ทั้งหมด คุณสามารถเลือกนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับแต่ละการรวมกันของ

 • คอลัมน์และเขตข้อมูลแถวพาเรนต์

 • แถวและเขตข้อมูลคอลัมน์พาเรนต์

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขข้ามแผ่นงาน

คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกับเซลล์ที่ถูกอ้างอิงในแผ่นงานอื่นที่อยู่ในสมุดงานเดียวกัน ความสามารถนี้ไม่พร้อมใช้งานระหว่างสมุดงาน

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดโดยใช้ระดับสีแบบสองสี

ระดับสีคือแนวทางที่มองเห็นได้ที่ช่วยให้คุณเข้าใจการแจกแจงข้อมูลและชุดรูปแบบข้อมูล ระดับสีแบบสองสีช่วยให้คุณเปรียบเทียบช่วงของเซลล์โดยการใช้ลำดับของสีสองสี เฉดของสีแสดงค่าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น ในระดับสีเขียวและสีแดง คุณสามารถระบุได้ว่าเซลล์ที่มีค่าสูงกว่าจะมีสีเขียวมากกว่าและเซลล์ที่มีค่าต่ำกว่าจะมีสีแดงมากกว่า

ถ้าเซลล์อย่าง น้อยหนึ่งเซลล์ในช่วงประกอบด้วยสูตรที่ส่งกลับข้อผิดพลาด การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่นำไปใช้กับช่วงทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่า การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะนำไปใช้กับช่วงทั้งหมด ใช้ฟังก์ชันISหรือIFERRORการเพื่อส่งกลับค่าอื่นที่ไม่ใช่ค่าความผิดพลาด

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก ระดับสี

  กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกระดับสีแบบสองสี

  โฮเวอร์เหนือไอคอนระดับสีเพื่อดูว่าไอคอนใดเป็นระดับสีแบบสองสี สีบนสุดแสดงค่าที่สูงกว่าและสีล่างสุดแสดงค่าที่ต่ำกว่า

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่ม ตัวเลือกการจัดรูปแบบ ที่ปรากฏอยู่ถัดจากเขตข้อมูล PivotTable ที่มีการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ

  กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก สร้างกฎ

   กล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าเลือกแผ่นงาน ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

   3. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะถูกแสดง

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ตามรายการต่อไปนี้

  • การเลือก ให้คลิก เซลล์ที่เลือก

  • เซลล์ทั้งหมดสำหรับป้ายชื่อค่า ให้คลิก เซลล์ทั้งหมดที่แสดงค่า <ป้ายชื่อค่า>

  • เซลล์ทั้งหมดสำหรับป้ายชื่อค่า ซึ่งไม่รวมผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด ให้คลิก เซลล์ทั้งหมดที่แสดงค่า <ป้ายชื่อค่า> สำหรับ <ป้ายชื่อแถว>

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดโดยยึดตามค่าในเซลล์ (ค่าเริ่มต้น)

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ ลักษณะการจัดรูปแบบ ให้เลือก ระดับสีแบบ 2 สี

 7. เมื่อต้องการเลือกชนิดในกล่อง ชนิด สำหรับ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • จัดรูปแบบค่าต่ำสุด และสูงสุด     เลือกค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด

   ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้ป้อน ค่า ที่เป็น ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด

  • จัดรูปแบบค่าตัวเลข วัน หรือเวลา     เลือกหมายเลข แล้ว ใส่ค่าน้อยที่สุด และค่ามากที่สุด

  • รูปแบบเปอร์เซ็นต์     เลือกเปอร์เซ็นต์ แล้ว ใส่ค่าน้อยที่สุด และค่ามากที่สุด

   ค่าที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100 อย่าใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์

   ใช้เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณต้องการทำให้เห็นค่าทั้งหมดตามสัดส่วนเนื่องจากการแจกแจงค่าเป็นแบบตามสัดส่วน

  • รูปแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์     เลือกเปอร์เซ็นต์ไทล์ จากนั้น ใส่ค่าน้อยที่สุด และค่ามากที่สุด

   ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100

   ใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์เมื่อคุณต้องการดูกลุ่มของค่าสูง (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ 20 อันดับแรก) ในสัดส่วนระดับสีหนึ่งสัดส่วน และค่าต่ำ (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ 20 อันดับท้าย) ในสัดส่วนระดับสีสัดส่วนอื่น เนื่องจากระดับสีนี้จะแทนค่าที่โดดออกมามากซึ่งอาจทำให้การดูข้อมูลของคุณบิดเบือนไป

  • รูปแบบผลลัพธ์จากสูตร     เลือกสูตร แล้ว ใส่ค่าสำหรับค่าน้อยที่สุด และค่าสูงสุด

   สูตรต้องส่งกลับค่าตัวเลข วันที่ หรือเวลา เริ่มสูตรด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) สูตรที่ไม่ถูกต้องจะนำการจัดรูปแบบไปใช้ไม่ได้ คุณควรทดสอบสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรจะไม่ส่งกลับค่าความผิดพลาด

   หมายเหตุ   

   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าของ ค่าน้อยที่สุด นั้นน้อยกว่าค่าของ ค่ามากที่สุด

   • คุณสามารถเลือก ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด ชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกตัวเลขเป็น ค่าน้อยที่สุด เลือกเปอร์เซ็นต์เป็น ค่ามากที่สุด

 8. เมื่อต้องการเลือกระดับสี ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด ให้คลิก สี สำหรับแต่ละค่า แล้วเลือกสี

  ถ้าคุณต้องการเลือกสีเพิ่มเติม หรือสร้างสีแบบกำหนดเอง ให้คลิก สีเพิ่มเติม ระดับสีที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในกล่อง แสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดโดยใช้ระดับสีแบบสามสี

ระดับสีคือแนวทางที่มองเห็นได้ที่ช่วยให้คุณเข้าใจการแจกแจงข้อมูลและชุดรูปแบบข้อมูล ระดับสีแบบสามสีช่วยให้คุณเปรียบเทียบช่วงของเซลล์โดยการใช้ลำดับของสีสามสี เฉดของสีแสดงค่าที่สูงกว่า ค่ากลางหรือค่าต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น ในระดับสีเขียว สีเหลืองและสีแดง คุณสามารถระบุได้ว่าเซลล์ที่มีค่าสูงกว่าจะมีสีเขียว เซลล์ที่มีค่ากลางจะมีสีเหลือง และเซลล์ที่มีค่าต่ำกว่าจะมีสีแดง

ถ้าเซลล์อย่าง น้อยหนึ่งเซลล์ในช่วงประกอบด้วยสูตรที่ส่งกลับข้อผิดพลาด การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่นำไปใช้กับช่วงทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่า การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะนำไปใช้กับช่วงทั้งหมด ใช้ฟังก์ชันISหรือIFERRORการเพื่อส่งกลับค่าที่คุณระบุ (เช่น 0 หรือ"n/a") แทนที่เป็นค่าความผิดพลาด

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก ระดับสี

  กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกระดับสีแบบสามสี สีบนสุดแสดงค่าที่สูงกว่า สีกลางแสดงค่ากลาง และสีล่างสุดแสดงค่าที่ต่ำกว่า

  โฮเวอร์เหนือไอคอนระดับสีเพื่อดูว่าไอคอนใดเป็นระดับสีแบบสามสี

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่าของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่ม ตัวเลือกการจัดรูปแบบ ที่ปรากฏอยู่ถัดจากเขตข้อมูล PivotTable ที่มีการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ

  กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก สร้างกฎ

   กล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าเลือกแผ่นงาน ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

   3. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะถูกแสดง

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ตามรายการต่อไปนี้

  • การเลือก ให้คลิก เซลล์เหล่านี้เท่านั้น

  • เขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมดที่มีเขตข้อมูลเดียวกัน

  • เขตข้อมูลค่า ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมด

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดโดยยึดตามค่าในเซลล์

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ ลักษณะการจัดรูปแบบ ให้เลือก ระดับสีแบบ 3 สี

 7. เลือกชนิดสำหรับ ค่าน้อยที่สุด,ค่ากลาง และ ค่ามากที่สุด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • จัดรูปแบบค่าต่ำสุด และสูงสุด    เลือกตัวกลาง

   ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้ป้อน ค่า ที่เป็น ค่าต่ำสุด และ ค่าสูงสุด

  • จัดรูปแบบค่าตัวเลข วัน หรือเวลา    เลือกหมายเลข แล้ว ใส่ค่าสำหรับค่าน้อยที่สุดกลาง และสูงสุด

  • รูปแบบเปอร์เซ็นต์    เลือกเปอร์เซ็นต์ แล้ว ใส่ค่าสำหรับค่าน้อยที่สุดกลาง และสูงสุด

   ค่าที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100 อย่าใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%)

   ใช้เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณต้องการทำให้เห็นค่าทั้งหมดตามสัดส่วนเนื่องจากการใช้เปอร์เซ็นต์จะทำให้แน่ใจได้ว่าการแจกแจงค่านั้นเป็นแบบตามสัดส่วน

  • รูปแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์    เลือกเปอร์เซ็นต์ไทล์ แล้ว ใส่ค่าสำหรับค่าน้อยที่สุดกลาง และสูงสุด

   ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100

   ใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์เมื่อคุณต้องการดูกลุ่มของค่าสูง (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ 20 อันดับแรก) ในสัดส่วนระดับสีหนึ่งสัดส่วน และค่าต่ำ (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ 20 อันดับท้าย) ในสัดส่วนระดับสีสัดส่วนอื่น เนื่องจากระดับสีนี้จะแทนค่าที่โดดออกมามากซึ่งอาจทำให้การดูข้อมูลของคุณบิดเบือนไป

  • รูปแบบผลลัพธ์จากสูตร    เลือกสูตร แล้ว ใส่ค่าสำหรับค่าน้อยที่สุดกลาง และสูงสุด

   สูตรต้องส่งกลับค่าตัวเลข วันที่ หรือเวลา เริ่มสูตรด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) สูตรที่ไม่ถูกต้องจะนำการจัดรูปแบบไปใช้ไม่ได้ คุณควรทดสอบสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรจะไม่ส่งกลับค่าความผิดพลาด

   หมายเหตุ   

   • คุณสามารถตั้งค่าน้อยที่สุด ค่ากลาง และค่ามากที่สุดสำหรับช่วงของเซลล์ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใน ค่าน้อยที่สุด นั้นน้อยกว่าค่าใน ค่ากลาง และค่าในค่ากลางนั้นน้อยกว่าค่าใน ค่ามากที่สุด

   • คุณสามารถเลือก ค่าน้อยที่สุดค่ากลาง และ ค่ามากที่สุด ชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกตัวเลขเป็น ค่าน้อยที่สุด เปอร์เซ็นต์ไทล์เป็น ค่ากลาง และเปอร์เซ็นต์เป็น ค่ามากที่สุด

   • ในหลายกรณี ค่ากลาง เริ่มต้น คือ 50 เปอร์เซ็นต์จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด แต่คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะได้

 8. เมื่อต้องการเลือกระดับสี ค่าน้อยที่สุด, ค่ากลาง และ ค่ามากที่สุด ให้คลิก สี สำหรับแต่ละค่า แล้วเลือกสี

  ถ้าคุณต้องการเลือกสีเพิ่มเติม หรือสร้างสีแบบกำหนดเอง ให้คลิก สีเพิ่มเติม

  ระดับสีที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในกล่อง แสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดโดยใช้แถบข้อมูล

แถบข้อมูลช่วยให้คุณเห็นค่าของเซลล์ที่สัมพันธ์กับเซลล์อื่น ความยาวของแถบข้อมูลแสดงค่าในเซลล์ แถบที่ยาวกว่าแสดงค่าที่สูงกว่าและแถบที่สั้นกว่าแสดงค่าที่ต่ำกว่า แถบข้อมูลมีประโยชน์ในการหาตัวเลขที่สูงกว่าและต่ำกว่า โดยเฉพาะกับข้อมูลจำนวนมาก เช่นของเล่นที่ขายดีที่สุดและขายได้น้อยที่สุดในรายงานยอดขายในวันหยุด

เคล็ดลับ: ถ้าเซลล์อย่าง น้อยหนึ่งเซลล์ในช่วงประกอบด้วยสูตรที่ส่งกลับข้อผิดพลาด การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่นำไปใช้กับช่วงทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่า การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะนำไปใช้กับช่วงทั้งหมด ใช้ฟังก์ชันISหรือIFERRORการเพื่อส่งกลับค่า (เช่น 0 หรือ"n/a") แทนที่เป็นค่าความผิดพลาด

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จากนั้นคลิกที่ แถบข้อมูล แล้วเลือกไอคอนแถบข้อมูล

  กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่มตัวเลือก ใช้กฎการจัดรูปแบบกับ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ

  กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก สร้างกฎ

   กล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าเลือกแผ่นงาน ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

   3. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะถูกแสดง

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ตามรายการต่อไปนี้

  • การเลือก ให้คลิก เซลล์เหล่านี้เท่านั้น

  • เขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมดที่มีเขตข้อมูลเดียวกัน

  • เขตข้อมูลค่า ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมด

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดโดยยึดตามค่าในเซลล์

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ จัดรูปแบบลักษณะ ให้เลือก แถบข้อมูล

 7. เลือก ชนิดค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • จัดรูปแบบค่าต่ำสุด และสูงสุด    เลือกค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด

   ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้ป้อนค่าสำหรับ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด

  • จัดรูปแบบค่าตัวเลข วัน หรือเวลา    เลือกหมายเลข แล้ว ใส่ค่าน้อยที่สุด และค่ามากที่สุด

  • รูปแบบเปอร์เซ็นต์    เลือกเปอร์เซ็นต์ แล้ว ใส่ค่าสำหรับค่าน้อยที่สุด และค่าสูงสุด

   ค่าที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100 อย่าใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%)

   ใช้เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณต้องการทำให้เห็นค่าทั้งหมดตามสัดส่วนเนื่องจากการใช้เปอร์เซ็นต์จะทำให้แน่ใจได้ว่าการแจกแจงค่านั้นเป็นแบบตามสัดส่วน

  • จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์    เลือก เปอร์เซ็นต์ไทล์ แล้วใส่ค่าสำหรับ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด

   ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100

   ใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์เมื่อคุณต้องการดูกลุ่มของค่าสูง (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ 20อันดับแรก) ในสัดส่วนแถบข้อมูลสัดส่วนหนึ่ง และค่าต่ำ (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ 20อันดับท้าย) ในสัดส่วนแถบข้อมูลอีกสัดส่วนหนึ่ง เพราะว่าค่าเหล่านี้จะแทนค่าที่โดดออกมามากซึ่งอาจทำให้การดูข้อมูลของคุณบิดเบือนไป

  • จัดรูปแบบผลลัพธ์จากสูตร    เลือก สูตร แล้วใส่ค่าสำหรับ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด

   สูตรต้องส่งกลับค่าตัวเลข วันที่ หรือเวลา เริ่มสูตรด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) สูตรที่ไม่ถูกต้องจะนำการจัดรูปแบบไปใช้ไม่ได้ คุณควรทดสอบสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรจะไม่ส่งกลับค่าความผิดพลาด

   หมายเหตุ   

   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าน้อยที่สุด นั้นน้อยกว่า ค่ามากที่สุด

   • คุณสามารถเลือก ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด ชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกตัวเลขเป็น ค่าน้อยที่สุด เปอร์เซ็นต์เป็น ค่ามากที่สุด

 8. เมื่อต้องการเลือกระดับสี ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด ให้คลิก สีแถบ

  ถ้าคุณต้องการเลือกสีเพิ่มเติม หรือสร้างสีแบบกำหนดเอง ให้คลิก สีเพิ่มเติม สีแถบที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในกล่อง แสดงตัวอย่าง

 9. เมื่อต้องการแสดงเฉพาะแถบข้อมูลโดยไม่แสดงค่าในเซลล์ ให้เลือก แสดงแถบเท่านั้น

 10. เมื่อต้องการนำเส้นขอบทึบไปใช้กับแถบข้อมูล ให้เลือก เส้นขอบทึบ ในกล่องรายการ เส้นขอบ และเลือกสีของเส้นขอบ

 11. เมื่อต้องการเลือกระหว่างแถบทึบและแถบไล่ระดับสี ให้เลือก สีเติมแบบทึบ หรือ สีเติมไล่ระดับ ในกล่องรายการ การเติม

 12. เมื่อต้องการจัดรูปแบบแท่งค่าลบ ให้คลิก ค่าลบและแกน จากนั้นในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าค่าลบและแกน เลือกตัวเลือกสำหรับการเติมแท่งค่าลบและสีเส้นขอบ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าตำแหน่งและสีสำหรับแกนได้ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

 13. คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางแถบโดยการเลือกการตั้งค่าในกล่องรายการ ทิศทางของแถบ ซึ่งจะถูกตั้งค่าตาม บริบท โดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเลือกระหว่างทิศทางจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเสนอข้อมูลอย่างไร

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดโดยใช้ชุดไอคอน

ใช้ชุดไอคอนเพื่ออธิบายและจัดประเภทข้อมูลออกเป็นสามถึงห้าประเภทซึ่งแบ่งโดยค่าที่ใช้เป็นตัวเทียบ ไอคอนแต่ละตัวจะแสดงช่วงของค่า ตัวอย่างเช่น ในชุดไอคอนสามลูกศร ลูกศรที่ชี้ขึ้นสีเขียวแสดงค่าที่สูงกว่า ลูกศรที่ชี้ไปในแนวนอนสีเหลืองแสดงค่ากลาง และลูกศรที่ชี้ลงสีแดงแสดงค่าที่ต่ำกว่า

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงไอคอนเฉพาะเซลล์ที่ตรงตามเงื่อนไข เช่น แสดงไอคอนเตือนสำหรับเซลล์ที่ต่ำกว่าค่าวิกฤตและไม่แสดงไอคอนสำหรับเซลล์ที่เกินค่าวิกฤต เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ซ่อนไอคอนโดยการเลือก ไม่มีไอคอนของเซลล์ จากรายการแบบหล่นลงของไอคอนถัดจากไอคอนเมื่อคุณกำลังตั้งค่าเงื่อนไข นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างชุดไอคอนแบบผสมของคุณเอง เช่น "สัญลักษณ์" เครื่องหมายถูกสีเขียว "สัญญาณจราจร" สีเหลือง และ "ธง" สีแดง

ปัญหา: การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไม่ปรากฏขึ้นสำหรับเซลล์ใด ๆ ในช่วง   

ถ้าเซลล์อย่าง น้อยหนึ่งเซลล์ในช่วงประกอบด้วยสูตรที่ส่งกลับข้อผิดพลาด การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่นำไปใช้กับช่วงทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่า การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะนำไปใช้กับช่วงทั้งหมด ใช้ฟังก์ชันISหรือIFERRORการเพื่อส่งกลับค่า (เช่น 0 หรือ"n/a") แทนค่าความผิดพลาด

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คลิก ชุดไอคอน แล้วเลือกชุดไอคอน

  กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่มตัวเลือก ใช้กฎการจัดรูปแบบกับ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ

  กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก สร้างกฎ

   กล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าเลือกแผ่นงาน ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

   3. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะถูกแสดง

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ตามรายการต่อไปนี้

  • การเลือก ให้คลิก เซลล์เหล่านี้เท่านั้น

  • เขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมดที่มีเขตข้อมูลเดียวกัน

  • เขตข้อมูลค่า ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมด

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดโดยยึดตามค่าในเซลล์

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ ลักษณะการจัดรูปแบบ ให้เลือก ชุดไอคอน

  1. เลือกชุดไอคอน ค่าเริ่มต้นคือ 3 สัญญาณจราจร (ไม่มีขอบ) จำนวนไอคอนและตัวดำเนินการเปรียบเทียบและค่าที่ใช้เป็นตัวเทียบเริ่มต้นสำหรับไอคอนแต่ละตัวสามารถแตกต่างกันได้ในแต่ละชุดไอคอน

  2. คุณสามารถปรับตัวดำเนินการเปรียบเทียบและค่าที่ใช้เป็นตัวเทียบได้ถ้าคุณต้องการ ช่วงเริ่มต้นของค่าสำหรับแต่ละไอคอนจะขนาดเท่ากัน แต่คุณสามารถปรับให้พอดีกับความต้องการเฉพาะของคุณเองได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าที่ใช้เป็นตัวเทียบนั้นเป็นไปตามลำดับทางตรรกะคือสูงที่สุดไปต่ำที่สุดจากบนสุดไปล่างสุด

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • จัดรูปแบบค่าตัวเลข วัน หรือเวลา    เลือกหมายเลข

   • รูปแบบเปอร์เซ็นต์    เลือกเปอร์เซ็นต์

    ค่าที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100 อย่าใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%)

    ใช้เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณต้องการทำให้เห็นค่าทั้งหมดตามสัดส่วนเนื่องจากการใช้เปอร์เซ็นต์จะทำให้แน่ใจได้ว่าการแจกแจงค่านั้นเป็นแบบตามสัดส่วน

   • รูปแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์    เลือกเปอร์เซ็นต์ไทล์

    ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100

    ใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์เมื่อคุณต้องการดูกลุ่มของค่าที่สูง (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 20 อันดับแรก) โดยใช้ไอคอนเฉพาะ และค่าที่ต่ำ (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 20 อันดับท้าย) โดยใช้ไอคอนอื่น เนื่องจากค่าเหล่านี้จะแทนค่าที่โดดออกมามากซึ่งอาจทำให้การดูข้อมูลของคุณบิดเบือนไป

   • รูปแบบผลลัพธ์จากสูตร    เลือกสูตร แล้ว ใส่สูตรลงในกล่องค่า แต่ละรายการ

    สูตรต้องส่งกลับค่าตัวเลข วัน หรือเวลา เริ่มสูตร ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) สูตรที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกนำไปใช้การจัดรูปแบบ ควรทดลองสูตรเพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่ส่งกลับค่าความผิดพลาดได้

  4. เมื่อต้องการให้ไอคอนแรกแสดงถึงค่าที่ต่ำกว่า และไอคอนสุดท้ายแสดงถึงค่าที่สูงกว่า ให้เลือก กลับลำดับไอคอน

  5. เมื่อต้องการแสดงเฉพาะไอคอนโดยไม่แสดงค่าในเซลล์ ให้เลือก แสดงไอคอนเท่านั้น

   หมายเหตุ: 

   1. คุณสามารถปรับความกว้างคอลัมน์ให้พอดีกับไอคอนได้

   2. ไอคอนมีสามขนาด ขนาดของไอคอนที่แสดงจะขึ้นอยู่กับขนาดแบบอักษรที่ใช้ในเซลล์

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มีค่าข้อความ ตัวเลข หรือ วันที่หรือเวลา

เมื่อต้องการหาเซลล์ที่เจาะจงภายในช่วงของเซลล์ได้ง่ายดายมากขึ้น คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์เหล่านั้นโดยยึดตามตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น ในแผ่นงานสินค้าคงคลังที่เรียงลำดับตามประเภท คุณสามารถเน้นสินค้าที่มีอยู่ที่มีน้อยกว่า 10 ชิ้นเป็นสีเหลือง หรือ ในแผ่นงานสรุปร้านค้าปลีก คุณสามารถระบุร้านค้าทั้งหมดที่มีกำไรมากกว่า 10% ยอดขายน้อยกว่า $100,000 และภูมิภาค เท่ากับ "ตะวันออกเฉียงใต้"

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถจัดรูปแบบเขตข้อมูลตามเงื่อนไขในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ตามข้อความหรือวันที่ได้ โดยทำได้เฉพาะตามตัวเลข

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ เน้นกฎของเซลล์

  กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกคำสั่งที่คุณต้องการ เช่น ระหว่าง, เท่ากับข้อความที่มี หรือ วันที่ที่เกิดขึ้น

 4. ป้อนค่าที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกรูปแบบ

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่มตัวเลือก ใช้กฎการจัดรูปแบบกับ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ

  กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก สร้างกฎ

   กล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าเลือกแผ่นงาน ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีตนั้นหรือเวิร์กชีตอื่น จากนั้นโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

   3. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะถูกแสดง

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ตามรายการต่อไปนี้

  • การเลือก ให้คลิก เซลล์เหล่านี้เท่านั้น

  • เขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมดที่มีเขตข้อมูลเดียวกัน

  • เขตข้อมูลค่า ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมด

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ คลิก จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มี

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • จัดรูปแบบตามตัวเลข วัน หรือเวลา     เลือกค่าในเซลล์ เลือกดำเนินการเปรียบเทียบ จากนั้น ใส่ตัวเลข วัน หรือเวลา

   ตัวอย่างเช่น ให้เลือก ระหว่าง แล้วใส่ 100 และ 200 หรือเลือก เท่ากับ แล้วใส่ 1/1/2009

   นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่สูตรที่ส่งกลับค่าตัวเลข วันที่หรือเวลา ถ้าคุณใส่สูตร ให้เริ่มด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) สูตรที่ไม่ถูกต้องจะนำการจัดรูปแบบไปใช้ไม่ได้ เป็นความคิดที่ดีที่จะทดสองสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรนั้นจะไม่ส่งกลับค่าผิดพลาด

  • จัดรูปแบบตามข้อความ    เลือกข้อความที่ระบุ เลือกดำเนินการเปรียบเทียบ แล้ว ใส่ข้อความ

   ตัวอย่างเช่น ให้เลือก มี แล้วใส่ เงิน หรือเลือก เริ่มต้นด้วย แล้วใส่ สาม

   ใช้เครื่องหมายอัญประกาศในสตริงการค้าหา และคุณอาจใช้อักขระตัวแทนได้ ความยาวสูงสุดของสตริงคือ 255 อักขระ

   นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่สูตรที่ส่งกลับข้อความ ถ้าคุณใส่สูตร ให้เริ่มด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) สูตรที่ไม่ถูกต้องจะนำการจัดรูปแบบไปใช้ไม่ได้ เป็นความคิดที่ดีที่จะทดสองสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรนั้นจะไม่ส่งกลับค่าความผิดพลาด

  • จัดรูปแบบตามวัน    เลือกวันที่เกิดขึ้นคือ และเลือกการเปรียบเทียบวันแล้ว

   ตัวอย่างเช่น ให้เลือก เมื่อวานนี้ หรือ สัปดาห์หน้า

  • จัดรูปแบบเซลล์ที่ว่างหรือไม่ว่าง    เลือกว่าง หรือไม่ว่าง

   ค่าว่างเป็นเซลล์ที่ไม่มีข้อมูล และต่างจากเซลล์ที่มีช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งช่อง (ช่องว่างถือเป็นข้อความ)

  • จัดรูปแบบเซลล์ที่ มีข้อผิดพลาดหรือไม่มีค่าความผิดพลาด    เลือกข้อผิดพลาด หรือไม่มีข้อผิดพลาด

   ค่าความผิดพลาด ได้แก่ #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM!, และ #NULL!

 7. เมื่อต้องการระบุรูปแบบ ให้คลิก รูปแบบ

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ จะปรากฏขึ้น

 8. เลือกรูปแบบตัวเลข แบบอักษร เส้นขอบ หรือการเติมที่คุณต้องการใช้ เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไข จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณสามารถเลือกรูปแบบได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงในกล่อง แสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่อยู่ในอันดับแรกหรืออันดับสุดท้าย

คุณสามารถค้นหาค่าสูงสุดและต่ำสุดในช่วงของเซลล์ตามค่าตัดที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาสินค้าขายดีที่สุด 5 รายการในรายงานภูมิภาค สินค้าต่ำสุด 15% ในแบบสำรวจลูกค้า หรือเงินเดือนสูงสุด 25 คนในการวิเคราะห์พนักงานในแผนก

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ กฎอันดับแรก/สุดท้าย

  กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกคำสั่งที่คุณต้องการ เช่น รายการ 10 อันดับแรก หรือ 10 % สุดท้าย

 4. ป้อนค่าที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกรูปแบบ

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่มตัวเลือก ใช้กฎการจัดรูปแบบกับ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ

  กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก สร้างกฎ

   กล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าเลือกแผ่นงาน ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

   3. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะถูกแสดง

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ตามรายการต่อไปนี้

  • การเลือก ให้คลิก เซลล์เหล่านี้เท่านั้น

  • เขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมดที่มีเขตข้อมูลเดียวกัน

  • เขตข้อมูลค่า ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมด

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่อยู่ในอันดับแรกหรืออันดับท้าย

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ จัดรูปแบบค่าที่อยู่ในอันดับ ให้เลือก อันดับแรก หรือ อันดับท้าย

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุหมายเลขอันดับแรกหรืออันดับท้าย ให้ใส่หมายเลข แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย % ของช่วงที่เลือก ค่าที่ถูกต้องคือ 1 ถึง 1000

  • เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์อันดับแรกหรืออันดับท้าย ให้ใส่หมายเลขแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย % ของช่วงที่เลือก ค่าที่ถูกต้องคือ 1 ถึง 100

 8. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนวิธีใช้รูปแบบสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ที่มีการกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน

  ตามค่าเริ่มต้น การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะยึดตามค่าที่มองเห็นได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน แทนที่จะใช้ค่าที่มองเห็นได้ทั้งหมด คุณสามารถนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับแต่ละการรวมกันของ

  • คอลัมน์และเขตข้อมูลของแถวพาเรนต์ โดยเลือก แต่ละกลุ่มคอลัมน์

  • แถวและเขตข้อมูลของคอลัมน์พาเรนต์ โดยเลือก แต่ละกลุ่มแถว

 9. เมื่อต้องการระบุรูปแบบ ให้คลิก รูปแบบ

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ จะปรากฏขึ้น

 10. เลือกรูปแบบตัวเลข แบบอักษร เส้นขอบ หรือการเติมที่คุณต้องการใช้ เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไข จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณสามารถเลือกรูปแบบได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงในกล่อง แสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

คุณสามารถหาค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วงของเซลล์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหาบุคคลากรที่มีผลงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยในการประเมินผลงานผลงานประจำปี หรือคุณสามารถค้นหาวัสดุที่ผลิตขึ้นที่ต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าในการจัดอันดับคุณภาพ

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ กฎอันดับแรก/สุดท้าย

  กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกคำสั่งที่คุณต้องการ เช่น สูงกว่าค่าเฉลี่ย หรือ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

 4. ป้อนค่าที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกรูปแบบ

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่มตัวเลือก ใช้กฎการจัดรูปแบบกับ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ

  กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก สร้างกฎ

   กล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าเลือกแผ่นงาน ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

   3. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะถูกแสดง

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ตามรายการต่อไปนี้

  • การเลือก ให้คลิก เซลล์เหล่านี้เท่านั้น

  • เขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมดที่มีเขตข้อมูลเดียวกัน

  • เขตข้อมูลค่า ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมด

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ จัดรูปแบบค่าที่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • หากต้องการจัดรูปแบบเซลล์ที่มีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับเซลล์ทั้งหมดในช่วง ให้เลือก สูงกว่า หรือ ต่ำกว่า

  • หากต้องการจัดรูปแบบเซลล์ที่มีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่ง สอง หรือสามค่าสำหรับเซลล์ทั้งหมดในช่วง ให้เลือกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 7. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนวิธีใช้รูปแบบสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ที่มีการกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน

  ตามค่าเริ่มต้น การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะยึดตามค่าที่มองเห็นได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน แทนที่จะใช้ค่าที่มองเห็นได้ทั้งหมด คุณสามารถนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับแต่ละการรวมกันของ

  • คอลัมน์และเขตข้อมูลของแถวพาเรนต์ โดยเลือก แต่ละกลุ่มคอลัมน์

  • แถวและเขตข้อมูลของคอลัมน์พาเรนต์ โดยเลือก แต่ละกลุ่มแถว

 8. คลิก รูปแบบ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

 9. เลือกรูปแบบตัวเลข แบบอักษร เส้นขอบ หรือการเติมที่คุณต้องการใช้ เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไข จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณสามารถเลือกรูปแบบได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงในกล่อง แสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือค่าที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถจัดรูปแบบเขตข้อมูลตามเงื่อนไขในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ตามค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือค่าที่ซ้ำกัน

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ เน้นกฎของเซลล์

  กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. เลือก ค่าที่ซ้ำกัน

 4. ป้อนค่าที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกรูปแบบ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ

  กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก สร้างกฎ

   กล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าเลือกแผ่นงาน ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

   3. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะถูกแสดง

 4. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ คลิก จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำหรือค่าที่ซ้ำ

 5. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎในกล่องรายการ จัดรูปแบบทั้งหมด เลือก ไม่ซ้ำ หรือ ซ้ำ

 6. คลิก รูปแบบ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

 7. เลือกรูปแบบตัวเลข แบบอักษร เส้นขอบ หรือการเติมที่คุณต้องการใช้ เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไข จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณสามารถเลือกรูปแบบได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงในกล่อง แสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

ใช้สูตรเพื่อกำหนดว่าจะจัดรูปแบบเซลล์ใด

ถ้าความต้องการการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของคุณซับซ้อนกว่านี้ คุณสามารถใช้สูตรตรรกะเพื่อระบุเกณฑ์การจัดรูปแบบได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปรียบเทียบค่ากับผลลัพธ์ที่ส่งกลับมาจากฟังก์ชันหรือประเมินข้อมูลในเซลล์ที่อยู่นอกช่วงที่เลือกไว้ ซึ่งอาจอยู่ในอีกแผ่นงานหนึ่งในสมุดงานเดียวกัน

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ

กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก สร้างกฎ

   กล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าเลือกแผ่นงาน ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีตนั้นหรือเวิร์กชีตอื่น และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

   3. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะถูกแสดง

 2. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ของรายงาน PivotTable ตามรายการต่อไปนี้

  • การเลือก ให้คลิก เซลล์ที่เลือก

  • เขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน คลิกเซลล์ทั้งหมดที่แสดงค่า <เขตข้อมูลค่า >

  • เขตข้อมูลค่า คลิก เซลล์ทั้งหมดที่แสดงค่า <เขตข้อมูลค่า> สำหรับ <แถว>

 3. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก ใช้สูตรเพื่อกำหนดเซลล์ที่จะถูกจัดรูปแบบ

  1. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ จัดรูปแบบค่าเมื่อสูตรนี้เป็นจริง ให้ป้อนสูตร

   คุณต้องขึ้นต้นสูตรด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) และสูตรจะต้องส่งกลับค่าตรรกะเป็น TRUE (1) หรือ FALSE (0)

   ตัวอย่างที่ 1: ใช้รูปแบบตามเงื่อนไขหนึ่งกับเกณฑ์หลายเกณฑ์ และการอ้างอิงภายนอกช่วงของเซลล์เซลล์   

   ในสูตรนี้ รูปแบบตามเงื่อนไขหนึ่งกับเกณฑ์หลายเกณฑ์ที่นำไปใช้กับช่วง a1: a5 จัดรูปแบบเซลล์สีเขียวถ้าค่าเฉลี่ยทั้งหมดของเซลล์ในช่วงมีค่ามากกว่าค่าในเซลล์ F1 และเซลล์ใด ๆ ในช่วงมีค่าน้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ t ค่าใน G1 o เซลล์ F1 และ G1 อยู่นอกช่วงของเซลล์ที่ใช้รูปแบบตามเงื่อนไข ฟังก์ชันANDรวมหลายเกณฑ์ และฟังก์ชันAVERAGEและฟังก์ชัน MINคำนวณค่า

สูตร

รูปแบบ

=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

สีเซลล์เป็นสีเขียว

ตัวอย่างที่ 2: แรเงาแถวเว้นแถวโดยใช้ฟังก์ชัน MOD และ ROW   

สูตรนี้ shades แถวเว้นแถวในช่วงของเซลล์สีของเซลล์สีน้ำเงิน ฟังก์ชันMODจะส่งกลับค่าเศษเหลือหลังจากที่ตัวเลข (อาร์กิวเมนต์แรก) จะถูกหาร ด้วยหาร (อาร์กิวเมนต์สอง) ฟังก์ชันROWส่งกลับหมายเลขแถวปัจจุบัน เมื่อคุณต้องหารหมายเลขแถวปัจจุบัน ด้วย 2 คุณเสมอได้ไม่ว่าจะเป็นเศษเหลือ 0 สำหรับเป็นเลขคู่หรือเป็นเศษเหลือ 1 สำหรับเป็นเลขคี่ เนื่องจาก 0 เป็น FALSE และ 1 เป็น TRUE ทุกแถวลำดับเลขคี่ถูกจัดรูปแบบ

สูตร

รูปแบบ

=MOD(ROW(),2)=1

สีเซลล์เป็นสีน้ำเงิน

 1. คลิก รูปแบบ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

 2. เลือกรูปแบบตัวเลข แบบอักษร เส้นขอบ หรือการเติมที่คุณต้องการใช้ เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไข จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณสามารถเลือกรูปแบบได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงในกล่อง แสดงตัวอย่าง

  คุณสามารถใส่การอ้างอิงเซลล์ลงในสูตรโดยการเลือกเซลล์บนเวิร์กชีตนั้นหรือเวิร์กชีตอื่นๆ โดยตรง การเลือกเซลล์บนเวิร์กชีตจะแทรกการอ้างอิงเซลล์สัมบูรณ์ ถ้าคุณต้องการให้ Excel ปรับการอ้างอิงสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในช่วงที่เลือก ให้ใช้การอ้างอิงเซลล์สัมพัทธ์

ด้านบนของหน้า

ค้นหาเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ถ้าแผ่นงานของคุณมีอย่างน้อยหนึ่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณสามารถค้นหาตำแหน่งเซลล์นั้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่คุณจะสามารถคัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือลบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้ คุณสามารถใช้คำสั่ง ไปที่แบบพิเศษ ไม่ว่าจะเพื่อค้นหาเฉพาะเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขบางแบบ หรือค้นหาเซลล์ทั้งหมดที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ค้นหาเซลล์ทั้งหมดที่มีรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. คลิกเซลล์ใดๆ ที่ไม่มีรูปแบบตามเงื่อนไข

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ค้นหาเฉพาะเซลล์ที่มีรูปแบบตามเงื่อนไขเดียวกัน

 1. คลิกเซลล์ที่มีรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการค้นหา

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก ไปที่แบบพิเศษ

 3. คลิก จัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 4. คลิก เหมือนกัน ภายใต้ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  บนเวิร์กชีต   

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก ล้างกฎ

  2. คลิก ทั้งแผ่นงาน

   ในช่วงของเซลล์ ตาราง หรือ PivotTable   

  3. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือ PivotTable ที่คุณต้องการล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก ล้างกฎ

  5. คลิก เซลล์ที่เลือก, ตารางนี้ หรือ PivotTable นี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้เลือกไว้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×