การเพิ่ม ย้าย และลบเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แหล่งข้อมูล ที่จัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในฟอร์มทั้งหมด ไว้ค่าของเขตข้อมูลและกลุ่ม ในแบบเดียวกับไฟล์ของคุณจัดระเบียบ และประกอบด้วยโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในฟอร์มของคุณ และกลุ่มประกอบด้วย และจัดระเบียบเขตข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลสำหรับฟอร์มของคุณประกอบด้วยเขตข้อมูลสำหรับชื่อ ชื่อกลาง และนามสกุล เขตข้อมูลเหล่านั้นสามารถมีอยู่ในกลุ่มเรียกว่า "ชื่อ"

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

เพิ่มเขตข้อมูล

เพิ่มกลุ่ม

เพิ่มเขตข้อมูลจากการอ้างอิง

เพิ่มกลุ่มการอ้างอิง

ย้ายเขตข้อมูลหรือกลุ่มไปยังตำแหน่งอื่นในแหล่งข้อมูลหลัก

ลบเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มเท่ากับแหล่งข้อมูลหลักของเทมเพลตฟอร์ม คุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม กับแหล่งข้อมูลรอง หรือไป ยังเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล การบ ริการเว็บ หรือที่มีอยู่ก่อนXML Schema หรือเอกสาร XML

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเห็นข้อมูลนี้ถูกล็อก ไอคอนเขตข้อมูล รูปภาพไอคอน หรือนี้ถูกล็อกไอคอนกลุ่ม รูปภาพไอคอน ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม

แต่ละเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน ถ้าคุณต้องใช้ชื่อของเขตข้อมูลที่มีอยู่หรือกลุ่มในเขตข้อมูลหรือกลุ่มอื่น คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลการอ้างอิง หรือกลุ่มการอ้างอิง ลงเทมเพลตฟอร์ม

คุณสามารถอัปเดแม่แบบฟอร์มของคุณ ด้วยการย้าย หรือลบเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีอยู่จากแหล่งข้อมูล คุณสามารถย้าย หรือลบเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ถูกเพิ่มไปยังแหล่งข้อมูลหลักเท่านั้น เขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ยึดตาม XML Schema ฐาน ข้อมูล หรือ บริการเว็บ หรือเขตข้อมูล และกลุ่มในแหล่งข้อมูลรองไม่สามารถย้าย หรือลบ

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบเขตข้อมูล และตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูล ตัวควบคุมไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เนื่องจากเขตข้อมูลที่เก็บข้อมูลไม่มีอยู่แล้ว เพิ่มเติม ถ้าผู้ใช้แล้วกรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม ลบเขตข้อมูลอาจก่อให้เกิดสูญหายของข้อมูลในฟอร์มเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถ้าคุณลบเขตข้อมูล ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น คุณต้องผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูลอื่น หรือลบตัวควบคุม การลบกลุ่มลบทั้งหมดของเขตข้อมูลในกลุ่มนั้น ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในกลุ่มลบ ต้องถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลอื่น ๆ หรือถูกลบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลที่มีองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลที่มีแอตทริบิวต์ไปยังกลุ่มในแหล่งข้อมูลหลัก คุณยังสามารถเพิ่มเขตข้อมูลที่มีแอตทริบิวต์ไปยังเขตข้อมูลองค์ประกอบที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลหลัก อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลเขตข้อมูลที่มีแอตทริบิวต์

เพิ่มเขตข้อมูลให้กับกลุ่ม

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกขวากลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล แล้ว คลิ กเพิ่ม บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่องชื่อ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่ ชื่อที่ต้องการเริ่มต้น ด้วยอักขระตัวอักษร หรือขีดเส้นใต้ (_) และสามารถ มีเพียงอักขระพยัญชนะผสมตัวเลข เครื่องหมายขีดล่าง เครื่องหมายยัติภังค์ (-), ช่วงเวลา (.) ชื่อไม่สามารถประกอบด้วยช่องว่าง

  ใช้ชื่อที่อธิบายเนื้อหาของเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเขตข้อมูล ที่ประกอบด้วยจำนวนของค่าใช้จ่าย ชื่อเขตข้อมูลค่าใช้จ่าย

 5. ในรายการชนิด เลือกเขตข้อมูล (องค์ประกอบ), หรือเลือกเขตข้อมูล (แอตทริบิวต์)

 6. ในรายการชนิดข้อมูล เลือกชนิดข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับเขตข้อมูล

  รายการของชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล

  ชนิดข้อมูล

  เมื่อใดจะใช้

  ข้อความ

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยข้อความไม่จัดรูปแบบ

  Rich Text

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลที่มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วยการจัดรูปแบบข้อความ คุณไม่สามารถใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลแอตทริบิวต์

  จำนวนเต็ม

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยตัวเลข โดยไม่มีค่าทศนิยม

  เลขฐานสิบ

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยค่าสกุลเงินหรือตัวเลขที่ มีค่าทศนิยม

  จริง/เท็จ

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่อาจเป็นเพียงหนึ่งค่าสองค่า

  ไฮเปอร์ลิงก์

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยการ Uniform Resource Identifier (URI), เช่นไฮเปอร์ลิงก์หรือ namespace

  วันที่

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยวันในปฏิทิน

  เวลา

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยเวลา 24 ชั่วโมง

  วันที่และเวลา

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยทั้งปฏิทินวันและเวลา 24 ชั่วโมง

  รูปภาพหรือแฟ้มที่แนบมา

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยข้อมูลไบนารี เช่นรูปภาพหรือรูปภาพ

  กำหนดเอง

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์เขตข้อมูลที่มีกับชนิดข้อมูลแบบกำหนดเองที่ถูกกำหนด โดย namespace โดยทั่วไปจะมีใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมแบบกำหนดเอง กล่องnamespace ของข้อมูล ถูกเปิดใช้งานเมื่อคุณเลือกชนิดข้อมูลนี้

  ตารางนี้แสดงเฉพาะโดยทั่วไป XML ชนิดข้อมูลที่ใช้ในเทมเพลตฟอร์ม ใน InfoPath คุณสามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบ XML 1.0 ใด ๆ ในคำแนะนำ World Wide Web Consortium (W3C) เมื่อต้องการใช้ชนิดข้อมูลที่ไม่ได้แสดงอยู่ในตาราง คุณต้องแยกไฟล์ฟอร์มสำหรับเทมเพลตฟอร์ม และแก้ไขไฟล์ schema (.xsd) ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกไฟล์ฟอร์มสำหรับเทมเพลตฟอร์มในส่วนดูเพิ่มเติม

 7. เมื่อต้องการระบุค่าเริ่มต้นที่ควรประกอบด้วยเขตข้อมูลเมื่อผู้ใช้ฟอร์มที่เปิดขึ้นก่อน พิมพ์ค่าในกล่องค่าเริ่มต้น ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลในส่วนดูเพิ่มเติม

 8. เมื่อต้องการแปลงเขตข้อมูลที่มีองค์ประกอบลงในเขตข้อมูลจากการทำซ้ำ เลือกกล่องกาเครื่องหมายRepeating

 9. เมื่อต้องการให้เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่า การเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ว่างเปล่า ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ตัวควบคุมใด ๆ ที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่มีค่าที่ใส่ลงไป จะถูกทำเครื่องหมาย ด้วยเครื่องหมายดอกจันสีแดงหรือเส้นขอบสีแดงที่เป็นเส้นประ

เพิ่มเขตข้อมูลที่มีแอตทริบิวต์ลงในเขตข้อมูลที่มีองค์ประกอบ

เนื่องจากคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลแอตทริบิวต์เท่านั้นไปยังเขตข้อมูลองค์ประกอบ รายการชนิด ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ถูกปิดใช้งาน

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกขวาเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล แล้ว คลิ กเพิ่ม บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่องชื่อ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่ ชื่อที่ต้องการเริ่มต้น ด้วยอักขระตัวอักษร หรือขีดเส้นใต้ (_) และสามารถ มีเพียงอักขระพยัญชนะผสมตัวเลข เครื่องหมายขีดล่าง เครื่องหมายยัติภังค์ (-), ช่วงเวลา (.) ชื่อไม่สามารถประกอบด้วยช่องว่าง

  ใช้ชื่อที่อธิบายเนื้อหาของเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเขตข้อมูล ที่ประกอบด้วยจำนวนของค่าใช้จ่าย ชื่อเขตข้อมูลค่าใช้จ่าย

 5. ในรายการชนิดข้อมูล เลือกชนิดข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับเขตข้อมูล

  รายการของชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล

  ชนิดข้อมูล

  เมื่อใดจะใช้

  ข้อความ

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยข้อความไม่จัดรูปแบบ

  จำนวนเต็ม

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยตัวเลข โดยไม่มีค่าทศนิยม

  เลขฐานสิบ

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยค่าสกุลเงินหรือตัวเลขที่ มีค่าทศนิยม

  จริง/เท็จ

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่อาจเป็นเพียงหนึ่งค่าสองค่า

  ไฮเปอร์ลิงก์

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยการ Uniform Resource Identifier (URI), เช่นไฮเปอร์ลิงก์หรือ namespace

  วันที่

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยวันในปฏิทิน

  เวลา

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยเวลา 24 ชั่วโมง

  วันที่และเวลา

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยทั้งปฏิทินวันและเวลา 24 ชั่วโมง

  รูปภาพหรือแฟ้มที่แนบมา

  ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยข้อมูลไบนารี เช่นรูปภาพหรือรูปภาพ

  ตารางนี้แสดงเฉพาะโดยทั่วไป XML ชนิดข้อมูลที่ใช้ในเทมเพลตฟอร์ม ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบ XML 1.0 ใด ๆ ในคำแนะนำ W3C เมื่อต้องการใช้ชนิดข้อมูลที่ไม่ได้แสดงอยู่ในตาราง คุณต้องแยกไฟล์ฟอร์มสำหรับเทมเพลตฟอร์ม และแก้ไขไฟล์ schema (.xsd) ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกไฟล์ฟอร์มสำหรับเทมเพลตฟอร์มในส่วนดูเพิ่มเติม

 6. เมื่อต้องการระบุค่าเริ่มต้นที่ควรประกอบด้วยเขตข้อมูลเมื่อผู้ใช้ฟอร์มที่เปิดขึ้นก่อน พิมพ์ค่าในกล่องค่าเริ่มต้น ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลในส่วนดูเพิ่มเติม

 7. เมื่อต้องการแปลงเขตข้อมูลที่มีองค์ประกอบลงในเขตข้อมูลจากการทำซ้ำ เลือกกล่องกาเครื่องหมายRepeating

 8. เมื่อต้องการให้เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่า การเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ว่างเปล่า ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ตัวควบคุมใด ๆ ที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่มีค่าที่ใส่ลงไป จะถูกทำเครื่องหมาย ด้วยเครื่องหมายดอกจันสีแดงหรือเส้นขอบสีแดงที่เป็นเส้นประ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกลุ่ม

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกขวากลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่ม แล้ว คลิ กเพิ่ม บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่องชื่อ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ ชื่อที่ต้องการเริ่มต้น ด้วยอักขระตัวอักษร หรือขีดเส้นใต้ (_) และสามารถ มีเพียงอักขระพยัญชนะผสมตัวเลข เครื่องหมายขีดล่าง เครื่องหมายยัติภังค์ (-), ช่วงเวลา (.) ชื่อไม่สามารถประกอบด้วยช่องว่าง

  ใช้ชื่อที่อธิบายเนื้อหาของกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกลุ่ม ที่ประกอบด้วยรายละเอียดแสดงรายการของค่าใช้จ่าย ชื่อกลุ่มItemizedExpense

 5. ในรายการชนิด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มกลุ่มที่ประกอบด้วยกลุ่มหรือเขตข้อมูลอื่น เลือกกลุ่ม

  • เมื่อต้องการเพิ่มกลุ่มที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลอย่าง น้อยสองกลุ่ม แต่เพียงคนเดียวของกลุ่มของเขตข้อมูลเหล่านั้น ปรากฏในมุมมองของฟอร์ม เลือกจัดกลุ่ม (ตัวเลือก)

 6. เมื่อต้องการแปลงกลุ่มลงในกลุ่มการทำซ้ำ เลือกกล่องกาเครื่องหมายRepeating

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลจากการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการใช้ชื่อของเขตข้อมูลที่มีอยู่สำหรับเขตข้อมูลในกลุ่มอื่นในแม่แบบของฟอร์ม คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลจากการอ้างอิง เมื่อคุณสร้างเขตข้อมูลจากการอ้างอิง InfoPath สร้างเขตข้อมูลใหม่ในเทมเพลตฟอร์คุณสมบัติมีลิงก์ และจับคู่กับคุณสมบัติของเขตข้อมูลต้นฉบับ รวมถึงชื่อและข้อมูลชนิด เขตข้อมูลทั้งสองกลายเป็น เขตข้อมูลอ้างอิง และเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับเขตข้อมูลหนึ่งปรับปรุงเขตข้อมูลอื่นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เขตข้อมูลอ้างอิงสองไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดียวกัน คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลจากการอ้างอิงไปยังกลุ่มเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลจากการอ้างอิงเขตข้อมูลอื่น

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. คลิกขวาเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เขตข้อมูลอ้างอิง แล้ว คลิ กการอ้างอิง บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูลอ้างอิงหรือกลุ่ม เลือกกลุ่มที่คุณต้องการให้ประกอบด้วยเขตข้อมูลอ้างอิงใหม่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกลุ่มการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการใช้ชื่อของกลุ่มที่มีอยู่สำหรับกลุ่มอื่นในแม่แบบของฟอร์ม คุณสามารถสร้างกลุ่มอ้างอิง เมื่อคุณสร้างกลุ่มอ้างอิง InfoPath สร้างกลุ่มใหม่ในเทมเพลตฟอร์คุณสมบัติที่มีลิงก์ และจับคู่กับคุณสมบัติของกลุ่มต้นฉบับ เขตข้อมูลใด ๆ ในกลุ่มแรกจะทำซ้ำในกลุ่มการอ้างอิง กลุ่มทั้งสองกลายเป็น การอ้างอิงกลุ่ม และเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำให้กับกลุ่มหนึ่งกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงไปยังเขตข้อมูลในกลุ่ม กลุ่มการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: สองกลุ่มอ้างอิงไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดียวกัน

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. คลิกขวากลุ่มที่คุณต้องการใช้กลุ่มการอ้างอิง แล้ว คลิ กการอ้างอิง บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูลอ้างอิงหรือกลุ่ม เลือกกลุ่มที่คุณต้องการให้ประกอบด้วยการอ้างอิงกลุ่มใหม่

ด้านบนของหน้า

ย้ายเขตข้อมูลหรือกลุ่มไปยังตำแหน่งอื่นในแหล่งข้อมูลหลัก

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกขวาเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่คุณต้องการย้าย แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่มภายในกลุ่มของปัจจุบัน คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง บนเมนูทางลัด

  • เมื่อต้องการย้ายเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่มลงในเขตข้อมูลใหม่หรือกลุ่ม คลิกย้าย บนเมนูทางลัด และในกล่องโต้ตอบย้ายเขตข้อมูลหรือกลุ่ม เลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ลบเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

หมายเหตุ: ลบเขตข้อมูลหรือกลุ่มจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในตัวควบคุมบนเทมเพลตของคุณฟอร์มที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มนั้น นอกจากนี้ ถ้าผู้ใช้แล้วกรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม ลบเขตข้อมูลหรือกลุ่มอาจก่อให้เกิดการสูญเสียข้อมูลในฟอร์มเหล่านั้น

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เลือกหลัก ในรายการแหล่งข้อมูล

 3. คลิกขวาเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิ กลบ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×