การเพิ่ม การจัดเรียงใหม่ และการลบภาพนิ่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ภาพนิ่งภาพเดียวที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิด PowerPoint มีสองพื้นที่ที่สำรองไว้ หนึ่งถูกจัดรูปแบบสำหรับชื่อเรื่อง และถูกจัดรูปแบบอื่นสำหรับคำบรรยายที่ จัดเรียงของพื้นที่ที่สำรองไว้บนสไลด์จะเรียกเค้าโครง Microsoft PowerPoint 2010 ยังมีพื้นที่ที่สำรองไว้ เช่นกับรูปภาพและกราฟิก SmartArtชนิดอื่น

เมื่อคุณเพิ่มภาพนิ่งลงในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกเค้าโครงสำหรับภาพนิ่งใหม่พร้อมกัน

 1. ในมุมมองปกติ บนบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง จากนั้นคลิกใต้ภาพนิ่งเดี่ยวที่จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิด PowerPoint

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรถัดจาก สร้างภาพนิ่ง หรือถ้าคุณต้องการให้ภาพนิ่งใหม่มีเค้าโครงเหมือนกับภาพนิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว คุณก็แค่คลิก สร้างภาพนิ่ง แทนการคลิกลูกศรที่อยู่ถัดมา

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

  แกลเลอรีที่ปรากฏได้แสดงรูปขนาดย่อของเค้าโครงภาพนิ่งอันหลากหลายที่พร้อมใช้งาน

  1. ชื่อจะระบุเนื้อหาที่ออกแบบมาสำหรับแต่ละเค้าโครง

  2. พื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งแสดงไอคอนที่มีสีต่างๆ สามารถมีข้อความได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ไอคอนเพื่อแทรกวัตถุ รวมถึงกราฟิก SmartArt และคลิปอาร์ตโดยอัตโนมัติได้ด้วย

 3. คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการสำหรับสไลด์ใหม่ของคุณ

  ขณะนี้ภาพนิ่งใหม่จะปรากฏขึ้นทั้งทางด้านซ้ายบนแท็บ ภาพนิ่ง ที่มีการเน้นให้เห็นว่าเป็นภาพนิ่งปัจจุบัน และทางด้านขวาในรูปของภาพนิ่งขนาดใหญ่ในบานหน้าต่าง ภาพนิ่ง เมื่อต้องการเพิ่มภาพนิ่งใหม่ทีละภาพ ให้ทำซ้ำกระบวนงานนี้

การกำหนดจำนวนภาพนิ่งที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการคำนวณจำนวนภาพนิ่งที่คุณต้องการ ให้สร้างเค้าร่างของเนื้อหาข้อมูลที่คุณมีแผนจะมีการนำเสนออย่างครอบคลุม จากนั้นแบ่งเนื้อหาข้อมูลนั้นออกเป็นภาพนิ่งทีละภาพ โดยอย่างน้อยที่คุณอาจต้องการ คือ

 • ภาพนิ่งของชื่อเรื่องหลัก

 • ภาพนิ่งอารัมภบทที่จะแสดงประเด็นหลักหรือขอบเขตเนื้อหาในงานนำเสนอของคุณ

 • ภาพนิ่งหนึ่งภาพสำหรับแต่ละประเด็นหรือขอบเขตเนื้อหาที่แสดงรายการบนภาพนิ่งอารัมภบท

 • ภาพนิ่งสรุปที่จะสร้างรายการของประเด็นหลักหรือขอบเขตเนื้อหาในงานนำเสนอของคุณซ้ำ

เมื่อเลือกใช้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ในกรณีที่คุณมีประเด็นหรือขอบเขตเนื้อหาหลักที่ต้องการนำเสนออยู่สามหัวข้อ คุณสามารถวางแผนให้มีภาพนิ่งอย่างน้อยหกภาพ ได้แก่ ภาพนิ่งของชื่อเรื่อง ภาพนิ่งอารัมภบท ภาพนิ่งหนึ่งภาพต่อประเด็นหลักหรือขอบเขตเนื้อหาทั้งสามหัวข้อ และภาพนิ่งสรุป

งานนำเสนอที่มีภาพนิ่งอย่างง่ายหกภาพ

ถ้ามีเนื้อหาจำนวนมากที่จะแสดงประเด็นหลักหรือขอบเขตเนื้อหาของคุณ คุณอาจต้องการสร้างการจัดกลุ่มย่อยของภาพนิ่งสำหรับเนื้อหานั้นโดยใช้โครงสร้างของเค้าร่างพื้นฐานที่เหมือนกัน

เคล็ดลับ: ให้พิจารณาระยะเวลาที่ภาพนิ่งแต่ละภาพควรปรากฏให้เห็นบนหน้าจอระหว่างการนำเสนอของคุณ ซึ่งเวลามาตรฐานที่ดีเริ่มตั้งแต่สองถึงห้านาทีต่อภาพนิ่ง

การนำเค้าโครงใหม่ไปใช้กับภาพนิ่ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของภาพนิ่งที่มีอยู่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในมุมมองปกติ บนบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง แล้วคลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการนำเค้าโครงใหม่ไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิก เค้าโครง แล้วคลิกเค้าโครงใหม่ที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณนำเค้าโครงที่มีชนิดของพื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งไม่เหมาะสมเพียงพอไปใช้กับเนื้อหาที่มีอยู่แล้วบนภาพนิ่งนั้น พื้นที่ที่สำรองไว้เพิ่มเติมจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติเพื่อใส่เนื้อหานั้น

การคัดลอกภาพนิ่ง

ถ้าคุณต้องการสร้างภาพนิ่งอย่างน้อยสองภาพที่มีเนื้อหาและเค้าโครงเหมือนกัน คุณสามารถลดขั้นตอนการทำงานได้ด้วยการสร้างภาพนิ่งหนึ่งที่มีการจัดรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ภาพนิ่งทั้งสองจะใช้ร่วมกัน จากนั้นจึงสร้างสำเนาของภาพนิ่งนั้นก่อนที่คุณจะเพิ่มภาพนิ่งที่เหมือนกันทีละภาพ

 1. ในมุมมองปกติ บนบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง คลิกขวาที่ภาพนิ่งที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก คัดลอก

 2. บนแท็บ ภาพนิ่ง ให้คลิกขวาในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มสำเนาใหม่ของภาพนิ่ง แล้วคลิก วาง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้กระบวนงานนี้แทรกสำเนาของภาพนิ่งจากงานนำเสนอหนึ่งไปยังอีกงานนำเสนอหนึ่งได้ด้วย

การจัดเรียงลำดับของภาพนิ่งใหม่

 • ในมุมมองปกติ บนบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการย้าย แล้วลากภาพนิ่งนั้นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเลือกหลายภาพนิ่ง ให้คลิกภาพนิ่งภาพใดภาพหนึ่งที่คุณต้องการย้าย แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกภาพนิ่งอื่นๆ ที่คุณต้องการย้ายทีละภาพ

การลบภาพนิ่ง

 • ในมุมมองปกติ บนบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง คลิกขวาที่ภาพนิ่งที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบภาพนิ่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×