การเพิ่มและจัดการการเชื่อมโยงบน 'ไซต์ของฉัน' ของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

'การเชื่อมโยงของฉัน' ที่อยู่บน 'ไซต์ของฉัน' ทำให้คุณสามารถบันทึกการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์โปรดทั้งหมดของคุณได้ คุณสามารถเข้าถึง 'การเชื่อมโยงของฉัน' จากที่ใดก็ได้ที่คุณสามารถเข้าสู่ระบบ Microsoft Office SharePoint Server 2007 นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การเชื่อมโยงของคุณร่วมกันกับบุคคลที่เยี่ยมชม 'ไซต์ของฉัน' ของคุณได้ด้วย

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเชื่อมโยงของฉัน

ความเป็นส่วนตัวและการจัดกลุ่ม

เพิ่มลิงก์ลงในรายการที่เชื่อมโยงของฉันของคุณ

แสดง หรือซ่อนลิงก์ไปยังผู้เยี่ยมชมไซต์ของฉัน

เชื่อมโยงของคุณ โดยใช้กลุ่มการจัดระเบียบ

เอาลิงก์ออกจากรายการการเชื่อมโยงของฉันของคุณ

ภาพรวมของ 'การเชื่อมโยงของฉัน'

การเชื่อมโยงของคุณจะแสดงให้เห็นอยู่สองที่ ได้แก่ ในรายการแบบหล่นลง 'การเชื่อมโยงของฉัน' ที่จะตามคุณไปทุกที่ไม่ว่าคุณจะเข้าสู่ระบบจากที่ใดก็ตาม และจะอยู่ใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงบนเพจสาธารณะของคุณด้วย

เชื่อมโยงของฉันรายการแบบหล่นลง ซึ่งปรากฏขึ้นมุมขวาบนของทุกหน้า SharePoint แสดงทุกไซต์ที่คุณจะแสดงอยู่ในกลุ่ม SharePoint สมาชิกชื่อไซต์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มไซต์ และจัดระเบียบเหล่านั้นลงในกลุ่ม ตัวอย่างOffice SharePoint Server 2007 ให้กลุ่มสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่คุณไม่สามารถแสดงรายการไซต์ที่คุณเข้าถึงบ่อยที่สุด กลุ่มของคุณอาจรวมถึงไซต์ที่คุณเยี่ยมชมตามโครงการ หรือคุณอาจมีบุคคลกลุ่มสำหรับไซต์ของฉันที่คุณเข้าเยี่ยมชมบ่อย ประโยชน์ของการใช้ลิงก์ของฉันแบบหล่นลงเป็นที่จะแสดงอย่างรวดเร็วในการเข้าถึงตัวเลือกเมนูเพิ่มการเชื่อมโยงของฉัน และจัดการการเชื่อมโยง ดังนั้น เมื่อคุณอยู่บนไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการการเชื่อมโยงของคุณ คุณสามารถได้อย่างง่ายดายทำได้ โดยการคลิกตัวเลือกเมนูเพิ่มการเชื่อมโยงของฉัน

Web Part เชื่อมโยงแสดงบนหน้าสาธารณะของคุณ และช่วยให้คุณสามารถแชร์ลิงก์กับผู้เยี่ยมชมไซต์ของฉันของคุณ โดยใช้กลุ่มความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละลิงก์ คุณสามารถแสดงลิงค์ไปยังประเภทของบุคคลที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่าง ถ้าคุณมีไซต์ที่เฉพาะเจาะจงในโครงการที่คุณกำลังทำงานบนกับทีมของคุณ คุณอาจต้องการตั้งค่าตัวเลือกความเป็นส่วนตัวสำหรับลิงก์เหล่านั้นเป็นเวิร์กกรุ๊ปของฉัน เฉพาะบุคคลในเวิร์กกรุ๊ปของคุณจะเห็นลิงก์ดังกล่าวเมื่อผู้เยี่ยมชมไซต์ของฉันของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ในส่วนความเป็นส่วนตัวและการจัดกลุ่มและ ในส่วนแสดงหรือซ่อนลิงก์ผู้เยี่ยมชมไซต์ของฉัน

ด้านบนของหน้า

ความเป็นส่วนตัวและการจัดกลุ่ม

ด้วยการใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน 'ไซต์ของฉัน' Office SharePoint Server 2007 จะแสดงข้อมูลให้เฉพาะประเภทบุคคลเดียวเท่านั้นที่ได้เห็น ทั้งนี้ ประเภทความเป็นส่วนตัวมีอยู่ห้าประเภท ได้แก่  ทุกคน, ผู้ร่วมงานของฉัน, เวิร์กกรุ๊ปของฉัน, ผู้จัดการของฉัน และ เฉพาะฉันเท่านั้น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่คุณเลือกสำหรับการเชื่อมโยงจะมีผลต่อการมองเห็นการเชื่อมโยงนั้นของผู้ที่เยี่ยมชม 'ไซต์ของฉัน' ของคุณ

คุณสามารถจัดระเบียบรายการ 'การเชื่อมโยงของฉัน' โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ได้ ตามค่าเริ่มต้น การเชื่อมโยงทั้งหมดของคุณจะอยู่ในกลุ่ม ทั่วไป คุณสามารถสร้างกลุ่มที่เป็นระเบียบได้มากเท่าที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ที่จะจัดระเบียบการเชื่อมโยงของคุณตามโครงการหรือตามความถี่ที่คุณเข้าถึง

การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาบน 'ไซต์ของฉัน' ของคุณพบได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการเชื่อมโยงลงในรายการ 'การเชื่อมโยงของฉัน' ของคุณ

การเพิ่มการเชื่อมโยงลงในรายการ 'การเชื่อมโยงของฉัน' ของคุณมีอยู่สองวิธี ได้แก่ จากไซต์ของการเชื่อมโยงที่คุณต้องการเพิ่มหรือจากเพจ 'การเชื่อมโยงของฉัน' บน 'ไซต์ของฉัน' ของคุณ

 1. เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงลงในรายการ 'การเชื่อมโยงของฉัน' ของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

จากตำแหน่งนี้

ให้ทำเช่นนี้

ไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มการเชื่อมโยง

 1. ในมุมบนขวา ให้คลิก การเชื่อมโยงของฉัน

 2. เลือก เพิ่มไว้ในการเชื่อมโยงของฉัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มไว้ในการเชื่อมโยงของฉัน ภายใต้ ชื่อเรื่อง ให้ตรวจสอบชื่อเรื่องของการเชื่อมโยง โดยชื่อดังกล่าวจะปรากฏบนเพจสาธารณะของคุณและในรายการแบบหล่นลง การเชื่อมโยงของฉัน ของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้เน้นที่ชื่อแล้วพิมพ์ชื่อใหม่

 4. ภายใต้ ที่อยู่ ที่อยู่ในกล่องคือที่อยู่ของไซต์

ไซต์ SharePoint อื่น

 1. ในมุมบนขวา ให้คลิก ไซต์ของฉัน

 2. บน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก การเชื่อมโยง

 3. บนแถบเครื่องมือรายการ การเชื่อมโยงของฉัน ให้คลิก เพิ่มการเชื่อมโยง

 4. บนเพจ การเชื่อมโยงของฉัน ภายใต้ ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมโยง ชื่อนี้จะปรากฏบนเพจสาธารณะของคุณและในรายการแบบหล่นลง การเชื่อมโยงของฉัน ของคุณ

 5. ภายใต้ ที่อยู่ ให้พิมพ์ URL ของไซต์

 1. เมื่อต้องการระบุผู้ที่จะให้มองเห็นการเชื่อมโยงบนเพจ โปรไฟล์ของฉัน ของคุณ ในกล่อง แสดงการเชื่อมโยงเหล่านี้ไปที่ ให้เลือกประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้

ประเภทนี้

อนุญาตให้บุคคลเหล่านี้ดูการเชื่อมโยงนี้ได้

ทุกคน

ทุกคนที่มีสิทธิ์ดู 'ไซต์ของฉัน' ของคุณ

ผู้ร่วมงานของฉัน

ประเภทนี้จะมีรวมผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในเพจ ผู้ร่วมงานของฉัน ของคุณในปัจจุบัน ตามค่าเริ่มต้น ประเภทนี้จะมีผู้จัดการ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาของคุณ

เวิร์กกรุ๊ปของฉัน

ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะผู้จัดการ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาของคุณเท่านั้นที่อยู่ในเวิร์กกรุ๊ปของคุณ ประเภทนี้ยังรวมถึงผู้ร่วมงานที่คุณเพิ่มเข้าไปโดยใช้ตัวเลือก เพิ่มผู้ร่วมงานไว้ในเวิร์กกรุ๊ปของฉัน แต่ผู้ร่วมงานใหม่จะไม่ได้รับการเพิ่มลงในเวิร์กกรุ๊ปของคุณโดยอัตโนมัติ

ผู้จัดการของฉัน

ผู้จัดการโดยตรงของคุณ

เฉพาะฉันเท่านั้น

ตัวคุณเอง

 1. ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในส่วนแสดงหรือซ่อนลิงก์ผู้เยี่ยมชมไซต์ของฉัน

 2. เมื่อต้องการวางการเชื่อมโยงลงในกลุ่มที่ได้รับการจัดระเบียบตามโครงการหรือตามสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้ การจัดกลุ่ม ให้เลือก กลุ่มที่มีอยู่ แล้วคลิกลูกศรเพื่อเลือกจากกลุ่มที่คุณสร้างไว้แล้ว หรือเลือก สร้างกลุ่ม แล้วพิมพ์ชื่อของกลุ่มใหม่

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดกลุ่มในส่วนเชื่อมโยงของคุณ โดยใช้กลุ่มการจัดระเบียบ

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนการเชื่อมโยงไม่ให้ผู้เยี่ยมชม 'ไซต์ของฉัน' เห็น

เมื่อใช้ประเภทความเป็นส่วนตัว คุณสามารถตัดสินได้ว่าจะให้ผู้เยี่ยมชม 'ไซต์ของฉัน' คนใดมองเห็นการเชื่อมโยงในรายการ การเชื่อมโยงของฉัน ของคุณได้ แต่ละการเชื่อมโยงในรายการสามารถตั้งค่าให้มองเห็นได้โดยผู้ที่เป็นสมาชิกในประเภทใดประเภทหนึ่งจากห้าประเภทดังกล่าวได้ มุมมองของรายการ การเชื่อมโยงของฉัน ของคุณ จะเปลี่ยนไปตามประเภทที่ผู้ดูเป็นสมาชิกอยู่ ทั้งนี้ตามค่าเริ่มต้น การเชื่อมโยงจะแสดงเป็นประะเภท ทุกคน

 1. บนไซต์ SharePoint ที่มุมบนขวา ให้คลิก ไซต์ของฉัน

 2. บน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก การเชื่อมโยง

 3. บนเพจ การเชื่อมโยงของฉัน ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งการเชื่อมโยงที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนไม่ให้ผู้เยี่ยมชม 'ไซต์ของฉัน' เห็น

 4. บนแถบเครื่องมือ การเชื่อมโยงของฉัน ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

 5. ในกล่อง แสดงการเชื่อมโยงเหล่านี้ไปที่ ให้เลือกประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุผู้ที่จะให้เห็นการเชื่อมโยงที่เลือกไว้ในเพจ โปรไฟล์ของฉัน ของคุณ

ประเภทนี้

อนุญาตให้บุคคลเหล่านี้ดูผู้ร่วมงานที่เลือกไว้ได้

ทุกคน

ทุกคนที่มีสิทธิ์ดู 'ไซต์ของฉัน' ของคุณ

ผู้ร่วมงานของฉัน

ประเภทนี้รวมทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในเพจ 'ผู้ร่วมงานของฉัน' ของคุณในปัจจุบัน ตามค่าเริ่มต้น ประเภทนี้จะรวมถึงผู้จัดการ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาของคุณ

เวิร์กกรุ๊ปของฉัน

ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะผู้จัดการ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาของคุณเท่านั้นที่อยู่ในเวิร์กกรุ๊ปของคุณ ประเภทนี้ยังรวมถึงผู้ร่วมงานที่คุณเพิ่มเข้าไปโดยใช้ตัวเลือก เพิ่มผู้ร่วมงานไว้ในเวิร์กกรุ๊ปของฉัน แต่ผู้ร่วมงานใหม่จะไม่ได้รับการเพิ่มลงในเวิร์กกรุ๊ปของคุณโดยอัตโนมัติ

ผู้จัดการของฉัน

ผู้จัดการโดยตรงของคุณ

เฉพาะฉันเท่านั้น

ตัวคุณเอง

การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาบน 'ไซต์ของฉัน' ของคุณพบได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

จัดระเบียบการเชื่อมโยงของคุณโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ

คุณสามารถจัดระเบียบการเชื่อมโยงของคุณโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น ตามชื่อโครงการหรือตามชนิดที่เหมือนกัน Office SharePoint Server 2007 จัดเตรียมชื่อกลุ่มที่เรียกว่า สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด ไว้ให้สำหรับไซต์ที่คุณต้องการเน้น คุณสามารถสร้างชื่อกลุ่มของคุณเองได้

 1. บนไซต์ SharePoint ที่มุมบนขวา ให้คลิก ไซต์ของฉัน

 2. บน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก การเชื่อมโยง

 3. บนเพจ การเชื่อมโยงของฉัน ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งการเชื่อมโยง

 4. บนแถบเครื่องมือ 'การเชื่อมโยงของฉัน' ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

 5. ภายใต้ การจัดกลุ่ม ให้เลือก กลุ่มที่มีอยู่ คลิกลูกศร และเลือกกลุ่มที่คุณสร้างแล้ว หรือเลือก สร้างกลุ่ม แล้วพิมพ์ชื่อกลุ่มใหม่ การเชื่อมโยงที่คุณเลือกจะถูกวางไว้ในกลุ่มที่คุณเลือกหรือที่พิมพ์

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการลบกลุ่ม ให้เอาการเชื่อมโยงทั้งหมดออกจากกลุ่ม สิ่งนี้จะเป็นการลบกลุ่มออกจากรายการ 'การเชื่อมโยงของฉัน' ของคุณโดยอัตโนมัติ

  • กลุ่มที่มีอยู่ ที่ชื่อ หลายค่า หมายความว่าการเชื่อมโยงที่คุณได้เลือกจะถูกจัดประเภทให้อยู่ในกลุ่มได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

เอาการเชื่อมโยงออกจากรายการ 'การเชื่อมโยงของฉัน' ของคุณ

คุณสามารถเอาการเชื่อมโยงออกจากรายการ 'การเชื่อมโยงของฉัน' ของคุณเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงได้

 1. บนไซต์ SharePoint ที่มุมบนขวา ให้คลิก ไซต์ของฉัน

 2. บน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก การเชื่อมโยง

 3. บนเพจ การเชื่อมโยงของฉัน ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งการเชื่อมโยง

 4. คลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×