การเพิ่มแม่แบบ Office หลายแม่แบบลงในไลบรารีเอกสาร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้ให้คำแนะนำในการกำหนดความสัมพันธ์ของเทมเพลตเปล่า หรือแบบกำหนดเองกับไลบรารีเอกสารเพื่อเปิดใช้งานผู้ใช้สามารถสร้างได้อย่างง่ายดายทั่วไป หรือการกำหนดเองมากเอกสาร Microsoft Office โดยยึดตามเทมเพลเหล่านั้น คุณจะค้นหาข้อมูลนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษถ้าคุณต้องการให้สามารถใช้ชนิดเฉพาะของเอกสารเช่นรายงานค่าใช้จ่ายสอดคล้องกัน เหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงใส่ตราสินค้าในสไลด์ PowerPoint หรือรายงานการเดินทาง หลังจากที่แบบกำหนดเองจะถูกเพิ่มไปยังไลบรารีเอกสาร ไลบรารีนั้นจะสามารถบันทึกเป็นเทมเพลตที่ใช้ในการสร้างเอกสารสำหรับกลุ่มเฉพาะภายในองค์กรของคุณเช่นทรัพยากรบุคคล ทางกฎหมาย บางชนิด หรือ IT ได้

คุณต้องการทำอะไร

บทนำ

สร้างชนิดเนื้อหาสำหรับเทมเพลตเอกสาร

แสดงเทมเพลใหม่เป็นตัวเลือกเมื่อสร้างเอกสารใหม่

บันทึกไลบรารีของคุณแบบกำหนดเองเป็นเทมเพลต

บทนำ

เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่สำหรับไลบรารีเอกสารที่กำหนดใดๆ ชนิดแม่แบบเอกสารเริ่มต้นที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณก็คือเอกสาร Microsoft Word แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มแผ่นงาน Microsoft Excel เอกสาร Microsoft OneNote หรืองานนำเสนอ Microsoft PowerPoint ลงในไลบรารีเอกสารของคุณอย่างรวดเร็วจะต้องทำอย่างไร และถ้าคุณต้องการให้เอกสารแต่ละชนิดเป็นไปตามแม่แบบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เอกสารทั้งหมดของเอกสารชนิดหนึ่งมีความสอดคล้องกันนั้น จะต้องทำอย่างไร

บทความนี้แบ่งออกเป็นสองขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการสร้างและการเพิ่มชนิดเนื้อหาเพื่อใช้เป็นแม่แบบสำหรับแฟ้มหลากหลายชนิดภายในไลบรารีเอกสาร

เลือกจากหลายแม่แบบเมื่อเพิ่มรายการใหม่ลงในไลบรารี

สร้างชนิดเนื้อหาสำหรับแม่แบบเอกสาร

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นเจ้าของไซต์คอลเลกชันให้เสร็จสมบูรณ์กระบวนงานนี้

 1. ไปที่ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชันและเลือก การตั้งค่าไซต์ จากเมนู การกระทำในไซต์

 2. ภายใต้ส่วน แกลเลอรี ของเพจ การตั้งค่าไซต์ ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

  หมายเหตุ: โปรดสังเกตว่า ตามค่าเริ่มต้น ชนิดเนื้อหาของ Word ใหม่ที่มีอยู่ภายใต้ส่วนชนิดเนื้อหาของงานกลุ่ม นี่คือโดยทั่วไปตัวเลือกที่จะพร้อมใช้งานสำหรับคุณเมื่อเพิ่มเอกสารใหม่ลงในไลบรารีเอกสาร

  การเพิ่มเอกสารใหม่ลงในไลบรารีเอกสาร

 3. คลิก สร้าง ที่ด้านบนของเพจ การตั้งค่าชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. บนเพจ ชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่ ให้ทำดังนี้

  • พิมพ์ “PowerPoint” ในเขตข้อมูล ชื่อ

  • พิมพ์ “สร้างงานนำเสนอใหม่ในไลบรารีนี้” ในเขตข้อมูล คำอธิบาย

  • เลือก ชนิดเนื้อหาเอกสาร จากรายการแบบหล่นลง เลือกชนิดเนื้อหาแม่จาก

  • เลือก เอกสาร จากรายการแบบหล่นลง ชนิดเนื้อหาแม่

  • คลิก ตกลง

 5. บนชนิดเนื้อหาของไซต์ > เพจ PowerPoint ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 6. ในส่วนเทมเพลตเอกสาร เลือกอัปโหลดเทมเพลตเอกสารใหม่ คลิกเรียกดู และ แล้ว ดับเบิลคลิกที่ภาพนิ่ง PowerPoint หรือแม่แบบที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: คุณต้องมี Microsoft Office ที่ติดตั้งเมื่อต้องสร้างเอกสาร Office ที่สร้างขึ้น

 7. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเพิ่มเทมเพลตใหม่ Excel, OneNote หรือ Word ด้วยการทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นสำหรับแต่ละชนิดไฟล์

  หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างหลาย และชนิดไฟล์เทมเพลต่าง ๆ แบบเดียวกัน

Top ของหน้า

แสดงแม่แบบใหม่เป็นตัวเลือกเมื่อสร้างเอกสารใหม่

ตอนนี้คุณได้สร้างชนิดเนื้อหาสำหรับแม่แบบ PowerPoint, OneNote และ Excel แล้ว คุณต้องเพิ่มชนิดเนื้อหานั้นลงใน ไลบรารีเอกสาร ขั้นตอนนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าแม่แบบดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวเลือกจากคำสั่ง เอกสารใหม่ บน Ribbon

 1. ไปยังไลบรารีที่คุณต้องการกำหนดความสัมพันธ์ให้กับชนิดเนื้อหาใหม่

 2. บนแท็บ ไลบรารี ของ RIbbon ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารี ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่กับรายการ ให้คลิก การตั้งค่ารายการ

 3. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 4. ในส่วน ชนิดเนื้อหา ให้คลิก ใช่ ภายใต้ อนุญาตให้ใช้การจัดการชนิดเนื้อหาหรือไม่ แล้วคลิก ตกลง

 5. บนหน้าการตั้งค่าไลบรารี ภายใต้ชนิดเนื้อหา คลิกเพิ่มจากชนิดเนื้อหาของไซต์ที่มีอยู่

 6. บนเพจ เพิ่มชนิดเนื้อหา ให้เลือก กลุ่มทั้งหมด ภายใต้ เลือกชนิดเนื้อหาของไซต์จาก

 7. ภายใต้ ชนิดเนื้อหาของไซต์ที่พร้อมใช้งาน ให้ค้นหาและเลือกชนิดเนื้อหาใหม่เพื่อกำหนดความสัมพันธ์กับไลบรารีนี้ แล้วคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกได้หลายชนิดเนื้อหา ด้วยการกดแป้น< CTRL > ในขณะที่คลิกชนิดเนื้อหาหลายชนิดในรายการ

 8. ในครั้งต่อไปเมื่อคุณคลิก สร้าง บน Ribbon สำหรับไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มรายการลงไป ชนิดเนื้อหาแม่แบบใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกในรายการแบบหล่นลง

ด้านบนของหน้า

บันทึกไลบรารีที่กำหนดเองเป็นแม่แบบ

ตอนนี้คุณได้สร้างชนิดเนื้อหาสำหรับแม่แบบ PowerPoint, OneNote และ Excel ของคุณ และเพิ่มแม่แบบเหล่านั้นลงในไลบรารีเอกสารแล้ว คุณสามารถบันทึกไลบรารีนี้ให้เป็นแม่แบบได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจึงไม่ต้องทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นอีกในกรณีที่คุณต้องการบางสิ่งที่คล้ายกันสำหรับ ไลบรารีเอกสารอีกไลบรารีหนึ่ง

หมายเหตุ: คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ออกแบบเพื่อทำงานนี้

 1. ไปที่ไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการบันทึกเป็นแม่แบบ

 2. บน Ribbon ภายใต้ เครื่องมือไลบรารี ให้คลิกแท็บ ไลบรารี

 3. ในกลุ่ม การตั้งค่า ของ Ribbonให้คลิก การตั้งค่าไลบรารี

 4. ภายใต้ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก บันทึกไลบรารีเอกสารเป็นแม่แบบ

 5. พิมพ์ชื่อแฟ้ม ชื่อแม่แบบ และคำอธิบายแม่แบบในเขตข้อมูลที่ให้

 6. ถ้าคุณต้องการไลบรารีเอกสารที่สร้างจากแม่แบบไลบรารีเอกสารใหม่ เพื่อรวมรายการที่มีอยู่ในไลบรารีเอกสารนั้นแล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×