การเพิ่มไลบรารีหรือรายการ SharePoint เป็นแหล่งข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ทุกๆ ไลบรารีและรายการ Microsoft SharePoint ในไซต์จะมีการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกันในไลบรารีแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มไลบรารีหรือรายการ SharePoint ลงในไลบรารีแหล่งข้อมูล คุณสามารถสร้างไลบรารีหรือรายการใหม่หรือสร้างการเชื่อมต่อใหม่ลงในไลบรารีหรือรายการที่มีอยู่ได้

ไลบรารีหรือรายการ SharePoint ใดๆ ที่คุณสร้างจะมีการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกันให้โดยอัตโนมัติในไลบรารีแหล่งข้อมูลด้วย

หมายเหตุ: แบบสำรวจ SharePoint เป็นชนิดรายการและจะปรากฏในส่วน 'รายการ SharePoint' ของไลบรารีแหล่งข้อมูล

ในบทความนี้

เกี่ยวกับการใช้รายการหรือไลบรารีเป็นแหล่งข้อมูล

สร้างรายการ SharePoint

สร้างไลบรารีเอกสาร SharePoint

คัดลอก และปรับเปลี่ยนรายการ SharePoint หรือไลบรารี

เกี่ยวกับการใช้ไลบรารีหรือรายการเป็นแหล่งข้อมูล

ไลบรารีและรายการ SharePoint ใน 'รายการโฟลเดอร์' จะมีการเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติในไลบรารีแหล่งข้อมูล

1. ไลบรารีและรายการ SharePoint จะปรากฏขึ้นในรายการโฟลเดอร์

2. แต่ละไลบรารีและรายการ SharePoint จะมีการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกันให้โดยอัตโนมัติในไลบรารีแหล่งข้อมูล

เช่นเดียวกับแหล่งข้อมูลชนิดอื่นๆ ไลบรารีและรายการ SharePoint ที่ปรากฏในไลบรารีแหล่งข้อมูลในความเป็นจริงแล้วคือ การเชื่อมต่อไปยังข้อมูลเดิมที่แสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถามบนข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม ไลบรารีและรายการ SharePoint จะแตกต่างจากชนิดแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในสองประเด็นที่สำคัญคือ

 • คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบสอบถามสำหรับไลบรารีและรายการ SharePoint อย่างที่คุณสามารถทำได้สำหรับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในไลบรารีแหล่งข้อมูล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกการเชื่อมต่อสำหรับไลบรารีหรือรายการ SharePoint แล้วสร้างแบบสอบถามแบบกำหนดเองบนไลบรารีหรือรายการนั้นเพื่อให้แสดงข้อมูลแบบที่คุณต้องการได้ เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลใหม่สำหรับรายการ SharePoint คุณไม่ได้คัดลอกแหล่งข้อมูล แต่คุณสร้างการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลเดียวกันเพิ่มเติมแทน

 • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับเดิมสำหรับไลบรารีหรือรายการ SharePoint ผ่านทางไลบรารีแหล่งข้อมูลได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติรายการ ซึ่งคุณจะไม่สามารถทำได้กับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในไลบรารีแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติรายการของรายการ SharePoint ให้ดูที่ส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการ SharePoint

เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยง สร้างรายการ SharePoint ใหม่ ในไลบรารีแหล่งข้อมูล กล่องโต้ตอบ สร้าง จะเปิดขึ้น ในกล่องโต้ตอบ สร้าง นี้ คุณจะสามารถสร้างรายการ SharePoint ใหม่ได้โดยใช้แม่แบบรายการ SharePoint ที่มีอยู่แล้วภายในแม่แบบใดแม่แบบหนึ่ง

ไอคอนสำหรับการรายการ SharePoint รายการใหม่ในรายการโฟลเดอร์ จะเหมือนกันทั้งในรายการโฟลเดอร์และไลบรารีแหล่งข้อมูล

 1. ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิก รายการ

  วิธีนี้ รายการใหม่ใดๆ ที่คุณสร้างจะถูกรวมอยู่ในโฟลเดอร์ รายการ

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ภายใต้ รายการ SharePoint ให้คลิก สร้างรายการ SharePoint ใหม่

  ถ้าหัวเรื่อง รายการ SharePoint ถูกยุบลงไป ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายออกมา

  หมายเหตุ: หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถคลิก สร้าง บนเมนู แฟ้ม แล้วคลิก เนื้อหา SharePoint

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก รายการ แล้วในบานหน้าต่างตรงกลาง ให้คลิกชนิดของรายการที่คุณต้องการเพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณคลิกแม่แบบรายการ คำอธิบายของรายการนั้นจะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างด้านขวาสุดภายใต้ คำอธิบาย

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวาสุด ภายใต้ ตัวเลือก ให้พิมพ์ชื่อสำหรับรายการใหม่

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่างนี้ ในบานหน้าต่างตรงกลาง ให้คลิก ข้อความประกาศ แล้วภายใต้ ตัวเลือก ใ้ห้พิมพ์ ข่าวสาร

 5. คลิก ตกลง

รายการใหม่จะปรากฏขึ้นในรายการโฟลเดอร์

รายการใหม่จะปรากฏขึ้นในรายการโฟลเดอร์
รายการใหม่จะปรากฏขึ้นในรายการโฟลเดอร์

รายการใหม่จะมีการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกันให้ด้วยในส่วนรายการ SharePoint ของไลบรารีแหล่งข้อมูล

รายการใหม่ในส่วน 'รายการ SharePoint' ของไลบรารีแหล่งข้อมูล
รายการใหม่ปรากฏในส่วนรายการ SharePoint ของไลบรารีแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

สร้างไลบรารีเอกสาร SharePoint

เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยง สร้างไลบรารีเอกสารใหม่ ในไลบรารีแหล่งข้อมูล กล่องโต้ตอบ สร้าง จะเปิดขึ้น ในกล่องโต้ตอบ สร้าง นี้ คุณจะสามารถสร้างไลบรารีเอกสาร SharePoint ใหม่ได้โดยใช้แม่แบบไลบรารีเอกสาร SharePoint ที่มีอยู่แล้วภายในแม่แบบใดแม่แบบหนึ่ง

ไอคอนสำหรับไลบรารีเอกสาร SharePoint ในรายการโฟลเดอร์มีลักษณะ รูปไอคอน แตกต่างจากวิธีทำในไลบรารีแหล่งข้อมูล รูปไอคอน

 1. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ภายใต้ ไลบรารี SharePoint ให้คลิก สร้างไลบรารีเอกสารใหม่

  ถ้าหัวเรื่อง ไลบรารี SharePoint ถูกยุบลงไป ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายออกมา

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถคลิก สร้าง บนเมนู แฟ้ม แล้วคลิก เนื้อหา SharePoint ได้อีกด้วย

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ไลบรารีเอกสาร จากนั้นในบานหน้าต่างกลาง ให้คลิกชนิดของไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการเพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณคลิกแม่แบบไลบรารีเอกสาร คำอธิบายของไลบรารีนั้นจะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างด้านขวาสุดภายใต้ คำอธิบาย

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาสุด ภายใต้ ตัวเลือก ให้พิมพ์ชื่อสำหรับรายการใหม่

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่างนี้ ในบานหน้าต่างตรงกลาง ให้คลิก ไลบรารีเอกสาร แล้วภายใต้ ตัวเลือก ให้พิมพ์ บทความ

 4. คลิก ตกลง

หลังจากที่คุณสร้างไลบรารีเอกสารใหม่ คุณจะสามารถมองเห็นไลบรารีเอกสารใหม่นั้นในรายการโฟลเดอร์

ไลบรารีเอกสารใหม่จะปรากฏขึ้นในรายการโฟลเดอร์
ไลบรารีเอกสารใหม่จะปรากฏขึ้นในรายการโฟลเดอร์

รายการใหม่จะมีการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกันให้ด้วยในส่วนไลบรารี SharePoint ของไลบรารีแหล่งข้อมูล

ไลบรารีเอกสารใหม่ในส่วนรายการ SharePoint ของไลบรารีแหล่งข้อมูล
ไลบรารีเอกสารใหม่ปรากฏในส่วนรายการ SharePoint ของไลบรารีแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

คัดลอกและปรับเปลี่ยนไลบรารีหรือรายการ SharePoint

ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ไลบรารีและรายการ SharePoint ที่ปรากฏขึ้นในไลบรารีแหล่งข้อมูลนั้นในความเป็นจริงแล้วคือการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลเดิมที่แสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถามบนข้อมูลนั้น ซึ่งต่างจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในไลบรารีแหล่งข้อมูลคือ คุณจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบสอบถามสำหรับแหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับไลบรารีและรายการ SharePoint ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกการเชื่อมต่อไปยังไลบรารีหรือรายการ SharePoint แล้วนำแบบสอบถามแบบกำหนดเองไปใช้บนไลบรารีหรือรายการเพื่อให้แสดงข้อมูลตามที่คุณต้องการ

เมื่อคุณคลิกคัดลอกและปรับเปลี่ยน คุณสร้างสำเนาของการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถปรับเปลี่ยน โดยใช้กล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล บนแท็บทั่วไป คุณสามารถปรับเปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย และคำสำคัญสำหรับแหล่งข้อมูล บนแท็บต้นฉบับ คุณสามารถปรับเปลี่ยนคิวรีสำหรับแหล่งข้อมูล กระบวนงานต่อไปนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่คัดลอก และเปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย และคำสำคัญสำหรับแหล่งข้อมูลนั้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนคิวรีสำหรับแหล่งข้อมูล ดูบทความสร้างแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ภายใต้ รายการ SharePoint หรือ ไลบรารี SharePoint ให้คลิกไลบรารีหรือรายการที่คุณต้องการคัดลอกและปรับเปลี่ยน แล้วคลิก คัดลอกและปรับเปลี่ยน

  ส่วน แบบสอบถาม จะพร้อมให้ใช้งาน

  แท็บ 'แหล่งข้อมูล' ของกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติแหล่งข้อมูล'

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล ให้คลิก ทั่วไป

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแหล่งข้อมูลที่คัดลอก

  ถ้าคุณไม่ได้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแหล่งข้อมูล ชื่อจะเหมือนกับชื่อรายการก่อนหน้า แต่ มี _copy(n) นั่นคือโดยที่ n คือ จำนวนสำเนาที่นั่นคือผนวกเข้ากับนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลประกาศ แต่ไม่ได้พิมพ์ชื่อใหม่ ชื่อของแหล่งข้อมูลใหม่จะเป็น Announcements_copy(1) ถ้าคุณคัดลอกการประกาศฟีเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลแต่ละครั้งที่สอง แต่ไม่ได้พิมพ์ชื่อใหม่ ชื่อของแหล่งข้อมูลใหม่จะเป็น Announcements_copy(2)

 4. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสำหรับแหล่งข้อมูลที่คัดลอก

 5. ในกล่อง คำสำคัญ ให้พิมพ์คำสำคัญใดๆ สำหรับแหล่งข้อมูลที่คัดลอก

 6. คลิก ตกลง

  ขณะนี้การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลใหม่จะปรากฏขึ้นในไลบรารีแหล่งข้อมูล เมื่อคุณคัดลอกการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล คุณเพียงแต่คัดลอกแบบสอบถามบนแหล่งข้อมูลเดิม คุณไม่ได้คัดลอกตัวแหล่งข้อมูลนั้น ในภาพประกอบต่อไปนี้ เนื่องจากทั้ง Announcements และ Announcements_copy(1) คือแบบสอบถามบนรายการ "ข้อความประกาศ" ดังนั้น Announcements จะปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวในรายการโฟลเดอร์

  Announcements และ Announcements_copy(1) ในไลบรารีแหล่งข้อมูล

  เนื่องจากทั้งข้อความประกาศ และAnnouncements_copy(1) เชื่อมต่อกับรายการข้อความประกาศข้อความประกาศที่ ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวในรายการโฟลเดอร์

แบบสอบถามในรายการ SharePoint และไลบรารีที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้การคัดลอกและปรับเปลี่ยน ไม่ปรากฏเป็นการเชื่อมโยงเมื่อผู้เยี่ยมชมดูไซต์ในเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างมุมมองข้อมูล โดยใช้การคัดลอกรายการหรือไลบรารี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างมุมมองข้อมูล ดูบทความการสร้างมุมมองข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×