การเพิ่มและการแก้ไขข้อความในภาพร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเพิ่มข้อความ

เมื่อต้องการเพิ่มข้อความในภาพร่างของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. คลิก เครื่องมือข้อความ และลากเมาส์เพื่อกำหนดพื้นที่กล่องข้อความในภาพร่าง

  2. ป้อนข้อความในหน้าต่างการแก้ไขข้อความ แล้วคลิก ตกลง เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว

  3. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบจากแถบเครื่องมือ

    เคล็ดลับ: กล่องข้อความเริ่มต้นจะมีเส้น ถ้าคุณไม่ต้องการให้กล่องข้อความมีเส้นขอบล้อมรอบ ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความนั้น คลิก สีเส้น แล้วคลิก ไม่มี

การแก้ไขข้อความ

เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาข้อความ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกเครื่องมือเลือก เครื่องมือการเลือก

  2. คลิกสองครั้งที่กล่องข้อความในภาพร่าง

  3. ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในหน้าต่างการแก้ไขข้อความ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×