การเพิ่ม กำหนดค่า หรือลบรายการหรือไลบรารีออกจากเพจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดเพจเองได้ด้วยการแสดงรายการและไลบรารีบนเพจเหล่านั้น คุณอาจพบว่าการดำเนินการนี้มีประโยชน์ เช่น ถ้าคุณต้องการให้เอกสาร ปฏิทิน และงานต่างๆ ในโครงการอยู่ในเพจเดียวกันทั้งหมด คุณสามารถแสดงรายการหรือไลบรารีไว้บนเพจได้โดยการเพิ่ม Web Part ลงในเพจ

เมื่อต้องการเพิ่มรายการหรือไลบรารีลงในหน้า คุณต้องมีอย่างน้อยสิทธิ์ ที่ได้รับมาถูกเพิ่มเป็นค่าเริ่มต้นสมาชิก <ชื่อไซต์ > กลุ่มสำหรับไซต์นั้น เมื่อต้องการสร้างรายการ คุณอย่างน้อยต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับมาถูกเพิ่มลงในกลุ่มตัวออกแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มรายการที่มีอยู่หรือไลบรารีลงในหน้า

สร้างรายการใหม่หรือไลบรารี และเพิ่มลงในหน้า

เปลี่ยนมุมมองสำหรับรายการหรือไลบรารีบนหน้า

ย่อเล็กสุด หรือคืนค่ารายการหรือไลบรารีบนหน้า

ลบรายการหรือไลบรารีออกจากหน้า

เพิ่มรายการหรือไลบรารีที่มีอยู่ลงในเพจ

 1. จากเพจ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง แก้ไข ถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการแก้ไขเพจดังกล่าว ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกบนเพจที่คุณต้องการแสดงรายการหรือไลบรารีที่มีอยู่ และใน Ribbon คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก รายการที่มีอยู่

 3. ภายใต้ Web Part เลือกรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มลงในหน้า เช่นงาน แล้ว คลิกเพิ่ม หน้าการอ้างอิงไปยัง Web Part เนื่องจากคุณกำลังใช้ Web Part สำหรับมุมมองรายการเพื่อแสดงเลือกรายการหรือไลบรารี

  เมื่อคุณเลือกรายการหรือไลบรารี คำอธิบายรายการหรือไลบรารีจะแสดงขึ้นภายใต้ เกี่ยวกับ Web Part

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขเพจแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก บันทึก

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรายการที่ได้รับการเพิ่มลงในเพจโดยใช้กระบวนงานก่อนหน้านี้

รายการงานในเพจ

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการหรือไลบรารีใหม่และเพิ่มลงในเพจ

 1. จากเพจ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งแก้ไข ถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นเมื่อต้องการแก้ไขหน้า ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกบนเพจที่คุณต้องการแสดงรายการหรือไลบรารีใหม่ และใน Ribbon คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก รายการใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งรายการ ถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการสร้างรายการ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างรายการ ให้พิมพ์ ชื่อเรื่องรายการ เลือกชนิดของรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มลงในเพจ เช่น ไลบรารีเอกสาร แล้วคลิก ตกลง

  สร้างรายการ

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขเพจแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก บันทึก

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของไลบรารีเอกสารที่ได้รับการเพิ่มลงในเพจโดยใช้กระบวนงานก่อนหน้านี้

ไลบรารี การวางแผนผลิตภัณฑ์ ในเพจ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนมุมมองสำหรับรายการหรือไลบรารีในเพจ

คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่คุณใช้ในการแสดงรายการหรือไลบรารีบนเพจ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงมุมมองที่มีรายการไม่กี่รายการซึ่งเกี่ยวข้องกับงานสำหรับทีมของคุณมากที่สุด

 1. จากเพจ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

 2. ในเพจ ให้ชี้ไปที่รายการหรือไลบรารี คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แก้ไข Web Part

 3. ในคุณสมบัติสำหรับรายการหรือไลบรารีในเพจ ให้คลิกลูกศรลง มุมมองที่เลือก เลือกมุมมองที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  คุณสมบัติของมุมมอง

ถ้ามุมมองที่มีอยู่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถไปยังรายการหรือไลบรารี และสร้างมุมมองใหม่ ในครั้งถัดไปที่คุณปรับเปลี่ยน Web Part มุมมองเหล่านั้นจะมีอยู่ใน มุมมองที่เลือก

ด้านบนของหน้า

ย่อเล็กสุดหรือคืนค่ารายการหรือไลบรารีในเพจ

 1. จากเพจ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

 2. บนเพจดังกล่าว ให้ชี้ไปที่รายการหรือไลบรารี คลิกลูกศรลง แล้วคลิก ย่อเล็กสุด คุณจะสามารถคืนค่ารายการหรือไลบรารีได้โดยใช้วิธีการเดียวกัน

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขเพจแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก บันทึก

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรายการงานและไลบรารีเอกสารที่ถูกย่อเล็กสุดในเพจโดยใช้กระบวนงานก่อนหน้านี้

รายการหรือไลบรารีที่ถูกย่อเล็กสุดในเพจ

ด้านบนของหน้า

ลบรายการหรือไลบรารีออกจากเพจ

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้ไม่ลบรายการหรือไลบรารีจากไซต์ จะลบส่วนนั้นออกจากหน้า

 1. จากเพจ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

 2. บนเพจดังกล่าว ให้ชี้ไปที่รายการหรือไลบรารี คลิกลูกศรลง คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขเพจแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×