การเพิ่มแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

องค์กรส่วนใหญ่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหลายตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง และข้อมูลเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ด้วยMicrosoft SharePoint Designer 2010 คุณสามารถลิงก์แหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอีกคนหนึ่งได้อย่างง่ายดาย แม้แต่คุณสามารถลิงก์แหล่งข้อมูลของชนิดที่แยกต่างหาก — ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลิงก์ไฟล์ XML ไปยังฐานข้อมูล SQL ได้ ด้วยการลิงก์แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง คุณสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ปรากฏในรายการแหล่งข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของคุณทั้งหมด

หลังจากที่คุณสร้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง คุณสามารถใช้ได้เช่นแหล่งข้อมูลอื่นนั่นคือตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างมุมมองข้อมูลที่แสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดในแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงเดียว ได้

ในบทความนี้

ผสาน หรือเข้าร่วมข้อมูลได้อย่างไร

ลิงก์แหล่งข้อมูล ด้วยการผสานเหล่านั้น

ลิงก์แหล่งข้อมูล ด้วยการเข้าร่วมเหล่านั้น

ผสาน หรือเข้าร่วมข้อมูลได้อย่างไร

เมื่อคุณลิงก์แหล่งข้อมูล คุณมีสองทางเลือก: แหล่งข้อมูลที่ผสาน หรือการเข้าร่วมเหล่านั้น

ผสาน    ผสานข้อมูลเมื่อชุดเดียวกันของเขตข้อมูลได้ทั้งหมดของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการผสานให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเชื่อมโยงตารางผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลที่แตกต่างกันหลาย และแต่ละตารางมีเหมือนกับเขตข้อมูลเดียวเป็นตารางอื่น ๆ ทั้งหมด แล้วคุณผสานข้อมูล ผล คุณสามารถสร้างตารางยาวเดียวออกจากหลาย ๆ ตารางช่วงเวลาสั้น ๆ การผสานข้อมูลมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับ กลุ่ม หรือกรองคล้ายแหล่งข้อมูลหลายแหล่งในมุมมองข้อมูลเดียว

แหล่งข้อมูลที่มีระเบียน 1-5 ผสานกับแหล่งข้อมูลที่มีระเบียน 6-10
ตารางผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 1-5 และ 6-10 ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยตารางผลิตภัณฑ์มีเขตข้อมูลเดียวกันทุกประการ ผสานสองตารางสร้างตารางผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 1-10

เข้าร่วม    คุณเข้าร่วมข้อมูลเมื่อแหล่งข้อมูลแยกต่างหากสองมีเขตข้อมูลหนึ่งเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเชื่อมโยงตารางผลิตภัณฑ์ที่ มีตารางประเภท และตารางเชื่อมโยงตามเขตข้อมูลเรียกว่า CategoryID แล้วคุณเข้าร่วมข้อมูล รวมข้อมูลมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการนำเสนอแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในมุมมองข้อมูลเดียว

สองแหล่งข้อมูลที่ไม่คล้ายคลึงกันจะถูกรวมกันเป็นแหล่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะรวมเขตข้อมูลทั้งหมดในทั้งสองแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันด้วยเขตข้อมูลที่เหมือนกัน
ตารางผลิตภัณฑ์และตารางประเภทจะเข้าร่วมลงในตารางขนาดใหญ่ที่มีเขตข้อมูลทั้งหมดในทั้งสองตาราง ตามที่เกี่ยวข้อง โดย CategoryID เขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ลิงก์แหล่งข้อมูล ด้วยการผสานเหล่านั้น

ถ้าคุณมีแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ทั้งหมดที่ไม่เหมือนกับเขตข้อมูลเดียว ที่คุณต้องการเชื่อมโยงเป็นแหล่งข้อมูลเดียว เชื่อมโยงกล่องดังกล่าว โดยการผสาน:

 1. คลิกแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บแหล่งข้อมูล ในกลุ่มใหม่ คลิกแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล บนแท็บต้นฉบับ คลิกกำหนดค่าแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง

 4. ในการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งตัวช่วยสร้าง ภายใต้แหล่งข้อมูลที่พร้อมใช้งาน คลิกแหล่งข้อมูลของคุณ แล้ว คลิ กเพิ่ม ถัดไป คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการลิงก์กับแหล่งข้อมูลแรก แล้ว คลิ กเพิ่ม

 5. คลิก ถัดไป

 6. ภายใต้เลือกชนิดการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลที่เลือก คลิกผสานเนื้อหาของแหล่งข้อมูล เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับ กลุ่ม และกรองแหล่งข้อมูลให้เป็นรายการยาวหนึ่ง

 7. คลิก เสร็จสิ้น

  ทั้งแหล่งข้อมูล ตลอดจนชนิดลิงก์ที่คุณเลือก ปรากฏในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล

 8. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล คลิกแท็บทั่วไป

 9. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ

 10. คลิก ตกลง

  ในรายการแหล่งข้อมูล ภายใต้เชื่อมโยงแหล่ง คุณสามารถดูแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงของคุณใหม่

ด้านบนของหน้า

ลิงก์แหล่งข้อมูล ด้วยการเข้าร่วมเหล่านั้น

ถ้าคุณมีสองแยกต่างหากแหล่งข้อมูลที่มีเขตข้อมูลเดียวเหมือนกันที่แหล่งข้อมูลหนึ่งการเชื่อมโยงกับผู้อื่น เชื่อมโยงกล่องดังกล่าว ด้วยการเข้าร่วม:

 1. คลิกแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บแหล่งข้อมูล ในกลุ่มใหม่ คลิกแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล บนแท็บต้นฉบับ คลิกกำหนดค่าแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง

 4. ในการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งตัวช่วยสร้าง ภายใต้แหล่งข้อมูลที่พร้อมใช้งาน คลิกแหล่งข้อมูลของคุณ แล้ว คลิ กเพิ่ม ถัดไป คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการลิงก์กับแหล่งข้อมูลแรก แล้ว คลิ กเพิ่ม

  เพจแรกของตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่แสดงแหล่งข้อมูลที่ใช้งานได้

  หมายเหตุ: คุณสามารถรวมแหล่งข้อมูลอย่าง น้อยสองเมื่อต้องการสร้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงเดียว

 5. คลิก ถัดไป

 6. ภายใต้เลือกชนิดการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลที่เลือก คลิกเนื้อหาของแหล่งข้อมูลโดยใช้รายละเอียดของแหล่งข้อมูลเมื่อต้องการแทรกมุมมองข้อมูลเข้าร่วม และเข้าร่วม subviews

 7. ถ้าคุณกำลังเข้าร่วมแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ตารางฐานข้อมูลทั้งหมด คลิกเสร็จสิ้น แต่ถ้าคุณกำลังเข้าร่วมตารางฐานข้อมูลเช่นตารางข้อมูล SQL สอง คลิกถัดไป

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณกำลังเชื่อมโยงตารางสองเท่านั้น และจะเป็นจากฐานข้อมูลเดียวกันทั้งสอง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ตรงกันในแต่ละตาราง ถ้าคุณกำลังลิงก์ตารางจากฐานข้อมูลเดียวกันมากกว่าสอง ตารางสองตารางจากฐานข้อมูลแยกต่างหาก หรือสองแหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ตารางฐานข้อมูล ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 8

  ถ้าคุณกำลังเชื่อมโยงตารางสองตารางจากฐานข้อมูลเดียวกัน ในตัวช่วยแหล่งข้อมูลเชื่อมโยง แล้วเลือกเขตข้อมูลจากแต่ละคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลตรงกัน ในตัวอย่างนี้ เขตข้อมูลตรงกันคือCategoryID

  เพจในตัวช่วยสร้างแหล่งข้อมูลที่จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมโยงสองตารางในฐานข้อมูลเดียวกัน

 8. คลิก ถัดไป

  ตามค่าเริ่มต้น ทั้งหมดของเขตข้อมูลในทั้งสองแหล่งข้อมูลแสดง

  การเอาเขตข้อมูลจากการแสดงแหล่งข้อมูล คลิกเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูลแสดง แล้ว คลิกเอาออก

  เพจในตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่แสดงเขตข้อมูลที่มีอยู่และที่แสดงไว้

  เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลการแสดงแหล่งข้อมูล คลิกเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน แล้ว คลิ กเพิ่ม

  เพจในตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่แสดงเขตข้อมูลที่มีอยู่และที่แสดงไว้

 9. คลิกเสร็จสิ้น ทั้งแหล่งข้อมูล ตลอดจนชนิดลิงก์ที่คุณเลือก ปรากฏในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล

 10. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล คลิกแท็บทั่วไป

 11. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ

 12. คลิก ตกลง

  ในรายการแหล่งข้อมูล ภายใต้เชื่อมโยงแหล่ง คุณสามารถดูแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงของคุณใหม่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×