การเพิ่ม กำหนดค่า หรือลบรายการหรือไลบรารีออกจากเพจ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสามารถกำหนดเพจเองได้ด้วยการแสดงรายการและไลบรารีบนเพจเหล่านั้น คุณอาจพบว่าการดำเนินการนี้มีประโยชน์ เช่น ถ้าคุณต้องการให้เอกสาร ปฏิทิน และงานต่างๆ ในโครงการอยู่ในเพจเดียวกันทั้งหมด คุณสามารถแสดงรายการหรือไลบรารีไว้บนเพจได้โดยการเพิ่ม Web Part ลงในเพจ

เมื่อต้องการเพิ่มรายการหรือไลบรารีลงในหน้า คุณต้องมีอย่างน้อยสิทธิ์ ที่ได้รับมาถูกเพิ่มเป็นค่าเริ่มต้นสมาชิก <ชื่อไซต์ > กลุ่มสำหรับไซต์นั้น เมื่อต้องการสร้างรายการ คุณอย่างน้อยต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับมาถูกเพิ่มลงในกลุ่ม Designer เริ่มต้นสำหรับไซต์

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่มรายการหรือไลบรารีที่มีอยู่ลงในเพจ

สร้างรายการหรือไลบรารีใหม่และเพิ่มลงในเพจ

เปลี่ยนมุมมองสำหรับรายการหรือไลบรารีในเพจ

ย่อเล็กสุดหรือคืนค่ารายการหรือไลบรารีในเพจ

ลบรายการหรือไลบรารีออกจากเพจ

เพิ่มรายการหรือไลบรารีที่มีอยู่ลงในเพจ

 1. จากเพจ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง แก้ไข ถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการแก้ไขเพจดังกล่าว ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกบนเพจที่คุณต้องการแสดงรายการหรือไลบรารีที่มีอยู่ และใน Ribbon คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก รายการที่มีอยู่

 3. ภายใต้ Web Part ให้เลือกรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มลงในเพจ เช่น งาน แล้วคลิก เพิ่ม เพจนี้จะหมายถึง Web Part เนื่องจากคุณกำลังใช้ Web Part สำหรับมุมมองรายการในการแสดงรายการหรือไลบรารีที่เลือก

  เมื่อคุณเลือกรายการหรือไลบรารี คำอธิบายรายการหรือไลบรารีจะแสดงขึ้นภายใต้ เกี่ยวกับ Web Part

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขเพจแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก บันทึก

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรายการที่ได้รับการเพิ่มลงในเพจโดยใช้กระบวนงานก่อนหน้านี้

รายการงานในเพจ

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการหรือไลบรารีใหม่และเพิ่มลงในเพจ

 1. จากเพจ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งแก้ไข ถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นเมื่อต้องการแก้ไขหน้า ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกบนเพจที่คุณต้องการแสดงรายการหรือไลบรารีใหม่ และใน Ribbon คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก รายการใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งรายการ ถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการสร้างรายการ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างรายการ ให้พิมพ์ ชื่อเรื่องรายการ เลือกชนิดของรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มลงในเพจ เช่น ไลบรารีเอกสาร แล้วคลิก ตกลง

  สร้างรายการ

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขเพจแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก บันทึก

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของไลบรารีเอกสารที่ได้รับการเพิ่มลงในเพจโดยใช้กระบวนงานก่อนหน้านี้

ไลบรารี การวางแผนผลิตภัณฑ์ ในเพจ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนมุมมองสำหรับรายการหรือไลบรารีในเพจ

คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่คุณใช้ในการแสดงรายการหรือไลบรารีบนเพจ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงมุมมองที่มีรายการไม่กี่รายการซึ่งเกี่ยวข้องกับงานสำหรับทีมของคุณมากที่สุด

 1. จากเพจ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

 2. ในเพจ ให้ชี้ไปที่รายการหรือไลบรารี คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แก้ไข Web Part

 3. ในคุณสมบัติสำหรับรายการหรือไลบรารีในเพจ ให้คลิกลูกศรลง มุมมองที่เลือก เลือกมุมมองที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  คุณสมบัติของมุมมอง

ถ้ามุมมองที่มีอยู่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถไปยังรายการหรือไลบรารี และสร้างมุมมองใหม่ ในครั้งถัดไปที่คุณปรับเปลี่ยน Web Part มุมมองเหล่านั้นจะมีอยู่ใน มุมมองที่เลือก

ด้านบนของหน้า

ย่อเล็กสุดหรือคืนค่ารายการหรือไลบรารีในเพจ

 1. จากเพจ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

 2. บนเพจดังกล่าว ให้ชี้ไปที่รายการหรือไลบรารี คลิกลูกศรลง แล้วคลิก ย่อเล็กสุด คุณจะสามารถคืนค่ารายการหรือไลบรารีได้โดยใช้วิธีการเดียวกัน

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขเพจแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก บันทึก

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรายการงานและไลบรารีเอกสารที่ถูกย่อเล็กสุดในเพจโดยใช้กระบวนงานก่อนหน้านี้

รายการหรือไลบรารีที่ถูกย่อเล็กสุดในเพจ

ด้านบนของหน้า

ลบรายการหรือไลบรารีออกจากเพจ

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้จะไม่ลบรายการหรือไลบรารีออกจากไซต์ แต่จะลบออกจากเพจ

 1. จากหน้า ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ หน้า แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

 2. บนเพจดังกล่าว ให้ชี้ไปที่รายการหรือไลบรารี คลิกลูกศรลง คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขเพจแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×