การเพิ่ม ย้าย และลบเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แหล่งข้อมูลซึ่งเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ป้อนลงในฟอร์มจะประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่ม ในวิธีเดียวกันกับที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณมีและจัดระเบียบแฟ้มของคุณ เขตข้อมูลมีข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนลงในฟอร์ม และกลุ่มมีและจัดระเบียบเขตข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลสำหรับฟอร์มของคุณมีเขตข้อมูลสำหรับชื่อ ชื่อกลาง และนามสกุล เขตข้อมูลเหล่านั้นสามารถมีอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า "ชื่อ"

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เพิ่มเขตข้อมูล

การเพิ่มกลุ่ม

การเพิ่มเขตข้อมูลการอ้างอิง

การเพิ่มกลุ่มการอ้างอิง

การย้ายเขตข้อมูลหรือกลุ่มไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในแหล่งข้อมูลหลัก

การลบเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์มได้เท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลรองหรือในเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ยึดตามฐานข้อมูล บริการบนเว็บ หรือ XML Schema ที่มีอยู่แล้ว หรือเอกสาร XML

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเห็นข้อมูลนี้ถูกล็อก ไอคอนเขตข้อมูล ไอคอนเขตข้อมูลที่ล็อก หรือนี้ถูกล็อกไอคอนกลุ่ม ไอคอนกลุ่มที่ล็อก ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม

แต่ละเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลต้องมีชื่อไม่ซ้ำกัน ถ้าคุณต้องใช้ชื่อของเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีอยู่ในเขตข้อมูลหรือกลุ่มอื่น คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลการอ้างอิงหรือกลุ่มการอ้างอิงในแม่แบบฟอร์ม

คุณสามารถปรับปรุงแม่แบบฟอร์มของคุณด้วยการย้ายหรือลบเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีอยู่ออกจากแหล่งข้อมูล คุณสามารถย้ายหรือลบได้เฉพาะเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่เพิ่มในแหล่งข้อมูลหลักเท่านั้น คุณไม่สามารถย้ายหรือลบเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ยึดตาม XML Schema ฐานข้อมูล หรือบริการบนเว็บ หรือเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลรอง

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบเขตข้อมูล และตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูล ตัวควบคุมไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เนื่องจากเขตข้อมูลที่เก็บข้อมูลไม่มีอยู่แล้ว เพิ่มเติม ถ้าผู้ใช้แล้วกรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม ลบเขตข้อมูลจากการอาจก่อให้เกิดการสูญเสียข้อมูลในฟอร์มเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถ้าคุณลบเขตข้อมูล ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น คุณต้องผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูลอื่น หรือลบตัวควบคุม การลบกลุ่มลบทั้งหมดของเขตข้อมูลในกลุ่มนั้น ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในกลุ่มลบ ต้องถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลอื่น ๆ หรือถูกลบ

ด้านบนของเพจ

การเพิ่มเขตข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ในกลุ่มในแหล่งข้อมูลหลัก คุณยังสามารถเพิ่มเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ในเขตข้อมูลองค์ประกอบที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลหลักได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลในเขตข้อมูลแอตทริบิวต์

การเพิ่มเขตข้อมูลลงในกลุ่ม

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ให้คลิกขวาที่กลุ่มซึ่งคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล แล้วคลิก เพิ่ม บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่องชื่อ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่ ชื่อต้องเริ่มต้น ด้วยอักขระตัวอักษร หรือขีดเส้นใต้ (_) และสามารถ มีเพียงอักขระพยัญชนะผสมตัวเลข ขีดล่าง เครื่องหมายยัติภังค์ (-), ช่วงเวลา (.) ชื่อไม่สามารถประกอบด้วยช่องว่าง

  ใช้ชื่อที่อธิบายเนื้อหาของเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเขตข้อมูลที่มีจำนวนเงินค่าใช้จ่าย ให้ตั้งชื่อเขตข้อมูลว่าค่าใช้จ่าย

 5. ในรายการ ชนิด ให้เลือก เขตข้อมูล (องค์ประกอบ) หรือเลือก เขตข้อมูล (แอตทริบิวต์)

 6. ในรายการ ชนิดข้อมูล ให้เลือกชนิดข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับเขตข้อมูลดังกล่าว

  รายการชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล

  ชนิดข้อมูล

  ใช้เมื่อ

  ข้อความ

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีตัวเลขที่ไม่มีค่าทศนิยม

  Decimal

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ซึ่งมีค่าสกุลเงินหรือตัวเลขที่มีค่าทศนิยม

  จริง/เท็จ

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ซึ่งมีข้อมูลที่มีเพียงหนึ่งในสองค่าเท่านั้น

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีวันที่ปฏิทิน

  เวลา

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์มีเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

  วันที่และเวลา

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีทั้งวันที่ปฏิทินและเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

  รูปภาพหรือแฟ้มที่แนบ

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. เมื่อต้องการระบุค่าเริ่มต้นที่เขตข้อมูลควรมีเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มเป็นครั้งแรก ให้พิมพ์ค่าลงในกล่อง ค่าเริ่มต้น ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 8. เมื่อต้องการแปลงเขตข้อมูลองค์ประกอบเป็นเขตข้อมูลการทำซ้ำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การทำซ้ำ

 9. เมื่อต้องการให้เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่า การเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ว่างเปล่า ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ตัวควบคุมใด ๆ ที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่มีค่าที่ใส่ลงไป จะถูกทำเครื่องหมาย ด้วยเครื่องหมายดอกจันสีแดงหรือเส้นขอบสีแดงที่เป็นเส้นประ

การเพิ่มเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ในเขตข้อมูลองค์ประกอบ

เนื่องจากคุณสามารถเพิ่มได้เพียงหนึ่งเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ในเขตข้อมูลองค์ประกอบหนึ่งๆ รายการ ชนิด ในกล่องโต้ตอบ การเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม จะปิดใช้งาน

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูลซึ่งคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล แล้วคลิก เพิ่ม บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่องชื่อ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่ ชื่อที่ต้องการเริ่มต้น ด้วยอักขระตัวอักษร หรือขีดเส้นใต้ (_) และสามารถ มีเพียงอักขระพยัญชนะผสมตัวเลข เครื่องหมายขีดล่าง เครื่องหมายยัติภังค์ (-), ช่วงเวลา (.) ชื่อไม่สามารถประกอบด้วยช่องว่าง

  ใช้ชื่อที่อธิบายเนื้อหาของเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเขตข้อมูลที่มีจำนวนเงินค่าใช้จ่าย ให้ตั้งชื่อเขตข้อมูลว่าค่าใช้จ่าย

 5. ในรายการ ชนิดข้อมูล ให้เลือกชนิดข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับเขตข้อมูลดังกล่าว

  รายการชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล

  ชนิดข้อมูล

  ใช้เมื่อ

  ข้อความ

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีข้อความที่ไม่จัดรูปแบบ

  จำนวนเต็ม

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีตัวเลขที่ไม่มีค่าทศนิยม

  Decimal

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ซึ่งมีค่าสกุลเงินหรือตัวเลขที่มีค่าทศนิยม

  จริง/เท็จ

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ซึ่งมีข้อมูลที่มีเพียงหนึ่งในสองค่าเท่านั้น

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีวันที่ปฏิทิน

  เวลา

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์มีเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

  วันที่และเวลา

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีทั้งวันที่ปฏิทินและเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

  รูปภาพหรือแฟ้มที่แนบ

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีข้อมูลไบนารี เช่น รูปหรือรูปภาพ

  ตารางนี้จะแสดงชนิดข้อมูล XML ที่พบบ่อยที่ใช้ในแม่แบบฟอร์ม ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้ชนิดข้อมูล XML 1.0 ใดๆ ในคำแนะนำ W3C ได้ เมื่อต้องการใช้ชนิดข้อมูลที่ไม่ได้แสดงรายการในตาราง คุณต้องแยกแฟ้มฟอร์มสำหรับแม่แบบฟอร์ม และแก้ไขแฟ้ม Schema (.xsd) ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกแฟ้มฟอร์มสำหรับแม่แบบฟอร์มได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 6. เมื่อต้องการระบุค่าเริ่มต้นที่เขตข้อมูลควรมีเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มเป็นครั้งแรก ให้พิมพ์ค่าลงในกล่อง ค่าเริ่มต้น ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 7. เมื่อต้องการแปลงเขตข้อมูลองค์ประกอบเป็นเขตข้อมูลการทำซ้ำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การทำซ้ำ

 8. เมื่อต้องการให้เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่า การเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ว่างเปล่า ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ตัวควบคุมใด ๆ ที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่มีค่าที่ใส่ลงไป จะถูกทำเครื่องหมาย ด้วยเครื่องหมายดอกจันสีแดงหรือเส้นขอบสีแดงที่เป็นเส้นประ

ด้านบนของเพจ

การเพิ่มกลุ่ม

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลหลาย เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ให้คลิกขวาที่กลุ่มซึ่งคุณต้องการเพิ่มกลุ่ม แล้วคลิก เพิ่ม บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่องชื่อ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ ชื่อต้องเริ่มต้น ด้วยอักขระตัวอักษร หรือขีดเส้นใต้ (_) และสามารถ มีเพียงอักขระพยัญชนะผสมตัวเลข ขีดล่าง เครื่องหมายยัติภังค์ (-), ช่วงเวลา (.) ชื่อไม่สามารถประกอบด้วยช่องว่าง

  ใช้ชื่อที่อธิบายเนื้อหาของกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกลุ่มที่มีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ถูกทำรายการ ให้ตั้งชื่อกลุ่มว่าค่าใช้จ่ายที่ถูกทำรายการ

 5. ในรายการ ชนิด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มกลุ่มที่สามารถมีกลุ่มหรือเขตข้อมูลอื่นได้ ให้เลือก กลุ่ม

  • เมื่อต้องการเพิ่มกลุ่มที่มีกลุ่มของเขตข้อมูลสองกลุ่มขึ้นไป แต่มีเพียงหนึ่งกลุ่มของเขตข้อมูลเท่านั้นที่ปรากฏในมุมมองของฟอร์ม ให้เลือก กลุ่ม (ตัวเลือก)

 6. เมื่อต้องการแปลงกลุ่มเป็นกลุ่มการทำซ้ำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การทำซ้ำ

ด้านบนของเพจ

การเพิ่มเขตข้อมูลการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการใช้ชื่อของเขตข้อมูลที่มีอยู่สำหรับเขตข้อมูลในกลุ่มอื่นในแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลการอ้างอิงได้ เมื่อคุณสร้างเขตข้อมูลการอ้างอิง InfoPath จะสร้างเขตข้อมูลใหม่ในแม่แบบฟอร์มซึ่งคุณสมบัติจะถูกเชื่อมโยงและจับคู่กับคุณสมบัติของเขตข้อมูลดั้งเดิม รวมทั้งชื่อและชนิดข้อมูล ทั้งสองเขตข้อมูลจะกลายเป็นเขตข้อมูลการอ้างอิง และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับเขตข้อมูลหนึ่งจะปรับปรุงอีกเขตข้อมูลหนึ่งโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เขตข้อมูลการอ้างอิงทั้งสองไม่สามารถเป็นส่วนของกลุ่มเดียวกันได้ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลการอ้างอิงได้ในกลุ่มเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลการอ้างอิงในเขตข้อมูลอื่นได้

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. คลิกขวาที่เขตข้อมูลซึ่งคุณต้องการให้ยึดตามเขตข้อมูลการอ้างอิง แล้วคลิก การอ้างอิง บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่องโต้ตอบ การอ้างอิงเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการให้มีเขตข้อมูลการอ้างอิงใหม่

ด้านบนของเพจ

การเพิ่มกลุ่มการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการใช้ชื่อของกลุ่มที่มีอยู่สำหรับกลุ่มอื่นในแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถสร้างกลุ่มการอ้างอิงได้ เมื่อคุณสร้างกลุ่มการอ้างอิง InfoPath จะสร้างกลุ่มใหม่ในแม่แบบฟอร์มซึ่งคุณสมบัติจะถูกเชื่อมโยงและจับคู่คุณสมบัติของกลุ่มดั้งเดิม เขตข้อมูลใดๆ ในกลุ่มแรกจะซ้ำกันในกลุ่มการอ้างอิง ทั้งสองกลุ่มจะกลายเป็นกลุ่มการอ้างอิง และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับกลุ่มหนึ่ง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในเขตข้อมูลในกลุ่มนั้น จะปรับปรุงอีกกลุ่มหนึ่งโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: กลุ่มการอ้างอิงทั้งสองไม่สามารถเป็นส่วนของกลุ่มเดียวกันได้

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. คลิกขวาที่กลุ่มซึ่งคุณต้องการให้ยึดตามกลุ่มการอ้างอิง แล้วคลิก การอ้างอิง บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่องโต้ตอบ การอ้างอิงเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการให้มีกลุ่มการอ้างอิงใหม่

ด้านบนของเพจ

การย้ายเขตข้อมูลหรือกลุ่มไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในแหล่งข้อมูลหลัก

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูลหรือกลุ่มที่คุณต้องการย้าย แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดเรียงลำดับของเขตข้อมูลหรือกลุ่มภายในกลุ่มปัจจุบันใหม่ ให้คลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บนเมนูทางลัด

  • เมื่อต้องการย้ายเขตข้อมูลหรือกลุ่มไปยังเขตข้อมูลหรือกลุ่มใหม่ ให้คลิก ย้าย บนเมนูทางลัด แล้วในกล่องโต้ตอบ ย้ายเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่มนั้น

ด้านบนของเพจ

การลบเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

หมายเหตุ: ลบเขตข้อมูลหรือกลุ่มจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในตัวควบคุมบนเทมเพลตของคุณฟอร์มที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มนั้น นอกจากนี้ ถ้าผู้ใช้แล้วกรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม ลบเขตข้อมูลหรือกลุ่มอาจก่อให้เกิดการสูญเสียข้อมูลในฟอร์มเหล่านั้น

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลหลาย เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. คลิกขวาที่เขตข้อมูลหรือกลุ่มที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×