การเพิ่มแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

องค์กรส่วนใหญ่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหลายตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง และข้อมูลเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ด้วยMicrosoft Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถลิงก์แหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอีกคนหนึ่งได้อย่างง่ายดาย แม้แต่คุณสามารถลิงก์แหล่งข้อมูลของชนิดที่แยกต่างหาก — ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลิงก์ไฟล์ XML ไปยังฐานข้อมูล SQL ได้ ด้วยการลิงก์แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง คุณต้องสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ปรากฏในไลบรารีแหล่งข้อมูลด้วยแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของคุณทั้งหมด

หลังจากที่คุณสร้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง คุณสามารถใช้ได้เช่นแหล่งข้อมูลอื่นนั่นคือตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างมุมมองข้อมูลที่แสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดในแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงเดียว ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างมุมมองข้อมูลของแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง ดูบทความแสดงข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลในมุมมองข้อมูลเดียว

ในบทความนี้

ผสาน หรือเข้าร่วมข้อมูลได้อย่างไร

ลิงก์แหล่งข้อมูล ด้วยการผสานเหล่านั้น

ลิงก์แหล่งข้อมูล ด้วยการเข้าร่วมเหล่านั้น

ผสาน หรือเข้าร่วมข้อมูลได้อย่างไร

เมื่อคุณลิงก์แหล่งข้อมูล คุณมีสองทางเลือก: แหล่งข้อมูลที่ผสาน หรือการเข้าร่วมเหล่านั้น

ผสาน    ผสานข้อมูลเมื่อชุดเดียวกันของเขตข้อมูลได้ทั้งหมดของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการผสานให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเชื่อมโยงตารางผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลที่แตกต่างกันหลาย และแต่ละตารางมีเหมือนกับเขตข้อมูลเดียวเป็นตารางอื่น ๆ ทั้งหมด แล้วคุณผสานข้อมูล ผล คุณสามารถสร้างตารางยาวเดียวออกจากหลาย ๆ ตารางช่วงเวลาสั้น ๆ การผสานข้อมูลมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับ กลุ่ม หรือกรองคล้ายแหล่งข้อมูลหลายแหล่งในมุมมองข้อมูลเดียว

แหล่งข้อมูลที่มีระเบียน 1-5 ผสานกับแหล่งข้อมูลที่มีระเบียน 6-10
ตารางผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 1-5 และ 6-10 ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยตารางผลิตภัณฑ์มีเขตข้อมูลเดียวกันทุกประการ ผสานสองตารางสร้างตารางผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 1-10

เข้าร่วม    คุณเข้าร่วมข้อมูลเมื่อแหล่งข้อมูลแยกต่างหากสองมีเขตข้อมูลหนึ่งเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเชื่อมโยงตารางผลิตภัณฑ์ที่ มีตารางประเภท และตารางเชื่อมโยงตามเขตข้อมูลเรียกว่า CategoryID แล้วคุณเข้าร่วมข้อมูล รวมข้อมูลมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการนำเสนอแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในมุมมองข้อมูลเดียว

สองแหล่งข้อมูลที่ไม่คล้ายคลึงกันจะถูกรวมกันเป็นแหล่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะรวมเขตข้อมูลทั้งหมดในทั้งสองแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันด้วยเขตข้อมูลที่เหมือนกัน
ตารางผลิตภัณฑ์และตารางประเภทจะเข้าร่วมลงในตารางขนาดใหญ่ที่มีเขตข้อมูลทั้งหมดในทั้งสองตาราง ตามที่เกี่ยวข้อง โดย CategoryID เขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ลิงก์แหล่งข้อมูล ด้วยการผสานเหล่านั้น

ถ้าคุณมีแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ทั้งหมดที่ไม่เหมือนกับเขตข้อมูลเดียว ที่คุณต้องการเชื่อมโยงเป็นแหล่งข้อมูลเดียว เชื่อมโยงกล่องดังกล่าว โดยการผสาน:

 1. ถ้ามองไม่เห็นไลบรารีแหล่งข้อมูล บนเมนูบานหน้าต่างงาน คลิกไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงานไลบรารีแหล่งข้อมูล ภายใต้เชื่อมโยงแหล่ง คลิกสร้างแหล่งข้อมูลที่ลิงก์ใหม่

  ถ้าส่วนหัวของแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง ถูกยุบ คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายออก

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล บนแท็บต้นฉบับ คลิกกำหนดค่าแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง

 4. ในการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งตัวช่วยสร้าง ภายใต้แหล่งข้อมูลที่พร้อมใช้งาน คลิกแหล่งข้อมูลของคุณ แล้ว คลิ กเพิ่ม ถัดไป คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการลิงก์กับแหล่งข้อมูลแรก แล้ว คลิ กเพิ่ม

 5. คลิก ถัดไป

 6. ภายใต้เลือกชนิดการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลที่เลือก คลิกผสานเนื้อหาของแหล่งข้อมูล เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับ กลุ่ม และกรองแหล่งข้อมูลให้เป็นรายการยาวหนึ่ง

 7. คลิก เสร็จสิ้น

  ทั้งแหล่งข้อมูล ตลอดจนชนิดลิงก์ที่คุณเลือก ปรากฏในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล

 8. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล คลิกแท็บทั่วไป

 9. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ

 10. คลิก ตกลง

  ในข้อมูลต้นฉบับไลบรารี ภายใต้เชื่อมโยงแหล่ง คุณสามารถดูแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงของคุณใหม่

ด้านบนของหน้า

ลิงก์แหล่งข้อมูล ด้วยการเข้าร่วมเหล่านั้น

ถ้าคุณมีสองแยกต่างหากแหล่งข้อมูลที่มีเขตข้อมูลเดียวเหมือนกันที่แหล่งข้อมูลหนึ่งการเชื่อมโยงกับผู้อื่น เชื่อมโยงกล่องดังกล่าว ด้วยการเข้าร่วม:

 1. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงานไลบรารีแหล่งข้อมูล ภายใต้เชื่อมโยงแหล่ง คลิกสร้างแหล่งข้อมูลที่ลิงก์ใหม่

  ถ้าส่วนหัวของแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง ถูกยุบ คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายออก

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล คลิกกำหนดค่าแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง

 4. ในการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งตัวช่วยสร้าง ภายใต้แหล่งข้อมูลที่พร้อมใช้งาน คลิกแหล่งข้อมูลของคุณ แล้ว คลิ กเพิ่ม ถัดไป คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการลิงก์กับแหล่งข้อมูลแรก แล้ว คลิ กเพิ่ม

  เพจแรกของตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่แสดงแหล่งข้อมูลที่ใช้งานได้

  หมายเหตุ: คุณสามารถรวมแหล่งข้อมูลอย่าง น้อยสองเมื่อต้องการสร้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงเดียว

 5. คลิก ถัดไป

 6. ภายใต้เลือกชนิดการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลที่เลือก คลิกเนื้อหาของแหล่งข้อมูลโดยใช้รายละเอียดของแหล่งข้อมูลเมื่อต้องการแทรกมุมมองข้อมูลเข้าร่วม และเข้าร่วม subviews

 7. ถ้าคุณกำลังเข้าร่วมแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ตารางฐานข้อมูลทั้งหมด คลิกเสร็จสิ้น ถ้าคุณกำลังเข้าร่วมตารางฐานข้อมูลเช่นข้อมูล SQL สองตาราง คลิกถัดไป

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณกำลังเชื่อมโยงตารางสองเท่านั้น และจะเป็นจากฐานข้อมูลเดียวกันทั้งสอง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ตรงกันในแต่ละตาราง ถ้าคุณกำลังลิงก์ตารางจากฐานข้อมูลเดียวกันมากกว่าสอง ตารางสองตารางจากฐานข้อมูลแยกต่างหาก หรือสองแหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ตารางฐานข้อมูล ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 8

  ถ้าคุณกำลังเชื่อมโยงตารางสองตารางจากฐานข้อมูลเดียวกัน ในตัวช่วยแหล่งข้อมูลเชื่อมโยง แล้วเลือกเขตข้อมูลจากแต่ละคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลตรงกัน ในตัวอย่างนี้ เขตข้อมูลตรงกันคือCategoryID

  เพจในตัวช่วยสร้างแหล่งข้อมูลที่จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมโยงสองตารางในฐานข้อมูลเดียวกัน

 8. คลิก ถัดไป

  ตามค่าเริ่มต้น ทั้งหมดของเขตข้อมูลในทั้งสองแหล่งข้อมูลแสดง

  การเอาเขตข้อมูลจากการแสดงแหล่งข้อมูล คลิกเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูลแสดง แล้ว คลิกเอาออก

  เพจในตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่แสดงเขตข้อมูลที่มีอยู่และที่แสดงไว้

  เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลการแสดงแหล่งข้อมูล คลิกเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน แล้ว คลิ กเพิ่ม

  เพจในตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่แสดงเขตข้อมูลที่มีอยู่และที่แสดงไว้

 9. คลิกเสร็จสิ้น ทั้งแหล่งข้อมูล ตลอดจนชนิดลิงก์ที่คุณเลือก ปรากฏในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล

 10. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล คลิกแท็บทั่วไป

 11. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ

 12. คลิก ตกลง

  ในข้อมูลต้นฉบับไลบรารี ภายใต้เชื่อมโยงแหล่ง คุณสามารถดูแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงของคุณใหม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×