การเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ลงในสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์การนำเสนอของคุณเพื่อที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย คุณสามารถใช้ลิงก์เพื่อได้อย่างรวดเร็วไปยังตำแหน่งอื่นในงานนำเสนอของคุณ เปิดงานนำเสนออื่น ไปยังเว็บ เปิดไฟล์ใหม่ หรือข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่เริ่มต้น

การลิงก์ไปยังอีกสไลด์หนึ่งในงานนำเสนอเดียวกัน

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนด้านแทรก tab ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ออก

  มุมมองของ Ribbon แสดงแท็บ แทรก และปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์
 3. ในตัวโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ กล่อง ภายใต้ลิงก์ไปยัง คลิกตำแหน่งในเอกสารนี้

  แสดงกล่องโต้ตอบที่มีการแทรกลิงก์ในเอกสารเดียวกันที่ถูกเลือก
 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังสไลด์ในงานนำเสนอปัจจุบัน ภายใต้เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ คลิกภาพนิ่งที่แทนที่ตำแหน่งปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์ออก

  • เมื่อต้องการลิงก์การนำเสนอแบบกำหนดเอง (กลุ่มเลือกสไลด์) ในงานนำเสนอปัจจุบัน ภายใต้เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ภายใต้แสดงแบบกำหนดเอง คลิกแสดงแบบกำหนดเองที่แทนที่ตำแหน่งปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์ออก เลือกแล้วกล่องกาเครื่องหมายนำเสนอแล้วกลับไป

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดูเปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์และเอาออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์

ลิงก์ไปยังสไลด์ในงานนำเสนออื่น

เก็บทำงานของคุณเชื่อมโยง:    ถ้าคุณเพิ่มลิงก์จากงานนำเสนอของคุณลงในงานนำเสนออื่น แล้ว คัดลอกงานนำเสนอของคุณไปยังคอมพิวเตอร์อื่น ไม่แน่ใจว่าคุณได้คัดลอกงานนำเสนออื่นลงในโฟลเดอร์เดียวกัน ถ้าคุณไม่ต้องคัดลอกงานนำเสนอที่ คุณลิงก์ไปยัง — หรือถ้าคุณเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบซึ่งลิงก์จะไม่ทำงาน

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนด้านแทรก tab ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ออก

 3. ภายใต้ลิงก์ไปยัง คลิกไฟล์ที่มีอยู่หรือเว็บเพจที่

 4. ค้นหาและเลือกไฟล์งานนำเสนอที่มีสไลด์ที่คุณต้องการลิงก์ไปถึง

 5. คลิกบุ๊กมาร์ก แล้ว คลิกชื่อเรื่องของสไลด์ที่คุณต้องการเชื่อมโยง

  แสดงกล่องโต้ตอบที่มีการแทรกลิงก์ไปยังไฟล์อื่นที่ถูกเลือก

ลิงก์ไปยังอยู่อีเมล

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนด้านแทรก tab ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ออก

 3. ภายใต้ลิงก์ไปยัง คลิกที่อยู่อีเมลที่

 4. ในตัวที่อยู่อีเม กล่อง พิมพ์อยู่อีเมลที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง หรือในการที่อยู่อีเมลที่ใช้ล่าสุด กล่อง คลิกอยู่อีเม

 5. ในตัวกล่องเรื่อง พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความอีเมล

  แสดงกล่องโต้ตอบที่มีการแทรกลิงก์ไปยังอีเมลที่ถูกเลือก

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือไฟล์จากเว็บ

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนด้านแทรก tab ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ออก

 3. ภายใต้ลิงก์ไปยัง คลิกไฟล์ที่มีอยู่หรือเว็บเพจที่ และการแล้วคลิกเรียกดูเว็บ รูปปุ่ม

  แสดงกล่องโต้ตอบที่มีตัวเลือกเพื่อแทรกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เลือก
 4. ค้นหา และเลือกหน้า ไซต์ หรือไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง จากนั้น คลิกตกลง

ลิงก์ไปยังไฟล์ใหม่

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนด้านแทรก tab ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ออก

 3. ภายใต้ลิงก์ไปยัง คลิกสร้างเอกสารใหม่

 4. ในตัวชื่อเอกสารใหม่ ในกล่อง พิมพ์ชื่อของไฟล์ที่คุณต้องการสร้าง และลิงก์ไปยัง

  ถ้าคุณต้องการสร้างเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ภายใต้เส้นทางแบบเต็ม คลิกเปลี่ยน เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการสร้างไฟล์ จากนั้น คลิกตกลง

 5. ภายใต้แก้ไขเมื่อไร คลิกไม่ว่าคุณต้องการแก้ไขเอกสารใหม่ในภายหลัง หรือแก้ไขเอกสารใหม่เดี๋ยวนี้

  กล่องโต้ตอบที่คุณสามารถลิงก์ไปยังเอกสารใหม่

ดูเพิ่มเติม

เอาเส้นใต้ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์

เปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×